Changeset 8808


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2011, 6:52:04 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update sv_SE Thanks to Jonas

Location:
trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r8783 r8808  
  8080$lang['Edit selected tags'] = 'Ändra markerade taggar';
  8181$lang['Edit tags'] = 'Ändra taggar';
  82 $lang['Elements'] = 'Element';
  8382$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Sänd mail till admin när en ny användare registreas';
  8483$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Sänd mail till admin när en giltig kommentar är inlagd';
   
  732731$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fel på fil "%s" : %s';
  733732$lang['Menu Management'] = 'Hantera menyer';
   733$lang['automatic order'] = 'automatisk beställning';
   734$lang['manual order'] = 'manuell beställning';
   735$lang['Albums automatically sorted'] = 'Album sorteras automatiskt';
   736$lang['Keep high definition'] = 'Behåll högupplösing';
   737$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal bredd måste vara ett tal mellan %d och %d';
   738$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal höjd måste vara ett tal mellan %d and %d';
   739$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildkvalitet måste vara ett tal mellan %d and %d';
   740$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
   741$lang['include child albums'] = 'innefattar under album';
   742$lang['Selection'] = 'Urval';
   743$lang['Action'] = 'Åtgärd';
   744$lang['Set author'] = 'Ange författare';
   745$lang['Set title'] = 'Sätt rubriken';
   746$lang['Set creation date'] = 'Sätt datum för skapande';
   747$lang['Apply action'] = 'Utför åtgärder';
   748$lang['on the %d selected photos'] = 'på %d valda bilder';
   749$lang['%d of %d photos selected'] = '%d av %d markerade bilder';
   750$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Inga bilder markerat, %d bilder i aktuella uppsättningen';
   751$lang['All %d photos are selected'] = 'Alla %d bilder väljs';
   752$lang['remove this filter'] = 'Ta bort det här filtret';
   753$lang['predefined filter'] = 'förinställt filter';
   754$lang['last import'] = 'senaste import';
   755$lang['with no virtual album'] = 'utan virtuellt album';
   756$lang['duplicates'] = 'dubbletter';
   757$lang['Add a filter'] = 'Lägg till ett filter';
   758$lang['Remove all filters'] = 'Ta bort alla filter';
   759$lang['Refresh photo set'] = 'Uppdatera bilder';
   760$lang['The whole page'] = 'Hela sidan';
   761$lang['The whole set'] = 'Hela markeringen';
   762$lang['No photo in the current set.'] = 'inga bilder i den aktuella markeringen..';
   763$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Inga foton är valda, inga åtgärder är möjlig.';
   764$lang['Choose an action'] = 'Välj en åtgärd';
   765$lang['remove author'] = 'ta bort författaren';
   766$lang['Type here the author name'] = 'Skriv författarens namn här';
   767$lang['remove title'] = 'Ta bort rubriken';
   768$lang['Type here the title'] = 'Skriv rubriken här';
   769$lang['remove creation date'] = 'Ta bort skapande datum ';
   770$lang['with no album'] = 'utan album';
   771$lang['with no tag'] = 'utan tagg';
  734772
  735773?>
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r8728 r8808  
  4242$lang['Registration of %s'] = 'Registrering av %s';
  4343$lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s';
  44 $lang['Picture uploaded by %s'] = 'Bild upp laddad av %s';
  4544$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer används Vanligen meddela webmastern..';
  4645$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratör, webmaster och speciell användare kan inte använda denna metod';
 • trunk/tools/language/translation_validated.inc.php

  r8788 r8808  
  498498        ),
  499499       
   500  'sv_SE' => array(
   501        '%d association',
   502        'Plugins',
   503        'Position',
   504        'Representant',
   505        'Status',
   506        'Version',
   507        'High definition',
   508        'test',
   509        'status',
   510        'Piwigo administration',
   511        'GD version',
   512        'user_status_webmaster',
   513        'IP',
   514        'Element',
   515        'Piwigo Administration',
   516        'Piwigo version',
   517        ),
   518       
  500519  'tr_TR' => array(
  501520        '%d hit',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.