Changeset 8811


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2011, 7:45:32 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update sk_SK Thanks to dodo

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r8783 r8811  
  773773$lang['with no album'] = 'bez albumu';
  774774$lang['with no tag'] = 'bez kľúčového slova';
   775$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografie prepojené na nasledujúce albumy: %s';
   776$lang['Delete orphan tags'] = 'Vymazanie nepriradených kľúčových slov';
   777$lang['delete photo'] = 'vymazať fotografiu';
   778$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nepriradené kľúčové slová boli vymazané';
   779$lang['Week starts on'] = 'Týždenné spustenie';
   780$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d nepriradených kľúčových slov: %s.';
  775781?>
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r8728 r8811  
  311311$lang['Registration of %s'] = 'Registrácia %s';
  312312$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  313 $lang['Picture uploaded by %s'] = 'Fotografia nahraná %s';
  314313$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zlý stav pre používateľa "hosť", bude použitý východzí stav. Prosím informujte webmastra.';
  315314$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.