Changeset 8850


Ignore:
Timestamp:
Jan 23, 2011, 9:00:27 AM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8803 r8850  
  763763$lang['with no album'] = 'bez albūma';
  764764$lang['with no tag'] = 'bez iezīmes (taga)';
   765$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albūma fotoattēli saistīti ar sekojošiem albūmiem: %s';
   766$lang['Delete orphan tags'] = 'Dzēst nepiesaistītās cilnes (iezīmes)';
   767$lang['delete photo'] = 'Dzēst fotoattēlu';
   768$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nepiesaistītās cilnes izdzēstas';
   769$lang['Week starts on'] = 'Nedēļa sākas ar';
   770$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Jums ir %d nepiesaistīto cilņu: %s.';
  765771?>
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8803 r8850  
  305305$lang['Registration of %s'] = "Reģistrācija %s";
  306306$lang['Album: %s'] = 'Albūms: %s';
  307 $lang['Picture uploaded by %s'] = "Attēlu augšupielādējis %s";
  308307$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = "Lietotāja \"viesis\" nepareizs satuss, lietojiet statusu pēc noklusējuma. Lūdzu informējiet webmasteru.";
  309308$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrātors, webmāsters un īpašais lietotājs var izmantot šo metodi';
   
  337336$lang['Sent by'] = "Aizūtījis";
  338337$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Jūsu pārlūks ir bloķējis sīklietotnes - cookies. Lai varētu ielogoties ir jāaktevizē sīklietotnes.";
  339 
  340338$lang['edit this comment'] = "labot šo komentāru";
  341339$lang['Edit a comment'] = "Labot komentāru";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.