Changeset 8980


Ignore:
Timestamp:
Jan 30, 2011, 10:22:53 AM (9 years ago)
Author:
josep.torne
Message:

adding admin.lang.php ca_ES translation

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/about.html

  r8255 r8980  
  55personalitzable. La cirereta del pastís, Piwigo és gratuït i programari lliure.</p>
  66
  7 <p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visita el lloc web de Piwigo </a></p>
   7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visiteu el lloc web de Piwigo </a></p>
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r8952 r8980  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació';
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  26 $lang['%d album including'] = '%d categoria inclosa';
  27 $lang['%d albums including'] = '%d categories incloses';
   26$lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs';
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos';
  2828$lang['%d physical'] = '%d física';
  2929$lang['%d physical'] = '%d físiques';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals';
  32 $lang['%d album moved'] = '%d categoria mogudes';
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d categories mogudes';
   32$lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts';
  3434$lang['%d group'] = '%d grup';
  3535$lang['%d groups'] = '%d grups';
   
  5555$lang['Add'] = 'Afegeix';
  5656$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris';
  57 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica a les subcategories';
   57$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums';
  5858$lang['Associated'] = 'Associat';
  5959$lang['Batch management'] = 'Gestió per lots';
  6060$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
  6161$lang['Caddie'] = 'Carret';
  62 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Categories authorized thanks to group associations'; 
  63 $lang['Album manual order was saved'] = 'Categories manual order was saved';
   62$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies al grup d\'associacions'; 
   63$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual d\'àlbums';
  6464$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.';
  6565$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions';
   
  9696$lang['Informations'] = 'Informacions';
  9797$lang['Install'] = 'Instal·la';
  98 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els elements de la categoria a la nova categoria';
  99 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els elements de la categoria a algunes categories existents';
  100 $lang['Linked albums'] = 'Categories enllaçades';
   98$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum';
   99$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents';
   100$lang['Linked albums'] = 'Àlbums enllaçats';
  101101$lang['Lock gallery'] = 'Tancar galeria';
  102102$lang['Maintenance'] = 'Manteniment';
  103 $lang['Edit album permissions'] = 'Gestiona els permisos d\'una categoria';
   103$lang['Edit album permissions'] = 'Edita els permisos de l\'àlbum';
  104104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestiona els permisos del grup "%s"';
  105105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestiona els permisos de l\'usuari "%s"';
   
  107107$lang['Members'] = 'Membres';
  108108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sincronitzada del fitxer';
  109 $lang['Move albums'] = 'Moure categories';
   109$lang['Move albums'] = 'Moure àlbums';
  110110$lang['Move'] = 'Moure';
  111111$lang['Name'] = 'Nom';
  112112$lang['New name'] = 'Nou nom';
  113 $lang['New parent album'] = 'Nova categoria pare';
   113$lang['New parent album'] = 'Nou àlbum pare';
  114114$lang['New tag'] = 'Nova etiqueta';
  115115$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina';
  116116$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions';
  117117$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures per crear';
  118 $lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten les categories privades';
   118$lang['Only private albums are listed'] = 'Només es llisten els àlbums privats';
  119119$lang['Operating system'] = 'Sistema operatiu';
  120120$lang['Options'] = 'Opcions';
  121 $lang['Other private albums'] = 'Altres categories privades';
   121$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privades';
  122122$lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina';
  123 $lang['Parent album'] = 'Categoria pare';
   123$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare';
  124124$lang['Path'] = 'Camí';
  125125$lang['Permalink'] = 'Enllaç permanent';
  126 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents';
   126$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en l\'àlbum %s. Elimineu-lo primer de l\'historial d\'enllaços permanents';
  127127$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"';
  128 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per la categoria %s';
   128$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per l\'àlbum %s';
  129129$lang['Permalink history'] = 'Historial d\'enllaços permanents';
  130130$lang['Permalinks'] = 'Enllaços permanents';
   
  143143$lang['Reject'] = 'Rebutja';
  144144$lang['Representant'] = 'Representant';
  145 $lang['Representation of albums'] = 'Representació de categories';
   145$lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums';
  146146$lang['Representative'] = 'Representatiu';
  147147$lang['Represents'] = 'Representa';
  148148$lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre';
  149 $lang['Save to permalink history'] = 'Desa al historial d\'enllaços permanents';
  150 $lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys una categoria';
   149$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents';
   150$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum';
  151151$lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioneu almenys una imatge';
  152152$lang['Select at least one user'] = 'Seleccioneu almenys un usuari';
   
  155155$lang['Status'] = 'Estat';
  156156$lang['Statistics'] = 'Estadístiques';
  157 $lang['Storage album'] = 'Categoria d\'emmagatzematge';
   157$lang['Storage album'] = 'Àlbum d\'emmagatzemament';
  158158$lang['Sum of rates'] = 'Suma de valoracions';
  159159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'L\'etiqueta "%s" ja existeix';
   
  169169$lang['Validation'] = 'Validació';
  170170$lang['Version'] = 'Versió';
  171 $lang['Virtual albums to move'] = 'Virtual categories to move';
  172 $lang['Virtual album name'] = 'Virtual category name';
   171$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure';
   172$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual';
  173173$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster cannot be deleted';
  174174$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.';
  175175$lang['You cannot delete your account'] = "You cannot delete your account";
  176 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'You cannot move a category in its own sub category';
   176$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum';
  177177$lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion';
  178178$lang['add tags'] = 'add tags';
  179 $lang['Associate to album'] = 'associate to category';
  180 $lang['associate to group'] = 'associate to group';
   179$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum';
   180$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup';
  181181$lang['Authorized'] = 'Authorized';
  182 $lang['Add a virtual album'] = 'Add a virtual category';
  183 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Authorize users to add comments on selected categories';
  184 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'The name of a category should not be empty';
  185 $lang['Lock albums'] = 'Lock categories';
   182$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual';
   183
   184$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats';
   185$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit';
   186$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums';
  186187$lang['Private'] = 'Private category';
  187188$lang['Public'] = 'Public category';
  188189$lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random';
  189190$lang['Public / Private'] = 'Public / Private';
  190 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Manage authorizations for selected categories';
  191 $lang['Virtual album added'] = 'Virtual category added';
  192 $lang['Virtual album deleted'] = 'Virtual category deleted';
   191$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona les autoritzacions dels àlbums seleccionats';
   192$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit';
   193$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat';
  193194$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès';
  194195$lang['Comments'] = 'Comentaris';
   
  202203$lang['confirm'] = 'confirma';
  203204$lang['Date'] = 'Data';
  204 $lang['delete album'] = 'elimina categoria';
  205 $lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia de la categoria';
   205$lang['delete album'] = 'elimina l\'àlbum';
   206$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum';
  206207$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup';
  207 $lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de la categoria';
  208 $lang['Album updated successfully'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.';
   208$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum ';
   209$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.';
  209210$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina';
  210211$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat';
   
  222223$lang['Groups'] = 'Grups';
  223224$lang['High definition'] = 'Alta definició';
  224 $lang['jump to album'] = 'salta a la categoria';
  225 $lang['jump to photo'] = 'salta a la imatge';
   225$lang['jump to album'] = 'salta cap a l\'àlbum';
   226$lang['jump to photo'] = 'salta cap a la imatge';
  226227$lang['leave'] = 'deixa';
  227228$lang['Lock'] = 'Bloqueja';
  228229$lang['Locked'] = 'Bloquejat';
  229 $lang['manage album photos'] = 'gestiona elements de categoria';
  230 $lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-categories';
   230$lang['manage album photos'] = 'gestiona els elements de l\'àlbum';
   231$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-àlbums';
  231232$lang['Manage'] = 'Gestiona';
  232233$lang['maximum height'] = 'màxima alçada';
   
  340341$lang['status'] = 'estat';
  341342$lang['Directory'] = 'Directori';
  342 $lang['sub-albums'] = 'sub-categories';
   343$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums';
  343344$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades';
  344345$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
   
  346347$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  347348$lang['title'] = 'títol';
  348 $lang['Album list management'] = 'Gestió de categories';
   349$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums';
  349350$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo';
  350 $lang['Edit album'] = 'Edita una categoria';
   351$lang['Edit album'] = 'Edita un àlbum';
  351352$lang['Group management'] = 'Gestió de grups';
  352353$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris';
   
  375376$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat';
  376377$lang['unset'] = 'no definit';
  377 $lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació de les categories';
   378$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums';
  378379$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les imatges';
  379380$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza';
  380 $lang['reduce to single existing albums'] = 'reduce to single existing categories';
   381$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents';
  381382$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció';
  382 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)';
   383$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
  383384$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot';
  384385$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix';
   
  390391$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
  391392$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
   393
  392394$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :';
   395
  393396$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura';
  394397$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades';
   
  415418$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."';
  416419$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni';
  417 $lang['Upload'] = 'Càrrega';
   420$lang['Upload'] = 'Penja';
  418421$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"';
  419422$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari';
   
  619622$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris";
  620623$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.';
   624
   625
   626// missing translations
   627$lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades';
   628$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos penjades';
   629$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegeix un quadre de càrrega';
   630$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... o canvia pel formulari de fitxers múltiples';
   631$lang['... or switch to the old style form'] = '... o canvia pel formulari d\'estil antic';
   632$lang['Action'] = 'Acció';
   633$lang['Activate field "%s"'] = 'Afegeix camp "%s"';
   634$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"';
   635$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació';
   636$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa la navegació per miniatures';
   637$lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius';
   638$lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius';
   639$lang['Active Themes'] = 'Temes actius';
   640$lang['Add a filter'] = 'Afegeix un filtre';
   641$lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos';
   642$lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma';
   643$lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos';
   644$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegiu accés d\'escriptura al directori "%s"';
   645$lang['Administration Home'] = 'Administration Home';
   646$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"';
   647$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" now contains %d photos';
   648$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album photos associated to the following albums: %s';
   649$lang['Album name'] = 'Album name';
   650$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums automatically sorted';
   651$lang['All %d photos are selected'] = 'All %d photos are selected';
   652$lang['Allow rating'] = 'Allow rating';
   653$lang['Allow user customization'] = 'Allow user customization';
   654$lang['Apply action'] = 'Apply action';
   655$lang['automatic order'] = 'automatic order';
   656$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
   657$lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme';
   658$lang['By %s'] = 'By %s';
   659$lang['Change Admin Colors'] = 'Change administration colors';
   660$lang['Choose an action'] = 'Choose an action';
   661$lang['create a new album'] = 'create a new album';
   662$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation';
   663$lang['Delete orphan tags'] = 'Delete orphan tags';
   664$lang['delete photo'] = 'delete photo';
   665$lang['Delete this language'] = 'Delete this language';
   666$lang['Delete this theme'] = 'Delete this theme';
   667$lang['Directory does not exist'] = 'Directory does not exist';
   668$lang['Download'] = 'Download';
   669$lang['Download,'] = 'Download,';
   670$lang['Drop into album'] = 'Drop into album';
   671$lang['duplicates'] = 'duplicates';
   672$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error on file "%s" : %s';
   673$lang['Everybody'] = 'Everybody';
   674$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension not available, admin should disable exif use';
   675$lang['existing album'] = 'existing album';
   676$lang['Failed to write file to disk'] = 'Failed to write file to disk';
   677$lang['File upload stopped by extension'] = 'File upload stopped by extension';
   678$lang['Forbid this language to users'] = 'Forbid this language to users';
   679$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronization';
   680$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Get support on Piwigo forum';
   681$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation';
   682$lang['Guest Settings'] = 'Guest settings';
   683$lang['Help Me'] = 'Help Me';
   684$lang['Image Quality'] = 'Image quality';
   685$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'This theme could not be activated, as the parent theme is missing: %s';
   686$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible to deactivate this language, first set another language as default.';
   687$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible to deactivate this language, you need at least one language.';
   688$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.';
   689$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'This theme cannot be deleted, because other themes depends on it: %s';
   690$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting';
   691$lang['Inactive Languages'] = 'Inactive Languages';
   692$lang['Inactive Plugins'] = 'Inactive Plugins';
   693$lang['Inactive Themes'] = 'Inactive themes';
   694$lang['include child albums'] = 'include child albums';
   695$lang['Install on your computer,'] = 'Install on your computer,';
   696$lang['Installed Languages'] = 'Installed Languages';
   697$lang['Invert'] = 'Invert';
   698$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.';
   699$lang['Keep high definition'] = 'Keep high definition';
   700$lang['Language has been successfully installed'] = 'Language has been successfully installed';
   701$lang['Languages'] = 'Languages';
   702$lang['last import'] = 'last import';
   703$lang['Main Page'] = 'Main page';
   704$lang['Make this language available to users'] = 'Make this language available to users';
   705$lang['Make this theme available to users'] = 'Make this theme available to users';
   706$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Manage this set of %d photos';
   707$lang['manual order'] = 'manual order';
   708$lang['Maximum Height'] = 'Maximum height';
   709$lang['Maximum Width'] = 'Maximum Width';
   710$lang['Menu Management'] = 'Menus';
   711$lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous';
   712$lang['Missing a temporary folder'] = 'Missing a temporary folder';
   713$lang['Missing Plugins'] = 'Missing Plugins';
   714$lang['No file was uploaded'] = 'No file was uploaded';
   715$lang['No photo in the current set.'] = 'No photo in the current set.';
   716$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No photo selected, %d photos in current set';
   717$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No photo selected, no action possible.';
   718$lang['None'] = 'None';
   719$lang['on the %d selected photos'] = 'on the %d selected photos';
   720$lang['Operation in progress'] = 'Treatment in progress.';
   721$lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags deleted';
   722$lang['Page end'] = 'Page end';
   723$lang['Pending Comments'] = 'Pending Comments';
   724$lang['Photo Page'] = 'Photo page';
   725$lang['Photo Properties'] = 'Photo properties';
   726$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   727$lang['pixels'] = 'pixels';
   728$lang['Please wait...'] = 'Please wait...';
   729$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.';
   730$lang['predefined filter'] = 'predefined filter';
   731$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level set to "%s"';
   732$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Read Piwigo Documentation';
   733$lang['Refresh photo set'] = 'Refresh photo set';
   734$lang['Remove all filters'] = 'Remove all filters';
   735$lang['remove author'] = 'remove author';
   736$lang['remove creation date'] = 'remove creation date';
   737$lang['remove this filter'] = 'remove this filter';
   738$lang['remove title'] = 'remove title';
   739$lang['Resize'] = 'Resize';
   740$lang['Save Settings'] = 'Save Settings';
   741$lang['Select at least one comment'] = 'Select at least one comment';
   742$lang['Select files'] = 'Select files';
   743$lang['Select:'] = 'Select:';
   744$lang['Selection'] = 'Selection';
   745$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Set as default language for unregistered and new users';
   746$lang['Set author'] = 'Set author';
   747$lang['Set creation date'] = 'Set creation date';
   748$lang['Set title'] = 'Set title';
   749$lang['Settings'] = 'Settings';
   750$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader and add your photos.';
   751$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Switch to clear or dark colors for administration';
   752$lang['The following tag was deleted'] = 'The following tag was deleted';
   753$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'The high definition image quality must be a number between %d and %d';
   754$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum height must be a number between %d and %d';
   755$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The high definition maximum width must be a number between %d and %d';
   756$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail image quality must be a number between %d and %d';
   757$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d';
   758$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d';
   759$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form';
   760$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB';
   761$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'The uploaded file was only partially uploaded';
   762$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB';
   763$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'The websize image quality must be a number between %d and %d';
   764$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'The websize maximum height must be a number between %d and %d';
   765$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'The websize maximum width must be a number between %d and %d';
   766$lang['The whole page'] = 'The whole page';
   767$lang['The whole set'] = 'The whole set';
   768$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Theme has been successfully installed';
   769$lang['There is no other language available.'] = 'There is no other language available.';
   770$lang['There is no other plugin available.'] = 'There is no other plugin available.';
   771$lang['There is no other theme available.'] = 'There is no other theme available.';
   772$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'This theme was not designed to be directly activated';
   773$lang['Type here the author name'] = 'Type here the author name';
   774$lang['Type here the title'] = 'Type here the title';
   775$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Uninstalled Plugins';
   776$lang['Unknown upload error'] = 'Unknown upload error';
   777$lang['unknown'] = 'unknown';
   778$lang['Upload Photos'] = 'Upload Photos';
   779$lang['Uploaded Photos'] = 'Uploaded Photos';
   780$lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
   781$lang['Visit Gallery'] = 'Visit the gallery';
   782$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visit Piwigo project website';
   783$lang['Visit plugin site'] = 'Visit plugin site';
   784$lang['Web size photo'] = 'Web size photo';
   785$lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmaster status is required.';
   786$lang['Week starts on'] = 'Week starts on';
   787$lang['Who can see these photos?'] = 'Who can see these photos?';
   788$lang['Who can see this photo?'] = 'Who can see this photo?';
   789$lang['with no album'] = 'with no album';
   790$lang['with no tag'] = 'with no tag';
   791$lang['with no virtual album'] = 'with no virtual album';
   792$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.';
   793$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Your configuration settings are saved';
   794
   795
   796
  621797?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.