Changeset 9041


Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2011, 8:55:04 PM (10 years ago)
Author:
Nakre
Message:

cleaning / updating translates..

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/install.lang.php

  r9011 r9041  
  2626$lang['Installation'] = 'Yükleme';
  2727$lang['Basic configuration'] = 'Temel yapılandırma';
  28 $lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dil';
   28$lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dili';
  2929$lang['Database configuration'] = 'Veritabanı yapılandırması';
  30 $lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırma';
  31 $lang['Start Install'] = 'Başlangıç yükleme';
  32 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailiniz böyle olmalı xxx@yyy.eee (örnek : jack@altern.org)';
   30$lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırma';
   31$lang['Start Install'] = 'Yüklemeye Başla';
   32$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Posta adresiniz böyle olmalı: xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org)';
  3333$lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi giriş';
  34 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gerekli olan';
  35 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucu başarılı, ama veritabanına bağlantı imkansız';
   34$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gereklidir';
   35$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı, ama veritabanına bağlantı kurulamadı';
  3636$lang['Can\'t connect to server'] = 'Sunucuya bağlanamadı';
  3737$lang['Database type'] = 'Veritabanı türü';
  38 $lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'veritabanı türü Piwigo veri depolamak olacak';
   38$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Piwigo verilerinizi depolama türü';
  3939$lang['Host'] = 'Host';
  4040$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
   
  4747$lang['Database table prefix'] = 'Veritabanı tabloları öneki';
  4848$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablolarını isimlerini onunla öneki eklenecektir (daha iyi tablolar yönetmenize olanak sağlar)';
  49 $lang['enter a login for webmaster'] = 'webmaster için bir giriş';
  50 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi  veya ",\' karakterlerini içeremez';
  51 $lang['please enter your password again'] = 'tekrar şifrenizi giriniz';
   49$lang['enter a login for webmaster'] = 'Site Yöneticisi için bir giriş';
   50$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi  \' veya " karakterlerini içeremez';
   51$lang['please enter your password again'] = 'şifrenizi tekrar giriniz';
  5252$lang['Webmaster password'] = 'Site yöneticisi şifresi';
  5353$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar';
   
  5555$lang['verification'] = 'doğrulama';
  5656$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Yardım ihtiyacınız var? Sorularınızı <a href="%s">Piwigo forumda sorabilirsiniz</a>.';
  57 $lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi posta adresi';
   57$lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi e-posta adresi';
  5858$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu postayı kullanmaları mümkün olacak';
  5959$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gerekli';
  60 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Bu web host şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.';
   60$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web hostunuz şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.';
  6161$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası yaparak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 için düzenlemeyi deneyebilir.';
  62 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatın.';
   62$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatınız.';
  6363$lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmak için çalışın';
  6464$lang['Sorry!'] = 'Üzgünüm!';
  65 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırmak mümkün değildi.';
  66 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5 e geçmekbilmek için konuşun.';
   65$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırma mümkün değildi.';
   66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5\'e geçebilmek için konuşun.';
  6767$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Sizi tekrar görmeyi umut ederiz.';
  6868$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulum tamamlandı.';
  69 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yaziyi kopyalayın ve bu "local/config/database.inc.php" dosya içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece olan metin, alanında hiçbir satır iade veya boşluk karakteri içermelidir)';
  70 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Dosya yapılandırmada hata local/config/database.inc.php .';
   69$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yazıyı kopyalayın ve "local/config/database.inc.php" dosyası içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece yazı içermeli hiçbir ifade veya boşluk karakteri içermemelidir)';
   70$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Yapılandırmada dosyası local/config/database.inc.php oluşturma başarısız oldu.';
  7171$lang['Download the config file'] = 'Yapılandırma dosyasını indir';
  72 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indireip düzenleyebilir ve local/config bölümüne yükleyebilirsiniz..';
   72$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip düzenleyebilir ve kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.';
  7373$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite ve PostgreSQL deneysel durumda.';
  7474$lang['Learn more'] = 'Daha fazla bilgi edinin';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.