Changeset 9058


Ignore:
Timestamp:
Feb 2, 2011, 2:15:54 PM (10 years ago)
Author:
Nakre
Message:

cleaning / updating translates..

Location:
extensions/ContactForm/language/tr_TR
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/tr_TR/description.txt

  r7627 r9058  
  1 Ajoute un élément "Contacter" dans le bloc Menu afin d'offrir un formulaire de contact aux utilisateurs
   1Kullanıcılara bir iletişim formu sunan bloğu "İletişim" menüye ekle
 • extensions/ContactForm/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r8910 r9058  
  33global $lang;
  44
  5 $lang['cf_plugin_name'] = 'İletiş Formu';
   5$lang['cf_plugin_name'] = 'İletişim Formu';
  66$lang['contact_form_debug'] = 'Debug bilgisini gör';
  77
   
  1010$lang['contact_form_title'] = 'İletişim formu';
  1111$lang['contact_form'] = 'İletişim';
  12 $lang['contact_form_link'] = 'İletişim- Site yöneticisi';
   12$lang['contact_form_link'] = 'İletişim Site yöneticisi';
  1313
  1414// ==================================================================
   
  1717
  1818// ==================================================================
  19 // Menubar block
   19// Menü bloğu
  2020$lang['cf_from_name'] = 'İsminiz';
  21 $lang['cf_from_mail'] = 'e-posta adresiniz';
   21$lang['cf_from_mail'] = 'E-posta adresiniz';
  2222$lang['cf_subject'] = 'Konu';
  2323$lang['cf_message'] = 'Mesaj';
   
  2626
  2727// ==================================================================
  28 // Messages
   28// Mesajlar
  2929$lang['cf_from_name_error'] = 'Lütfen isminizi girin';
  30 $lang['cf_mail_format_error'] = $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'];
  31 $lang['cf_subject_error'] = 'Lütgen konuyu girin';
   30$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['e-posta şöyle olmalıdır xxx@yyy.eee (örnek : jack@altern.org)'];
   31$lang['cf_subject_error'] = 'Lütfen konuyu girin';
  3232$lang['cf_message_error'] = 'Lütfen mesajınızı girin';
  33 $lang['cf_error_sending_mail'] = 'Mesajın görilmesinde sorun oluştu';
   33$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Mesajın gönderilmesinde sorun oluştu';
  3434$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'Mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi.';
  3535$lang['cf_form_error'] = 'Geçersiz bilgi';
  3636$lang['cf_no_unlink'] = 'Fonksiyon \'unlink\' ulaşılamaz...';
  3737$lang['cf_unlink_errors'] = 'Dosyada hata oluştu';
  38 $lang['cf_config_saved'] = 'Değişiklikler başarılı bir şekilde kaydedildi.';
  39 $lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Değişikler hatalı bir şlde kaydedildi';
  40 $lang['cf_length_not_integer'] = 'Büyüklük değeri tam sayı olmalı';
   38$lang['cf_config_saved'] = 'Değişiklikler başarılı ile kaydedildi.';
   39$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Değişikler hatalar ile kaydedildi';
   40$lang['cf_length_not_integer'] = 'Boyut değeri tam sayı olmalı';
  4141$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Geçikme değeri tam sayı olmalı';
  42 $lang['cf_link_error'] = 'Değişkeler bu alanı kapsayamaz';
   42$lang['cf_link_error'] = 'Değişkenler boşluk içeremez';
  4343$lang['cf_hide'] = 'Gizle';
  4444
  4545// ==================================================================
  46 // Admin page
   46// Yönetici Sayfası
  4747$lang['cf_validate'] = 'Gönder';
  48 // Configuration tab
   48// Ayarlar  bölümü
  4949$lang['cf_tab_config'] = 'Ayarlar';
  5050$lang['cf_config'] = 'Ayarlar';
  51 $lang['cf_config_desc'] = 'Plugin ana ayarlar';
   51$lang['cf_config_desc'] = 'Eklenti ayarları';
  5252$lang['cf_label_config'] = 'Genel ayarlar';
  5353$lang['cf_label_mail'] = 'E-posta ayarları';
   
  6363$lang['cf_define_link'] = 'Adresi belirt';
  6464$lang['cf_link'] = 'Name of the template variable containing the HTML link to the contact form';
  65 // Emails tab
   65// E-posta  bölümü
  6666$lang['cf_tab_emails'] = 'E-postalar';
  6767$lang['cf_emails'] = 'E-postalar';
  68 $lang['cf_emails_desc'] = 'Destination e-mails management';
  69 $lang['cf_active'] = 'Active e-mail';
  70 $lang['cf_no_mail'] = 'No e-mail address available';
  71 $lang['cf_refresh'] = 'Regenerate e-mail list address';
  72 // Language tab
  73 $lang['cf_tab_language'] = 'Localization';
  74 $lang['cf_language'] = 'Localization';
  75 $lang['cf_language_desc'] = 'Messages translation';
  76 $lang['cf_select_item'] = 'Select item to translate';
  77 $lang['cf_default_lang'] = 'Default';
  78 $lang['contact_form_title_label'] = 'Title used in menubar';
  79 $lang['contact_form_label'] = 'Name used in menubar';
  80 $lang['contact_form_link_label'] = 'Text used for contact link in the page footer';
   68$lang['cf_emails_desc'] = 'Hedef e-posta yönetimi';
   69$lang['cf_active'] = 'Etkin e-posta';
   70$lang['cf_no_mail'] = 'Mevcut e-posta adresi yok';
   71$lang['cf_refresh'] = 'E-posta listesini tekrar oluştur';
   72// Dil bölümü
   73$lang['cf_tab_language'] = 'Yerelleştirme';
   74$lang['cf_language'] = 'Yerelleştirme';
   75$lang['cf_language_desc'] = 'Mesajları çevir';
   76$lang['cf_select_item'] = 'Çevirmek için öğe seçiniz';
   77$lang['cf_default_lang'] = 'Varsayılan';
   78$lang['contact_form_title_label'] = 'Menüde kullanılan başlık';
   79$lang['contact_form_label'] = 'Menüde kullanılan isim';
   80$lang['contact_form_link_label'] = 'İletişim bağlantısı altında kullanılacak yazı';
  8181?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.