Changeset 9271


Ignore:
Timestamp:
Feb 17, 2011, 6:54:56 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - akBookStyle - add no_NO (Norwegian) thanks to atlew

Location:
extensions/akBookStyle/trunk
Files:
4 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/akBookStyle/trunk/admin.php

  r6852 r9271  
  2424  die('Hacking attempt!');
  2525}
   26
   27load_language('plugin.lang', AK_PLUGIN_LANG);
  2628
  2729$ThumbnailsLocations = array('top' => 'Top',
 • extensions/akBookStyle/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7605 r9271  
  2323$lang['That plugin give an alternate presentation for galleries. It gives you in a whole page access to medium image and thumbnails.'] = "Tento doplnìk pøidává alternativní prezentaci pro galerie. Dává pøístup na celou stránku pro fotografii a náhledy.";
  2424$lang['Main configuration'] = "Hlavní konfigurace";
  25 $lang['Applicable categorie(s)'] = "Kategorie, kde je možné aplikovat";
   25$lang['Applicable categorie(s)'] = "Kategorie, kde je možné aplikovat";
  2626$lang['Applicable category has been updated'] = "Aplikovatelná kategorie byla aktualizována";
  2727$lang['Applicable categories have been updated'] = "Aplikovatelné kategorie byly aktualizovány";
   
  3232$lang['Thumbnail size'] = "Velikost náhledù";
  3333$lang['click'] = "klik";
  34 $lang['mouseover'] = "pøejetí myší";
   34$lang['mouseover'] = "pøejetí myší";
  3535$lang['Event to show medium picture.'] = "Událost pro zobrazení fotografie.";
  3636$lang['Event to show medium picture has been updated.'] = "Událost pro zobrazení fotografie byla aktualizována.";
   
  4242$lang['Right'] = "Vpravo";
  4343$lang['or number of lines for Top/Bottom'] = "nebo poèet øádkù pro Nahoøe/Dole";
  44 $lang['Next image'] = "Další fotografie";
  45 $lang['Next page'] = "Další stránka";
   44$lang['Next image'] = "Další fotografie";
   45$lang['Next page'] = "Další stránka";
  4646$lang['Previous image'] = "Pøedchozí fotografie";
  4747$lang['Previous page'] = "Pøedchozí stránka";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.