Changeset 9714


Ignore:
Timestamp:
Mar 15, 2011, 9:03:25 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL thanks to voyteckst

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r9494 r9714  
  772772$lang['Week starts on'] = 'Tydzień zaczyna się w';
  773773$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Masz %d niepowiązanych tagów: %s.';
   774$lang['Themes which need upgrade'] = 'Tematy wymagające aktualizacji';
   775$lang['Languages which need upgrade'] = 'Języki wymagające aktualizacji';
   776$lang['All themes are up to date.'] = 'Wszystkie tematy są aktualne.';
   777$lang['All plugins are up to date.'] = 'Wszystkie wtyczki są aktualne.';
   778$lang['All languages are up to date.'] = 'Wszystkie języki są aktualne.';
   779$lang['Visit theme site'] = 'Odwiedź stronę temetu';
   780$lang['Visit language site'] = 'Odwiedź stronę języka';
   781$lang['New Version'] = 'Nowa wersja';
   782
  774783?>
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r8728 r9714  
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Tylko administrator może wykonać aktualizację: zaloguj się poniżej.';
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nie masz uprawnień do wykonania aktualizacji';
  34 
  35 // Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  3634$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie pod-albumy prywatnych albumów będą prywatne';
  3735$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte';
  3836$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiksy miniatur oraz adres email administratora.';
  39 //For version 2.1.0
  4037$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta strona proponuje aktualizację Twojej bazy danych Piwigo do nowej wersji. Asystent aktualizacji myśli, że aktualnie używasz <strong>wersji %s</strong> (lub równoważnej).';
  4138$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako zabezpieczenie, następujące wtyczki zostały zdezaktywowane. Przed ich aktywacją musisz sprawdzić czy nie ma nowszych wersji:';
  4239$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'W <i>%s</i>, przed <b>?></b>, wstaw:';
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Zapobiegawczo, zostały dezayktywowane następujące tematy. Przed ich ponownym aktywowaniem, należy sprawdzić ich aktualizacje:';
   41
  4342?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.