$conf['batch_download_max_elements']
İndirme seti başına azami fotoğraf sayısı slider'ındaki azami değer. Varsayılan 1000.
$conf['batch_download_max_size']
Her arşivin azami büyüklüğü slider'ındaki azami değer. Varsayılan 500.
$conf['batch_download_force_pclzip']
true olduğunda, ZIP kütüphanesi olarak ZipArchive yerine PclZip kullanılmasını zorlar. Varsayılan false.
$conf['batch_download_direct']
true olduğunda ZIP dosyaları PHP akışı yerine HTTP yönlendirmesi ile indirilir. Varsayılan false.
$conf['batch_download_additional_ext']
İndirilebilir dosya uzantısına sahip dizi (büyük-küçük harfe duyarlı). Varsayılan $conf['picture_ext'].