Announcement

#1 2010-03-26 00:46:23

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

[dutch, nl_NL] new keys for 2.1

nl_NL

common.lang.php

// missing translations
$lang['Email address is missing'] = 'Geen emailadres';
$lang['Name of the picture'] = 'Naam van de afbeelding';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'gegroepeerd per letter';
$lang['letters'] = 'letters';
$lang['show tag cloud'] = 'geef tag-wolk weer';
$lang['cloud'] = 'wolk';
$lang['Reset to default values'] = 'Reset naar standaardwaarden';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'verwijder al de afbeeldingen van uw favorieten';
$lang['Sent by'] = 'Verstuurd door';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies worden geblokkeerd of worden

niet ondersteund door uw browser. Om verbinding te kunnen maken dient u er voor te zorgen dat het gebruik van cookies mogelijk is.';
$lang['Some info about this picture'] = 'Enige informatie over deze afbeelding';
$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Nog wat meer (technische) informatie over deze afbeelding';
$lang['edit this comment'] = 'Dit commentaar wijzigen';
$lang['Edit a comment'] = 'een commentaar wijzigen';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Dit commentaar moet nog beoordeeld worden';
$lang['Welcome'] = 'Welkom';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Welkom bij uw Piwigo fotogalerie!';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... of blader door uw lege galerie';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... of deactiveer deze boodschap aub, Ik vind mijn weg zelf

wel';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, uw Piwigo fotogalerie is leeg!';
$lang['I want to add photos'] = 'Ik wil afbeeldingen toevoegen';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Beoordeel het volgende gebruikers-commentaar: %s';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Deze bewerker wijzigde het volgende commentaar:';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'This author removed the comment with id %d';
$lang['validate this comment'] = 'Beoordeel dit commentaar';

// untranslated yet
$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['Filter'] = 'Filter';
$lang['Help'] = 'Help';
$lang['Links'] = 'Links';
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
$lang['Reset'] = 'Reset';
$lang['Tag'] = 'Tag';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['Week %d'] = 'Week %d';
$lang['download'] = 'download';
$lang['Home'] = 'Beginpagina';
$lang['Powered by'] = 'Powered by';
$lang['Auto login'] = 'Auto login';
$lang['Contact'] = 'Contact';
$lang['SQL queries in'] = 'SQL queries in';
$lang['Thumbnails'] = 'Mini-afbeeldingen';
$lang['Menu'] = 'Menu';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
$lang['Email: %s'] = 'Email: %s';
$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Help';


admin.lang.php

// missing translations
$lang['Categories descending alphanumerically ordered'] = 'Categorieën aflopend alfanumeriek gesorteerd';
$lang['Categories sorted in descending order ⇑'] = 'Categorieën aflopend gesorteerd ⇑';
$lang['Processing treatment.'] = 'In behandeling.';
$lang['Please wait...'] = 'Even geduld aub...';
$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de afwijking maakt een einde aan het

negeren';
$lang['manage image ranks'] = 'bewerk de afbeeldingsrangen';
$lang['Manage image ranks'] = 'Bewerk de afbeeldingsrangen';
$lang['Edit ranks'] = 'Bewerk de rangen';
$lang['No element in this category'] = 'Geen element in deze categorie';
$lang['Images manual order was saved'] = 'De handmatige sortering van de afbeeldingen is bewaard';
$lang['ranks'] = 'rangen';
$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is

available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a

few emails a year.'] = 'Hou contact met het Piwigo project, abonneer u op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief. Dan ontvangt u een email

wanneer een nieuwe Piwigo-release beschikbaar komt, wanneer een belangrijke beveiligings bugfix nodig is of wanneer belangrijke

ontwikkelingen binnen het Piwigo-project plaatsvinden. Alles bij elkaar een paar emails per jaar.';
$lang['Subscribe %s'] = 'Abonneer %s';
$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonneer %s op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
$lang['Purge search history'] = 'Verwijder de Zoek-geschiedenis';
$lang['Hide'] = 'Verberg';
$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Wachtwoord ontbreekt. Geef uw wachtwoord aub.';
$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub uw gekozen

wachtwoord.';
$lang['Password confirmation error.'] = 'Fout bij de wachtwoord-bevestiging.';
$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen commentaar kunnen bewerken';
$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen comentaar kunnen verwijderen';
$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is gewijzigd';
$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is verwijderd';
$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'De oude permalink kan niet verwijderd worden !';
$lang['Hit'] = 'Hit';
$lang['Tools'] = 'Gereedschap';
$lang['Photos'] = 'Foto\'s';
$lang['Themes'] = 'Thema\'s';
$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo Gebruiks-instructies';
$lang['Order alphanumerically'] = 'Sorteer alfanumeriek';
$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Sorteer omgekeerd alfanumeriek';
$lang['Installed Themes'] = 'Geinstalleerde thema\'s';
$lang['Add New Theme'] = 'Voeg een nieuw thema toe';
$lang['Forbid this theme to users'] = 'Dit thema mag niet door gebruikers gebruikt worden';
$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Standaard thema voor niet geregisteerde and nieuwe gebruikers';
$lang['unknown'] = 'onbekend';
$lang['Upload Form'] = 'Upload Formulier';
$lang['Upload Photos'] = 'Upload Foto\'s';
$lang['Drop into category'] = 'Toevoegen aan categorie';
$lang['+ Add an upload box'] = '+ Voeg een upload-box toe';
$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Maak de "%s" directory aan vanuit de root van uw Piwigo-

installatie';
$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geef schrijfrechten (chmod 777) aan de

"%s" directory vanuit de root van uw piwigo installatie';
$lang['existing category'] = 'bestaande categorie';
$lang['create a new category'] = 'Maak een nieuwe categorie aan';
$lang['Category name'] = 'Categorienaam';
$lang['Category "%s" has been added'] = 'Categorie "%s" is toegevoegd';
$lang['Uploaded Photos'] = 'Ge-uploade Foto\'s';
$lang['%d photos uploaded'] = '%d foto\'s ge-uploaded';
$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy-niveau staat nu op "%s"';
$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Categorie "%s" bevat nu %d foto\'s';
$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Beheer deze reeks van %d foto\'s';
$lang['Select files'] = 'Selecteer bestanden';
$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG bestanden of ZIP bestanden die JPEG bestanden bevatten aub.';
$lang['Everybody'] = 'Iedereen';
$lang['Who can see these photos?'] = 'Wie kan deze foto\'s zien?';
$lang['... or switch to the old style form'] = '... of schakel om naar het oude-stijl formulier';
$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... of schakel om naar het meervoudige bestanden formulier';
$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte maximum breedte moet liggen tussen %d en %d';
$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte maximum hoogte moet liggen tussen %d en %d';
$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte afbeeldingskwaliteit moet liggen tussen %d en %d';
$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'De maximum breedte van de mini-afbeelding moet liggen tussen %d

en %d';
$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'De maximimum hoogte van de mini-afbeelding moet liggen tussen

%d en %d';
$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'De afbeeldingskwaliteit van de mini-afbeeldimg moet liggen

tussen %d en %d';
$lang['Settings'] = 'Instellingen';
$lang['Web size photo'] = 'Webgrootte foto';
$lang['Resize'] = 'Grootte aanpassen';
$lang['Maximum Width'] = 'Maximum Breedte';
$lang['pixels'] = 'pixels';
$lang['Maximum Height'] = 'Maximum Hoogte';
$lang['Image Quality'] = 'Afbeeldingskwaliteit';
$lang['Save Settings'] = 'Bewaar instellingen';
$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Uw configuratie-instellingen zijn opgeslagen';
$lang['Active Themes'] = 'Actieve Thema\'s';
$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directorie schrijfbevoegdheden';
$lang['Administration Home'] = 'Administratie Beginpagina';
$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorieën alfanumeriek gesorteerd';
$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorieën omgekeerd alfanumeriek gesorteerd';
$lang['Change Admin Colors'] = 'Wijzig de Admin-kleuren';
$lang['Delete this theme'] = 'Verwijder dit thema';
$lang['Directory does not exist'] = 'Directorie bestaat niet';
$lang['Download,'] = 'Download,';
$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronisatie';
$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Krijg ondersteuning op het Piwigo Forum';
$lang['Help Me'] = 'Help me';
$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te activeren, het basis-thema

ontbreekt: %s';
$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te verwijderen. Er zijn nog

andere thema\'s die aan dit thema gekoppeld zijn: %s';
$lang['Inactive Themes'] = 'Niet actieve Thema\'s';
$lang['Install on your computer,'] = 'Installeer op uw computer,';
$lang['Make this theme available to users'] = 'Maak dit thema beschikbaar voor gebruikers';
$lang['Page end'] = 'Pagina-einde';
$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lees de Piwigo Documentatie';
$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader en voeg uw foto\'s toe.';
$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Schakel om naar heldere of donkere kleuren voor de administratie';
$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Thema is succesvol geinstalleerd';
$lang['Upgrade from %s to %s'] = 'Upgrade van %s naar %s';
$lang['Visit Gallery'] = 'Bezoek Galerie';
$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Bezoek de website van het Piwigo project';
$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo

gallery.'] = 'pLoader is een afkorting van <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader maakt uw foto\'s op uw computer klaar en zet ze dan over naar

uw Piwigo fotogalerie.';
$lang['Guest Settings'] = 'Bezoeker-Instellingen';
$lang['Main Page'] = 'Hoofd-pagina';
$lang['Photo Page'] = 'Foto-pagina';
$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activeer de Navigatie-balk';
$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activeer de Navigatie-mini-afbeeldingen';
$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activeer icoon "%s"';
$lang['Activate field "%s"'] = 'Activeer veld "%s"';
$lang['Photo Properties'] = 'Foto-Eigenschappen';
$lang['Allow user customization'] = 'Sta gebruikers-aanpassingen toe';
$lang['Languages'] = 'Talen';

// untranslated yet
$lang['%d tag'] = '%d tag';
$lang['%d tags'] = '%d tags';
$lang['Batch management'] = 'Batch management';
$lang['Database'] = 'Database';
$lang['Path'] = 'Pad';
$lang['Permalink'] = 'Permalink';
$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
$lang['Plugins'] = 'Plugins';
$lang['Representant'] = 'Representant';
$lang['Site manager'] = 'Site manager';
$lang['Status'] = 'Status';
$lang['global mode'] = 'algemene mode';
$lang[''] = '';
$lang['email'] = 'email';
$lang['Parameter'] = 'Parameter';
$lang['Parameters'] = 'Parameters';
$lang['path'] = 'pad';
$lang['Remote site'] = 'Remote site';
$lang['test'] = 'test';
$lang['Remote'] = 'Remote';
$lang['unit mode'] = 'unit mode';
$lang['Upload'] = 'Upload';
$lang['IP'] = 'IP';
$lang['Level 8'] = 'Admins';
$lang['Demo'] = 'Demo';
$lang['Hits'] = 'Hits';
$lang['Downloads'] = 'Downloads';


install.lang.php

// missing translations
$lang['Database type'] = 'Database type';
$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Het type database waarin uw Piwigo-gegevens worden opgeslagen';
$lang['The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br>
* go to the identification page and use the login/password given for webmaster<br>
* this login will enable you to access to the administration panel and to the instructions in order to place pictures in your directories']

= 'De configuratie van Piwigo is klaar. De volgende stap<br><br>
* ga naar de identificatie-pagina en gebruik de verkregen webbeheerders login/password combinatie<br>
* Deze login leidt u naar het administratiescherm en de instructies voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen in uw directories';
$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 is vereist';
$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Het lijkt er op dat uw webhost momenteel gebruik maakt van PHP %s.';
$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan proberen uw

configuratie om te zetten naar PHP 5 door het aanmaken of wijzigen van een .htaccess bestand.';
$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Opmerking: u kunt uw configuratie ook zelf

aanpassen en daarna Piwigo opnieuw opstarten.';
$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Probeer PHP 5 te configureren';
$lang['Sorry!'] = 'Sorry!';
$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo kon PHP 5 niet configureren.';
$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Neem contact op met de

support van uw hosting provider en probeer met hen te bepalen hoe u kunt omschakelen naar PHP 5.';
$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hope to see you back soon.';

// untranslated yet
$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';


#install_end_message# does not exist in the reference language


upgrade.lang.php

// missing translations
$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version.
The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Deze pagina stelt voor om uw

huidige oude Piwigo-database te converteren naar de nieuwe versie.
De upgrade-assistant denkt dat u momenteel gebruik maakt van <strong>release %s</strong> (of equivalent).';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, voor <b>?></b>, voeg toe:';

// untranslated yet
$lang['Upgrade'] = 'Upgrade';
$lang['SQL queries'] = 'SQL queries';

#introduction message# does not exist in the reference language
#in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:# does not exist in the reference language

Offline

 

#2 2010-03-26 07:25:00

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7044

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r5372


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#3 2010-03-26 07:26:48

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7044

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

1/ For language_switch plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Switch to another language from flags on your gallery home page.
-----------------------------------

2/ For event_tracer plugin can you transtate edscription :

-----------------------------------
For developers. Shows all calls to trigger_event.
-----------------------------------

3/ For admin_multi_view plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Allows administrators to view gallery as guests and/or change the language and/or theme on the fly. Practical to debug changes...
-----------------------------------

4/ For LocalFilesEditor plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Edit local files from administration panel.
-----------------------------------

and

$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Local config';
$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
$lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Templates';
$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Languages';
$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Personal Plugin';
$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Current file isn\'t writeable. Check if a directory "include/" is writeable (chmod).';
$lang['locfiledit_newfile'] = 'File is not existing and will be created by LocalFiles Editor';
$lang['locfiledit_save_config'] = 'File written successfully.';
$lang['locfiledit_show_default'] = 'Display reference file: ';
$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Backup copy will be created on save.';
$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Backup file created (%s)';
$lang['locfiledit_save_file'] = 'Save file';
$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Choose the file to be edited';
$lang['locfiledit_edit'] = 'Edit';
$lang['locfiledit_restore'] = 'Restore the backup file';
$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Please confirm?
Restore won\'t be effective till next save.';
$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Backup file loaded.';
$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'You must save file to restore it.';
$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax error! File can\'t be saved.';
$lang['locfiledit_enable_editarea'] = 'Enable Editarea';
$lang['locfiledit_disable_editarea'] = 'Disable Editarea';
$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Create new file';
$lang['locfiledit_new_filename'] = 'File name';
$lang['locfiledit_model'] = 'Model';
$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Empty page';
$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Parent directory';
$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Forbidden caraters in file name.';
$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'File already exists.';
$lang['locfiledit_model_error'] = 'You must choose a model.';
$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'You must fill file name.';
$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Only webmasters can create or modify local files.';


Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#4 2010-03-26 10:30:10

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

NB Have a look at your string for key : $lang['locfiledit_filename_error']

1/ For language_switch plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Switch to another language from flags on your gallery home page.
-----------------------------------
Gebruik de landen-vlaggetjes op uw galerie-startpagina om van taal te wisselen.
-----------------------------------

2/ For event_tracer plugin can you transtate edscription :

-----------------------------------
For developers. Shows all calls to trigger_event.
-----------------------------------
Voor ontwikkelaars. Geef alle calls naar het trigger_event weer.
-----------------------------------

3/ For admin_multi_view plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Allows administrators to view gallery as guests and/or change the language and/or theme on the fly. Practical to debug changes...
-----------------------------------
Biedt administrators de mogelijkheid om een galerie als gast te bekijken en/of makkelijk van taal en/of thema te veranderen. Practisch bij het debuggen van wijzigingen...
-----------------------------------

4/ For LocalFilesEditor plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Edit local files from administration panel.
-----------------------------------
Wijzig lokale bestanden vanaf het administratie-scherm.
-----------------------------------

and

$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Lokale configuratie';
$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
$lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Templates';
$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Talen';
$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Persoonlijke Plugin';
$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Er kan niet naar het gebruikte bestand geschreven worden. Controleer of een directorie "include/" beschrijfbaar is (chmod).';
$lang['locfiledit_newfile'] = 'Bestand bestaat niet en zal worden aangemaakt door de LocalFiles Editor';
$lang['locfiledit_save_config'] = 'Bestand succesvol beschreven.';
$lang['locfiledit_show_default'] = 'Geef het referentie-bestand weer: ';
$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Bij het opslaan wordt een backup-bestand aangemaakt.';
$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Backup-bestand aangemaakt (%s)';
$lang['locfiledit_save_file'] = 'opslaan bestand';
$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Kies het te wijzigen bestand';
$lang['locfiledit_edit'] = 'Wijzig';
$lang['locfiledit_restore'] = 'Restore het backup-bestand';
$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Aub bevestigen?
Restore wordt pas effectief bij de volgende keer opslaan.';
$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Backup-bestand geladen.';
$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'U moet het bestand opslaan om te kunnen restoren.';
$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax-fout! Bestand kan niet opgeslagen worden.';
$lang['locfiledit_enable_editarea'] = 'Maak Edit-gebied atief';
$lang['locfiledit_disable_editarea'] = 'Deactiveer Edit-gebied';
$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Maak nieuw bestand aan';
$lang['locfiledit_new_filename'] = 'Bestandsnaam';
$lang['locfiledit_model'] = 'Model';
$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Lege pagina';
$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Bovenliggende directorie';
$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Niet toegestane teken(s) in bestandsnaam.';
$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Bestand bestaat reeds.';
$lang['locfiledit_model_error'] = 'U moet een model kiezen.';
$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'U moet een bestandsnaam opgeven.';
$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Alleen webbeheerders kunnen lokale bestanden aanmaken of wijzigen.';

Offline

 

#5 2010-03-26 10:45:45

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

nl_NL

admin.lang.php

// missing translations
$lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].'] = 'Uitvoerings-tijd overschreden, de afhandeling

moet verder gaan [Geschatte tijd: %d seconden].';
$lang['Installed Languages'] = 'Geïnstalleerde talen';
$lang['Add New Language'] = 'Voeg een nieuwe taal toe';
$lang['Language has been successfully installed'] = 'Taal is succesvol geïnstalleerd';


upgrade.lang.php

// missing translations
$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version.
The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Deze pagina stelt voor om uw

huidige oude Piwigo-database te converteren naar de nieuwe versie.
De upgrade-assistant denkt dat u momenteel gebruik maakt van <strong>release %s</strong> (of equivalent).';
$lang['As a precaution, following plugins have been disabled. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Als

voorzorgsmaatregel zijn de volgende plugins gedeactiveerd. Voordat u ze reactiveert moet u deze plugins op upgrades controleren:';

Offline

 

#6 2010-03-26 11:00:52

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

How can i test the new translated labels. It look like i (Kees Hessels) have only guest-right so i see only a few screens of the Piwigo-application.
Thanks,
Kees

Offline

 

#7 2010-03-26 13:38:35

plg
Piwigo Team
Nantes, France, Europe
2002-04-05
13541

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Kees Hessels wrote:

How can i test the new translated labels. It look like i (Kees Hessels) have only guest-right so i see only a few screens of the Piwigo-application.
Thanks,
Kees

You're an admin now. Please don't break the gallery :-)

Offline

 

#8 2010-03-26 14:30:13

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Thanks for being an admin now. I was looking for big treasures, but found "only" some new features ...
Question: How can i make some better translations? I found some errors (also in the "old" lines) and want of course, correct them.

Greetings,
Kees

Offline

 

#9 2010-03-26 15:29:17

plg
Piwigo Team
Nantes, France, Europe
2002-04-05
13541

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Kees Hessels wrote:

Thanks for being an admin now. I was looking for big treasures, but found "only" some new features ...

The changes introduced in 2.1 are not as numerous as the ones introduced in 2.0. But there are some nice improvements at user level:

* sort photos with drag & drop
* add photos from your browser
* theme manager (install a new theme is as easy as 1 click)
* language manager
* new "widget" to manager tags on a photo (create a new tag on the fly for example)

... and also at technical level:

* compatible with SQLite
* compatible with PostgreSQL
* new architecture for themes (=> theme creation will be much simpler now)

Kees Hessels wrote:

Question: How can i make some better translations? I found some errors (also in the "old" lines) and want of course, correct them.

OK, fine, improving is always a good thing :-)

If we consider you don't use a local Piwigo updated with SVN, but http://piwigo.us/l10n/21 then do the following:

1) in this very topic, copy/paste the string you want to update,
2) then, write the new proposition,
3) someone from the coding team will integrate into source code.

For example:

Commentaar => Kommentaar

Offline

 

#10 2010-03-26 17:14:51

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7044

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Thanks For plugin
event_tracer - language_switch - LocalFilesEditor - admin multi view

[Subversion] r5385


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#11 2010-03-26 17:15:38

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7044

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

For c13y_upgrade plugin can you transtate description :

-----------------------------------
Check integrity of upgrades.
-----------------------------------

and

$lang['c13y_upgrade_no_anomaly'] = 'No anomaly detected after application upgrade, "Check upgrades" plugin was deactivated.';
$lang['c13y_dbl_email_user'] = 'Users with same email address';
$lang['c13y_correction_dbl_email_user'] = 'Delete duplicate users';
$lang['c13y_obsolete_plugin'] = 'Obsolete plugin';
$lang['c13y_correction_obsolete_plugin'] = '"%s" plugin has been included in this application version and you must uninstall it.';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#12 2010-03-26 18:51:11

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

nl_NL

-----------------------------------
Check integrity of upgrades.
-----------------------------------
Controleer de integriteit van de upgrades.
-----------------------------------

and
en

$lang['c13y_upgrade_no_anomaly'] = 'Geen afwijkingen geconstateerd na de applicatie-upgrade, de "Controleer upgrades" plugin is gedeactiveerd.';
$lang['c13y_dbl_email_user'] = 'Gebruikers met hetzelfde email-adres';
$lang['c13y_correction_dbl_email_user'] = 'Verwijder dubbele gebruikers';
$lang['c13y_obsolete_plugin'] = 'Verouderde plugin';
$lang['c13y_correction_obsolete_plugin'] = '"%s" plugin is opgenomen in deze versie. U dient de plugin te verwijderen.';

Offline

 

#13 2010-03-26 19:05:25

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7044

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Thanks :-)

[Subversion] r5389


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#14 2010-03-26 23:40:27

Kees Hessels
Translation Team
2010-03-26
61

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

nl_NL

Administration:
On Plugins-screen
Helplabels:

Activatie -> Activeer
Installatie -> Installeer
Deinstalleren -> Deinstaleer

Sorteer-volgorde -> Sorteervolgorde

Beheren -> Beheer

Foto's menu:

Wachten -> Valideer
tags -> Tags

afbeeldingen wachten op bevestiging -> Afbeeldingen die wachten op validatie
Gebruikers-commentaar valideren -> Gebruikers-commentaren die wachten op validatie

Gemiddeld oordeel -> Gemiddelde beoordeling
Eindoordeel -> Eindbeoordeling


On "Wachten (Afbeeldingen)" screen:

categorie -> Categorie
bestand -> Bestand
thumbnail -> Mini-afbeelding

Categorieën menu:
bewerk(en) -> Bewerk(en)
afbeeldingen -> Afbeeldingen
sub-categorie -> Sub-categorie
sleep om te herschikken -> Sleep om volgorde te veranderen
Publiek / privé -> Publiek / Privé
privé categorie -> Privé categorie

Voeg nieuwe afbeeldingen toe aan winkelmandje -> voeg nieuwe afbeeldingen toe aan winkelmandje


Everywhere:

thumbnail -> mini-afbeelding

Many more to come !!
Do you realy think this is the easiest way to make changes in the Dutch translation files?
For me it would be easier to have the translation files.

Thanks,
Kees

Offline

 

#15 2010-03-26 23:52:30

plg
Piwigo Team
Nantes, France, Europe
2002-04-05
13541

Re: [dutch, nl_NL] new keys for 2.1

Kees Hessels wrote:

Do you realy think this is the easiest way to make changes in the Dutch translation files?
For me it would be easier to have the translation files.

The most efficient way is that you use SVN directly (just to words "do it" and I create your account).

If you want, you can get the files and send them back.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2022 · Contact