Announcement

#16 2011-02-01 18:14:11

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

<h2>Yapılandırma</h2>

<p>Bu ekranda yönetici temel yapılandırma yapabilir. Nitekim, bu ekran sadece basit yapılandırma parametreleri gösterir, yöneticilerin büyük çoğunluğu için yeterli olacaktır. Eğer diğer sayısız (ve ileri) yapılandırma parametrelerini görmek istiyorsanız <span
class="filename">include/config_default.inc.php</span> dosyasını okuyunuz.</p>

<p>Bu ekran birkaç bölüme ayrılmıştır, temaya göre yapılandırma parametrelerini yeniden gruplama.</p>


<h3>Ana</h3>
<ul>
  <li><strong>Galeri başlığı</strong>: E-posta bildirimleri ile RSS beslemelerinde kullanılan.</li>

  <li><strong>Sayfa afişi</strong>: her bir genel sayfanın üst kısmında görüntülenen.</li>

  <li><strong>Galeri URLsi</strong>: RSS beslemelerinde kullanılan.</li>

  <li><strong>Galeri Kilidi</strong>: Bakım için tüm galeriyi kilitle.
  Sadece yöneticiler galeriye ulaşabilecektir.
  </li>

  <li><strong>Derecelendirme</strong>: Resim derecelendirme özelliği açıldı.</li>

  <li><strong>Misafir Derecelendirmeleri</strong>: Kayıtlı olmayan kullanıcılar resimleri derecelendirebilir.</li>

  <li><strong>Kullanıcı kaydına izin ver</strong>: Herkes kayıt olabilir..</li>

  <li><strong>E-Posta adresi, tüm kullanıcılar için zorunludur</strong>: işlemin yönetici tarafından yapılması durumu hariç, kayıt ve profil güncellemede kontrol edilecektir .</li>

  <li><strong>Yeni bir kullanıcı kayıt olduğunda yöneticiye e-posta gönder</strong>: yöneticiler her kayıt için bir e-posta ile bildirilir.</li>

</ul>

<h3>Geçmiş</h3>

  <p>Sayfa ziyaretleri <span
  class="pwgScreen">category.php</span> ve <span
  class="pwgScreen">picture.php</span>
  <code>geçmiş</code> tablosunda kayıt edilecektir.</p>

  <p>Ziyaretler <span
  class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Araçlar &raquo; Geçmiş</span> bölümünde gösterilecektir.</p>

<ul>
  <li><strong>Misafirler tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: misafirlerin sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacaktır.</li>

  <li><strong>Kayıtlı kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: Kayıtlı kullanıcıların sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacatırk.</li>

  <li><strong>Yöneticiler tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: Yöneticilerin sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacaktır.</li>

</ul>

<h3>Yorumlar</h3>
<ul>

  <li><strong>Herkes yorum yapabilir</strong>: Misafirler dahil herkes yorum yapabilir.</li>

  <li><strong>Sayfa başına yorum sayısı</strong>.</li>

  <li><strong>Onaylama</strong>: yorumlar bir yöneticinin onayından geçmeden sitede görünür hale gelemez. Kullanıcı yorumlarını doğrulama ekranı <span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Araçlar &raquo; Bekleyen Yorumlar</span> da yer alır.</li>

  <li><strong>Bir yorum eklendiği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>:
Bir kullanıcı yorum yaptığı ve bu yorum onaylandığı zaman yöneticilere e-posta gönder.</li>

  <li><strong>Bir yorum onaylama beklediği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>:
Bir kullanıcı yorum gönderdiği ve bu yorum yönetici onayı beklediği zaman yöneticilere e-posta gönder.
Kullanıcı yorum doğrulama ekranı  <span class="pwgScreen">Yönetim, Araçlar, Yorumlar</span>.</li>

</ul>

<h3>Yükleme</h3>
<ul>
  <li><strong>Resim yükleme linkini her zaman göster</strong>: Yüklenebilir albüm varsa, bir yükleme linki her albümde görünecek.</li>
  <li><strong>Yükleme için kullanıcı erişim seviyesi</strong>: Kullanıcıların bazı albümlere yüklemesini kısıtla</li>
  <li><strong>Bir resim yüklendiği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>: Yöneticiler her yeni bir resim yüklendiğinde bir e-posta ile haberdar edilecektir.</li>
</ul>

<h3>Varsayılan Görüntüleme</h3>

<p>Burada misafirler için galerinizin nasıl görüntülenmesi gerektiği ayarlarını yapabilirsiniz. Kullanıcı giriş yaptığı zaman kendi özel görüntüleme ayarları geçerli olacaktır.
(Düzenleme için <span class="pwgScreen">profil</span>) ayarlarına giriniz.</p>

<p>Kayıtlı kullanıcıların görüntüleme ayarlarını değiştirmek için <span class="pwgScreen">Yönetim &raquo;
Kullanıcılar &raquo; Yönet</span> penceresine gidiniz ve görüntüleme ayarlarını değiştirmek istediğiniz kullanıcıları seçerek yeni ayarları yapınız.</p>

<ul>

  <li><strong>Dil</strong>: Sadece Piwigo etiketleri için geçerlidir.
  Albüm ve resim isimleri ile açıklamaları kapsamaz.
  </li>

  <li><strong>Satır başına fotoğraf sayısı</strong></li>

  <li><strong>Sayfa başına satır sayısı</strong></li>

  <li><strong>Tema arayüzü</strong></li>

  <li><strong>Son dönem</strong>: Gün olarak. Dönem sırasında eklenen resimler yeni olarak gösterilir.
  1 günden fazla olmalıdır.
  </li>

  <li><strong>Bütün albümleri genişlet</strong>: Varsayılan olarak bütün albümleri menüde genişlet <em>Uyarı</em>: bu seçenek kaynakları tükertir (sayfa yavaşlar)
  ve eğer çok fazla albümünüz varsa büyük bir menü oluşturur.</li>

  <li><strong>Yorum sayısını göster</strong>: küçük resimler sayfadasındaki her resim için yorum sayısını göster. Kaynakları tükertir (sayfa yavaşlar).</li>

  <li><strong>Ziyaret sayısını göster</strong>: ziyaret sayılarını küçük resimlerin altında göster.
  Yalnızca gelişmiş yapılandırma parametresi: <br>
  $conf['show_nb_hits'] = true; <br>
  Not: false varsayılandır.</li>

  <li><strong>resimlerin azami genişliği</strong>: azami görüntülenen genişlik.
  Bu ayardan daha büyük olan resimler yeniden boyutlandırılacaktır.
  Bu ayarı kullanmaktan ziyade, resimlerinizin genişliğini değiştirmek daha iyi bir uygulama olacaktır.</li>

  <li><strong>resimlerin azami yüksekliği</strong>: genişlik için olan sözler bu özellik içinde geçerlidir.</li>

</ul>


if these are needing translated
  $conf['show_nb_hits'] = true; <br>
  Not: false varsayılandır.</li>

please change true to doğru and false to yanlış

if not rest should be ok :=)

Offline

 

#17 2011-02-01 21:51:01

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

Thanks :-)

[Subversion] r9045


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#18 2011-02-01 21:52:18

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

For help part, can you translate file 'help_permissions.html'

-------------------------
<fieldset>
<legend>Permissions on photos</legend>

<p>Each photo has a <strong>privacy level</strong> (a lock). Each user also has a privacy level (a key). There are 5 privacy levels:</p>
<ol>
  <li>None</li>
  <li><em>Contacts</em></li>
  <li><em>Friends (which is higher than a contact)</em></li>
  <li><em>Family (which is higher than a friend)</em></li>
  <li><em>Admins (which is higher than any other level)</em></li>
</ol>

<p>Higher levels have permissions on lower levels. For a given user, the higher the privacy level, the more photos he can see.</p>

<p>For example, if photo "peter_wedding-0024.jpg" has <em>"Family"</em> privacy level, then:</p>
<ul>
  <li>Peter (who is an <em>"Admin"</em>) will see the photo because <em>"Admins"</em> can see all photos</li>
  <li>Beth (who is a <em>"Family"</em> member) will also see the photo</li>
  <li>Mary (who is just a <em>"Friend"</em>) won't see the photo</li>
</ul>

<p>A user that has no permission to see the content of a album won't see the album itself, not even its title. The same principle applies to a tag.</p>

<p>You can set the privacy level of a user on <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Users &raquo; Manage</span> screen.</p>

</fieldset>

<fieldset>
<legend>Permissions on albums</legend>

<p>If privacy levels do not fit your needs, you can also manage permissions on albums for a user or a group. You can manage permissions on photos and albums at the same time, without conflict.</p>

<p>You can forbid access to albums. Switch the album access type to
"private" if you want to manage permissions.</p>

<p>You can set a album to private by editing a single album
(<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Manage
&raquo; edit</span>) or by setting options to your whole album tree
(<span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo;
Properties &raquo; Public / Private</span>).</p>

<p>Once the album is private, you can manage permissions for groups and
users with 3 screens:</p>

<ul>

  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Users &raquo; Manage &raquo;
  permissions action</span> (one link per user)</li>

  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Users &raquo; Groups &raquo;
  permissions action</span> (one link per group)</li>

  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Manage &raquo; edit
  album permissions action</span> (one link per album)</li>

</ul>
</fieldset>
-----

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#19 2011-02-10 02:36:57

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

<fieldset>
<legend>Resim izinleri</legend>

<p>Her resim bir <strong>gizlilik derecesine</strong> sahiptir. Her bir kullanıcı da gizlilik derecesine sahiptir. Tam olarak 5 gizlilik derecesi bulunmaktadır:</p>
<ol>
  <li>Hiç kimse</li>
  <li><em>Kişiler</em></li>
  <li><em>Arkadaşlar (kişilerden bir üst derecedir )</em></li>
  <li><em>Aile (arkadaşlardan bir üst derecedir)</em></li>
  <li><em>Yöneteciler (diğer derecelerden üst derecedir)</em></li>
</ol>

<p>Üst derecelerin alt derecelerde izinleri vardır. Bir kullanıcıya üst derece verilirse daha fazla resim görebilir.</p>

<p>Örneğin, eğer resim "peter_wedding-0024.jpg"<em>"Aile"</em> gizlilik derecesine sahip ise:</p>
<ul>
  <li>Peter (kim ki bir <em>"Yönetici"</em>) bu resmi görecektir çünkü <em>"Yöneticiler"</em> bütün resimleri görebilir</li>
  <li>Beth (kim ki bir <em>"Aile"</em> member) bu resmi görecektir</li>
  <li>Mary (kim ki bir <em>"Arkadaşlar"</em>) bu resmi göremeyecektir</li>
</ul>

<p>Bir albümün içeriğini görme izni olmayan kullanıcı bu albümü, başlığını ve etiketlerini de göremez.</p>

<p>Kullanıcı izinlerini <span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Kullanıcılar &raquo; Yönet</span> screen.</p>

</fieldset>

<fieldset>
<legend>Albüm izinleri</legend>

<p>Gizlilik seviyesi ihtiyaçlarınızı karşılamıyor ise, ayrıca bir kullanıcı veya grup için albüm izinleri ayarlayabilirsiniz. Resim ve albümler üzerinde çatışma olmadan izinler ayarlanabilir.</p>

<p>Albümlere erişim yasaklanabilir. Albüm erişim iznine "özel" yaparak izinleri yönetebilirsiniz.</p>

<p>Bir albümü düzenleyerek "özel" yapabilirsiniz
(<span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Albümler &raquo; Yönet
&raquo; düzen</span>) veya bütün albümlerin özelliklerini
(<span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Albümler &raquo;
Özellikler &raquo; Genel / Özel</span>) den ayarlayabilirsiniz.</p>

<p>Bir albüm özel olduğu zaman gruplar ve kullanıcılar için izin ayarlarını 3 şekilde değiştirebilirsiniz:</p>

<ul>

  <li><span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Kullanıcılar &raquo; Yönet &raquo;
  aksiyonlar, izinler</span> (one link per user)</li>

  <li><span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Kullanıcılar &raquo; Gruplar &raquo;
  aksiyonlar, izinler</span> (one link per group)</li>

  <li><span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Albümler &raquo; Yönet &raquo; albüm izinlerini düzenleme</span> (her albüm için bir bağlantı)</li>

</ul>
</fieldset>

Last edited by Nakre (2011-02-10 02:37:43)

Offline

 

#20 2011-02-10 06:53:56

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

Thanks :-)

[Subversion] r9142


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#21 2011-02-10 06:55:10

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

For help part, can you translate file 'help_misc.html'

-------------------------
<p>Once you created your gallery you can configure it for your visitor
<ul>
    <li>The default display as you like in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Options</span> tab <span class="pwgScreen">Guest Settings</span></li>
    <li>The default theme in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Themes</span></li>
    <li>The default language in <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Configuration &raquo; Languages</span></li>
</ul>
By default, each new user will inherit these properties upon registration.
</p>
<p>If you have any question, Piwigo community will welcome you on <a href="http://piwigo.org/forum">its forum</a>.</p>

-------------------------

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#22 2011-02-10 09:41:48

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

done, the rest will be added asap :P

Offline

 

#23 2011-02-10 13:08:15

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

Nakre wrote:

done, the rest will be added asap :P

:-)


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#24 2011-02-14 12:25:07

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

For admin part, can you translate
http://piwigo.us/l10n/trunk/tools/trans … lang=tr_TR

--
// missing translations
$lang['Remove from caddie'] = 'Remove from caddie';
--

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#25 2011-02-14 12:28:03

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

$lang['Remove from caddie'] = 'Yardımcıdan sil';

Offline

 

#26 2011-02-14 12:29:43

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

Thanks :-)

[Subversion] r9217


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#27 2011-04-10 08:06:16

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#28 2011-04-17 09:39:49

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

[Subversion] r10438

Last edited by Nakre (2011-04-17 09:40:32)

Offline

 

#29 2011-04-21 23:18:20

Nakre
Translation Team
2010-05-05
156

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish

description > HD var ise yeniden resimler için "web boyutu" oluştur.

$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Yeniden web boyutu oluştur';
$lang['Photos generation in progress...'] = 'Resimler oluşturulmaya devam ediyor...';
$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s resimler oluşturuldu';
$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s resimler oluşturulamadı';
$lang['Only photos with HD can be regenerated!'] = 'Sadece HD  olan resimler oluşturulabilir!';

Offline

 

#30 2011-04-22 08:29:42

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7221

Re: [tr_TR] Türkçe - Turkish


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2024 · Contact