Welcome guest | Login or Register
Piwigo Translate

Talk about translations in da_DK Dansk [DK]

Notes about the Danish translation / Noter om oversættelsen til dansk

Feel free to add notes about the translation of Dansk [DK]. The following is in Danish.

 

Generelt om oversættelserne

Brug ikke Google Translate eller tilsvarende maskinelle tjenester til at oversætte ord, sætninger eller hele afsnit, uden efterfølgende manuel tilpasning. Resultatet af en automatisk oversættelse er ikke godt nok og nogle gange helt uforståeligt. Pas desuden på, da HTML-kode, mappe- og filnavne, mv. også oversættes, hvis oversættelsesprogrammet genkender det som ord. Sådanne ord skal enten aldrig eller kun i sjældne/specifikke tilfælde oversættes. Oversæt heller ikke ord for ord, men oversæt i stedet meningen; prøv at læse sætningen højt - lyder det rigtigt og er det til at forstå uden at have læst den tekst, der blev oversat fra?

Det er begrænset plads til nogle af de ord og vendinger, der oversættes. I hjælpeteksterne er det normalt uden betydning, hvor lang en oversættelse er, men benyttes oversættelsen i selve brugerfladen, kan det være nødvendigt at "jonglere" med sproget, for at ramme noget der både bevarer meningen og ikke er for langt.

Ind i mellem er den engelske udgave af en tekst, man (normalt) oversætter fra, helt eller delvist uforståelig. Nogle gange kan man være heldig, at en oversætter til et andet sprog har forstået, eller gættet, meningen, og hvis man selv forstår det pågældende tredje sprog, kan man anvende dén oversættelse som udgangspunkt for sin egen. Hvis man ikke selv har adgang til at korrigere den engelsk tekst i sådanne tilfælde, bør man kontakte nogen der kan foretage korrektionen, så hele Piwigo bliver forbedret, og ikke kun den danske oversættelse.

Hvis man har problemer med at oversætte et ord, begreb eller lignende, og det ikke er dækket af ordlisten, så prøv at gennemsøge de eksisterende oversættelser. Hvis det er noget, der forventes at anvendes mere end nogle få gange, kan man overveje at få det føjet til listen.

 

Ordliste

For at have ensartede oversættelser på tværs af funktionalitet, plugins, moduler og temaer, bedes man tage udgangspunkt i denne ordliste, som er indarbejdet i alle oversættelser.

Engelsk Dansk Bemærkninger
action handling  
administration administration  
album album  
albums albummer eller alternativt "album", men ikke anglicismen "albums"
application applikation  
associate tilknytning  
author forfatter  
autorization autorisation  
batch batch  
browse gennemse når man kigger efter filer på harddisken
browser browser det program man bruger til at surfe på nettet med
cache cache  
caddie kurv  
category kategori det er nok en fejl, når der nogle steder stadig bruges "categori", formentlig menes der "album"
cloud sky  
collection samling  
computer computer ikke "datamat"
configuration opsætning se også "option", "preference", "property", "setting", "setup"
connect login hvis sammenhængen har at gøre med at logge på systemet
customise tilpasse  
default standard  
deny fjerne der kan også være situationer, hvor et andet ord er bedre
desktop desktop  
directory mappe se også "folder"
dissociate ophæv tilknytning  
download download enkelte steder benyttes i stedet "hent fra"
email, email address e-mail, e-mailadresse husk bindestregen, som er krævet på dansk
extension udvidelse  
false false meget vigtigt ved opsætningsparametre, hvor programmellet skal fortolke ordet
feed feed  
folder mappe se også "directory"
free software fri software aldrig noget med gratis; med "free" / "fri" menes "frihed" til at benytte/ændre/videredistribuere, ikke prisen på produktet
FTP ftp  
grant tildele  
header header i enkelte tilfælde også "sidetop"
history historik  
hit visning  
home page forside, hjemmeside alt efter sammenhæng ("forsiden i dit Piwigo-galleri", men "Piwigos hjemmeside")
image billede  
information oplysning "info" i enkelte situationer, hvor et kort ord er ønskeligt
interface grænseflade  
key nøgle  
keyword nøgleord  
label etiket  
last seneste med mindre der menes den uigenkaldeligt sidste ting af noget, hvor det oversættes som "sidste"
latest seneste  
level of trust tillidsniveau  
link link ikke "lænke" eller "kæde"
list of liste over ikke "liste af"
load indlæs  
login konto hvis der menes de oplysninger eller det navn, en bruger anvender for at logge på
main page forside se også "home page"
manage håndtere  
message meddelelse bør måske være "besked"?
notification notifikation  
option valgmulighed se også "configuration", "preference", "property", "setting", "setup"
override overtrumfe  
parent overordnet fx "overordnet album"
pending (af)ventende  
permalink permalink fordi "permanent link" ofte er for langt
permission tilladelse  
per pr. husk altid punktum; uden punktum er det en meget udbredt forkortelse for "public relations"
photo fotografi "foto" hvis man har brug for et kort ord. Brug ikke anglicismen "fotos" i flertalsformen, men "fotografier".  Bør måske være "billede"?
plugin plugin  
post tilføj når man overfører et fotografi eller gemmer en kommentar, og et af de ord ikke kan bruges
preference indstilling se også "configuration", "option", "property", "setting", "setup"
privacy privatliv  
property egenskab se også "configuration", "option", "preference", "setting", "setup"
random tilfældig  
rank karakter bør måske være "placering"?
rating bedømmelse  
registration registrering bør måske være "kontooprettelse"?
representative repræsentant  
reset nulstil  
resize skalering  
screen side fordi "skærm" er endnu misvisende (også i originalen)
section afsnit  
setting indstilling se også "configuration", "option", "preference", "property", "setup"
setup opsætning se også "configuration", "option", "preference", "property", "setting"
sort order sorteringsrækkefølge  
subscribe tilmeld  
sub under fx "underalbum"
support support, understøttelse "support" ved hjælp, men "understøttelse" når det fx får noget til at fungere
synchronize synkroniser  
tag tag bør måske være "mærke"?
target mål  
template skabelon  
theme tema  
thumbnail miniaturebillede bør måske være "miniature"? (hvis sammenhængen ellers er entydig)
tool værktøj  
transition fortoning  
true true meget vigtigt ved opsætningsparametre, hvor programmellet skal fortolke ordet
trust tillid  
update opdatering  
upgrade opgradering  
upload upload enkelte steder benyttes i stedet "overfør til"
verify godkend ved kommentarer, når nogen har skrevet et indlæg
version version, udgave "version" ved fx "version 2.4", men "udgave" ved fx "ny udgave af fil"
visit besøg  
watermark vandmærke  
web site websted, hjemmeside  

 

Andet at være opmærksom på

Egenavne/proprium (fx "Piwigo", "pLoader", "Batch Manager", ...) oversættes aldrig. Som regel kan de genkendes ved at være skrevet med stort begyndelsesbogstav.

Vær opmærksom på, at vi på dansk anvender sammensatte ord. Når der på engelsk fx står "the photo album" oversættes det til "fotoalbummet", altså i ét ord. Nogle kalder det "særskrivning" (der med et forkert placeret mellemrum bliver til "sær skrivning"), når man ikke sammensætter sådanne ord på dansk.

Vær også opmærksom på, at brug af apostrof meget sjældent er korrekt ved ejefald/genitiv. Således oversættes "the gallery's name" til "galleriets navn" (men aldrig til "galleriet's navn"). Apostrof benyttes til gengæld ved låneord, som dårligt kan bøjes på dansk (ofte fordi vi ikke har vænnet os til ordet endnu); fx oversættes "the plugin" til "plugin'en".

Man oversætter næsten aldrig ord som står inde i et HTML-tag; hvis du er i tvivl, så lad være. HTML-tags kan generelt genkendes på, at de begynder med et <-tegn (mindre end) og slutter på et >-tegn (større end). Nogle gange skal man heller ikke oversætte ord, som står mellem et åbn- og luk-tag (fx "/themes/default/template").

Støder man på konstruktioner så som %s og %d, så må der ikke ændres det mindste på dem, da Piwigo på deres plads indsætter en tekst til brugeren, som fx kunne være et filnavn, et antal, en størrelse, en dato, en fejlmeddelelse eller beskrivelsen af et fotografi. "%s" erstattes af Piwigo med en tekst, mens "%d" erstattes af et tal. Står der "%d nye fotografier", kan det hos brugeren eksempelvis ende med at blive til "10 nye fotografier".

Mappe- og filnavne oversættes normalt ikke, med mindre der er tale om eksempler, som ikke refererer til noget, der eksisterer i virkeligheden. Er man i tvivl, er det bedre helt at lade være med at oversætte sådanne navne. Navne oversættes aldrig, når der refereres til mapper og filer, som distribueres med Piwigo.

 

Ressourcer

Generelt kan det anbefales at konsultere Retskrivningsordbogen, sproget.dk, Gruppen for Lokalisering af Frit Programmel til Dansk (ikke dermed sagt at vi skal bruge deres oversættelser af it-begreber) og andre sprogtjenester. Der findes sågar stadig ordbøger i papirform. :-)


Ovenstående vejledning er forfattet af Kaare.