source: extensions/ExtendedDescription/language/lv_LV/help.html @ 16172

Revision 16172, 4.2 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Paplašinātais Apraksts</h2>
3
4<h3>Apraksti vairākās valodās</h3>
5
6<p>Apraksti vairākās valodās ir izvietoti starp [lang=xx] un [/lang] iezīmēm, kur xx ir valodas kods (piemēram en, es, fr). Ir arī 2 valodas ar īpašu statusu : [lang=default] and [lang=all]</p>
7
8<ul>
9<li><b>Piemērs</b>:<br>
10<br>
11<code>[lang=default] apraksts pēc noklusējuma [/lang]<br>
12[lang=en] apraksts angļu valodā [/lang]<br>
13[lang=de] apraksts vācu valodā [/lang]</code>
14</li>
15</ul>
16
17<p>Apraksts pēc noklusējuma tiks lietots, ja apraksts savienojumā esošā lietotāja izvēlētajā valodā nav pieejams.
18If [lang=default] neeksistē, jebkas ārpus [lang] iezīmēm tiks uzskatīts par aprakstu pēc noklusējuma.</p>
19
20<p><u>Speciālā valoda <i>all</i></u>: jebkas iekšpus [lang=all] tiks ietverts aprakstā neskatoties, kāda ir lietotāja izvēlētā valoda.
21Tas galvenokārt lietderīgi, lai aprakstā ievietotu HTML/JavaScript kodu.</p>
22
23<h3>Paplašinātie apraksti</h3>
24
25<p>Paplašinātās apraksta iezīmes dod iespēju iegūt īsu kategorijas aprakstu ārpus kategorijas, garāku kategorijas aprakstu kategorijas lapā vai pat 2 apraksta variantus kategorijas lapā.</p>
26
27<p>tag &lt;!--more--&gt; pievieno tekstu īsajam aprakstam.<br>
28tag &lt;!--complete--&gt; ļauj lietotājam lietot 2 apraksta variantus.<br>
29tag &lt;!--up-down--&gt; ļauj lietotājam lietot augšā un apakšā novietoto aprakstu.</p>
30
31<ul>
32<li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
33</ul>
34<code>īsais apraksts &lt;!--more--&gt; garais apraksts</code>
35<p>Tikai īsais paraksts tiek rādīts ārpus kategorijas. Kategorijas lapā būs redzams īsais apralsts + garais apraksts.</p>
36
37<ul>
38<li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li>
39</ul>
40<code>īsais aprakts &lt;!--complete--&gt; garais apraksts</code>
41<p>Tikai īsais apraksts tiek rādīts ārpus kategorijas. Kategorijas lapā būs redzams vienīgi garais apraksts, tātad Jums ir 2 atšķirīgi apraksti.</p>
42
43<ul>
44<li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
45</ul>
46<code>augšējais apraksts &lt;!--up-down--&gt; apakšējais apraksts</code>
47<p>Tikai augšējais apraksts tiek rādīts ārpus kategorijas.  Kategorijas lapā augšējais apraksts tiek rādīts virs sīkbildēm, apakšējais apraksts tirk rādīts zem sīkbildēm.</p>
48
49<h3>Ievieto kategoriju vai attēlu</h3>
50
51<ul>
52<li><b>tag [cat=xx]</b></li>
53</ul>
54<p>Šī iezīme ievieto kategoriju aprakstā, kur xx ir kategorijas identifikātors.</p>
55
56<ul>
57<li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
58</ul>
59<p>Šī iezīme ļauj ievietot aprakstā vienu vai vairākas sīkbildes ar:<br><br>
60- xx attēla identifikātoru; varat pievienot kategorijas identifikatoru blakus attēla identifikatoram: <code>xx.ccc</code>.
61<br>
62- yyyy (neobligāts) : var būt jebkura vērtība starp {left, right}.</p>
63- name (neobligāts) : var būt jebkura vērtība starp {name, titleName}. Ja iezīmēts ar <i>name</i> attēla vārds tiek rādīts zem sīkbildes, ar <i>titleName</i> attēla atzīme  &lt;title&gt; tiek aizpildīta ar nosaukumu.</p>
64
65
66<h3>Paslēpt kategoriju</h3>
67
68<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> kategorijas nosaukumā:<br>
69<br>
70- netiks rādīta pamatkategorijā<br>
71- paliek redzama kategorijas izvēlnē</p>
72
73<h3>Paslēpt kategoriju izvēlnē</h3>
74
75<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> kategorijas nosaukumā:<br>
76<br>
77- netiks rādīta kategorijas izvēlnē<br>
78- paliek redzama pamatkategorijā</p>
79
80<h3>Paslēpt attēlu</h3>
81
82<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> attēla nosaukumā:<br>
83<br>
84- netiks rādīta sīkbilžu lapā<br>
85- paliks redzama iekšpus kategorijas</p>
86
87<h3>Novirzītā kategorija</h3>
88
89<ul>
90<li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
91</ul>
92<p>Ievietojiet šo iezīmi (tagu) kategorijas aprakstā, lai to novirzītu uz jūsu izvēlēto URL.</p>
93
94<ul>
95<li><b>[redirect img=xx]</b></li>
96</ul>
97<p>Novirzīt uz jūsu galerijas attēlu, kur xx ir foto identifikators; iespējams pievienot arī kategorijas identifikatoru turpat aiz foto identifikatora: <code>xx.ccc</code>.</p>
98
99<ul>
100<li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
101</ul>
102<p>Novirzīt uz jūsu galerijas kategoriju, kur xx ir kategorijas identifikators.</p>
103
104<ul>
105<li><b>[redirect search=xx]</b></li>
106</ul>
107<p>Novirzīt uz jūsu galerijas meklēšanas lapu, kur xx ir meklēšanas identifikators.</p>
108</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.