source: extensions/LLGBO2/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 4244

Revision 4244, 1.6 KB checked in by ddtddt, 10 years ago (diff)

[extensions]- LLGBO2 add pl-PL thanks to emcek

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | PhpWebGallery - a PHP based picture gallery                           |
4// | Copyright (C) 2002-2003 Pierrick LE GALL - pierrick@phpwebgallery.net |
5// | Copyright (C) 2003-2007 PhpWebGallery Team - http://phpwebgallery.net |
6// +-----------------------------------------------------------------------+
7$lang['submit'] = 'Zatwierdź';
8$lang['Title'] = 'Look like GBo';
9$lang['Howto'] = 'Ta wtyczka umożliwia zmianę prezentacji strony ze zdjęciami.<br>Szczególne podziękowania dla forumowiczów za ich nieocenioną pomoc';
10$lang['Step1_Title'] = 'Ustawienia wtyczki';
11$lang['llgbo_tooltip']='Wyświetlaj okienko skrótu (miniatury dostępne na przycisku) przy ruchu myszką :';
12$lang['llgbo_exifunderbt']='Wyświetlaj okienko skrótu (dane EXIF dostępne na przycisku metadanych) przy ruchu myszką :';
13$lang['llgbo_always_displayexif'] = 'Zawsze wyświetlaj metadane:' ;
14$lang['llgbo_frame']='Wyświetlaj białą ramkę wokół zdjęcia :';
15$lang['llgbo_header']='Nagłówek jest wyświetlany jedynie na pierwszej stronie :';
16$lang['llgbo_maintain_header']='Wyświetlaj nagłówek także na kolejnych stronach :';
17$lang['llgbo_allinfo']='Wyświetlaj wszystkie przechowywane dane zdjęcia :';
18$lang['llgbo_usemap']='Dodaj nawigację na zdjęciu :';
19$lang['llgbo_usemap_thumb']='Dodaj miniatury kiedy nawigacja na zdjęciu jest aktywna :';
20$lang['llgbo_info']='(^_^) Ustawienia poprawione !';
21$lang['llgbo_title_frame'] = 'Wyświetl tytuł zdjęcia w ramce';
22$lang['llgbo_default_navthumb'] = 'Ukryj standardowe wyświetlanie poprzedniej/następnej miniatury:';
23?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.