source: extensions/theme_switch/trunk/language/nl_NL/description.txt @ 31694

Revision 31694, 259 bytes checked in by TranslationTeam, 4 years ago (diff)

Update nl_NL, thanks to watertoren5044

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Laat al dan niet ingelogde gebruiker, het uiterlijk van de galerie aanpassen(door te schakelen naar een ander thema) op de galerie startpagina. Gebaseerd op de taal-switch. Afhankelijk van de configuratie kan de keuze als thema namen of iconen worden getoond.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.