Changeset 12064


Ignore:
Timestamp:
09/05/11 21:21:47 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12029 r12064  
  808808$lang['ERROR'] = 'BŁĄD'; 
  809809$lang['Update Complete'] = 'Aktualizacja zakończona'; 
   810$lang['Rate'] = 'Ocena'; 
   811$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
  810812?> 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r11992 r12064  
  3636$lang_info['code'] = 'pl'; 
  3737$lang_info['zero_plural'] = true; 
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (oceniane %d razy)'; 
   38 
  3939$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  4040$lang['%d album updated'] = '%d album zaktualizowany'; 
   
  5858$lang['At least one tag must match'] = 'Przynajmniej jeden tag musi pasować'; 
  5959$lang['Author'] = 'Autor'; 
  60 $lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
  6160$lang['Albums'] = 'Albumy'; 
  6261$lang['Album'] = 'Album'; 
   
  103102$lang['Quick connect'] = 'Logowanie'; 
  104103$lang['RSS feed'] = 'RSS feed'; 
  105 $lang['Rate'] = 'Ocena'; 
  106104$lang['Register'] = 'Zarejestruj'; 
  107105$lang['Registration'] = 'Rejestracja'; 
   
  356354$lang['Album: %s'] = 'Albumy: %s'; 
  357355$lang['html tags are not allowed in login'] = 'znaczniki html nie są dozwolone w polu login'; 
   356$lang['%d rates'] = '%d ocen'; 
   357$lang['Rating score'] = 'Ocena'; 
   358$lang['Enter a username or email address'] = 'Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail'; 
   359$lang['Invalid username or email'] = 'Niewłaściwa nazwa użytkownika lub adres e-mail'; 
   360$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Przywracanie hasła jest dla tego użytkownika niedozwolone'; 
   361$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Użytkownik "%s" nie ma adresu e-mail, przywracanie hasła jest niemożliwe'; 
   362$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Zgłoszono prośbę o przywrócenie hasła dla następującego konta użytkownika:'; 
   363$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Użytkownik "%s" w galerii %s'; 
   364$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Aby przywrócić hasło odwiedź następującą stronę:'; 
   365$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Jeśli wybrałeś przywracanie hasła przypadkowo zignoruj tą wiadomość (nie zostaną wprowadzone żadne zmiany).'; 
   366$lang['Password Reset'] = 'Przywracanie hasła'; 
   367$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Sprawdź skrzynkę e-mail czy otrzymałeś link potwierdzający'; 
   368$lang['Invalid key'] = 'Nieprawidłowy klucz'; 
   369$lang['The passwords do not match'] = 'Hasła są różne'; 
   370$lang['Your password has been reset'] = 'Twoje hasło zostało zresetowane'; 
   371$lang['Return to home page'] = 'Wróć do strony głównej'; 
   372$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Wpisz swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail'; 
   373$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Link do stworzenia nowego hasła otrzymasz drogą mailową.'; 
   374$lang['Username or email'] = 'nazwa użytkownika lub adres e-mail'; 
   375$lang['Change my password'] = 'Zmień moje hasło'; 
   376$lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.';  
  358377?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.