Changeset 15017


Ignore:
Timestamp:
05/17/12 15:27:04 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r13642 r15017  
  200200$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'необходима регистрация на потребителите и допълнителен достъп за да видят този албум'; 
  201201$lang['Web Form'] = 'Уеб бланка'; 
   202$lang[' and %d virtuals'] = 'и %d витруален'; 
   203$lang['%d association'] = '%d свързан'; 
   204$lang['%d associations'] = '%d свързани'; 
   205$lang['%d line filtered'] = '%d линия филтрирана'; 
   206$lang['%d lines filtered'] = '%d линии филтрирани'; 
   207$lang['%d physical'] = '%d физически'; 
   208$lang['%d physicals'] = '%d физически'; 
   209$lang['%d user comment rejected'] = '%d потребителски коментар отхвърлен'; 
   210$lang['%d user comment validated'] = '%d user comment одобрен'; 
   211$lang['%d user comments rejected'] = '%d потребителски коментара отхвърлени'; 
   212$lang['%d user comments validated'] = '%d потребителски коментара одобрени'; 
   213$lang['(this tag will be deleted)'] = '(този таг ще бъде изтрит)'; 
   214$lang[', click on'] = ', натисни'; 
   215$lang['Access type'] = 'Вид достъп'; 
   216$lang['Action'] = 'Действие'; 
   217$lang['Actions'] = 'Действия'; 
   218$lang['Activate'] = 'Активен'; 
   219$lang['Add detailed content'] = 'Добавяне на детайлно съдържание'; 
   220$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Разрешаване на записване в  "%s" папка'; 
   221$lang['Add/delete a permalink'] = 'Добавяне/изтриване на линк за връзка'; 
   222$lang['Administration Home'] = 'Начало на Админ панел'; 
   223$lang['Album list management'] = 'Управление на списъка с албуми'; 
   224$lang['Albums automatically sorted'] = 'Албуми сортирани автоматично'; 
   225$lang['All plugins are up to date.'] = 'Всички приложиния са актуализирани.'; 
   226$lang['All themes are up to date.'] = 'Всички теми са актуализирани.'; 
   227$lang['Allow rating'] = 'Разреши оценяване'; 
   228$lang['Select a file'] = 'Избор на файл'; 
   229$lang['Version'] = 'Версия'; 
   230$lang['Virtual album added'] = 'Добавен виртуален албум'; 
   231$lang['Virtual album deleted'] = 'Изтрит виртуален албум'; 
   232$lang['Virtual album name'] = 'Име на виртуален албум'; 
   233$lang['Virtual album'] = 'Виртуален албум'; 
   234$lang['X Position'] = 'X позиция'; 
   235$lang['Y Position'] = 'Y позиция'; 
   236$lang['add a new watermark'] = 'добавяне на нов воден знак'; 
   237$lang['add new photos to caddie'] = 'Добавяне на нови снимки в кутията'; 
   238$lang['albums deleted in the database'] = 'албуми изтрити от базата данни'; 
   239$lang['bottom left corner'] = 'долен ляв ъгъл'; 
   240$lang['bottom right corner'] = 'долен десен ъгъл'; 
   241$lang['top left corner'] = 'горен ляв ъгъл'; 
   242$lang['top right corner'] = 'горен десен ъгъл'; 
   243$lang['user_status_guest'] = 'Гост'; 
   244$lang['user_status_normal'] = 'Потребител'; 
   245$lang['user_status_webmaster'] = 'Уебмастър'; 
  202246?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.