Changeset 15309


Ignore:
Timestamp:
05/25/12 23:53:38 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r15302 r15309  
  5454$lang['All tags'] = 'Totes les etiquetes'; 
  5555$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta'; 
  56 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys cal satisfer un criteria de la llista .'; 
   56$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys cal satisfer un criteria de la llista.'; 
  5757$lang['Albums'] = 'Àlbums'; 
  5858$lang['Album'] = 'Àlbum'; 
   
  7979$lang['Filter'] = 'Filtrar'; 
  8080$lang['Forgot your password?'] = 'Ha oblidat la seva clau d\'accés?'; 
  81 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant'; 
   81$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entrar a la galeria com a visitant'; 
  8282$lang['Help'] = 'Ajuda'; 
  8383$lang['Identification'] = 'Autenticació'; 
   
  217217$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador desconegut'; 
  218218$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accés'; 
  219 $lang['Rate this photo'] = 'Valora aquesta imatge'; 
   219$lang['Rate this photo'] = 'Valorar'; 
  220220$lang['Next'] = 'Següent'; 
  221221$lang['Home'] = 'Inici'; 
   
  240240$lang['display most recent photos'] = 'Visualitzar les imatges més recents'; 
  241241$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...'; 
  242 $lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació'; 
   242$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introdueixi les seves credencials d\'autenticació'; 
  243243$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'El nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter \'espai\''; 
  244244$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'El nom d\'usuari no pot començar amb el caràcter \'espai\''; 
   
  247247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueixi la seva clau d\'accés una altra vegada'; 
  248248$lang['Auto login'] = 'Recordar'; 
  249 $lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista'; 
   249$lang['remove this tag from the list'] = 'elimini aquesta etiqueta de la llista'; 
  250250$lang['representative'] = 'Representar'; 
  251251$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor'; 
   
  276276$lang['A comment on your site'] = 'Un comentari quant a aquest lloc web'; 
  277277$lang['today'] = 'Avui'; 
  278 $lang['Update your rating'] = 'Canvia la teva valoració'; 
   278$lang['Update your rating'] = 'Canviar valoració'; 
  279279$lang['Author'] = 'Autor'; 
  280280$lang['the username must be given'] = 'Cal indicar el nom d\'usuari'; 
   
  328328$lang['Welcome'] = 'Benvingut'; 
  329329$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvingut a la galeria fotogràfica Piwigo!'; 
  330 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... o navega per la galeria (actualment buida)'; 
  331 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o si us plau desactiveu aquest missatge.  Ja trobaré la manera pel meu compte.'; 
   330$lang['... or browse your empty gallery'] = '...o navegui per la galeria (actualment buida)'; 
   331$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o si us plau desactivi aquest missatge per trobar la manera de fer-ho pel seu compte.'; 
  332332$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria no conté elements per mostrar.'; 
  333333$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges'; 
   
  337337$lang['html tags are not allowed in login'] = 'No es permeten etiquetes html en les dades d\'inici de sessió'; 
  338338$lang['%d rates'] = '%d valoracions'; 
  339 $lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració'; 
   339$lang['Rating score'] = 'Classificació'; 
  340340$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid'; 
  341341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accés per aquest usuari'; 
   
  343343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accés sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari'; 
  344344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s'; 
  345 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accés visiti l\'adreça següent:'; 
   345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la seva clau d\'accés visiti l\'adreça següent:'; 
  346346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.'; 
  347347$lang['Password Reset'] = 'Estableixi una nova clau d\'accés'; 
   
  350350$lang['The passwords do not match'] = 'Les claus d\'accés no coincideixen'; 
  351351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la seva clau d\'accés.'; 
  352 $lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici'; 
   352$lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici'; 
  353353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introdueixi el nom d\'usuari o el correu electrònic que va emprar per donar-se d\'alta.'; 
  354354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebrà un enllaç al seu correu electrònic que li permetrà crear una nova clau d\'accés.'; 
   
  370370$lang['Original'] = 'Original'; 
  371371$lang['Password: %s'] = 'Clau: %s'; 
  372 $lang['Photo sizes'] = 'Canviar la mida'; 
   372$lang['Photo sizes'] = 'Canviar mides'; 
  373373$lang['Photo title, A → Z'] = 'Nom de l\'arxiu, A → Z'; 
  374374$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z → A'; 
   
  398398$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Identificador numèric, 1 → 9'; 
  399399$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Identificador numèric, 9 → 1'; 
  400 $lang['Rating score, high → low'] = 'Resultat de la valoració, alt → baix'; 
  401 $lang['Rating score, low → high'] = 'Resultat de la valoració, baix → alt'; 
   400$lang['Rating score, high → low'] = 'Classificació, alta → baixa'; 
   401$lang['Rating score, low → high'] = 'Classificació, baixa → alta'; 
  402402$lang['Search by date'] = 'Cercar per data'; 
  403403$lang['Search for any term'] = 'Cerca per qualsevol terme'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.