Changeset 15553


Ignore:
Timestamp:
06/05/12 20:40:14 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cumulus_tags_cloud] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r15386 r15553  
  3131$lang['Height updated'] = "Výška nastavena"; 
  3232$lang['Coefficient for tags size updated'] = "Koeficient tagů byl nastaven"; 
  33 $lang['show tag cloud in cumulus mode'] = "zobraz mračno štítků v Cumulus módu"; 
  3433$lang['Animation colors'] = "Barvy Animace"; 
  3534$lang['Color 1'] = "Barva 1"; 
   
  3938$lang['Color 2 updated'] = "Barva 2 nastavena"; 
  4039$lang['Mouseover color updated'] = "barva po najetí kurzorem nastavena"; 
   40$lang['Add tags cloud in main menu'] = 'Přidat štítek mraku do hlavního menu'; 
   41$lang['After'] = 'Po'; 
   42$lang['Animation configuration : size, tags colors, tags size'] = 'Nastavení animace: velikost, barva štítků, velikost štítků'; 
   43$lang['Background color updated'] = 'Barva pozadí aktualizována'; 
   44$lang['Background color'] = 'Barva pozadí'; 
   45$lang['Before'] = 'Před'; 
   46$lang['Check the checkbox to add tags cloud in main menu'] = 'Prověřit checkbox k přidání štítku mraku v hlavním menu'; 
   47$lang['Check the checkbox to use transparent mode for background'] = 'Prověřit checkbox k použití průhledného módu pro pozadí'; 
   48$lang['Current release:'] = 'Současná verze'; 
   49$lang['Dashboard'] = 'Přístrojová deska'; 
   50$lang['Menu'] = 'Menu'; 
   51$lang['Position in main menu has been updated'] = 'Poloha v hlavním menu byla aktualizována'; 
   52$lang['Position'] = 'Pozice'; 
   53$lang['Tags cloud added in main menu'] = 'Štítek mraku přidán do hlavního menu'; 
   54$lang['Tags cloud in main menu?'] = 'Štítek mraku do hlavního menu?'; 
   55$lang['Tags cloud removed from main menu'] = 'Štítek mraku odstraněn z hlavního menu'; 
   56$lang['Tags page'] = 'Stránka štítků'; 
   57$lang['Transparent mode for background'] = 'Průhledný mód pozadí'; 
   58$lang['Transparent mode is not used'] = 'Průhledný mód není použit'; 
   59$lang['Transparent mode is used'] = 'Průhledný mód je použit'; 
   60$lang['You can choose to add cumulus tag cloud in menu. You can define tags cloud position in the main menu by choosing its position related to another block'] = 'Můžete zvolit štítek kupovitého mraku k přidání do hlavního menu. Můžete definovat pozici štítků mraku v hlavním menu pomocí výběru jeho polohy vyhledem k jiným blokům. '; 
   61$lang['block'] = 'blok'; 
   62$lang['cloud'] = 'mrak'; 
   63$lang['cumulus cloud'] = 'kupovitý mrak'; 
   64$lang['show tag cloud'] = 'ukázat štítek mraku'; 
  4165?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.