Changeset 15554


Ignore:
Timestamp:
06/05/12 20:40:22 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/da_DK/theme.lang.php

  r15534 r15554  
  3636$lang['Default tab to be displayed'] = 'Fane der skal vises som standard'; 
  3737$lang['Display frame around albums'] = 'Vis ramme omkring kategorier'; 
  38 $lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billedet'; 
   38$lang['Display frame around image'] = 'Vis ramme rundt om billede'; 
  3939$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Vis ramme omkring thumbnails'; 
  4040$lang['Force text to lowercase'] = 'Tving tekst til små bogstaver'; 
  41 $lang['HD picture default display'] = 'HD-billede standard visning'; 
   41$lang['HD picture default display'] = 'Standardvisning for HD-billede'; 
  4242$lang['Hide menu by default on category page'] = 'Skjul menu som standard på kategori side'; 
  4343$lang['Image autosize options'] = 'Indstillinger for billede autostørelse'; 
   
  4949$lang['Metadata'] = 'Metadata'; 
  5050$lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimum billede højde efter skalering'; 
  51 $lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Antal af billeder som skal preloades på fotoside'; 
   51$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Antal billeder som skal preloades på fotoside'; 
  5252$lang['Picture page options'] = 'Indstillinger for billedside'; 
  5353$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Preload billeder på thumbnail side'; 
  54 $lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab at vise nedenunder billedet'; 
   54$lang['Property to display below picture'] = 'Egenskab som skal vises under billede'; 
  5555$lang['Resize image to fit window'] = 'Skaler billede til vindue'; 
  5656$lang['Show Information tab only to admins'] = 'Vis kun fanen information til administratorer'; 
   
  5858$lang['Show thumbnail caption'] = 'Vis billedtekst for thumbnail'; 
  5959$lang['Title'] = 'Titel'; 
  60 $lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billedet'; 
  61 $lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billedet'; 
   60$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Brug navigationspile på billede'; 
   61$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Brug navigationspile uden for billede'; 
  6262$lang['fit to screen'] = 'tilpas til skærm'; 
  6363$lang['full size'] = 'fuld størelse'; 
  64 $lang['stripped Configuration updated'] = 'konfiguration for tema stripped opdateret'; 
   64$lang['stripped Configuration updated'] = 'indstillinger for tema stripped opdateret'; 
  6565?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.