Ignore:
Timestamp:
09/18/12 20:59:32 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[community] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/community/language/da_DK/plugin.lang.php

  r14874 r18011  
  2424$lang['%d photos uploaded by %s'] = '%d billeder uploaded af %s'; 
  2525$lang['%d photos uploaded into album "%s"'] = '%d billeder uploadet til album "%s"'; 
  26 $lang['%d photos validated'] = '%d validerede fotos'; 
   26$lang['%d photos validated'] = '%d validerede fotoer'; 
  2727$lang['%s (the group)'] = '%s (gruppen)'; 
  2828$lang['%s (the user)'] = '%s (bruger)'; 
  29 $lang['%u pending photos'] = '%u ventende fotos'; 
  30 $lang['Add a permission'] = 'Tilføj en tilladelse'; 
  31 $lang['Cancel'] = 'Annuller'; 
  32 $lang['Delete permission'] = 'Slet tilladelse'; 
  33 $lang['Edit a permission'] = 'Rediger tilladelse'; 
   29$lang['%u pending photos'] = '%u ventende fotoer'; 
   30$lang['Add a permission'] = 'Tilføj en rettighed'; 
   31$lang['Cancel'] = 'Afbryd'; 
   32$lang['Delete permission'] = 'Slet rettighed'; 
   33$lang['Edit a permission'] = 'Rediger rettighed'; 
  3434$lang['Hi administrators,'] = 'Hej administratorer,'; 
  3535$lang['Level 16'] = 'ventende '; 
  36 $lang['No album, this photo is orphan'] = 'Intet album, dette billede er forældreløs'; 
  37 $lang['Pending Photos'] = 'Ventende Billeder'; 
  38 $lang['Permission added'] = 'Tilladelse tilføjet'; 
  39 $lang['Permission removed'] = 'Tilladelse fjernet'; 
  40 $lang['Permission updated'] = 'Tilladelse opdateret'; 
  41 $lang['Set Photo Properties'] = 'Sæt Foto egenskaber'; 
   36$lang['No album, this photo is orphan'] = 'Intet album, dette foto er forældreløst'; 
   37$lang['Pending Photos'] = 'Ventende fotoer'; 
   38$lang['Permission added'] = 'Rettighed tilføjet'; 
   39$lang['Permission removed'] = 'Rettighed fjernet'; 
   40$lang['Permission updated'] = 'Rettighed opdateret'; 
   41$lang['Set Photo Properties'] = 'Opsæt fotoegenskaber'; 
  4242$lang['The whole gallery'] = 'Hele galleriet'; 
  43 $lang['Upload Permissions'] = 'Upload Tilladelser'; 
  44 $lang['Upload your own photos'] = 'Upload dine egne billeder'; 
  45 $lang['Validation page: %s'] = 'Validering side: %s'; 
   43$lang['Upload Permissions'] = 'Upload rettigheder'; 
   44$lang['Upload your own photos'] = 'Upload dine egne fotoer'; 
   45$lang['Validation page: %s'] = 'Valideringsside: %s'; 
  4646$lang['Where?'] = 'Hvor?'; 
  47 $lang['Which level of trust?'] = 'Hvilket niveau af tillid?'; 
   47$lang['Which level of trust?'] = 'Hvilket tillidsniveau?'; 
  4848$lang['Who?'] = 'Hvem?'; 
  49 $lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Dine billeder venter på validering, administratorer er blevet oplyst om dette'; 
   49$lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Dine fotoer afventer validering, administratorerne er blevet underrettet'; 
  5050$lang['Zoom'] = 'Zoom'; 
  5151$lang['a group'] = 'en gruppe'; 
  5252$lang['a specific user'] = 'en bestemt bruger'; 
  53 $lang['ability to create sub-albums'] = 'evne til at skabe under-albummer'; 
   53$lang['ability to create sub-albums'] = 'mulighed for at skabe underalbummer'; 
  5454$lang['any registered user'] = 'enhver registreret bruger'; 
  5555$lang['any visitor'] = 'alle besøgende'; 
  5656$lang['high trust'] = 'høj tillid'; 
  5757$lang['low trust'] = 'lav tillid'; 
  58 $lang['sub-albums creation'] = 'under-albummer oprettelse'; 
  59 $lang['uploaded photos are directly displayed in the gallery'] = 'uploadede billeder direkte vises i galleriet'; 
   58$lang['sub-albums creation'] = 'oprettelse af underalbummer'; 
   59$lang['uploaded photos are directly displayed in the gallery'] = 'uploadede billeder vises direkte i galleriet'; 
  6060$lang['uploaded photos must be validated by an administrator'] = 'uploadede billeder skal godkendes af en administrator'; 
  61 $lang['web size'] = 'web-størrelse'; 
   61$lang['web size'] = 'webstørrelse'; 
  6262?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.