Ignore:
Timestamp:
12/25/12 19:23:35 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : picsvet

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r19458 r19565  
  688688$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на електронна поща %s [%s].'; 
  689689$lang['Errors caption'] = 'Грешки легенди'; 
   690$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа%d снимки, добавен между%sand%s.'; 
   691$lang['There is no other language available.'] = 'Няма друг език.'; 
   692$lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друг плъгин.'; 
   693$lang['There is no other theme available.'] = 'TherНяма друга тема.'; 
   694$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не трябва да са празни'; 
   695$lang['Representative'] = 'Албум малки снимки'; 
   696$lang['Representation of albums'] = 'Албум малки снимки'; 
   697$lang['Representant'] = 'Албум Малки снимки'; 
   698$lang['Please select at least two groups'] = 'Моля,селектирайте последните две групи'; 
   699$lang['Portrait'] = 'Портрет'; 
   700$lang['Other private albums'] = 'Други частни албуми'; 
   701$lang['Panorama'] = 'Панорама'; 
   702$lang['Manage the members'] = 'Управление на регистрираните потребители'; 
   703$lang['Manage tags'] = 'Управление на тагавете'; 
   704$lang['Manage photos'] = 'Управление на снимките'; 
   705$lang['Manage photo ranks'] = 'Управление на рейтинга на снимките'; 
   706$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление правата на потребителите "%s"'; 
   707$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление на правата на групите "%s"'; 
   708$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление на разрешения за избрани албуми'; 
   709$lang['Manage'] = 'Управление'; 
   710$lang['Make this theme available to users'] = 'Направи тази тема достъпна за потребителите'; 
   711$lang['Make this language available to users'] = 'Направи този език достъпен за потребителите'; 
   712$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включване на данни от историята (Внимание:паметта на сървъра,може да бъде надвишена)'; 
   713$lang['Last send'] = 'Последно изпратено'; 
   714$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Емейла е изпратен към %s [%s].'; 
   715$lang['Maintenance'] = 'Поддръжка'; 
   716$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = ' 
   717Включва показване на последните снимки, групирани по дати'; 
   718$lang['Information data registered in database'] = 'Информацията е записана в базата данни'; 
   719$lang['Last hit'] = 'Последни посещения'; 
   720$lang['Last import'] = 'Последно внесено'; 
   721$lang['Last revisions'] = 'Последно посещение'; 
   722$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Тази тема не може да бъде изтрита, защото други теми зависят от нея:% S'; 
   723$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Невъзможно е да деактивирате тази тема, трябва има най-малко една тема.'; 
   724$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език, трябва има най-малко един език.'; 
   725$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език,преди това изберете език по подразбиране.'; 
   726$lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматичната корекция е невъзможна'; 
   727$lang['Hit'] = 'Показвания'; 
   728$lang['Group management'] = 'Управление на групите'; 
   729$lang['Grant selected users'] = 'Избрани потребители'; 
  690730?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.