Changeset 20870


Ignore:
Timestamp:
02/20/13 15:28:37 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/common.lang.php

  r20869 r20870  
  6565$lang['month'][9] = 'Setembro'; 
  6666$lang['%d album updated'] = '%d álbum actualizado'; 
  67 $lang['%d albums updated'] = '%d albumes actualizados'; 
   67$lang['%d albums updated'] = '%d álbums actualizados'; 
  6868$lang['%d comment to validate'] = '%d comentario para validar'; 
  6969$lang['%d comment'] = '%d comentario'; 
   
  7878$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar a velocidade da presentación'; 
  7979$lang['Add a comment'] = 'Engadir un comentario'; 
  80 $lang['add this photo to your favorites'] = 'engadir esta foto aos teus favoritos'; 
   80$lang['add this photo to your favorites'] = 'engadir esta foto ós teus favoritos'; 
  8181$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  8282$lang['Administration'] = 'Administración'; 
   
  8484$lang['Album'] = 'Album'; 
  8585$lang['Album: %s'] = 'Álbum: %s'; 
  86 $lang['Albums'] = 'Albumes'; 
   86$lang['Albums'] = 'Álbums'; 
  8787$lang['All tags'] = 'Todas etiquetas'; 
  8888$lang['all'] = 'todo'; 
   
  288288$lang['Enter your personnal informations'] = 'Insira seus datos persoais'; 
  289289$lang['Error sending email'] = 'Produciuse un erro ó enviar o correo electrónico'; 
  290 $lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos os albumes'; 
   290$lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos os álbums'; 
  291291$lang['Favorites'] = 'Favoritos'; 
  292292$lang['File'] = 'Ficheiro'; 
   
  313313$lang['Creation date'] = 'Data de creación'; 
  314314$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cuquis bloqueadas ou non compatibles co teu navegador. Tes que activar as cuquis para identificarte. '; 
  315 $lang['Create a new account'] = 'Crear unha nova conta'; 
   315$lang['Create a new account'] = 'Crea unha nova conta'; 
  316316$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar co administrador da web'; 
  317317$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s'; 
  318318$lang['Calendar'] = 'Calendario'; 
  319319$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estado incorrecto do usuario "invitado". Estase a empregar o estado predeterminado. Informa ó adminitrador da web.'; 
   320$lang['small'] = 'S - pequena'; 
   321$lang['large'] = 'L - grande'; 
   322$lang['show tag cloud'] = 'amosar nube de etiquetas'; 
   323$lang['slideshow'] = 'presentación'; 
   324$lang['square'] = 'Cadrado'; 
   325$lang['stop the slideshow'] = 'deter presentación'; 
   326$lang['the beginning'] = 'o comezo'; 
   327$lang['the username must be given'] = 'requírese o nome de usuario'; 
   328$lang['this email address is already in use'] = 'este enderezo de correo electrónico xa está en uso'; 
   329$lang['this login is already used'] = 'este nome de usuario xa está en uso'; 
   330$lang['thumb'] = 'Miniatura'; 
   331$lang['today'] = 'hoxe'; 
   332$lang['useful when password forgotten'] = 'útil no caso de esquecemento da clave'; 
   333$lang['wrong date'] = 'data incorrecta'; 
   334$lang['xlarge'] = 'XS - extra grande'; 
   335$lang['xsmall'] = 'XL - extra pequena'; 
   336$lang['xxlarge'] = 'XXL - enorme'; 
   337$lang['set as album representative'] = 'establecer como miniatura do álbum'; 
   338$lang['return to the display of all photos'] = 'volver a amosar todas as fotos'; 
   339$lang['search'] = 'buscar'; 
   340$lang['searched words : %s'] = 'palabras buscadas: %s'; 
   341$lang['representative'] = 'miniaturas'; 
   342$lang['return to normal view mode'] = 'vista por álbums'; 
   343$lang['obligatory'] = 'obrigatorio'; 
   344$lang['password updated'] = 'clave actualizada'; 
   345$lang['photo'] = 'foto'; 
   346$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos enviadas durante os últimos %d días'; 
   347$lang['please enter your password again'] = 'insire túa clave novamente'; 
   348$lang['posted after %s (%s)'] = 'enviada despois de %s (%s)'; 
   349$lang['posted before %s (%s)'] = 'enviada antes de %s (%s)'; 
   350$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'enviada entre %s (%s) e %s (%s)'; 
   351$lang['posted on %s'] = 'enviada o %s'; 
   352$lang['remove this tag from the list'] = 'borra esta etiqueta da lista'; 
   353$lang['no rate'] = 'non valorada'; 
   354$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-álbum'; 
   355$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-álbums'; 
   356$lang['in this album'] = 'neste sub-album'; 
   357$lang['included'] = 'incluído'; 
   358$lang['last %d days'] = 'últimos %d días'; 
   359$lang['letters'] = 'letras'; 
   360$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'o nome de usuario non pode rematar co carácter de espazo'; 
   361$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'o nome de usuario non pode comezar co carácter de espazo'; 
   362$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'o enderezo de correo ten que ser algo como xxx@yyy.eee(exemplo: proxecto@trasno.net)'; 
   363$lang['mandatory'] = 'obrigatorio'; 
   364$lang['medium'] = 'M - mediana'; 
   365$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s'; 
   366$lang['group by letters'] = 'agrupar por letras'; 
   367$lang['guest'] = 'visitante'; 
   368$lang['html tags are not allowed in login'] = 'non se permiten etiquetas HTML na identificación'; 
   369$lang['excluded'] = 'excluídos'; 
   370$lang['display most recent photos'] = 'amosar as fotos máis recentes'; 
   371$lang['display most visited photos'] = 'amosar as fotos máis visitadas'; 
   372$lang['display only recently posted photos'] = 'amosar só as fotos enviadas recentemente'; 
   373$lang['display photos linked to this tag'] = 'amosar as fotos ligadas a esta etiqueta'; 
   374$lang['display recently updated albums'] = 'amosar os álbums actualizados recentemente'; 
   375$lang['display this album'] = 'amosar este álbum'; 
   376$lang['display your favorites photos'] = 'amosar as túas fotos favoritas'; 
   377$lang['edit'] = 'modificar'; 
   378$lang['display last user comments'] = 'amosar os últimos comentarios do usuario'; 
   379$lang['display each day with photos, month per month'] = 'amosar cada día con fotos, mes a mes'; 
   380$lang['display a calendar by posted date'] = 'amosar un calendario por data de envío'; 
   381$lang['display a set of random photos'] = 'amosar un conxunto de fotos ó chou'; 
   382$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'amosar todas as fotos en todos sub-álbums'; 
   383$lang['display available tags'] = 'amosar as etiquetas dispoñibles'; 
   384$lang['display best rated photos'] = 'amosar as fotos mellor valoradas'; 
   385$lang['delete all photos from your favorites'] = 'eliminar todas as fotos de favoritas'; 
   386$lang['delete this photo from your favorites'] = 'eliminar esta foto de favoritas'; 
   387$lang['descending'] = 'descendente'; 
   388$lang['display a calendar by creation date'] = 'amosar un calendario por data de creación'; 
   389$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalizar a aparencia da galería'; 
   390$lang['created after %s (%s)'] = 'creado despois do %s (%s)'; 
   391$lang['created before %s (%s)'] = 'creado antes do %s (%s)'; 
   392$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creado entre o %s (%s) e o %s (%s)'; 
   393$lang['created on %s'] = 'creado o'; 
   394$lang['chronology_weekly_list'] = 'Lista semanal'; 
   395$lang['cloud'] = 'nube'; 
   396$lang['comment date'] = 'data do comentario'; 
   397$lang['chronology_monthly_list'] = 'Lista mensual'; 
   398$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Non estás autorizado a acceder á páxina solicitada'; 
   399$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Recibirás unha ligazón para crear unha nova clave vía correo electrónico.'; 
   400$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalización da túa galería'; 
   401$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Teu comentario NON foi rexistrado porque non pasaron as regras de validación.'; 
   402$lang['Your comment has been registered'] = 'Teu comentario foi rexistrado'; 
   403$lang['Your favorites'] = 'Teus favoritos'; 
   404$lang['Your password has been reset'] = 'Túa clave foi reiniciada'; 
   405$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Teu nome de usuario foi trocado correctamente por: %s'; 
   406$lang['Your website URL is invalid'] = 'O URL do sitio web non é válido'; 
   407$lang['available for administrators only'] = 'dispoñible só para administradores'; 
   408$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendario mensual'; 
   409$lang['Website'] = 'Sitio web'; 
   410$lang['Week %d'] = 'Semana %d'; 
   411$lang['Welcome'] = 'Benvido'; 
   412$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvido a túa galería de fotos Piwigo!'; 
   413$lang['Yes'] = 'Si'; 
  320414?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.