Ignore:
Timestamp:
10/24/13 20:02:21 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[password_policy] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Password_Policy/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r25051 r25126  
  4848Webmaster, vispārējie un viesu konti ir izslēgti no šīs funcijas.<br> 
  4949Šie lietotāji tiks automātiski novirzīti uz to pielāgošanas lapām katrā no to savienojumiem līdz tie nomainīs savu paroli un nepārprotama ziņa par to tiks parādīta šajā lapā.'; 
   50$lang['PP_You cannot unlock your account'] = 'Jūs nevarat atbloķēt pats savu kontu'; 
  5051?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.