Ignore:
Timestamp:
07/24/19 05:43:02 (6 months ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update lv_LV, thanks to agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/greydragon/language/lv_LV/theme.lang.php

  r32012 r32013  
  4545$lang['Display navigation controls'] = 'Rādīt navigācijas vadīklas'; 
  4646$lang['Color Pack'] = 'Krāsu Paka'; 
   47$lang['Previous'] = 'Iepriekšējais'; 
   48$lang['Popup Menu Closed'] = 'Uzlecošā Izvēlne Slēgta'; 
   49$lang['Popup Menu Opened'] = 'Uzlecošā Izvēlne Atvērta'; 
   50$lang['Image Size (Default: Medium)'] = 'Attēla Izmērs (Pēc noklusējuma Vidējs) '; 
   51$lang['Icon With Overlay'] = 'Ikona ar Pārklājumu'; 
   52$lang['Text With Overlay'] = 'Teksts ar Pārklājumu'; 
   53$lang['Theme Settings are saved'] = 'Tēmas Iestatījumi saglabāti'; 
   54$lang['optional'] = 'Izvēles'; 
   55$lang['Up'] = 'Augšup'; 
   56$lang['Static Photo'] = 'Statisks Foto'; 
   57$lang['Static Random Photo'] = 'Statisks Gadījuma Foto'; 
   58$lang['Supported macros'] = 'Atbalstītie makrosi'; 
   59$lang['Suggested Modules'] = 'Ieteicamie Moduļi'; 
   60$lang['Support'] = 'Atbalstīt'; 
   61$lang['Small'] = 'Mazs'; 
   62$lang['Save Changes'] = 'Saglabāt izmaiņas'; 
   63$lang['Random'] = 'Gadījuma'; 
   64$lang['Displayed'] = 'Attēlots'; 
   65$lang['Custom CSS'] = 'Pielāgots CSS'; 
   66$lang['Animate Tabs'] = 'Ciļņu animēšana'; 
   67$lang['Advanced Options - Root Page'] = 'Papildus iespējas - Saknes Lapa'; 
   68$lang['Advanced Options - Photo Page'] = 'Papildus iespējas - Foto Lapa'; 
   69$lang['Advanced Options - Maintenance'] = 'Papildus iespējas - Uzturēšana'; 
   70$lang['Advanced Options - General'] = 'Papildus iespējas - Vispārīgi'; 
   71$lang['Advanced Options - Custom CSS'] = 'Papildus iespējas - Pielāgots Css'; 
   72$lang['Adapt slideshow size to each photo'] = 'Pielāgot slaidrādes izmēru ikvienam foto'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.