Changeset 5524


Ignore:
Timestamp:
04/01/10 09:03:18 (10 years ago)
Author:
voyteckst
Message:

2.1 strings

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r5434 r5524  
  111111$lang['Linked categories'] = 'Podpięte kategorie'; 
  112112$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię'; 
  113 $lang['Maintenance'] = 'Maintenance'; 
   113$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna'; 
  114114$lang['Manage permissions for a category'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii'; 
  115115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"'; 
   
  649649$lang['Purge search history'] = 'Usuń historię przeszukiwań'; 
  650650$lang['Hide'] = 'Ukryj'; 
   651//For 2.1.0 
   652$lang['Categories descending alphanumerically ordered'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie malejąco'; 
   653$lang['Categories sorted in descending order ⇑'] = 'Kategorie sortowane malejąco ⇑'; 
   654$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji.'; 
   655$lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].'] = 'Przekroczono czas wykonywania, obróbka musi być kontynuowana [Przewidywany czas: %d sekund].'; 
   656$lang['Processing treatment.'] = 'Przetwarzanie obróbki.'; 
   657$lang['Please wait...'] = 'Proszę czekać...'; 
   658$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Prosżę wprowadzić hasło.'; 
   659$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Brak potwierdzenia hasła. Proszę potwierdzić wybrane hasło.'; 
   660$lang['Password confirmation error.'] = 'Błąd potwierdzenia hasła.'; 
   661$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Zezwól użytkownikom edytować swoje komentarze'; 
   662$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Zezwól użytkownikom usuwać swoje komentarze'; 
   663$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz był modyfikowany'; 
   664$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty'; 
   665$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stary link permanentny nie może być usunięty!'; 
   666$lang['Hit'] = 'Wejść'; 
   667$lang['Tools'] = 'Narzędzia'; 
   668$lang['Photos'] = 'Zdjęcia'; 
   669$lang['Themes'] = 'Tematy'; 
   670$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcje używania Piwigo'; 
   671$lang['Order alphanumerically'] = 'Sortowanie alfanumeryczne'; 
   672$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Odwrócone sortowanie alfanumeryczne'; 
   673$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy'; 
   674$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat'; 
   675$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroć używania tego tematu przez użytkowników'; 
   676$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników'; 
   677$lang['unknown'] = 'nieznany'; 
   678$lang['Upload Form'] = 'Formularz Wgrywania'; 
   679$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć'; 
   680$lang['Drop into category'] = 'Wgraj do kategorii'; 
   681$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania'; 
   682$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwio'; 
   683$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo'; 
   684$lang['existing category'] = 'istniejąca kategoria'; 
   685$lang['create a new category'] = 'stwórz nową kategorię'; 
   686$lang['Category name'] = 'Nazwa kategorii'; 
   687$lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana'; 
   688$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia'; 
   689$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć'; 
   690$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"'; 
   691$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć'; 
   692$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć'; 
   693$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki'; 
   694$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'Pliki JPEG lub archiwa ZIP z plikami JPEG w środku.'; 
   695$lang['Everybody'] = 'Każdy'; 
   696$lang['Who can see these photos?'] = 'Kto może oglądać te zdjęcia?'; 
   697$lang['... or switch to the old style form'] = '... lub prełącz do starego stylu formularza'; 
   698$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... lub przełącz do formularza wielu plików'; 
   699$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   700$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   701$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna jakość obrazu dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   702$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   703$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   704$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Jakość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   705$lang['Settings'] = 'Ustawienia'; 
   706$lang['Web size photo'] = 'Zdjęcie o rozmiarze www'; 
   707$lang['Resize'] = 'Zmień wymiary'; 
   708$lang['Maximum Width'] = 'Maksymalna szerokość'; 
   709$lang['pixels'] = 'pikseli'; 
   710$lang['Maximum Height'] = 'Maksymalna wysokość'; 
   711$lang['Image Quality'] = 'Jakość obrazu'; 
   712$lang['Save Settings'] = 'Zapisz Ustawienia'; 
   713$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Twoje ustawienia konfiguracji zostały zapisane'; 
   714$lang['Active Themes'] = 'Aktywne Tematy'; 
   715$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"'; 
   716$lang['Administration Home'] = 'Administracja'; 
   717$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie'; 
   718$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie w odwrotnej kolejności'; 
   719$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne'; 
   720$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat'; 
   721$lang['Directory does not exist'] = 'Katalog nie istnieje'; 
   722$lang['Download,'] = 'Pobierz,'; 
   723$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizacja'; 
   724$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Uzyskaj pomoc na forum Piwigo'; 
   725$lang['Help Me'] = 'Pomóż Mi'; 
   726$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten temat nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje tematu nadrzędnego: %s'; 
   727$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten temat nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne tematy: %s'; 
   728$lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne tematy'; 
   729$lang['Install on your computer,'] = 'Zainstaluj na swoim komputerze,'; 
   730$lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do tematu użytkownikom'; 
   731$lang['Page end'] = 'Koniec strony'; 
   732$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   733$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Czytaj dokumentację Piwigo'; 
   734$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Uruchom pLoader i dodaj swoje zdjęcia.'; 
   735$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Przełącz pomiędzy czystym i ciemnym kolorem administracji'; 
   736$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temat został pomyślnie zainstalowany'; 
   737$lang['Upgrade from %s to %s'] = 'Aktualizacja z %s do %s'; 
   738$lang['Visit Gallery'] = 'Odwiedź galerię'; 
   739$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Odwiedź stronę projektu Piwigo'; 
   740$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader służy do <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader przygotuje zdjęcia i prześle je do Twojej galerii Piwigo, z Twojego komputera.'; 
   741$lang['Guest Settings'] = 'Ustawienia gości'; 
   742$lang['Main Page'] = 'Strona główna'; 
   743$lang['Photo Page'] = 'Strona zdjęć'; 
   744$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktywuj pasek nawigacji'; 
   745$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktywuj pasek nawigacji z miniaturami'; 
   746$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktywuj ikonę "%s"'; 
   747$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktywuj pole "%s"'; 
   748$lang['Photo Properties'] = 'Właściwości zdjęcia'; 
   749$lang['Allow user customization'] = 'Zezwól na dostosowanie przez użytkowników'; 
   750$lang['Languages'] = 'Języki'; 
   751$lang['Installed Languages'] = 'Zainstalowane języki'; 
   752$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nowy język'; 
   753$lang['Language has been successfully installed'] = 'Język został zainstalowany pomyślnie'; 
   754$lang['Select:'] = 'Wybierz:'; 
   755$lang['None'] = 'Brak'; 
   756$lang['Invert'] = 'Odwróć'; 
   757$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdeaktywować tematy, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.'; 
   758$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status Webmastera jest wymagany.'; 
   759$lang['Bound Theme'] = 'Przypięty temat'; 
   760$lang['Allow rating'] = 'Zezwól na oceny'; 
   761$lang['Select at least one comment'] = 'Wybierz przynajmniej jeden komentarz'; 
   762$lang['Active Plugins'] = 'Aktywne wtyczki'; 
   763$lang['Inactive Plugins'] = 'Nieaktywne wtyczki'; 
   764$lang['Missing Plugins'] = 'Brakujące wtyczki'; 
   765$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Niezainstalowane wtyczki'; 
   766$lang['By %s'] = 'Przez %s'; 
   767$lang['Visit plugin site'] = 'Odwiedź stronę z wtyczkami'; 
   768$lang['Active Languages'] = 'Aktywne języki'; 
   769$lang['Delete this language'] = 'Usuń ten język'; 
   770$lang['Forbid this language to users'] = 'Zabroń używania tego języka użytkownikom'; 
   771$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie można zdeaktywować tego języka. Najpierw ustaw inny język jako domyślny.'; 
   772$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie możnae zdeaktywować tego języka, ponieważ musisz posiadać co najmniej jeden język.'; 
   773$lang['Inactive Languages'] = 'Nieaktywne języki'; 
   774$lang['Make this language available to users'] = 'Daj dostęp do tego języka użytkownikom'; 
   775$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny język dla niezarejestrowanyc oraz nowych użytkowników'; 
  651776?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.