Changeset 9613


Ignore:
Timestamp:
03/11/11 18:01:09 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sk_SK thanks to dodo

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r9494 r9613  
  774774$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d nepriradených kľúčových slov: %s.'; 
  775775$lang['Remove from caddie'] = 'Vymazať z krabičky'; 
   776$lang['Themes which need upgrade'] = 'Témy potrebujúce aktualizáciu';  
   777$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky potrebujúce aktualizáciu ';  
   778$lang['All themes are up to date.'] = 'Všetky témy sú aktuálne.';  
   779$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všetky doplnky sú aktuálne.';  
   780$lang['All languages are up to date.'] = 'Všetky jazyky sú aktuálne.';  
   781$lang['Visit theme site'] = 'Navštívte stránku tém';  
   782$lang['Visit language site'] = 'Navštívte stránku jazykov';  
   783$lang['New Version'] = 'Nová verzia'; 
   784 
  776785?> 
 • trunk/language/sk_SK/upgrade.lang.php

  r8728 r9613  
  3535$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Len administrátor môže spustiť aktualizáciu: prosím prihláste sa nižšie.'; 
  3636$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nemáte prístupové práva na spustenie aktualizácie'; 
  37  
  38  
  39 // Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  4037$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všetky subalbumy súkromných albumov budú súkromné'; 
  4138$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Používateľské oprávnenia a oprávnenia skupín boli vymazané'; 
  4239$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurárie boli zachované len predpony náhľadov a mailová adresa webmastra.'; 
  43  
  44 // missing translations 2.1.0 
  4540$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Navrhujeme aktualizovať databázu Vašej galérie Piwigo zo staršej na novú verziu. 
  4641Asistent aktualizácie sa domnieva, že aktuálne používate <strong>verziu %s</strong> (alebo obdobnú).'; 
  4742$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Ako predbežné opatrenie boli deaktivované nasledujúce doplnky. Prosím skontrolujte aktualizácie týchto doplnkov predtým než ich znovu aktivujete:';$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, pred <b>?></b>, vložením:'; 
   43$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Z opatrnosti boli nasledovné témy deaktivované. Musíte skontrolovať aktualizácie tém pred ich reaktiváciou:'; 
  4844 
  4945?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.