source: branches/2.1/language/pl_PL/help/help_misc.html @ 8648

Last change on this file since 8648 was 8648, checked in by ddtddt, 10 years ago

[branches 2.1] - update help pl_PL thanks to voyteckst

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 695 bytes
Line 
1<p>Jak tylko utworzysz galerię, możesz dostosować ją dla odwiedzających
2<ul>
3    <li>Domyślne wyswietlanie w zakładce <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Opcje</span> <span class="pwgScreen">Ustawienia dla gości</span></li>
4    <li>Domyślny temat w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Tematy</span></li>
5    <li>Domyślny język w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Języki</span></li>
6</ul>
7Domyślnie, każdy nowy użytkownik otrzyma te ustawienia po rejestracji.
8</p>
9<p>Jeżeli masz pytania, społeczność Piwigo zaprasza Cię na swoje <a href="http://pl.piwigo.org/forum">forum</a>.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.