source: trunk/language/cs_CZ/help/help_permissions.html @ 6150

Last change on this file since 6150 was 6150, checked in by pab, 10 years ago

help_permissions.html extended according to a new version in en_UK.

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 2.6 KB
Line 
1<fieldset>
2<legend>Oprávnění na fotografiích</legend>
3
4<p>Každá fotografie má <strong>úroveň soukromí</strong> (zámek). Každý uživatel má úroveň přístupu (klíč). Existuje 5 úrovní:</p>
5<ol>
6  <li>Žádná</li>
7  <li><em>Kontakty</em></li>
8  <li><em>Přátelé (vyšší než kontakty)</em></li>
9  <li><em>Rodina (vyšší než přátelé)</em></li>
10  <li><em>Adminstrátoři (nejvyšší)</em></li>
11</ol>
12
13<p>Vyšší úrovně mají oprávnění na nižší úrovně. Pro daného uživatele to znamená, že čím vyšší úroveň přístupu má, tím více fotografií vidí.</p>
14
15<p>Například, pokud fotografie "svatba-0024.jpg" má úroveň soukromí <em>"Rodina"</em> tak:</p>
16<ul>
17  <li>Petr (který je <em>"Administrátor"</em>) jej uvidí, protože <em>"Administrátoři"</em> mohou vidět všechny fotografie</li>
18  <li>Bára (která je <em>"Rodina"</em>) také uvidí</li>
19  <li>Marie (která je jen <em>"Přítel"</em>) ale fotografii neuvidí</li>
20</ul>
21
22<p>Uživatel, který nemá právo vidět obsah kategorie, neuvidí ani kategorii jako takovou a tedy ani její název. Stejný princip platí pro klíčová slova.</p>
23
24<p>Úroveň přístupu (klíč) můžete nastavit na obrazovce <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa</span>.</p>
25
26</fieldset>
27
28<fieldset>
29<legend>Oprávnění na kategoriích</legend>
30
31<p>Pokud Vám výše popsané úrovně soukromí nevyhovují, můžete také spravovat oprávnění pro uživatele a pro skupiny. Můžete spravovat oprávnění pro uživatele i pro skupiny najednou, bez rizika, že by došlo ke konfliktům.</p>
32
33<p>Můžete zakázat přístup do kategorií. Přepněte přístup do kategorie na
34"soukromý" pokud chcete řídit přístup.</p>
35
36<p>Můžete nastavit přístup do kategorie na "soukromý" při editaci jedné kategorie (<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa
37&raquo; editovat</span>), nebo nastavením vlastností pro celý strom kategorií
38(<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo;
39Vlastnosti &raquo; Veřejná / Soukromá</span>).</p>
40
41<p>Když je přístup do kategorie nastven na "soukromý", můžete řídit přístup pro skupiny a uživatele na třech obrazovkách:</p>
42
43<ul>
44
45  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa &raquo;
46  akce oprávnění</span></li>
47
48  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Skupiny &raquo;
49  akce oprávnění</span></li>
50
51  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa &raquo; editovat</span></li>
52
53</ul>
54</fieldset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.