Changeset 11201


Ignore:
Timestamp:
Jun 1, 2011, 4:52:08 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.2] - language - update VN Thanks to Em ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/vi_VN/admin.lang.php

  r10190 r11201  
  784784$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'PLUGIN NÀY GIỜ LÀ MỘT PHẦN CỦA NHÂN PIWIGO! GỠ BỎ NGAY!';
  785785$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'LỖI: PLUGIN NÀY BỊ THIẾU NHƯNG NÓ ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT! GỠ BỎ NGAY.';
   786$lang['new'] = 'mới';
   787$lang['No results'] = 'Không có kết quả nào';
   788$lang['Searching...'] = 'Đang tìm kiếm...';
   789$lang['Type in a search term'] = 'Nhập vào trong mục tìm kiếm';
   790$lang['display'] = 'hiển thị';
  786791
  787792?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.