Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2011, 9:24:00 AM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r11641 r11646  
  832832$lang['Graphics Library'] = 'Grafikas Bibliotēka';
  833833$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivēt ikonu "new" (jauns) blakus albūmiem un attēliem';
   834$lang['Add a criteria'] = 'Pievienot kritēriju';
   835$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nav iespējams izveidot foto kārtošanas secību pēc noklusējuma, jo jūsu izveidotajā lokālajā konfigurācijā ir jūsu pielāgotie iestatījumi.';
   836$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jūs savā  lokālajā konfigurācijas failā esat iestatīts  <i>$conf[\'order_by\']</i>, šis parametrs ir novecojis, lūdzu izdzēšiet to vai pārdēvējiet to sekojoši : <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
  834837?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.