Ignore:
Timestamp:
Dec 4, 2011, 8:41:54 PM (9 years ago)
Author:
rvelices
Message:

language cleanup (exact duplicates or almost same duplicate - capital/lower case first letter ...)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r12681 r12693  
  5555$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem';
  5656$lang['Associated'] = 'Saistītas';
  57 $lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde';
  5857$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana';
  5958$lang['Caddie'] = 'Grozs';
   
  188187$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts';
  189188$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips';
  190 $lang['Comments'] = 'Komentāri';
  191189$lang['Information data registered in database'] = 'Datubāzē reģistrētā informācija';
  192190$lang['Default display'] = 'Izskats pēc noklusējuma';
   
  210208$lang['group "%s" deleted'] = 'grupa "%s" izdzēsta';
  211209$lang['group "%s" updated'] = 'grupa "%s" atjaunināta';
  212 $lang['group'] = 'grupa';
  213210$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupas nosaukums nedrīkst saturēt " vai \' būt tukšs.';
  214211$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šo vārdu jau lieto cita grupa.';
   
  326323$lang['Local'] = 'Lokāls';
  327324$lang['Remote'] = 'Attālināts';
  328 $lang['synchronize'] = 'sinhronizēt';
  329325$lang['update the database from files'] = 'atjaunināt datu bāzi no failiem';
  330326$lang['status'] = 'statuss';
  331327$lang['Directory'] = 'Direktorija';
  332328$lang['sub-albums'] = 'apakšalbūmi';
  333 $lang['synchronize metadata'] = 'sinhronizēt metadatus';
   329$lang['Synchronize metadata'] = 'sinhronizēt metadatus';
  334330$lang['target'] = 'mērķis';
  335331$lang['Thumbnail'] = 'Piktogramma';
   
  714710$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Augstas izšķirtspējas attēla maksimālajam augstumam jābūt starp %d un %d';
  715711$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Augstas izšķirtspējas attēla kvalitātei jābūt starp %d un %d';
  716 
  717712$lang['Batch Manager'] = 'Sērijveida failu pārvaldnieks';
  718713$lang['include child albums'] = 'ietvert radniecīgos albūmus';
   
  731726$lang['last import'] = 'jaunākais imports';
  732727$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuālā albūma';
  733 $lang['duplicates'] = 'dublikāti';
   728$lang['Duplicates'] = 'dublikāti';
  734729$lang['Add a filter'] = 'Pievienot filtru';
  735730$lang['Remove all filters'] = 'Noņemt visus filtrus';
   
  807802$lang['Dump Database'] = 'Izgāzt Datubāzi';
  808803$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ietvert datu vēsturi (Brīdinājums: servera atmiņas limits var tikt pārsniegts)';
  809 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'Neiespējami ierakstīt jaunu lokālo mapi.';
  810 $lang['Unable to send template directory.'] = 'Neiespējams nosūtīt veidņu mapi.';
  811804$lang['Unable to dump database.'] = 'Neiespējami izgāzt (dump) datubāzi.';
  812805$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Paplašinājumiem pieejami daži uzlabojumi.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.