Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2012, 1:10:32 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update uk_UA, thanks to : animan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/admin.lang.php

  r13179 r13184  
  803803$lang['With no virtual album'] = 'При відсутності віртуального альбому';
  804804$lang['wrong filename'] = 'неправильне ім\'я файлу';
   805$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заблоковано, галерею видно тільки адміністратору';
   806$lang['administrators'] = 'адміністратори';
   807$lang['Center of interest'] = 'Центр інтересів';
   808$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерея розблокована';
   809$lang['mobile'] = 'мобільний';
   810$lang['modified'] = 'модифікований';
   811$lang['Move to album'] = 'Перемістити до альбому';
   812$lang['Not cropped correctly?'] = 'Не обрізати правильно?';
   813$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Повідомити адміністратора, якщо коментар є';
   814$lang['Original Size'] = 'Оригінальний розмір';
   815$lang['pending validation'] = 'готовий до перевірки';
   816$lang['registered users'] = 'зареєстровані користувачі';
   817$lang['Resize after upload'] = 'Зміна розмірів після завантаження';
   818$lang['Save visits in history for'] = 'Зберегти відвідування в історії';
   819$lang['simple visitors'] = 'прості відвідувачі';
   820$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Цей альбом містить %d фотографій, додано ​​між %s і %s';
   821$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Цей альбом містить %d фотографій, додано %s.';
   822$lang['This album contains no photo.'] = 'Цей альбом не містить фотографій.';
   823$lang['Unlock gallery'] = 'Розблокувати галерею';
   824$lang['Year'] = 'Рік';
   825$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Ви працюєте на розвиток джерела, не перевірити це можливо.';
   826$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ви працюєте з Piwigo останньої версії.';
   827$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Ви використовуєте браузерний завантажувач. Спробуйте <a href="%s">Флеш завантажувач</a>.';
   828$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Ви використовуєте Флеш завантажувач. Проблеми? Спробуйте браузерний <a href="%s">завантажувач</a>.';
   829$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Ви можете активувати тільки одну мобільну тему.';
   830$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Ви можете оновити Piwigo %s напряму, без переходу на Piwigo %s (рекомендовано).';
   831$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Ви не можете визначити порядок за замовчуванням фотографії, тому що у Вас є налаштування користувача у вашій локальній конфігурації.';
   832$lang['You cannot delete your account'] = 'Ви не можете видалити свій аккаунт';
   833$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Ви не можете переміщати альбом в свій під-альбом';
   834$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'У вас є %d теґи-сироти: %s.';
   835$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ви вказали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локальному файлі конфігурації, цей параметр в застарів, будь ласка, видаліть його або перейменувати його в <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   836$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Ви підписалися на отримання повідомлень електронною поштою.';
   837$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Ви відписалися від отримання повідомлення поштою.';
   838$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Перейти до списку плаґінів для інсталяції та активації.';
   839$lang['You need to confirm deletion'] = 'Ви повинні підтвердити видалення';
   840$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Ви повинні оновити систему в повній мірі скористатися додатком, в іншому випадку програма може працювати неправильно, або взагалі не працювати';
   841$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Параметри конфігурації зберігаються';
   842$lang['Zoom'] = 'Збільшити';
   843$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Відвідайте альбом %s';
   844$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[НБМ] Проблеми та питання';
  805845?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.