Changeset 13974


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2012, 7:11:14 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r13769 r13974  
  878878$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Žiadna skupina nemá oprávnenie vidieť tento súkromný album';
  879879$lang['Permission management'] = 'Správa oprávnení';
   880$lang['add a new watermark'] = 'pridať novú vodotlač';
   881$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Použiť vodotlač ak výška je väčšia ako';
   882$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Použiť vodotlač ak šírka je väčšia ako';
   883$lang['bottom left corner'] = 'ľavý dolný roh';
   884$lang['bottom right corner'] = 'pravý dolný roh';
   885$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Ako predvolené, stred záujmu je umiestnený do stredu fotky.';
   886$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Pre fotku s orezom, takým ako "Štvorec", Piwigo ju urobí čo najlepšie so stredom záujmu.';
   887$lang['middle'] = 'stred';
   888$lang['Opacity'] = 'Nepriehľadnosť';
   889$lang['Photo sizes with crop'] = 'Veľkosť fotky s orezom';
   890$lang['Select a file'] = 'Označiť súbor';
   891$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Označiť zónu Vašou myšou na definovanie nového stredu záujmu.';
   892$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Stred záujmu je veľmi významná zóna na fotke';
   893$lang['top left corner'] = 'ľavý horný roh';
   894$lang['top right corner'] = 'pravý horný roh';
   895$lang['X Position'] = 'X Pozícia';
   896$lang['X Repeat'] = 'X Opakovanie';
   897$lang['Y Position'] = 'Y Pozícia';
  880898?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.