Changeset 15682


Ignore:
Timestamp:
Jun 15, 2012, 12:27:32 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r15641 r15682  
  1111$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Nejste nyní přihlášen k oběru upozornění u žádného komentáře.';
  1212$lang['Return to item page'] = 'Zpět na stránku zprávy';
   13$lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s je přihlášen ke komentářům o';
   14$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Umožnit uživatelům přihlásit se k celkovým oznámením';
   15$lang['Already validated.'] = 'Již validováno';
   16$lang['Comments notifications'] = 'Komnetáře jsou oznámeny';
   17$lang['Confirm subscription'] = 'Potvrď předplatné';
   18$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Potvrď přihlášení ke komentářům';
   19$lang['Followed on'] = 'Následováno na';
   20$lang['Manage my subscriptions'] = 'Spravovat má přihlášení ';
   21$lang['New comment on'] = 'Nový komentář na';
   22$lang['New subscription on'] = 'Nové přihlášení na';
   23$lang['Not found.'] = 'Nenalezeno';
   24$lang['Subject'] = 'Předmět';
   25$lang['Subscribe to comments on'] = 'Přihlaš se ke komentářům o';
   26$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Přihlaš k oznámení mailem';
   27$lang['Validate'] = 'Potvrď';
   28$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Chcete editovat možnosti oznámení?';
   29$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Byl jste přidán k seznamu přihlášených';
   30$lang['all albums of the gallery'] = 'všechan alba z galerie';
   31$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'všechny obrázky z alba <a href="%s">%s</a>';
   32$lang['all pictures of the gallery'] = 'všechny obrázky galerie';
   33$lang['all pictures of this album'] = 'všechny obrázky z tohoto alba';
   34$lang['comments on a picture'] = 'komentáře k obrázku';
   35$lang['comments on all pictures of an album'] = 'komentáře ke všem obrázkům alba';
   36$lang['comments on an album'] = 'komentáře k albu';
   37$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'album <a href="%s">%s</a>';
   38$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'obrázek <a href="%s">%s</a>';
   39$lang['this album'] = 'toto album';
   40$lang['this picture'] = 'tento obrázek';
  1341?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.