Changeset 16759


Ignore:
Timestamp:
Jul 15, 2012, 10:52:38 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r16661 r16759  
  221221$lang['user_status_admin'] = 'Administraator';
  222222$lang['user_status_webmaster'] = 'Veebimeister';
   223$lang['Advanced features'] = 'Täiendatud võimalusi';
   224$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Kõik optimeeringud on edukalt läbi viidud.';
   225$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = '<em>Aperture</em> on üks võimas fototöötlusprogram <em>Macidele</em>.';
   226$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = '<em>Aperture</em> on mõeldud professionaalsetele fotograafidele ent <em>iPhoto</em> kasutajasõbralikkusega.';
   227$lang['Available on'] = 'Saadaval';
   228$lang['Available only with HTML format'] = 'Ainult saadaval HTML vormingus';
   229$lang['Available versions for'] = 'Versioonid saadaval';
   230$lang['Batch Manager'] = 'Pakktöötluse haldur';
   231$lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme';
   232$lang['By %s'] = 'Autor: %s';
   233$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo loob vaikimisi uue veebisuuruse foto HD (<em>High Definition</em>) versioonist.';
   234$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Huvikeskpunkt pannakse vaikimisi keset fotot.';
   235$lang['Caddie management'] = 'Korvi haldamine';
   236$lang['Center of interest'] = 'Huvikeskpunkt';
   237$lang['Complementary mail content'] = 'Täiendav meilisisu';
   238$lang['Correction applied with error'] = 'Parandust rakendamisel esines viga';
   239$lang['Correction applied with success'] = 'Parandati edukalt';
   240$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Parandatud anomaaliat ei ignoreerita edaspidi';
   241$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Loo kaust "%s" paigaldatud Piwigo juurikasse';
   242$lang['Create this site'] = 'Loo gallerii';
   243$lang['Create'] = 'Loo';
   244$lang['Crop'] = 'Kärbi';
   245$lang['Current name'] = 'Praegune nimi';
   246$lang['Database synchronization with files'] = 'Andmebaasi sünkroniseerimine failide kaudu';
   247$lang['Database'] = 'Andmebaas';
   248$lang['Date'] = 'Kuupäev';
   249$lang['Day'] = 'Päev';
   250$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiveeri kõik';
   251$lang['Deactivate'] = 'Deaktiveeri';
   252$lang['Default comments order'] = 'Kommentaaride vaikimisi järjestus';
   253$lang['Default display'] = 'Vaikimisi kuvamine';
   254$lang['Default photos order'] = 'Fotode vaikimisi järjestus';
   255$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Vaikekasutajat ei saa kustutada';
   256$lang['Default user does not exist'] = 'Vaikekasutaja ei eksisteeri';
   257$lang['Delete Representant'] = 'Kustuta albumi pisipilt';
   258$lang['Delete multiple size images'] = 'Kustuta mitmesuuruslike pilte';
   259$lang['Delete orphan tags'] = 'Kustuta orvuks jäänud märksõnad';
   260$lang['Delete selected photos'] = 'Kustuta valitud fotod';
   261$lang['Delete selected tags'] = 'Kustuta valitud märksõnad';
   262$lang['Delete selected users'] = 'Kustuta valitud kasutajad';
   263$lang['Delete this language'] = 'Kustuta see keel';
   264$lang['Delete this theme'] = 'Kustuta see teema';
   265$lang['Deleted on'] = 'Kustutatud';
   266$lang['Deletions'] = 'Kustutamised';
   267$lang['Deny selected groups'] = 'Keela valitud grupid';
   268$lang['Deny selected users'] = 'Keela valitud kasutajad';
   269$lang['Description'] = 'Kirjeldus';
   270$lang['Detailed informations'] = 'Täiendatud informatsioon';
   271$lang['Directory does not exist'] = 'Kaust ei eksisteeri';
   272$lang['Directory'] = 'Kaust';
   273$lang['Discover album:'] = 'Avasta album:';
   274$lang['Display options'] = 'Kuvamisvalikud';
   275$lang['Dissociate from album'] = 'Eralda sellest albumist';
   276$lang['Dissociated'] = 'Eraldatud';
   277$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Kas sa tahad selle siiski aktiveerida?';
   278$lang['Documentation'] = 'Dokumentatsioon';
   279$lang['Does not represent'] = 'Puuduvad pisipildid';
   280$lang['Download,'] = 'Laadi alla,';
   281$lang['Downloads'] = 'Allalaadimised';
   282$lang['Drag to re-order'] = 'Klõpsa ja lohista ümberjärjestamiseks';
   283$lang['Drop into album'] = 'Vali album';
   284$lang['Dump Database'] = 'Viska andmebaas minema';
   285$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dubleeri valitud märksõnad';
   286$lang['Duplicates'] = 'Duplikaadid';
   287$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'VIGA: PLUGIN PUUDUB ENT ON INSTALLITUD! KÕRVALDA SEE KOHE!';
   288$lang['ERROR'] = 'VIGA';
   289$lang['Edit album permissions'] = 'Toimeta albumi ligipääsuluba';
   290$lang['Edit album'] = 'Toimeta albumit';
   291$lang['Edit photo information'] = 'Toimeta foto infot';
   292$lang['Edit photo'] = 'Toimeta fotot';
   293$lang['Edit ranks'] = 'Toimeta hinnanguid';
   294$lang['Edit selected tags'] = 'Toimeta valitud märksõnu';
   295$lang['Edit tags'] = 'Toimeta märksõnu';
   296$lang['Element type'] = 'Elemendi tüüp';
   297$lang['Element'] = 'Element';
   298$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Teavita administraatoreid epostiga kui kommentaar vajab kinnitamist';
   299$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Teavita administraatoreid epostiga kui uus kasutaja registreerus';
   300$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Teavita administraatoreid epostiga kui kehtiv kommentaar sisestati';
   301$lang['Environment'] = 'Keskkond';
   302$lang['Error list'] = 'Vigade nimekiri';
   303$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Viga faili "%s" puhul : %s';
   304$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Viga eposti saatmisel saajale %s [%s].';
   305$lang['Errors caption'] = 'Vigade seletuskiri';
   306$lang['Everybody'] = 'Kõik';
  223307?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.