Changeset 20890


Ignore:
Timestamp:
Feb 21, 2013, 12:33:45 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r18497 r20890  
  5757$lang['Each category is displayed as a distinct "service" on the contact form (example: "Technical", "Commercial", "General question"). Using categories is not mandatory.'] = 'Každá kategorie se na kontaktním formuláři zobrazí jako samostatná "služba" (příklad: "Technické", "Obchodní", "Obecný dotaz"). Použití kategorií není povinné.';
  5858$lang['Tip'] = 'Tip';
   59$lang['Send'] = 'Odeslat';
   60$lang['Send copy to my email'] = 'Odeslat kopii na můj email';
  5961?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.