Changeset 20973


Ignore:
Timestamp:
Feb 23, 2013, 8:01:44 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_upgrade] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/upgrade.lang.php

  r19703 r20973  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323
  24 $lang['Upgrade'] = "Güncellestirme";
  25 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "Bu sayfa yeni sürüme Piwigo eski sürümünden veritabani yükseltme öneriyor. Yükseltme yardimcisi Su anda bir <strong> sürüm %s (veya esdegeri) </strong> çalistiran düsünüyor.";
  26 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = "%s sürümden %s sürümüne güncellestir";
  27 $lang['Statistics'] = "Istatistik";
  28 $lang['total upgrade time'] = "toplam güncelleme zamani";
  29 $lang['total SQL time'] = 'toplam SQL zamani';
  30 $lang['SQL queries'] = "SQL sorgulari";
  31 $lang['Upgrade informations'] = "Güncelleme bilgileri";
  32 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = "Herhangi bir sorunla karsilasirsaniz, [Yönetim> Araçlar> Bakim] dan bakim yapiniz.";
  33 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = "Bir önlem olarak, asagidaki eklentiler devre disi olmustur.Onlari aktif etmeden önce eklentileri yükseltme için kontrol etmelisiniz";
  34 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Sadece yönetici güncelleme çalistirabilir: Asagidan giris yapin.";
  35 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "Güncelleme çalistirmak için yetkiniz yok";
  36 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Özel albümlerin alt albümleri de özel olur';
  37 $lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Kullanicilar ve gruplarin izinleri silinmistir";
  38 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "Sadece küçük resim ön eki ve site yöneticisi posta adresiniz önceki yapilandirman kaydedili";
   24$lang['Upgrade'] = 'Yükseltme';
   25$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Bu sayfa, eski Piwigo sürümüne ait veritabanını yeni sürüme yükseltmeyi öneriyor. Yükseltme yardımcısı şu anda <strong>sürüm %s</strong> (veya eşdeğeri) çalıştırıldığınızı düşünüyor.';
   26$lang['Upgrade from version %s to %s'] = '%s sürümünden %s sürümüne yükselt';
   27$lang['Statistics'] = 'İstatistik';
   28$lang['total upgrade time'] = 'toplam güncelleme zamanı';
   29$lang['total SQL time'] = 'toplam SQL zamanı';
   30$lang['SQL queries'] = 'SQL sorguları';
   31$lang['Upgrade informations'] = 'Yükseltme bilgileri';
   32$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, [Yönetim>Araçlar>Bakım] ile bakım yapınız.';
   33$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Bir önlem olarak, belirtilen eklentiler devre dışı bırakıldı. Tekrar etkinleştirmeden önce yükseltme seçeneklerini kontrol etmelisiniz.';
   34$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Sadece yönetici yüksletmeyi çalıştırabilir: Lütfen oturum açın.';
   35$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Yüksletmeyi çalıştırmak için erişim hakkınız bulunmuyor';
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Özel albümlerin tüm alt albümleri de özel olur';
   37$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Kullanicılar ve grupların izinleri silinmiştir';
   38$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Önceki yapılandırmadan sadece pul resimleri ön takıları ve site yöneticisi e-posta adresi kaydedildi.';
  3939$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = '<i>%s</i> içine, <b>?></b> önce, ekleyin:';
  40 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Önlem olarak, asagidaki temalar devre disi olmustur. Tekrar etkinlestirmeden önce güncelleme yapmalisiniz:';
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Bir önlem olarak, belirtilen temalar devre dışı bırakıldı. Tekrar etkinleştirmeden önce yükseltme seçeneklerini kontrol etmelisiniz.';
  4141
  4242?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.