Ignore:
Timestamp:
May 11, 2013, 4:54:38 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r22289 r22605  
  7474$lang['create a new album'] = 'ustvari nov album';
  7575$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Ustvari novo stran : (URL naj kaže na create_listing_file.php)';
  76 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo inštalacije.';
   76$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo inštalacije.';
  7777$lang['Create this site'] = 'Ustvari stran';
  7878$lang['delete album'] = 'odstrani album';
   
  9999$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Slike albuma pripadajo naslednjim albumom: %s';
  100100$lang['Album list management'] = 'Upravljanje seznama albuma';
  101 $lang['Album manual order was saved'] = 'Rocna nastavitev sortiranja albuma, uspešno shranjena';
   101$lang['Album manual order was saved'] = 'Ročna nastavitev sortiranja albuma, uspeššno shranjena';
  102102$lang['Album name'] = 'Ime albuma';
  103 $lang['Album updated successfully'] = 'Album uspešno popravljen';
   103$lang['Album updated successfully'] = 'Album uspeššno popravljen';
  104104$lang['albums added in the database'] = 'albumi dodani v bazo';
  105105$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumi so bili avtomaticno sortirani';
   
  112112$lang['Add group'] = 'Dodaj skupino';
  113113$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nov jezik';
  114 $lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v caddie';
   114$lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v koÅ¡arico';
  115115$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj novo temo';
  116116$lang['Add Photos'] = 'Dodaj slike';
   
  153153$lang['%d physical'] = ' %d fizičen';
  154154$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Na voljo je nova verzija Piwigo.';
  155 $lang['Administration Home'] = 'Administracija';
  156 $lang['Advanced features'] = 'Napredne možnosti';
   155$lang['Administration Home'] = 'Administracija - Domov';
   156$lang['Advanced features'] = 'Napredne možžnosti';
  157157$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums authorized thanks to group associations';
  158158$lang['All %d photos are selected'] = 'Vseh %d slik je izbranih';
  159 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.';
   159$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.';
  160160$lang['all'] = 'vsi';
  161161$lang['Allow rating'] = 'Dovoli glasovanje';
   
  196196$lang['Apply selected corrections'] = 'Potrdi izbrane popravke';
  197197$lang['Apply to sub-albums'] = 'Potrdi na vsemi pod-albumi';
  198 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, ce nova verzija ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.';
   198$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, ce nova verzija ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.';
  199199$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti  vticnik?';
  200 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti  vticnik?';
   200$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti  vticnik?';
  201201$lang['Associate to album'] = 'Associate to album';
  202202$lang['associate to group'] = 'associate to group';
   
  219219$lang['... or '] = '... ali ';
  220220$lang['Add tags'] = 'Dodaj znacke';
  221 $lang['Add to caddie'] = 'Add to caddie';
  222 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.';
   221$lang['Add to caddie'] = 'Dodaj v koÅ¡arico';
   222$lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.';
  223223$lang['All languages are up to date.'] = 'Vsi jeziki so posodobljeni.';
  224224$lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vticniki so posodobljeni.';
  225225$lang['All themes are up to date.'] = 'Vse teme so posodobljene.';
  226226$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni tipi datotek so: %s.';
  227 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Prišlo je do napake med ekstrahiranjem. Prosim preverite pravice datotek, vaše piwigo inštalacije.<br><a href="%s">Za prikaz loga, kliknite tukaj.</a>.';
   227$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Med razÅ¡irjanjem je priÅ¡lo do napake. Prosimo preverite pravice datotek vÅ¡e piwigo namestitve.<br><a href="%s">Prikaz dnevnika napak</a>';
  228228$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.';
  229229$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).';
   
  259259$lang['directories + files'] = 'imeniki + datoteke';
  260260$lang['display'] = 'prikaz';
  261 $lang['Added by %s'] = 'Dodal';
   261$lang['Added by %s'] = 'Dodal %s';
  262262$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografski program, ki je namenjen upravljanju velikega števila digitalnih fotografij ter za kasnejše urejanje.';
  263263$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je zmogljivo orodje za izboljšavo fotografij in za upravljanje velikih knjižnic na Mac sistemih';
   
  289289$lang['Database synchronization with files'] = 'Sinhroniziranje podatkovne baze z datotekami';
  290290$lang['Confirm merge'] = 'Potrdi spajanje';
  291 $lang['Classic display'] = 'Klasičen zaslon';
   291$lang['Classic display'] = 'Klasičen prikaz';
  292292$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je višina večja kot';
  293293$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je širina večja kot';
   
  305305$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razširiti.';
  306306$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.';
  307 $lang['Caddie management'] = 'Caddie upravljanje';
  308 $lang['Caddie'] = 'Caddie';
   307$lang['Caddie management'] = 'Upravljanje koÅ¡arice';
   308$lang['Caddie'] = 'KoÅ¡arica';
  309309$lang['Available versions for'] = 'Dosegljive verzije za';
  310310$lang['Available on'] = 'Dosegljivo na';
   
  331331$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivne teme';
  332332$lang['Install on your computer,'] = 'Inštaliraj na svoj računalnik';
  333 $lang['Installed Languages'] = 'InÅ¡talirani jeziki';
   333$lang['Installed Languages'] = 'Nameščeni jeziki';
  334334$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj še ena tema.';
  335335$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniška pomnilniška omejitev)';
   
  355355$lang['Hit'] = 'Zadetek';
  356356$lang['Hour'] = 'Ura';
  357 $lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox zaslon';
   357$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox prikaz';
  358358$lang['I decide to update anyway'] = 'Vseeno nadaljuj s posodobitvijo';
  359359$lang['IP'] = 'IP';
   
  499499$lang['Local'] = 'Lokalno';
  500500$lang['List'] = 'Seznam';
   501$lang['test'] = 'test';
   502$lang['test this remote site'] = 'preveri to oddaljeno stran';
   503$lang['the forum'] = 'forum';
   504$lang['the wiki'] = 'wiki';
   505$lang['top left corner'] = 'zgornji levi kot';
   506$lang['top right corner'] = 'zgornji desni kot';
   507$lang['total time'] = 'skupen čas';
   508$lang['unit mode'] = 'enojen način';
   509$lang['unknown'] = 'nepoznan';
   510$lang['unset'] = 'razveljavi nastavitev';
   511$lang['update the database from files'] = 'posodobi podatkovno datoteko z datotekami';
   512$lang['user "%s" added'] = 'uporabnikr "%s" dodan';
   513$lang['user_status_admin'] = 'Administrator';
   514$lang['user_status_generic'] = 'SploÅ¡en';
   515$lang['user_status_guest'] = 'Gost';
   516$lang['user_status_normal'] = 'Uporabnik';
   517$lang['user_status_webmaster'] = 'Skrbnik';
   518$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'obiskovalci se morajo vpisati in imeti ustrezna dovoljenja za ogled tega albuma';
   519$lang['width must be a number superior to'] = 'Å¡irina mora biti Å¡tevilo večje od';
   520$lang['wrong filename'] = 'napačno ime datoteke';
   521$lang['randomly represented'] = 'naključna sličica albuma';
   522$lang['ranks'] = 'uvrstitev';
   523$lang['reduce to single existing albums'] = 'zmanjÅ¡aj na en sam obstoječ album';
   524$lang['registered users'] = 'registrirani uporabniki';
   525$lang['registration date'] = 'datum registracije';
   526$lang['remove author'] = 'odstrani avtorja';
   527$lang['remove creation date'] = 'odstrani datum nastanka';
   528$lang['remove tags'] = 'odstrani oznake';
   529$lang['remove this filter'] = 'odstrani ta filter';
   530$lang['remove title'] = 'odstrani ime';
   531$lang['selection'] = 'izbor';
   532$lang['set to'] = 'nastavi na';
   533$lang['show details'] = 'prikaži podrobnosti';
   534$lang['simple visitors'] = 'preprosti obiskovalci';
   535$lang['singly represented'] = 'stalna sličica albuma';
   536$lang['status'] = 'stanje';
   537$lang['sub-albums'] = 'pod-albumi';
   538$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sinhroniziraj podatkovno bazo slik z metapodatki datotek';
   539$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinhroniziraj strukturo datotek s podatkovno bazo';
   540$lang['target'] = 'cilj';
   541$lang['none'] = 'noben';
   542$lang['nothing'] = 'nič';
   543$lang['number of miniaturized photos'] = 'Å¡tevilo ustvarjenih sličic';
   544$lang['on'] = 'na';
   545$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d izbranih slikah';
   546$lang['only directories'] = 'samo direktoriji';
   547$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'izvedi le simulacijo (v podatkovni bazi ne bo priÅ¡lo do sprememb)';
   548$lang['other'] = 'ostalo';
   549$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'prepiÅ¡e obstoječe vrednosti s praznimi';
   550$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je ime za <em>Piwigo prenaÅ¡alnik</em>. Na vaÅ¡em računalniku pLoader pripravi vaÅ¡e slike in jih prenese v vaÅ¡o Piwigo foto galerijo.';
   551$lang['pending validation'] = 'na čakanju odobritve';
   552$lang['photos added in the database'] = 'slike dodate v podatkovno bazo';
   553$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'možne slike za sinhronizacijo metapodatkov';
   554$lang['photos deleted from the database'] = 'slike izbrisane iz podatkovne baze';
   555$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacije slik sinhronizirane z metapodatki datotek';
   556$lang['photos per page'] = 'slik na stran';
   557$lang['photos updated in the database'] = 'slike posodobljene v podatkovni bazi';
   558$lang['pixels'] = 'piksli';
   559$lang['private'] = 'zasebno';
   560$lang['public'] = 'javno';
   561$lang['even already synchronized photos'] = 'tudi že sinhronizirane slike';
   562$lang['existing album'] = 'obstoječ album';
   563$lang['first photo added on %s'] = 'prva slika dodana: %s';
   564$lang['for the file format'] = 'za obliko datoteke';
   565$lang['for this file format'] = 'za to obliko datoteke';
   566$lang['hide details'] = 'skrij podrobnosti';
   567$lang['high'] = 'visoko';
   568$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je privzet upravljalec slik na MacOSX. Piwigo izvozni vtičnik vam omogoča da ustvarite nove albume in jih izvozite neposredno iz iPhoto v vaÅ¡o Piwigo foto galerijo.';
   569$lang['include child albums'] = 'vključi podrejene albume';
   570$lang['include photos with lower privacy level'] = 'vključi slike z nižjim nivojem zasebnosti';
   571$lang['jump to album'] = 'pojdi v album';
   572$lang['jump to photo'] = 'pojdi na sliko';
   573$lang['leave'] = 'pusti';
   574$lang['manage album photos'] = 'upravljaj slike albuma';
   575$lang['manage sub-albums'] = 'upravljaj pod-albume';
   576$lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev';
   577$lang['middle'] = 'sredina';
   578$lang['modified'] = 'spremenjeno';
   579$lang['new'] = 'novo';
   580$lang['no write access'] = 'ni dostopa za pisanje';
   581$lang['Your configuration settings are saved'] = 'VaÅ¡e nastavitve so shranjene';
   582$lang['Zoom'] = 'Povečava';
   583$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Obišči album %s';
   584$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Težave ali vpraÅ¡anja';
   585$lang['add a new watermark'] = 'dodaj nov vodni žig';
   586$lang['administrators'] = 'skrbniki';
   587$lang['any visitor can see this album'] = 'vsak obiskovalec lahko vidi ta album';
   588$lang['apply automatic sort order'] = 'uveljavi samodejno razvrščanje';
   589$lang['between %.2f and %.2f'] = 'med %.2f in %.2f';
   590$lang['between %d and %d pixels'] = 'med %d in %d pikslov';
   591$lang['bottom left corner'] = 'spodnji levi kot';
   592$lang['bottom right corner'] = 'spodnji desni kot';
   593$lang['cancel manual order'] = 'prekliči ročno razvrščanje';
   594$lang['create a new site'] = 'Ustvari novo stran';
   595$lang['custom'] = 'Po meri';
   596$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je napreden, brezplačen program za delo z digitalnimi fotografijami na sistemih Linux, Windows in MacOSX.';
   597$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je namenjen fotografom, ki želijo pregledovati, upravljati, urejati, izboljÅ¡ati, organizirati, označevati in dati svoje fotografije v skupno rabo.';
   598$lang['dissociate from group'] = 'loči od skupine';
   599$lang['email'] = 'Email';
   600$lang['errors during synchronization'] = 'napake med sinhronizacijo';
   601$lang['With no virtual album'] = 'Brez navideznega albuma';
   602$lang['X Position'] = 'X Pozicija';
   603$lang['X Repeat'] = 'X ponavljanje';
   604$lang['Y Position'] = 'Y pozicija';
   605$lang['Year'] = 'Leto';
   606$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Uporabljate razvojno kodo, preverjanje ni na voljo.';
   607$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Uporabljate zadnjo različico Piwigo';
   608$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate prenaÅ¡alnik brskalnika. Preizkusite <a href="%s">Flash prenaÅ¡alnik</a> če želite.';
   609$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate Flash prenaÅ¡alnik. Če imate težave poizkusite z <a href="%s">Brskalnikovim prenaÅ¡alnikom</a>. ';
   610$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Aktivirate lahko le eno mobilno temo.';
   611$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Posodobitev na Piwigo %s je možna brez nadgradnje na Piwigo %s (priporočeno).';
   612$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Ne morete določiti privzetega razvrščanja slik ker imate v vaÅ¡i lokalni nastavitveni datoteki nastavljeno razvrščanje po vaÅ¡i meri.';
   613$lang['You cannot delete your account'] = 'VaÅ¡ega računa ne morete izbrisati.';
   614$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Albuma ne morete premakniti v njegov pod-album';
   615$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Imate %d osirotelih oznak: %s.';
   616$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Določili ste <i>$conf[\'order_by\']</i> v vaÅ¡i lokalni nastavitveni datoteki. Ta parameter je opuščen zato ga prosimo odstranite ali spremenite v: <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   617$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Naročili ste se na prejemanje novic na e-poÅ¡to.';
   618$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odjavili ste obveščanje po e-poÅ¡ti.';
   619$lang['You need to confirm deletion'] = 'Izbris morate potrditi';
   620$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Razmislite o nadgradnji vaÅ¡ega sistema! Le tako boste lahko uporabljali vse možnosti aplikacije. V nasprotnem primeru aplikacija morda ne bo delovala ali ne bo delovala pravilno.';
   621$lang['Visit Gallery'] = 'Obišči galerijo';
   622$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Obiščite spletno stan projekta Piwigo';
   623$lang['Visit language site'] = 'Obiščite stran z jeziki';
   624$lang['Visit plugin site'] = 'Obiščite stran z vtičniki';
   625$lang['Visit theme site'] = 'Obiščite stran z temami';
   626$lang['Visited %d times'] = 'Obiskano %d ';
   627$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'OPOZORILO! Kot kaže, ta vtičnik ni v skladu z vaÅ¡o verzijo Piwigo.';
   628$lang['Waiting'] = 'Čakanje';
   629$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Opozorilo: naročanje ali odjavljanje bo poslalo obvestilo na e-poÅ¡to uporabnikov';
   630$lang['Watermark'] = 'Vodni žig';
   631$lang['Web Form'] = 'Spletni obrazec';
   632$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Skrbnika ne morete izbrisati';
   633$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status skrbnika je obvezen.';
   634$lang['Week starts on'] = 'Teden se začne z';
   635$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo lahko vidi te slike?';
   636$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo lahko vidi to sliko?';
   637$lang['Width'] = 'Å irina';
   638$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Če je prazno bo uporabljen naslov galerije';
   639$lang['With no album'] = 'Brez albuma';
   640$lang['With no tag'] = 'Brez oznake';
   641$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uporabnik "%s" ustvarjen z geslom "%s"';
   642$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan.';
   643$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan na seznam naročnikov.';
   644$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni dodan na seznam naročnikov.';
   645$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni bil odstranjen s seznama naročnikov.';
   646$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] je bil odstranjen s seznama naročnikov.';
   647$lang['User comments validation'] = 'Potrditev komentarjev uporabnikov';
   648$lang['User list'] = 'Seznam uporabnikov';
   649$lang['User status'] = 'Stanje uporabnika';
   650$lang['Users'] = 'Uporabniki';
   651$lang['Validate'] = 'Potrdi';
   652$lang['Validation'] = 'Potrditev';
   653$lang['Version'] = 'Različica';
   654$lang['View in gallery'] = 'Poglej v galeriji';
   655$lang['Virtual Links'] = 'Navidezne povezave';
   656$lang['Virtual album'] = 'Navidezni album';
   657$lang['Virtual album added'] = 'Navidezni album dodan';
   658$lang['Virtual album deleted'] = 'Navidezni album izbrisan';
   659$lang['Virtual album name'] = 'Ime navideznega albuma';
   660$lang['Virtual albums to move'] = 'Navidezni album za premikanje';
   661$lang['Unable to dump database.'] = 'Ne morem zavreči podatkovne baze';
   662$lang['Uncheck all'] = 'Odznači vse';
   663$lang['Unknown upload error'] = 'Nepoznana napaka pri nalaganju';
   664$lang['Unlock gallery'] = 'Odkleni galerijo';
   665$lang['Unlocked'] = 'Odklenjeno';
   666$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odjavi obvestila na e-poÅ¡to';
   667$lang['Unsubscribed'] = 'Odjavljen';
   668$lang['Update All'] = 'Posodobi vse';
   669$lang['Update Complete'] = 'Posodobitev končana';
   670$lang['Update albums informations'] = 'Posodobi informacije albumov';
   671$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Posodabljanje je v teku... Prosimo počakajte.';
   672$lang['Update photos information'] = 'Posodobi informacije slik';
   673$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Posodobi na Piwigo %s';
   674$lang['Updates'] = 'Posodobitve';
   675$lang['Upload'] = 'Naloži';
   676$lang['Upload Photos'] = 'Naloži slike';
   677$lang['Uploaded Photos'] = 'Naložene slike';
   678$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Uporabi privzeto razvrščanje slik (določeno v konfiguracijski datoteki)';
   679$lang['Used metadata'] = 'Metadata uporabljen';
   680$lang['User'] = 'Uporabnik';
   681$lang['This site already exists'] = 'Ta stran že obstaja';
   682$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ta tema ni bila narejena tako da bi jo neposredno aktivirali.';
   683$lang['Thumbnail'] = 'Sličica';
   684$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Ustvarjanje sličic je v teku.....';
   685$lang['Time'] = 'Čas';
   686$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Čas za poÅ¡iljanje poÅ¡te je omejen. Ostala poÅ¡ta je bila prezrta.';
   687$lang['Title'] = 'Naslov';
   688$lang['To send ?'] = 'Poslati?';
   689$lang['To subscribe'] = 'Naročiti se';
   690$lang['To unsubscribe'] = 'Odjaviti se';
   691$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Preobrni lstnosti "privzete skupine"';
   692$lang['Tools'] = 'Orodja';
   693$lang['Two updates are available'] = 'Na voljo stad ve posodobitvi';
   694$lang['Type here the author name'] = 'Tu vpiÅ¡ite ime avtorja';
   695$lang['Type here the name of the new group'] = 'Tu vpiÅ¡ite ime nove skupine';
   696$lang['Type here the title'] = 'Tu vpiÅ¡ite naslov';
   697$lang['Type in a search term'] = 'VpiÅ¡ite iskalni niz';
   698$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Ne morem preveriti za nadgradnjo';
   699$lang['This name is already used by another group.'] = 'To ime že uporablja druga skupina';
   700$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'To je le manjÅ¡a posodobitev s popravki hroščev';
   701$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega upload_max_filesize direktivo v php.ini , ki je: %sB';
   702$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Naložena datoteka je bila preneÅ¡ena le delno';
   703$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega post_max_size direktivo v php.ini , ki je: %sB';
   704$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je dodal med naročnike prejemnikov obvestil na e-poÅ¡to';
   705$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je odjavil s seznama prejemnikov obvestil na e-poÅ¡to';
   706$lang['The whole page'] = 'Cela stran';
   707$lang['The whole set'] = 'Cel nabor';
   708$lang['Themes'] = 'Teme';
   709$lang['Themes which need upgrade'] = 'Teme ki potrebujejo nadgradnjo';
   710$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Ni naročnikov ki bi jih obveščali na e-mail.';
   711$lang['There is no group in this gallery.'] = 'V tej galeriji ni skupine';
   712$lang['There is no other language available.'] = 'Na voljo ni drugega jezika.';
   713$lang['There is no other plugin available.'] = 'Na voljo ni drugih vtičnikov.';
   714$lang['There is no other theme available.'] = 'Na voljo ni drugih tem.';
   715$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Ta album vsebuje %d slik, dodanih med %s in %s.';
   716$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Ta album vsebuje %d slik, dodanih na dan %s.';
   717$lang['This album contains no photo.'] = 'Ta album ne vsebuje slik.';
   718$lang['This group will be set to default'] = 'Ta skupina bo uporabljena kot privzeta.';
   719$lang['This group will be unset to default'] = 'Ta skupina ne bo več uporabljena kot privzeta.';
   720$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'To je pomembna posodobitev z <a href="%s">novimi, zanimivimi funkcijami</a>.';
   721$lang['Storage album'] = 'Album za shranjevanje';
   722$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavitev predloge je bila zabeležena';
   723$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sledeče  %d oznake so bile izbrisane';
   724$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo vtičnik za izvoz vam omogoča da ustvarite albume in izvozite slike.';
   725$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Objavni vtičnik vam omogoča da izvozite in sinhronizirate slike iz programa Lightroom neposredno v Piwigo foto galerijo.';
   726$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Nepravilnost bo spregledana do naslednje različice programa.';
   727$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Središče pozornosti je najbolj pomembno območje na fotografiji';
   728$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Ne morem dostopati do datoteke ali direktorija (ali ne obstaja ali pa ni pravic za dostop)';
   729$lang['The following tag was deleted'] = 'Sledeča oznaka je bila izbrisana';
   730$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerije ni pravilen';
   731$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Ime skupine ne sme vsebovati "or" in ne sme biti prazno.';
   732$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Ime albuma ne sme biti prazno';
   733$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Imena direktorijev in datotek morajo vsebovati le črke, Å¡tevilke, "-", "_" ali "."';
   734$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Å tevilo komentarjev na stran mora biti med 5 in 50.';
   735$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kvaliteta slike mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
   736$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna viÅ¡ina mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
   737$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna Å¡irina mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
   738$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ime stalne povezave (permalink) mora biti sestavljeno iz: a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" ali "/". Ne sme biti numerična in ne sme se začeti s Å¡tevilko ki ji sledi "-"';
   739$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Dimenzija slike bo pomanjÅ¡ana na  %dx%d pikslov';
   740$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Naložena datoteka presega direktivo MAX_FILE_SIZE , ki je bila določena v HTML obrazcu';
   741$lang['Subscribe'] = 'Naroči se';
   742$lang['Subscribe %s'] = 'Naroči %s';
   743$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Naroči %s se na Piwigo Obvestilne novice';
   744$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Naroči se na obvestila na e-poÅ¡to';
   745$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Naroči/odjavi uporabnike';
   746$lang['Subscribed'] = 'Naročen';
   747$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prikaz seznama naročnikov je možen le če obstajajo nove vsebine za obvestila.';
   748$lang['Sum of rates'] = 'Vsota ocen';
   749$lang['Summary'] = 'Povzetek';
   750$lang['Support'] = 'Podpora';
   751$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'S klikom preklopi med čisto ali temnejÅ¡o preobleko za admin panel';
   752$lang['Synchronize'] = 'Sinhroniziraj';
   753$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinhroniziraj metadata';
   754$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Oznaka "%s" že obstaja';
   755$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Oznaka "%s" je sedaj dvojnik od  "%s"';
   756$lang['Tag "%s" was added'] = 'Oznaka "%s" je bila dodana';
   757$lang['Tag selection'] = 'Izbira oznak';
   758$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Oznake <em>%s</em> združene v oznako <em>%s</em>';
   759$lang['Templates'] = 'Predloge';
   760$lang['Send connection settings by email'] = 'PoÅ¡lji mi prijavne informacije na e-poÅ¡to';
   761$lang['Remove from caddie'] = 'Odstrani iz koÅ¡arice';
   762$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status uporabnika "%s" posodobljen';
   763$lang['Send mail to users'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to uporabnikom';
   764$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavi za privzet jezik za neregistrirane in nove uporabnike';
   765$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavi kot privzeto temo za neregistrirane in nove uporabnike';
   766$lang['Set author'] = 'Nastavi avtorja';
   767$lang['Set creation date'] = 'Nastavi datum nastanka';
   768$lang['Set title'] = 'Nastavi ime';
   769$lang['Settings'] = 'Nastavitve';
   770$lang['Sharpen'] = 'OStrenje';
   771$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je odprtokodni program za delo z digitalnimi fotografijami in je privzeti program za organiziranje fotografij v Linux distribuciji Ubuntu in Fedora.';
   772$lang['Show info'] = 'Prikaži info';
   773$lang['Show menubar'] = 'Prikaži menijsko vrstico';
   774$lang['Simulation'] = 'Simulacija';
   775$lang['Site manager'] = 'Upravljalec strani';
   776$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nekatere teme in vtičniki morda Å¡e niso na voljo.';
   777$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Na voljo je nekaj posodobitev za razÅ¡iritve.';
   778$lang['Source tag'] = 'Izvorna oznaka';
   779$lang['Start Upload'] = 'Začni prenos';
   780$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Zaženi pLoader in dodaj svoje fotografije.';
   781$lang['Statistics'] = 'Statistika';
   782$lang['Status'] = 'Stanje';
   783$lang['Select a file'] = 'Izberi datoteko';
   784$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Z miÅ¡ko izberite področje, da določite novo polje zanimivosti slike';
   785$lang['Select an album'] = 'Izberite album';
   786$lang['Select at least one album'] = 'Izberite vsaj en album';
   787$lang['Select at least one comment'] = 'Izberite vsaj en komentar';
   788$lang['Select at least one photo'] = 'Izberite vsaj eno sliko';
   789$lang['Select at least one user'] = 'Izberite vsaj enega uporabnika';
   790$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Izberite vsaj dve oznaki za združitev';
   791$lang['Select files'] = 'Izberite datoteke';
   792$lang['Select groups...'] = 'Izberite skupine';
   793$lang['Select recipients'] = 'Izberite prejemnike';
   794$lang['Select the destination tag'] = 'Izberite ciljno oznako';
   795$lang['Select users...'] = 'Izberite uporabnike';
   796$lang['Select:'] = 'Izberite:';
   797$lang['Selection'] = 'Izbor';
   798$lang['Send'] = 'PoÅ¡lji';
   799$lang['Send an information email to group members'] = 'PoÅ¡lji obvestilni email članom skupine';
   800$lang['Send mail as'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to kot';
   801$lang['Send mail on HTML format'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to v HTML obliki';
   802$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Predloga je bila uspeÅ¡no nameščena.';
   803$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Različica %s [%s] ki je nameščena ni v skladu z zahtevano različico [%s]';
   804$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA VTIČNIK JE SEDAJ ŽE DEL PIVIGO PROGRAMA. ODSTRANITE VTIČNIK!';
   805$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Da bi vaÅ¡e slike prenesli iz digiKam v Piwigo preprosto namestite digiKam in Kipi-vtičnike.';
   806$lang['Uninstall'] = 'Odstrani';
   807$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenameščeni vtičniki';
   808$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Za namestitev in aktiviranje pojdi na seznam vtičnikov';
   809$lang['Representant'] = 'Sličica albuma';
   810$lang['Representation of albums'] = 'Sličica albuma';
   811$lang['Representative'] = 'Sličica albuma';
   812$lang['Represents'] = 'je sličica za';
   813$lang['Reset ignored updates'] = 'Ponastaviti prezrte posodobitve';
   814$lang['Resize'] = 'Spremeni velikost';
   815$lang['Resize after upload'] = 'Spremeni velikost po nalaganju';
   816$lang['Restore'] = 'Obnovi';
   817$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovi privzete nastavitve. Nastavitve vtičnikov bodo izgubljene.';
   818$lang['Save Settings'] = 'Shrani nastavitve';
   819$lang['Save Template Directory'] = 'Shrani imenik predlog';
   820$lang['Save manual order'] = 'Shrani ročno razvrstitev';
   821$lang['Save order'] = 'Shrani razvrstitev';
   822$lang['Save to permalink history'] = 'Shrani v zgodovino stalnih povezav (permalinks-ov)';
   823$lang['Save visits in history for'] = 'Shrani obiske v zgodovino za';
   824$lang['Search for new images in the directories'] = 'Išči nove slike v direktorijih';
   825$lang['Searching...'] = 'Iskanje poteka...';
   826$lang['Section'] = 'Razdelek';
   827$lang['See you soon,'] = 'Se vidimo kmalu,';
   828$lang['See you soon.'] = 'Se vidimo kmalu.';
   829$lang['Random photo'] = 'Naključna slika';
   830$lang['Rate date'] = 'Datum ocene';
   831$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Å tevilo ocen: %d , skupna ocena : %.2f';
   832$lang['Rating'] = 'Ocena';
   833$lang['Rating by guests'] = 'Ocene gostov';
   834$lang['Ratio'] = 'Razmerje';
   835$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) je odprtokodni (GPL v3) Piwigo odjemalec za Android platformo';
   836$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Preberi Piwigo dokumentacijo';
   837$lang['Refresh'] = 'Osveži';
   838$lang['Refresh photo set'] = 'Osveži komplet slik';
   839$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Ponovi preverjanje celovitosti';
   840$lang['Reject'] = 'Zavrni';
   841$lang['Released on'] = 'Datum izdaje';
   842$lang['Remote'] = 'Oddaljeno';
   843$lang['Remove all filters'] = 'Odstrani vse filtre';
   844$lang['Rename'] = 'Preimenuj';
   845$lang['Repair and optimize database'] = 'Popravi in optimiziraj podatkovno bazo';
   846$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Zamenjava izvirne predloge s prirejeno predlogo iz direktorija template-extension';
   847$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nadomestki (prirejene predloge)';
   848$lang['Portrait'] = 'Pokončno';
   849$lang['Position'] = 'Položaj';
   850$lang['Posted %s on %s'] = 'Objavljeno %s na %s';
   851$lang['Predefined filter'] = 'Prednastavljeni filter';
   852$lang['Preferences'] = 'Izbire';
   853$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Čas za pripravo seznama uporabnikov katerim bo poslan e-mail je omejen. OStalih uporabnikov ni na seznamu.';
   854$lang['Privacy level'] = 'Nivo zasebnosti';
   855$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivo zasebnosti nastavljen na "%s"';
   856$lang['Private'] = 'Zasebno';
   857$lang['Properties'] = 'Lastnosti';
   858$lang['Public'] = 'Javno';
   859$lang['Public / Private'] = 'Javno / Zasebno';
   860$lang['Purge compiled templates'] = 'IzbriÅ¡i sestavljene predloge';
   861$lang['Purge history detail'] = 'IzbriÅ¡i podrobnosti zgodovine';
   862$lang['Purge history summary'] = 'IzbriÅ¡i povzetek zgodovine';
   863$lang['Purge never used notification feeds'] = 'IzbriÅ¡i nikoli uporabljene vire obvestil';
   864$lang['Purge search history'] = 'IzbriÅ¡i zgodovino iskanja';
   865$lang['Purge sessions'] = 'IzbriÅ¡i seje';
   866$lang['Purge user cache'] = 'IzbriÅ¡i predpomnilnik (cache) uporabnika';
   867$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hitra lokalna sinhronizacija';
   868$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo obvestila';
   869$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Objavni vtičnik za Lightroom';
   870$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo posodobitev';
   871$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo prenaÅ¡alnik';
   872$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo ne more prenesti nadgradnje s strežnika';
   873$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo nastavitve';
   874$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za Aperture';
   875$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za iPhoto';
   876$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo za Android';
   877$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Pivigo za iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   878$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo objavni vtičnik za Shotwell';
   879$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo objavni vtičnik za digiKam';
   880$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo različica';
   881$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosimo preverite doveljenja za "plugins" direktorij in poddirektorije (chmod)';
   882$lang['Please select at least two groups'] = 'Prosimo iberite vsaj dve skupini';
   883$lang['Please wait...'] = 'Prosimo počakajte...';
   884$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Ta vtičnik je bil uspeÅ¡no kopiran.';
   885$lang['Plugin list'] = 'Seznam Vtičnikov';
   886$lang['Plugins'] = 'Vtičniki';
   887$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Vtičniki, ki jih je potrebno nadgraditi';
   888$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s je že uporabljen za album %s.';
   889$lang['Permalink history'] = 'Zgodovina stalnih povezav (Permalinks-ov)';
   890$lang['Permalinks'] = 'Stalne povezave';
   891$lang['Permission denied'] = 'Dostop zavrnjen';
   892$lang['Permission granted'] = 'Dostop omogočen';
   893$lang['Permission granted for groups'] = 'Dostop omogočen za skupino';
   894$lang['Permission granted for users'] = 'Dostop omogočen za uporabnike';
   895$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Dostop omogočen na račun (zaradi) skupine';
   896$lang['Permission management'] = 'Upravljanje dovoljenj';
   897$lang['Permissions'] = 'Dovoljenja';
   898$lang['Photo %s of %s'] = 'Slika %s od %s';
   899$lang['Photo Page'] = 'Stran slik';
   900$lang['Photo Properties'] = 'Lastnosti slike';
   901$lang['Photo informations updated'] = 'Informacije o sliki posodobljene';
   902$lang['Photo name'] = 'Ime slike';
   903$lang['Photo sizes with crop'] = 'Velikosti slik z obrezovanjem';
   904$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Slika ni dosegljiva ali pa je v nepodprti obliki';
   905$lang['Photos'] = 'Slike';
   906$lang['Photos generation in progress...'] = 'Izdelava slik v teku...';
   907$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administracija';
   908$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'prikaži največ informacij (dodani albumi in slike, izbrisani albumi in slike)';
   909$lang['Original Size'] = 'Originalna velikost';
   910$lang['Original file : %s'] = 'Izvirna datoteka : %s';
   911$lang['Original templates'] = 'Izvirna preobleka';
   912$lang['Orphan tags deleted'] = 'OSirotele oznake izbrisane';
   913$lang['Other plugins'] = 'Na voljo so drugi vtičniki';
   914$lang['Other private albums'] = 'Drugi zasebni albumi';
   915$lang['Overall'] = 'Pregled';
   916$lang['Page banner'] = 'Naslovni napis strani';
   917$lang['Page end'] = 'Konec strani';
   918$lang['Pages seen'] = 'Ogledanih strani';
   919$lang['Panorama'] = 'Panorama';
   920$lang['Parameter'] = 'Nastavitve';
   921$lang['Parameters'] = 'Parametri';
   922$lang['Parent album'] = 'Nadrejeni album';
   923$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Manjka potrditev gesla. Prosimo potrdite izbrano geslo.';
   924$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Manjka geslo. Prosimo vpiÅ¡ite geslo.';
   925$lang['Path'] = 'Pot';
   926$lang['Pending Comments'] = 'Komentarji na čakanju';
   927$lang['Permalink'] = 'Permalink (stalna povezava)';
   928$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s je bil prej uporabljen za album %s. Najprej ga izbriÅ¡ite iz zgodovine stalnih povezav ';
   929$lang['None'] = 'Noben';
   930$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ni pravilno obrezano?';
   931$lang['Notification'] = 'Obvestilo';
   932$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Obvestilo administratorju ko je komentar';
   933$lang['Number of albums per page'] = 'Å tevilo albumov na stran';
   934$lang['Number of comments per page'] = 'Å tevilo komentarjev na stran';
   935$lang['Number of downloads'] = 'Å tevilo prenosov';
   936$lang['Number of rates'] = 'Å tevilo ocen';
   937$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Å tevilo sličic za kreiranje';
   938$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Å tevilčna oznaka: %d';
   939$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastareli vtičniki';
   940$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'V Linuxu namestite Shotwell in nato aktivirajte možnost Piwigo objavljanje.';
   941$lang['Only private albums are listed'] = 'Navedeni so le zasebni albumi';
   942$lang['Opacity'] = 'Prosojnost';
   943$lang['Operating system'] = 'Operacijski sistem';
   944$lang['Operation in progress'] = 'Obdelava v teku';
   945$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacija se je zaključila z nekaj napakami';
   946$lang['Optional URL keyword'] = 'Opcijska URL ključna beseda';
   947$lang['Options'] = 'Možnosti';
   948$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Razvrstitev elementov menijske vrstice je bila uspeÅ¡no posodobljena';
   949$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ker ni izbrana nobena slika, ni možno nobeno dejanje.';
   950$lang['No results'] = 'Ni rezultatov';
   951$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Noben uporabnik ne bo obveščen preko e-poÅ¡te.';
  501952?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.