Ignore:
Timestamp:
Aug 31, 2013, 2:50:32 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[easy_captcha] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/EasyCaptcha/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r24215 r24299  
  88$lang['Picture comments'] = 'Komentarze zdjęć';
  99$lang['Register form'] = 'Formularz rejestracyjny';
   10$lang['Image drag & drop'] = 'Przeciągnij i upuść obraz';
   11$lang['We detected that Crypto Captcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'W galerii wykryto wtyczkę Crypto Captcha. Obie wtyczki mogą być używane jednoczenie, ale pod żadnym pozorem nie na jednej stronie.';
   12$lang['Challenge'] = 'Zadanie';
   13$lang['Drag & drop options'] = 'Opcje przeciągnij i upuść';
   14$lang['Drop'] = 'Upuść';
   15$lang['Number of images'] = 'Liczba obrazów';
   16$lang['This challenge requires that JavaScript is enabled on the visitor browser. About 1% of Internet users have Javascript disabled.'] = 'To zadanie wymaga, aby odwiedzający miał włączony JavaScript w swojej przeglądarce. Wyłączony JavaScript ma ok. 1% użytkowników internetu.';
   17$lang['To verify you are a human, please place the <b>%s</b> in the most right box bellow.'] = 'By udowodnić, że jesteś człowiekiem, prosze umieścić <b>%s</b> w bloku poniżej wysuniętym najbardziej w prawą stronę.';
   18$lang['You must activate JavaScript in your browser in order to be able to add a comment, sorry for the inconvenience.'] = 'Musisz mieć włączony JavaScript w przeglądarce by móc dodać komentarz, przepraszamy za niedogodności.';
   19$lang['Background'] = 'Tło';
   20$lang['Border'] = 'Obramowanie';
   21$lang['Colors'] = 'Kolory';
   22$lang['Image'] = 'Obraz';
   23$lang['Image border'] = 'Obramowanie obrazu';
   24$lang['Image size'] = 'Rozmiar obrazu';
   25$lang['Invalid answer'] = 'Nieprawidłowa odpowiedź';
   26$lang['Text'] = 'Tekst';
   27$lang['Theme'] = 'Motyw';
  1028?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.