Ignore:
Timestamp:
Oct 17, 2013, 8:56:48 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[community] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/community/language/af_ZA/plugin.lang.php

  r16249 r24960  
  6060$lang['uploaded photos must be validated by an administrator'] = 'opgelaaide fotos moet eers deur \'n administreerder goedgekeur word';
  6161$lang['web size'] = 'web grootte';
   62$lang['Piwigo automatically creates an album for each user, on first connection'] = 'Piwigo skep outomaties \'n album vir elke gebruiker met eerste verbinding';
   63$lang['Where should Piwigo create user albums?'] = 'Waar moet Piwigo gebruiker-albums skep?';
   64$lang['(in addition to user album)'] = '(bykomend tot gebruiker-album)';
   65$lang['Available %s.'] = 'Beskikbare %s.';
   66$lang['Available quota %s.'] = 'Beskikbare kwota %s.';
   67$lang['Disk usage quota reached (%uMB)'] = 'Skyfspasie kwota bereik (%uMB)';
   68$lang['File %s too big (%uMB), quota of %uMB exceeded'] = 'Lêer %s is te groot (%uMB), kwota van %uMB oorskrei';
   69$lang['Maximum number of photos reached (%u)'] = 'Maksimum aantal fotos bereik (%u)';
   70$lang['%s out of %s'] = '%s uit %s';
   71$lang['Album of user'] = 'Album van gebruiker';
   72$lang['Gallery root'] = 'Gallery basis';
   73$lang['How many photos?'] = 'Hoeveel fotos?';
   74$lang['How much disk space?'] = 'Hoeveel skyfspasie?';
   75$lang['Photo %s rejected.'] = 'Fotos %s verwerp';
   76$lang['User album only'] = 'Slegs gebruiker-album';
   77$lang['User albums'] = 'Gebruiker-albums';
   78$lang['a user can own only one album'] = '\'n gebruiker kan slegs een album besit';
   79$lang['no limit'] = 'geen beperking';
   80$lang['up to %d photos (for each user)'] = 'tot %d fotos (vir elke gebruiker)';
   81$lang['up to %dMB (for each user)'] = 'tot %dMB (vir elke gebruiker)';
  6282?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.