Changeset 26691


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2014, 7:57:39 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26662 r26691  
  1919// +-----------------------------------------------------------------------+
  2020
  21 $lang['open_window_piwishack']  = 'Otvoriť okno s PiwiShack';
  22 $lang['close_window_piwishack'] = 'Zatvoriť okno s PiwiShack';
  23 $lang['Partage_me']             = 'Zdieľať fotku.';
   21$lang['open_window_piwishack'] = 'Otvoriť PiwiShack okno';
   22$lang['close_window_piwishack'] = 'Zavrieť PiwiShack okno';
   23$lang['Partage_me'] = 'Zdieľať obrázok.';
  2424
  2525$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Názov obrázku s odkazom na obrázok';
  2626$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Obrázok s odkazom na galériu';
   27$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Zobraziť miniatúru (bez odkazu)';
   28$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Zobraziť miniatúru (klikací, s odkazom do galérie)';
   29$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Zobraziť miniatúru (klikací, s odkazom na obrázok)';
   30$lang['sheet_bbcode'] = 'Základný BBCode';
   31$lang['sheet_custom'] = 'Iné kódy';
   32$lang['sheet_html'] = 'Základné HTML';
   33$lang['admin_img_name_all'] = 'vždy';
   34$lang['admin_img_name_list'] = 'len pre zoznamy';
   35$lang['admin_img_name_never'] = 'nikdy';
   36$lang['admin_save'] = 'Uložiť';
   37$lang['admin_title'] = 'Konfigurácia PiwiShack';
   38$lang['admin_used_by'] = 'PiwiShack môžu používať';
   39$lang['admin_used_by_admin'] = 'iba administrátori';
   40$lang['admin_used_by_all'] = 'všetci návštevníci (vrátane hostí)';
   41$lang['admin_used_by_members'] = 'registrovaní návštevníci';
   42$lang['admin_window_open'] = 'HTML odkaz sa otvorí v ';
   43$lang['admin_window_open_local'] = 'aktuálnom okne (štandardne)';
   44$lang['admin_window_open_other'] = 'inom okne (neodporúčame)';
   45$lang['close'] = 'Zavrieť';
   46$lang['custom_code'] = 'Vlastný kód #';
   47$lang['post_code_Image'] = 'Zobraziť normálny náhľad (bez odkazu)';
   48$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Zobraziť normálny náhľad (klikací, odkaz do galérie)';
   49$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Názov obrázku, s odkazom do galérie';
   50$lang['post_code_NameToImage'] = 'Názov obrázku, s odkazom na obrázok';
   51$lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Vo vašich vzorkách môžete použiť nasledovné premenné:<br />
   52 <label><span class="pattern">##i</span></label>: URL adresa obrázka -
   53 <label><span class="pattern">##t</span></label>: URL adresa náhľadu -
   54 <label><span class="pattern">##g</span></label>: URL adresa stránky galérie -
   55 <label><span class="pattern">##n</span></label>: názov obrázka<br />
   56 Ako príklad môžu slúžiť vzorky použité pri predchádzajúcej sérii.';
   57$lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Každé číslo definuje spôsob zoradenia pre zobrazené obrázky. Môžete použiť "o", ak nechcete zobraziť vzor reťazca.';
   58$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Voľba kódov Piwishack';
   59$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Dodatočný hárok: prispôsobiteľné kódy reťazcov';
   60$lang['admin_fieldset_main'] = 'Hlavné parametre';
   61$lang['admin_img_name'] = 'Zobraziť názvy obrázkov pred kódom?';
   62$lang['admin_codes_img'] = 'Obrázok bez odkazu';
   63$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Meno obrázku bez odkazu na galériu';
   64$lang['admin_codes_thumb'] = 'Náhľad bez odkazu';
   65$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Náhľad s odkazom na obrázok';
   66$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Náhľad s odkazom na stránku galérie';
   67$lang['admin_custom_code'] = 'Vlastný kód #';
   68$lang['admin_custom_name'] = 'Názov:';
   69$lang['admin_default_sheet'] = 'Prednastavený formátovací hárok je ';
   70$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (napr. pre fórum)';
   71$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'vlastný';
   72$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (pre webstránku)';
  2773?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.