Changeset 8270


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2010, 11:18:38 PM (10 years ago)
Author:
plg
Message:

feature 1616: after the backport of nearly all languages from branch 2.1 to
trunk, reapply the Albums plugin into trunk for languages cs_CZ es_ES de_DE
lv_LV pl_PL ru_RU sk_SK tr_TR zh_CN

Location:
trunk/language
Files:
27 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2727$lang['%d association'] = '%d spojení';
  2828$lang['%d associations'] = '%d spojení';
  29 $lang['%d category including'] = '%d kategorie obsahující ';
  30 $lang['%d categories including'] = '%d kategorií obsahujících ';
   29$lang['%d album including'] = '%d album';
   30$lang['%d albums including'] = '%d alb';
  3131$lang['%d physical'] = '%d fyzický';
  3232$lang['%d physical'] = '%d fyzických';
  3333$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální';
  3434$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních';
  35 $lang['%d category moved'] = '%d kategorie přesunuta';
  36 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorií přesunuto';
   35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto';
   36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto';
  3737$lang['%d group'] = '%d skupina';
  3838$lang['%d groups'] = '%d skupin';
   
  6161$lang['Add'] = 'Přidat';
  6262$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
  63 $lang['Apply to subcategories'] = 'Použít na podkategorie';
   63$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba';
  6464$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
  65 $lang['Association to categories'] = 'Spojit s kategorií';
   65$lang['Association to categories'] = 'Asociovat s alby';
  6666$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
  6767$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
  6868$lang['Caddie'] = 'Košík';
  69 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie schváleny díky skupinovým spojením';
  70 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuální řazení kategorií bylo schváleno';
  71 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategorií navázány do následujících kategorií: %s';
   69$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení';
   70$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena';
   71$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alb přiřazeny k následujícím albům: %s';
  7272$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
  7373$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
   
  107107$lang['Informations'] = 'Informace';
  108108$lang['Install'] = 'Instalovat';
  109 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojit všechny položky na novou kategorii';
  110 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojit všechny položky na některé existující kategorie';
  111 $lang['Linked categories'] = 'Napojené kategorie';
   109$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba';
   110$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba';
   111$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba';
  112112$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
  113113$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
  114 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastavit práva pro kategorii';
   114$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album';
  115115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
  116116$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
   
  118118$lang['Members'] = 'Členové';
  119119$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
  120 $lang['Move categories'] = 'Přesunout kategorie';
   120$lang['Move albums'] = 'Přesun alb';
  121121$lang['Move'] = 'Přesunout';
  122122$lang['Name'] = 'Jméno';
  123123$lang['New name'] = 'Nové jméno';
  124 $lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategorie';
   124$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album';
  125125$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
  126126$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
  127127$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
  128128$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření';
  129 $lang['Only private categories are listed'] = 'Jsou zobrazeny pouze soukromé kategorie';
   129$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena';
  130130$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
  131131$lang['Options'] = 'Nastavení';
  132 $lang['Other private categories'] = 'Další soukromé kategorie';
   132$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba';
  133133$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
  134 $lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategorie';
   134$lang['Parent album'] = 'Hlavní album';
  135135$lang['Path'] = 'Cesta';
  136136$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
  137 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentní spojení %s bylo předtím použito kategorií %s. Nejprve smažte z historie spojení.';
   137$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků';
  138138$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
  139 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pernamentní spojení je již využíváno kategorií %s';
   139$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s';
  140140$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
  141141$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
   
  155155$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
  156156$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
  157 $lang['Representation of categories'] = 'Reprezentantativní fotografie pro kategorii';
   157$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace';
  158158$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
  159159$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
  160160$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
  161161$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
  162 $lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu kategorii';
   162$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album';
  163163$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
  164164$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
   
  167167$lang['Status'] = 'Stav';
  168168$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
  169 $lang['Storage category'] = 'Kategorie umístění';
   169$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
  170170$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
  171171$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
   
  183183$lang['Validation'] = 'Schválení';
  184184$lang['Version'] = 'Verze';
  185 $lang['Virtual categories movement'] = 'Přesun virtuálních kategorií';
  186 $lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuální kategorie k přesunu';
  187 $lang['Virtual category name'] = 'Název virtuální kategorie';
   185$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuální přesun alb';
   186$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu';
   187$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba';
  188188$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
  189189$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
  190190$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
  191 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nelze přesunout kategorii do její vlastní podkategorie';
   191$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba';
  192192$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
  193193$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova';
  194194$lang['Adviser'] = 'Průvodce';
  195 $lang['associate to category'] = 'Přiřadit ke kategorii';
   195$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k album';
  196196$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
  197197$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
  198 $lang['Add a virtual category'] = 'Přidat virtuální kategorii';
  199 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povolit uživatelům komentovat vybrané kategorie';
  200 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Jméno kategorie nesmí být prázdné';
  201 $lang['Lock categories'] = 'Zamknout kategorie';
  202 $lang['Private category'] = 'Soukromá kategorie';
  203 $lang['Public category'] = 'Veřejná kategorie';
   198$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album';
   199$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám';
   200$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný';
   201$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba';
   202$lang['Private'] = 'Privátní album';
   203$lang['Public'] = 'Veřejné album';
  204204$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
  205205$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá';
  206 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastavit oprávnění pro vybrané kategorie';
  207 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zvolit kategorie s možností nahrávání obsahu';
  208 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuální kategorie přidána';
  209 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuální kategorie smazána';
  210 $lang['Category'] = 'Kategorie';
   206$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba';
   207$lang['Select uploadable albums'] = 'Vyber uploadovatelná alba';
   208$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno';
   209$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno';
   210$lang['Album'] = 'Album';
  211211$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
  212212$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů';
   
  220220$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
  221221$lang['Date'] = 'Datum';
  222 $lang['delete category'] = 'Vymazat kategorii';
  223 $lang['dissociate from category'] = 'Oddělit od kategorie';
   222$lang['delete album'] = 'smazat album';
   223$lang['Dissociate from album'] = 'oddělit od album';
  224224$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny';
  225 $lang['edit category permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii';
  226 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány';
   225$lang['edit album permissions'] = 'editace oprávnění album';
   226$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.';
  227227$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií';
  228228$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce';
   
  242242$lang[''] = '';
  243243$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
  244 $lang['jump to category'] = 'Přejít do kategorie';
   244$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
  245245$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek';
  246246$lang['leave'] = 'Ponechat';
  247247$lang['Lock'] = 'Zamknout';
  248248$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
  249 $lang['manage category elements'] = 'Spravovat položky kategorie';
  250 $lang['manage sub-categories'] = 'Spravovat podkategorie';
   249$lang['manage album elements'] = 'Spravuj fotky alba';
   250$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb';
  251251$lang['Manage'] = 'Správa';
  252252$lang['maximum height'] = 'maximální výška';
   
  358358$lang['status'] = 'Stav';
  359359$lang['Directory'] = 'Adresář';
  360 $lang['sub-categories'] = 'Podkategorie';
   360$lang['sub-albums'] = 'sub-alba';
  361361$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
  362362$lang['target'] = 'Cíl';
  363363$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
  364364$lang['title'] = 'Název';
  365 $lang['Categories management'] = 'Správa kategorií';
   365$lang['Album list management'] = 'Správa alb';
  366366$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
  367367$lang['Piwigo administration'] = 'Administrace aplikace Piwigo';
  368 $lang['Edit a category'] = 'Editovat kategorii';
   368$lang['Edit album'] = 'Edituj album';
  369369$lang['Group management'] = 'Správa skupin';
  370370$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
   
  394394$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto';
  395395$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
  396 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovat informace o kategoriích';
   396$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb';
  397397$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
  398398$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace';
  399 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Převést do jediné existující kategorie';
   399$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba';
  400400$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení';
  401 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Zobrazit veškeré informace informací (přidané a odstraněné kategorie a položky)';
   401$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)';
  402402$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní';
  403403$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru';
   
  409409$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
  410410$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
  411 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
   411$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
  412412$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled';
  413 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategorií odstraněno z databáze';
   413$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi';
  414414$lang['elements deleted in the database'] = 'položek odstraněno z databáze';
  415415$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
  416416$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
  417417$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace';
  418 $lang['categories added in the database'] = 'kategorií přidáno do databáze';
   418$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze';
  419419$lang['elements added in the database'] = 'položek přidáno do databáze';
  420420$lang['elements updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi';
   
  441441$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
  442442$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
  443 $lang['Virtual category'] = 'Virtuální kategorie';
   443$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album';
  444444$lang['Waiting'] = 'Ke schválení';
  445445$lang['default'] = 'výchozí';
   
  448448$lang['Not linked elements'] = 'Nepřipojené položky';
  449449$lang['Specials'] = 'Ostatní';
  450 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Soubory se stejným názvem ve více než jedné fyzické kategorii';
   450$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identické názvy souborů ve více než jednom fyzickém albu';
  451451$lang['Overall'] = 'Celkově';
  452452$lang['Year'] = 'Rok';
   
  466466$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
  467467$lang['Group'] = 'Skupina';
  468 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategorii %s';
   468$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s';
  469469$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
  470470$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
  471 $lang['Come to discover the category:'] = 'Navštivte kategorii:';
   471$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:';
  472472$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
  473473$lang['none'] = 'žádný';
   
  594594$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
  595595$lang['Modify information'] = 'Upravit informace';
  596 $lang['edit category informations'] = 'upravit informace o kategorii';
   596$lang['edit album'] = 'editovat info o tomto albu';
  597597$lang['nothing'] = 'prázdné';
  598598$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
   
  600600$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
  601601$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
  602 $lang['No element in this category'] = 'Kategorie neobsahuje žádné položky';
   602$lang['No element in this album'] = 'Žádný element v tomto albu';
  603603$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
  604604$lang['ranks'] = 'hodnocení';
   
  615615// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  616616$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
  617 $lang['Drop into category'] = 'Zpět do kategorie';
   617$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
  618618$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
  619619$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
  620620$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
  621 $lang['existing category'] = 'stávající kategorie';
  622 $lang['create a new category'] = 'Založit novou Kategorii';
  623 $lang['Category name'] = 'Název kategorie';
  624 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
   621$lang['existing album'] = 'existující album';
   622$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album';
   623$lang['Album name'] = 'Název alba';
   624$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
  625625$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
  626626$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
  627627$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
  628 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
   628$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
  629629$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
  630630$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
   
  684684$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
  685685$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
  686 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie seřazeny podle abecedy';
  687 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie seřazeny sestupně podle abecedy';
   686$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Řazení alb alfanumericky';
   687$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Alba řazena alfanumericky opačně';
  688688$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
  689689$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3535$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnoceno %d krát)';
  3636$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  37 $lang['%d category updated'] = '%d kategorie aktualizována';
  38 $lang['%d categories updated'] = '%d kategorie aktualizovány';
   37$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizováno';
   38$lang['%d albums updated'] = '%d alba aktualizovány';
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d komentář k validaci';
  4040$lang['%d comments to validate'] = '%d komentářů k validaci';
   
  5858$lang['Author'] = 'Autor';
  5959$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
  60 $lang['Categories'] = 'Kategorie';
  61 $lang['Category'] = 'Kategorie';
   60$lang['Albums'] = 'Alba';
   61$lang['Album'] = 'Album';
  6262$lang['Close this window'] = 'Zavřít okno';
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletní RSS vlákno (fotografie, komentáře)';
   
  122122$lang['Tag'] = 'Klíčové slovo';
  123123$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
  124 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na těchto stránkách : nové fotografie, aktualizované kategorie, komentáře. Použijte RSS čtečku';
   124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zdroj obsahuje upozornění na nové události z tohoto webu: nové fotky, aktualizované galerie, nové komentáře. K použití se čtečkami RSS kanálů.';
  125125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna';
  126126$lang['User comments'] = 'Komentáře uživatelů';
   
  138138$lang['ascending'] = 'vzestupně';
  139139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s';
  140 $lang['Expand all categories'] = 'Rozbalit všechny kategorie';
   140$lang['Expand all albums'] = 'Rozbalit všechny alba';
  141141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vloženo po %s (%s)';
  142142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vloženo před %s (%s)';
   
  194194$lang['Hello'] = 'Přihlášen jako';
  195195$lang['available for administrators only'] = 'Přístupné pouze adminitrátorům';
  196 $lang['shows images at the root of this category'] = 'Zobrazit fotografie v této kategorii';
   196$lang['shows images at the root of this album'] = 'zobrazí fotky v rootu tohoto alba';
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobrazit nejnovější komentáře uživatelů';
  198198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Přizpůsobit vzhled galerie';
   
  200200$lang['Home'] = 'Úvodní stránka';
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikace';
  202 $lang['in this category'] = 'v této kategorii';
  203 $lang['in %d sub-category'] = 'v %d pod-kategorii';
  204 $lang['in %d sub-categories'] = 'v %d pod-kategoriích';
   202$lang['in this album'] = 'v tomto albu';
   203$lang['in %d sub-album'] = 'v %d sub-albu';
   204$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d sub-albech';
  205205$lang['included'] = 'včetně';
  206206$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!';
   
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50';
  217217$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
  218 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobrazit všechny objekty v pod-kategoriích';
   218$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech';
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení';
  220220$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení';
   
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výběr';
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobrazit sadu fotografií podle náhodného výběru';
  256 $lang['Recent categories'] = 'Nové kategorie';
  257 $lang['display recently updated categories'] = 'Zobrazit nově přidané kategorie';
   256$lang['Recent albums'] = 'Poslední alba';
   257$lang['display recently updated albums'] = 'zobraz poslední aktualizovaná alba';
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, po kterou jsou fotografie zobrazeny jako nově přidané';
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie';
   
  271271$lang['return to homepage'] = 'Zpět na úvodní stranu';
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora';
  273 $lang['Search in Categories'] = 'Hledání v kategoriích';
   273$lang['Search in albums'] = 'Hledat v albech';
  274274$lang['Search by Date'] = 'Hledat podle data přidání';
  275275$lang['Date'] = 'Od';
   
  282282$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhledávání';
  283283$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání';
  284 $lang['Search in subcategories'] = 'Hledat v podkategoriích';
   284$lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v sub-albech';
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s';
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  287 $lang['set as category representative'] = 'Nastavit kategorii jako reprezentativní';
   287$lang['set as album representative'] = 'nastavit jako zástupce alba';
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů';
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení';
   
  327327$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s';
  328328$lang['Registration of %s'] = 'Registrace %s';
  329 $lang['Category: %s'] = 'Kategorie: %s';
   329$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  330330$lang['Picture name: %s'] = '*Název fotografie: %s';
  331331$lang['Creation date: %s'] = 'Datum vytvoření: %s';
   
  337337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor nemůže použít tuto metodu.';
  338338$lang['a user use already this mail address'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána';
  339 $lang['Category results for'] = 'Výsledky pro kategorie';
   339$lang['Album results for'] = 'Alba výsledky pro';
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova';
  341341$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3737
  3838// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  39 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všechny pod-ketegorie privátních kategorií se stanou privátními';
   39$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všechny sub-alba privátních alb zůstanou privatní';
  4040$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uživatelská oprávnění a oprávnění skupin byla vymazána';
  4141$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z předchozí konfigurace byly zachovány pouze předpony náhledů a email adresa správce.';
 • trunk/language/de_DE/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d Element wird insgesamt angezeigt (physisch und virtuell)';
  2525$lang['%d associations'] = '%d Elemente werden insgesamt angezeigt (physisch und virtuell)';
  26 $lang['%d category including'] = '%d Kategorie enthalten';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d Kategorien enthalten ';
   26$lang['%d album including'] = '%d Album enthalten';
   27$lang['%d albums including'] = '%d Alben enthalten';
  2828$lang['%d physical'] = '%d physisch';
  2929$lang['%d physical'] = '%d physische';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' und %d virtuell';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' und %d virtuelle';
  32 $lang['%d category moved'] = '%d Kategorie verschoben';
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d Kategorien verschoben';
   32$lang['%d album moved'] = '%d Album verschoben';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d Alben verschoben';
  3434$lang['%d group'] = '%d Gruppe';
  3535$lang['%d groups'] = '%d Gruppe';
   
  5858$lang['Add'] = 'Hinzufügen';
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Erlaube die Neuregistrierung von Benutzern';
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Einstellungen auch für Unterkategirien übernehmen';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Einstellungen auch für Unteralben übernehmen';
  6161$lang['Associated'] = 'ist verlinkt';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Ist in folgende Kategorien verlinkt';
   62$lang['Association to categories'] = 'Ist in folgende Alben verlinkt';
  6363$lang['Batch management'] = 'Stapelverarbeitung';
  6464$lang['Caddie management'] = 'Sammelkorb verwalten';
  6565$lang['Caddie'] = 'Sammelkorb';
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Für Kategorien freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit';
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategorienreihenfolge gespeichert';
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategorieelemente zu folgenden Kategorien zugeordnet: %s';
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Für Alben freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit';
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumreihenfolgen wurde gespeichert';
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albumelemente zu folgenden Alben zugeordnet: %s';
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Suche nach einem Upgrade nicht möglich.';
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Prüfe ob eine neue Version der Bildergalerie verfügbar ist.';
   
  104104$lang['Informations'] = 'Kategorieinformation';
  105105$lang['Install'] = 'Installiere';
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Verlinkte alle Kategorieelemente zu einer neuen Kategorie';
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Verlinkte alle Kategorieelemente zu einer bestehenden Kategorie';
  108 $lang['Linked categories'] = 'Verlinkte Kategorie';
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Verlinkt alle Albumelemente zu einem neuen Album';
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Verlinkt alle Albumelemente zu einem bestehenden Album';
   108$lang['Linked albums'] = 'Verlinkter Album';
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Blockiere Schreibzugriffe auf die Datenbank für Wartungsarbeiten';
  110110$lang['Maintenance'] = 'Wartung';
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Befugnisse für Kategorien verwalten';
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Befugnisse für ein Album verwalten';
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'verwalte Zugriffsrechte für die Gruppe "%s"';
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'verwalte Zugriffsrechte für den Benutzer "%s"';
   
  115115$lang['Members'] = 'Mitglieder';
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadaten synchronisiert von Datei';
  117 $lang['Move categories'] = 'Verschiebe Kategorie';
   117$lang['Move albums'] = 'Die Alben verschieben';
  118118$lang['Move'] = 'Bewege';
  119119$lang['Name'] = 'Name';
  120120$lang['New name'] = 'Neuer Name';
  121 $lang['New parent category'] = 'Neue Oberkategorie';
   121$lang['New parent album'] = 'Neuer Vorläuferalbum';
  122122$lang['New tag'] = 'Neuer Tag';
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Anzahl von Kommentaren pro Seite';
  124124$lang['Number of rates'] = 'Anzahl von Bewertungen';
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Anzahl von zu erstellenden Vorschaubildern';
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Nur private Kategorien aufgeführt';
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Nur private Alben sind aufgelistet';
  127127$lang['Operating system'] = 'Betriebssystem';
  128128$lang['Options'] = 'Optionen';
  129 $lang['Other private categories'] = 'Andere private Kategorien';
   129$lang['Other private albums'] = 'Weitere private Alben';
  130130$lang['Page banner'] = 'Seitenbanner';
  131 $lang['Parent category'] = 'übergeordnete Kategorie';
   131$lang['Parent album'] = 'Vorläuferalbum';
  132132$lang['Path'] = 'Pfad';
  133133$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde vorher Kategorie %s zugewiesen. Lösche ihn zuerst aus der History';
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde vorher dem Album %s zugewiesen. Lösche ihn zuerst aus der History';
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ein Permalink darf nur aus folgenden Zeichen bestehen: a-z, A-Z, 0-9, "-" or "_". Er darf nicht nur aus Zahlen bestehen oder mit einer Zahl beginnen mit einem darauffolgenden "-"';
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s wird zur Zeit von Kategorie %s benutzt';
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s wird zurzeit vom Album %s benutzt';
  137137$lang['Permalink history'] = 'Permalink-Historie';
  138138$lang['Permalinks'] = 'Permalinks';
   
  152152$lang['Reject'] = 'abweisen';
  153153$lang['Representant'] = 'Vorschaubild';
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Galerievorschaubild';
   154$lang['Representation of albums'] = 'Galerievorschaubild';
  155155$lang['Representative'] = 'Vorschaubild';
  156156$lang['Represents'] = 'Ist Vorschaubild für diese Kategorien';
  157157$lang['Save order'] = 'Reihenfolge speichern';
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Speichere in der Permalink-Historie';
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Mindestens eine Kategorie auswählen';
   159$lang['Select at least one album'] = 'Mindestens ein Album auswählen';
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Mindestens ein Element auswählen';
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Mindestens einen Benutzer auswählen';
   
  164164$lang['Status'] = 'Status';
  165165$lang['Statistics'] = 'Statistik';
  166 $lang['Storage category'] = 'Speicherkategorie';
   166$lang['Storage album'] = 'Speicherung des Albums';
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Summe der Bewertungen';
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" existiert bereits';
   
  180180$lang['Validation'] = 'Freigabe der Kommentare durch den Admin';
  181181$lang['Version'] = 'Version';
  182 $lang['Virtual categories movement'] = 'Verschieben virtueller Kategorien';
  183 $lang['Virtual categories to move'] = 'Wähle eine oder mehrere Virtuelle Kategorien aus um sie zu verschieben';
  184 $lang['Virtual category name'] = 'Virtuelle Kategoriename';
   182$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuelle Albumen verschieben';
   183$lang['Virtual albums to move'] = 'Wähle einen oder mehrere Virtuelle Alben aus um sie zu verschieben';
   184$lang['Virtual album name'] = 'Virtueller Albumname';
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster kann nicht gelöscht werden';
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo, es kann keine Suche nach Aktualisierungen vorgenommen werden.';
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "Du kannst deinen eigenen Acount nicht löschen";
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Sie können eine Kategorie nicht in ihre eigene Unterkategorie verschieben.';
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Sie können ein Album nicht in seinem eigenen Sub-Album verschieben.';
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = 'Löschen bitte bestätigen';
  190190$lang['add tags'] = 'Tags hinzufügen';
  191191$lang['Adviser'] = 'Berater';
  192 $lang['associate to category'] = 'Mit Kategorie verbinden';
   192$lang['Associate to album'] = 'Mit einem Album verbinden';
  193193$lang['associate to group'] = 'Mit Gruppe verbinden';
  194194$lang['Authorized'] = 'Freigegebene Kategorien';
  195 $lang['Add a virtual category'] = 'Virtuelle Kategorie hinzufügen';
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Benutzern erlauben, in ausgewählten Kategorien Kommentare zu schreiben';
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Name der Kategorie darf nicht leer sein.';
  198 $lang['Lock categories'] = 'Kategorie schließen';
  199 $lang['Private category'] = 'Private Kategorie';
  200 $lang['Public category'] = 'öffentliche Kategorie';
   195$lang['Add a virtual album'] = 'Virtueller Album hinzufügen';
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Benutzern erlauben, in ausgewählten Alben Kommentare zu schreiben';
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Der Name eines Albums darf nicht leer sein.';
   198$lang['Lock albums'] = 'Album schließen';
   199$lang['Private'] = 'Privater Album';
   200$lang['Public'] = 'Öffentlicher Album';
  201201$lang['Find a new representant by random'] = 'Bestimme ein neues zufälliges Vorschaubild';
  202202$lang['Public / Private'] = 'Öffentlich / Privat';
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Berechtigungen für ausgewählte Kategorien verwalten';
  204 $lang['Select uploadable categories'] = 'gebe Kategorien für den Upload frei';
  205 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuelle Kategorie hinzugefügt';
  206 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuelle Kategorie gelöscht';
  207 $lang['Category'] = 'Kategorie';
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Berechtigungen für ausgewählte Alben verwalten';
   204$lang['Select uploadable albums'] = 'Alben auswählen, welche für den Upload freigegeben werden sollen';
   205$lang['Virtual album added'] = 'Virtueller Album hinzugefügt';
   206$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtueller Album entfernt';
   207$lang['Album'] = 'Album';
  208208$lang['Access type'] = 'Zugangsart';
  209209$lang['Comments'] = 'Benutzerkommentare';
   
  217217$lang['confirm'] = 'bestätigen';
  218218$lang['Date'] = 'Datum';
  219 $lang['delete category'] = 'Lösche Kategorie';
  220 $lang['dissociate from category'] = 'Von Kategorie abtrennen';
   219$lang['delete album'] = 'Album löschen';
   220$lang['Dissociate from album'] = 'Vom Album abtrennen';
  221221$lang['dissociate from group'] = 'Von Gruppe abtrennen';
  222 $lang['edit category permissions'] = 'Berechtigungen für Kategorie ändern';
  223 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Kategorieinformationen erfolgreich aktualisiert.';
   222$lang['edit album permissions'] = 'Albumberechtigungen bearbeiten';
   223$lang['Album updated successfully'] = 'Informationen des Albums wurden erfolgreich aktualisiert.';
  224224$lang['Authorize upload'] = 'Erlaube upload';
  225225$lang['elements per page'] = 'Elemente pro Seite';
   
  238238$lang['This name is already used by another group.'] = 'Diesen Gruppenname gibt es schon.';
  239239$lang['High definition'] = 'High definition';
  240 $lang['jump to category'] = 'Gehe zu Kategorie';
   240$lang['jump to album'] = 'gehe zum Album';
  241241$lang['jump to image'] = 'Gehe zu Element';
  242242$lang['leave'] = 'Beibehalten';
  243243$lang['Lock'] = 'Schließen';
  244244$lang['Locked'] = 'Geschlossen';
  245 $lang['manage category elements'] = 'Kategorieelemente verwalten';
  246 $lang['manage sub-categories'] = 'Unterkategorien verwalten';
   245$lang['manage album elements'] = 'Verwalten Sie die Elemente des Albums';
   246$lang['manage sub-albums'] = 'Verwalten Sie die Sub-Alben';
  247247$lang['Manage'] = 'Verwalten';
  248248$lang['maximum height'] = 'maximale Höhe';
   
  352352$lang['status'] = 'Status';
  353353$lang['Directory'] = 'Verzeichnis';
  354 $lang['sub-categories'] = 'Unterkategorien';
   354$lang['sub-albums'] = 'Sub-Album';
  355355$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronisieren von Meta-Daten';
  356356$lang['target'] = 'Ziel';
  357357$lang['Thumbnail'] = 'Thumbnail';
  358358$lang['title'] = 'Titel';
  359 $lang['Categories management'] = 'Verwalten von Kategorien';
   359$lang['Album list management'] = 'Albumverwaltung';
  360360$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguration von Piwigo';
  361361$lang['Piwigo administration'] = 'Verwaltung von Piwigo';
  362 $lang['Edit a category'] = 'Bearbeiten einer Kategorie';
   362$lang['Edit album'] = 'Einen Album bearbeiten';
  363363$lang['Group management'] = 'Verwalten von Gruppen';
  364364$lang['User list'] = 'Liste der Benutzer';
   
  388388$lang['Unlocked'] = 'Entsperrt';
  389389$lang['unset'] = 'Lösche Einstellung';
  390 $lang['Update categories informations'] = 'Kategorieinformationen aktualisieren';
   390$lang['Update albums informations'] = 'Informationen der Alben aktualisieren';
  391391$lang['Update images informations'] = 'Bildinformationen aktualisieren';
  392392$lang['Synchronize'] = 'Synchronisieren';
  393 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Auf einzelne bestehende Kategorien reduzieren';
   393$lang['reduce to single existing albums'] = 'Auf einzelne bestehende Alben reduzieren';
  394394$lang['Choose an option'] = 'Eine Option auswählen';
  395 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Sämtliche Informationen anzeigen (hinzugefügte Kategorien und Elemente, gelöschte Kategorien und Elemente)';
   395$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Sämtliche Informationen anzeigen (hinzugefügte Alben und Elemente, gelöschte Alben und Elemente)';
  396396$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'PhpWebGallery version unterscheidet sich von der Remote-Seite';
  397397$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Die Version von create_listing_file.php auf der Remote-Seite und PhpWebGallery muss die gleiche sein';
   
  403403$lang['File/directory read error'] = 'Datei/Ordner Lesefehler';
  404404$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/Ordner kann nicht zugegriffen werden (Entweder es existiert nicht oder der Zugriff wurde verwehrt)';
  405 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Ein Bild braucht ein Vorschaubild. Das Vorschaubild muß sich im Unterverzeichnis "thumbnail" des Kategorieverzechnisses befinden. Der Dateiname des Vorschaubildes muß mit dem eingestellten Thumbnail-Vorzeichen beginnen und der Dateityp einem der folgenden entsprechen :';
   405$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Ein Bild braucht ein Vorschaubild. Das Vorschaubild muß sich im Unterverzeichnis "thumbnail" des Kategorieverzechnisses befinden. Der Dateiname des Vorschaubildes muß mit dem eingestellten Thumbnail-Vorzeichen beginnen und der Dateityp einem der folgenden entsprechen :';
  406406$lang['missing thumbnail'] = 'Fehlendes Thumbnail';
  407 $lang['categories deleted in the database'] = 'Kategorien in der Datenbank gelöscht';
   407$lang['albums deleted in the database'] = 'Alben von der Datenbank entfernt';
  408408$lang['elements deleted in the database'] = 'Elemente in der Datenbank gelöscht';
  409409$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'Elemente , deren Metadaten vorhanden sind';
  410410$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'Elemente mit der Meta-Datenbank syncronisiert';
  411411$lang['errors during synchronization'] = 'Fehler während der Synchronisation';
  412 $lang['categories added in the database'] = 'Kategorien in der Datenbank hinzugefügt';
   412$lang['albums added in the database'] = 'Alben in der Datenbank hinzugefügt';
  413413$lang['elements added in the database'] = 'Elemente in der Datenbank hinzugefügt';
  414414$lang['elements updated in the database'] = 'Elemente in der Datenbank aktualisiert';
   
  435435$lang['user_status_normal'] = 'Besucher';
  436436$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  437 $lang['Virtual category'] = 'Virtuelle Kategorie';
   437$lang['Virtual album'] = 'Virteller Album';
  438438$lang['Waiting'] = 'Wartend auf Freigabe';
  439439$lang['default'] = 'Standard';
   
  442442$lang['Not linked elements'] = 'Nicht verlinkte Elemente';
  443443$lang['Specials'] = 'Erweiterte Verwaltung';
  444 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Finde Dateien mit der gleiche Beschreibung';
   444$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Dateien mit dem selben Namen in mehrere physische Alben';
  445445
  446446$lang['Overall'] = 'Gesamt';
   
  461461$lang['Send an information email to group members'] = 'Sende eine Info-E-Mail an die Mitglieder dieser Gruppe';
  462462$lang['Group'] = 'Gruppe';
  463 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Es gibt Neues im Bilderordner %s';
   463$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besuchen sie den Album %s';
  464464$lang['Hello,'] = 'Hallo,';
  465465$lang['See you soon.'] = 'Bis bald.';
  466 $lang['Come to discover the category:'] = 'Folge dem Link und besuche den Bilderordner:';
   466$lang['Discover album:'] = 'Folgen Sie den Link und entdecken Sie den Album:';
  467467$lang['Mail content'] = 'Text der E-Mail';
  468468$lang['none'] = 'egal';
   
  591591$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Einige Optimierungen endeten mit Fehlern.';
  592592$lang['Modify information'] = 'Informationen ändern';
  593 $lang['edit category informations'] = 'Kategorieeigenschaften und -beschreibung bearbeiten';
   593$lang['edit album'] = 'Die Albuminformation bearbeiten';
  594594$lang['nothing'] = 'nichts';
  595595$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Löscht alle Werte in der Datenbank !!  (filesize, width, height, high_filesize, date_creation, keywords, date_creation, author, name, comment)';
   
  597597$lang['Manage image ranks'] = 'Verwalten Sie die Reihenfolge der Bilder';
  598598$lang['Edit ranks'] = 'Die Reihenfolge ändern';
  599 $lang['No element in this category'] = 'Kein Element in dieser Kategorie';
   599$lang['No element in this album'] = 'Es befinden sich keine Elemente in diesem Album';
  600600$lang['Images manual order was saved'] = 'Die manuelle Reihenfolge der Bilder wurde gespeichert';
  601601$lang['ranks'] = 'Reihenfolge';
   
  641641$lang['unknown'] = 'unbekannt';
  642642$lang['Upload Photos'] = 'Lade Fotos hoch';
  643 $lang['Drop into category'] = 'Ziehe es in die Kategorie';
   643$lang['Drop into album'] = 'In den Album ziehen';
  644644$lang['+ Add an upload box'] = '+ eine weitere Uploadbox';
  645645$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Erstelle den  "%s" Ordner im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation';
  646646$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Gebe Schreibrechte (chmod 777) dem Ordner "%s" im Hauptordner (root) deiner Piwigoinstallation';
  647 $lang['existing category'] = 'existierende Kategorie';
  648 $lang['create a new category'] = 'erstelle eine neue Kategorie';
  649 $lang['Category name'] = 'Kategoriename';
  650 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" wurde hinzugefügt';
   647$lang['existing album'] = 'Existierender Album';
   648$lang['create a new album'] = 'Ein neues Album erstellen';
   649$lang['Album name'] = 'Albumname';
   650$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" wurde hinzugefügt';
  651651$lang['Uploaded Photos'] = 'Lade Fotos hoch';
  652652$lang['%d photos uploaded'] = '%d Fotos hochgeladen';
  653653$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level gesetzt auf "%s"';
  654 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" enthält nun %d Fotos';
   654$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" enthält nun %d Fotos';
  655655$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Verwalte dieses Set von %d Fotos';
  656656$lang['Select files'] = 'Wähle Dateien aus';
   
  679679$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Gebe dem Ordner "%s" Schreibrechte';
  680680$lang['Administration Home'] = 'Startseite der Administration';
  681 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kateorien alphabetisch sortiert';
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kateorien rückwärts alphabetisch sortiert';
   681$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Alben alphabetisch sortiert';
   682$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Alben rückwärts alphabetisch sortiert';
  683683$lang['Change Admin Colors'] = 'Ändere die Administrationsfarben ';
  684684$lang['Delete this theme'] = 'Lösche dieses Thema';
 • trunk/language/de_DE/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (beachtet %d mal)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  33 $lang['%d category updated'] = '%d Kategorie wurde aktualisiert';
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d Kategorien wurden aktualisiert';
   33$lang['%d album updated'] = '%d Album aktualisiert';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d Alben aktualisiert';
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d Kommentar freizuschalten';
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d Kommentare freizuschalten';
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor';
  5555$lang['Average rate'] = 'Durchschnittliche Bewertung';
  56 $lang['Categories'] = 'Kategorien';
  57 $lang['Category'] = 'Kategorie';
   56$lang['Albums'] = 'Alben';
   57$lang['Album'] = 'Album';
  5858$lang['Close this window'] = 'Dieses Fenster schließen';
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'RSS-Feeds komplett (Bilder, Kommentare)';
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag';
  119119$lang['Tags'] = 'Tags';
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Der RSS-Feed teilt die Ereignisse in der Galerie mit: neue Bilder, Gruppen-Updates, neue Benutzer Kommentare. Für die Verwendung mit einem RSS-Reader.';
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Der RSS Feed bietet Benachrichtigungen über Events dieser Website an: neue Bilder, Aktualisierungen der Alben, neue Kommentare. Verwendbar durch einen RSS-Feed-Reader.';
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Feed-ID unbekanntem';
  122122$lang['User comments'] = 'Benutzerkommentare';
   
  134134$lang['ascending'] = 'wachsende';
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(en) : %s';
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Kategoriebaum immer vollständig sichtbar';
   136$lang['Expand all albums'] = 'Alle Alben ausweiten';
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'zur Verfügung gestellt nachdem die %s (%s)';
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'zur Verfügung gestellt, bevor die %s (%s)';
   
  190190$lang['Hello'] = 'Hallo';
  191191$lang['available for administrators only'] = 'nur für Administratoren';
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'zeigt die Bilder an der Wurzel dieser Kategorie';
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'Zeigt die Bilder am Ende dieses Albums an';
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zeige die letzten Kommentare Benutzer';
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'das Aussehen der Galerie';
   
  196196$lang['Home'] = 'Startseite';
  197197$lang['Identification'] = 'Identifikation';
  198 $lang['in this category'] = 'in dieser Kategorie';
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'in %d Unterkategorie';
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'in %d Unterkategorien';
   198$lang['in this album'] = 'In diesem Album';
   199$lang['in %d sub-album'] = 'Im %d Sub-Album';
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'In den %d Sub-Alben';
  201201$lang['included'] = 'enthalten';
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Passwort ungültig!';
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Die Breite der Bilder muss mehr als 50';
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'zeige einen Kalender nach Erstellungsdatum';
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zeige alle Bilder inclusive der Unterkategorien';
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'Zeigt alle Elemente in allen Alben und Sub-Alben an';
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'Zurück zur normalen Ansicht';
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'zeige einen Kalender nach Einstellungsdatum';
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Zufallsbilder';
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'Anzeigen eines zufälligen Bilder';
  252 $lang['Recent categories'] = 'Neue Kategorien';
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'Kategorien anzuzeigen, die kürzlich aktualisiert oder erstellt wurden';
   252$lang['Recent albums'] = 'Neueste Alben';
   253$lang['display recently updated albums'] = 'Zeigt kürzlich aktualisierte Alben an';
  254254$lang['Recent period'] = 'Wieviele Tage sollen Bilder als "neu" markiert werden?';
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Die neuesten Bilder';
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'Zurück zur Homepage';
  268268$lang['Search for Author'] = 'Suche nach Autor';
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Suche in Kategorien';
   269$lang['Search in albums'] = 'Suche in den Alben';
  270270$lang['Search by Date'] = 'Suche nach Datum';
  271271$lang['Date'] = 'Datum';
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Suchoptionen';
  279279$lang['Search results'] = 'Suchergebnisse';
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Suche in Unterkategorien';
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Suche in den Sub-Alben';
  281281$lang['searched words : %s'] = 'Suchbegriffe : %s';
  282282$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  283 $lang['set as category representative'] = 'Als Vorschaubild dieser Kategorie';
   283$lang['set as album representative'] = 'Als repräsentativer Album setzen';
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Zeige die Anzahl der Kommentare';
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Zeige die Anzahl der Bildaufrufe';
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Verwaltung: %s';
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Registrierung von %s';
  325 $lang['Category: %s'] = 'Kategorie: %s';
   325$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Name des Bildes: %s';
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Erstellungsdatum: %d';
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, Webmaster und spezieller Benutzer können nicht diese Methode verwenden';
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'Diese E-Mail-Adresse wird bereits verwendet';
  335 $lang['Category results for'] = 'Ergebnisse der Kategorien für';
   335$lang['Album results for'] = 'Albumresultate für';
  336336$lang['Tag results for'] = 'Ergebnisse der Tag für';
  337337$lang['from %s to %s'] = 'von %s bis %s';
 • trunk/language/de_DE/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen ein Upgrade durchführen. Bitte loggen Sie sich ein';
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte ein Upgrade durchzuführen';
  34 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Alle Unterkategorien von privaten Kategorien bekommen den Status "private Kategorie"';
   34$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Sub-Alben von privaten Alben werden auch privat eigestellt';
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen/beschränkungen wurden entfernt';
  3636$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Es wurden nur die Thumbnail-Präfixe und die Mailadresse des Webmasters übernommen';
 • trunk/language/es_ES/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d asociación';
  2525$lang['%d associations'] = '%d asociaciones';
  26 $lang['%d category including'] = '%d categoría entre las cuales ';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d categorías entre las cuates ';
   26$lang['%d album including'] = '%d àlbum dont';
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbumes dont';
  2828$lang['%d physical'] = '%d físico';
  2929$lang['%d physical'] = '%d físicos';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' et %d virtual';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' et %d virtuales';
  32 $lang['%d category moved'] = '%d categoría trasladada';
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d categorías trasladadas';
   32$lang['%d album moved'] = '%d àlbum movido';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d àlbumes movidos';
  3434$lang['%d group'] = '%d grupo';
  3535$lang['%d groups'] = '%d grupos';
   
  5858$lang['Add'] = 'Subir';
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Permitir el registro de los usuarios';
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Aplicar a subcategorías';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Appliquer a los sub-àlbumes';
  6161$lang['Associated'] = 'Asociada a';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Asociación a las categorías';
   62$lang['Association to categories'] = 'Association aux àlbumes';
  6363$lang['Batch management'] = 'Gestión por lote';
  6464$lang['Caddie management'] = 'Gestión de la cesta';
  6565$lang['Caddie'] = 'Cesta';
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Categorías accesibles gracias a la pertenencia a los grupos';
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'La orden manual de las categorías ha sido salvaguardada';
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Los elementos de la categoría han sido asociados con las categorías siguientes : %s';
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums accessibles grâce à l\'appartenance aux groupes';
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'El orden manual de los albumes se guardo con exito';
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Les fotos del àlbum fueron asociados a los àlbumes siguientes : %s';
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'La comprobación de la última versión sobre el servidor fue suspendida por una razón desconocida.';
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Última versión';
   
  104104$lang['Informations'] = 'Informaciones';
  105105$lang['Install'] = 'Instalar';
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Vincular todos los elementos de la categoría con una nueva categoría';
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Vincular todos los elementos de la categoría existentes';
  108 $lang['Linked categories'] = 'Categorías asociadas';
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Asociar  todas las fotos del àlbum a un nuevo àlbum';
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Asociar  todas las fotos del àlbum a los àlbumes existantes';
   108$lang['Linked albums'] = 'Albums asociados';
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Cerrar la galería';
  110110$lang['Maintenance'] = 'Mantenimiento';
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Administrar las autorizaciones para una categoría';
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Administrar los derechos de un àlbum';
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrar las autorizaciones para el grupo "%s"';
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrar las autorizaciones para el usuario "%s"';
   
  115115$lang['Members'] = 'Miembros';
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Meta-datos sincronizadas a partir del fichero';
  117 $lang['Move categories'] = 'Desplazar las categorías';
   117$lang['Move albums'] = 'Mover los àlbumes';
  118118$lang['Move'] = 'Desplazar';
  119119$lang['Name'] = 'Nombre';
  120120$lang['New name'] = 'Nuevo nombre';
  121 $lang['New parent category'] = 'Nueva categoría pariente';
   121$lang['New parent album'] = 'Nuevo àlbum parent';
  122122$lang['New tag'] = 'Nueva etiqueta';
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Número de comentarios por página';
  124124$lang['Number of rates'] = 'Número de notas';
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Número de miniaturas que hay que crear';
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sólo las categorías particulares son puestas en una lista';
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Listado de los abulmes privados';
  127127$lang['Operating system'] = 'Systema operativo';
  128128$lang['Options'] = 'Opciones';
  129 $lang['Other private categories'] = 'Otras categorías particulares';
   129$lang['Other private albums'] = 'Otros àlbumes privados';
  130130$lang['Page banner'] = 'Bandera de las páginas';
  131 $lang['Parent category'] = 'Categoría pariente';
   131$lang['Parent album'] = 'Album parent';
  132132$lang['Path'] = 'Camino';
  133133$lang['Permalink'] = 'Enlace permanente';
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s ha sido utilizado anteriormente por la categoría %s. Por favor, bórrelo del histórico de los enlaces permanentes';
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'El enlace permanente %s se utilizo par elàlbum %s. Borrarlo del historico de los enlaces permanentes';
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El enlace permanente debe contener sólo carácteres entre " - zA-Z0-9 ", "-" o "_". No debe ser numérico o comenzar con un número seguido por "-"';
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'El enlace permanente %s es ya utilizado por la categoría %s';
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'El enlace permanente %s ya se utilizo par el àlbum %s';
  137137$lang['Permalink history'] = 'Histórico de los enlaces permanentes';
  138138$lang['Permalinks'] = 'Enlaces permanentes';
   
  152152$lang['Reject'] = 'Rechazar';
  153153$lang['Representant'] = 'Representante';
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Representación de las categorías';
   154$lang['Representation of albums'] = 'Représentacion de los àlbumes';
  155155$lang['Representative'] = 'Representante';
  156156$lang['Represents'] = 'Representa';
  157157$lang['Save order'] = 'Salvaguardar la orden';
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Salvaguardar en el histórico de los enlaces permanentes';
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Seleccionar por lo menos una categoría';
   159$lang['Select at least one album'] = 'seleccionar al minimo un àlbum';
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Seleccionar por lo menos una imagen';
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Seleccionar por lo menos a un usuario';
   
  164164$lang['Status'] = 'Estatuto';
  165165$lang['Statistics'] = 'Estadísticas';
  166 $lang['Storage category'] = 'Categoría de almacenamiento';
   166$lang['Storage album'] = 'Album de stockage';
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Suma de las notas';
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'La etiqueta "%s" ya existe';
   
  180180$lang['Validation'] = 'Validación';
  181181$lang['Version'] = 'Versión';
  182 $lang['Virtual categories movement'] = 'Desplazamiento de categorías virtuales';
  183 $lang['Virtual categories to move'] = 'Categorías virtuales que hay que desplazar';
  184 $lang['Virtual category name'] = 'Nombre de la categoría virtual';
   182$lang['Virtual categories movement'] = 'Movida de los àlbumes virtuales';
   183$lang['Virtual albums to move'] = 'Albums virtuales para mover';
   184$lang['Virtual album name'] = 'Nombre del àlbum virtual';
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El webmestre no puede ser suprimido';
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Usted trabaja con las fuentes de desarrollo, imposible verificar la última versión.';
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "Usted no puede suprimir su cuenta";
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Usted no puede desplazar una categoría en su propia subcategoría';
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No se puede mover un àlbum en  su proprio sub-àlbum';
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = 'Usted debe confirmar la supresión';
  190190$lang['add tags'] = 'Añadir las etiquetas';
  191191$lang['Adviser'] = 'Consejero';
  192 $lang['associate to category'] = 'asociar con la categoría';
   192$lang['Associate to album'] = 'Asociar al àlbum';
  193193$lang['associate to group'] = 'asociar con grupo';
  194194$lang['Authorized'] = 'Autorizados';
  195 $lang['Add a virtual category'] = 'Añadir una categoría virtual';
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Autorizar a los usuarios a añadir comentarios en las categorías seleccionadas';
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'El nombre de la categoría no debe estar vacío';
  198 $lang['Lock categories'] = 'Cerrar las categorías';
  199 $lang['Private category'] = 'Categoría particular';
  200 $lang['Public category'] = 'Categoría pública';
   195$lang['Add a virtual album'] = 'Agregar un àlbum virtual';
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autorizar los usuarios à añadir commentarios a los àlbumes sélectionados';
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nombre del àlbum no se puede quedar vacio';
   198$lang['Lock albums'] = 'Bloquear los àlbumes';
   199$lang['Private'] = 'Album privado';
   200$lang['Public'] = 'Album publico';
  201201$lang['Find a new representant by random'] = 'Encontrar a un nuevo representante al azar';
  202202$lang['Public / Private'] = 'Pública / Privada';
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Administrar el tipo de acceso para las categorías seleccionadas';
  204 $lang['Select uploadable categories'] = 'Seleccionar las categorías autorizadas al añadido';
  205 $lang['Virtual category added'] = 'Categoría virtual añadida';
  206 $lang['Virtual category deleted'] = 'Categoría virtual suprimida';
  207 $lang['Category'] = 'Categoría';
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Administrar los acesos para los àlbumes selectionados';
   204$lang['Select uploadable albums'] = 'seleccionar los àlbumes autorizados a sumar';
   205$lang['Virtual album added'] = 'Album virtual añadido';
   206$lang['Virtual album deleted'] = 'Album virtual borrado';
   207$lang['Album'] = 'Álbum';
  208208$lang['Access type'] = 'Tipo de acceso';
  209209$lang['Comments'] = 'Comentarios';
   
  217217$lang['confirm'] = 'Confirmar';
  218218$lang['Date'] = 'del dia';
  219 $lang['delete category'] = 'Suprimir la categoría';
  220 $lang['dissociate from category'] = 'Disociar de la categoría';
   219$lang['delete album'] = 'borrar el àlbum';
   220$lang['Dissociate from album'] = 'Separar del àlbum';
  221221$lang['dissociate from group'] = 'Disociar del grupo';
  222 $lang['edit category permissions'] = 'Modificar los permisos de la categoría';
  223 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Las informaciones de la categoría han sido actualizadas con éxito.';
   222$lang['edit album permissions'] = 'Modificar los permisos del àlbum';
   223$lang['Album updated successfully'] = 'Les informationes del àlbum se actualizaron con exito.';
  224224$lang['Authorize upload'] = 'Autorizar el añadido de imágenes';
  225225$lang['elements per page'] = 'Elementos por página';
   
  239239$lang[''] = '';
  240240$lang['High definition'] = 'Alta definición';
  241 $lang['jump to category'] = 'Ir en la categoría';
   241$lang['jump to album'] = 'Ir al àlbum';
  242242$lang['jump to image'] = 'Ir a la imagen';
  243243$lang['leave'] = 'dejar';
  244244$lang['Lock'] = 'Cerrar';
  245245$lang['Locked'] = 'Cerrado';
  246 $lang['manage category elements'] = 'administrar los elementos de la categoría';
  247 $lang['manage sub-categories'] = 'administrar las subcategorías';
   246$lang['manage album elements'] = 'Administrar los élémentos del àlbum';
   247$lang['manage sub-albums'] = 'Administrar los sub-àlbumes';
  248248$lang['Manage'] = 'Administrar';
  249249$lang['maximum height'] = 'Altura máxima';
   
  354354$lang['status'] = 'Estatuto';
  355355$lang['Directory'] = 'Repertorio';
  356 $lang['sub-categories'] = 'subcategorías';
   356$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbumes';
  357357$lang['synchronize metadata'] = 'Sincronizar los méta-datos';
  358358$lang['target'] = 'blanco';
  359359$lang['Thumbnail'] = 'miniatura';
  360360$lang['title'] = 'título';
  361 $lang['Categories management'] = 'Gestión de las categorías';
   361$lang['Album list management'] = 'Gestion de los àlbumes';
  362362$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuración de Piwigo';
  363363$lang['Piwigo administration'] = 'Administración de Piwigo';
  364 $lang['Edit a category'] = 'Modificar una categoría';
   364$lang['Edit album'] = 'Modificar un àlbum';
  365365$lang['Group management'] = 'Gestión de los grupos';
  366366$lang['User list'] = 'Lista usuarios';
   
  390390$lang['Unlocked'] = 'quitado el cierre';
  391391$lang['unset'] = 'Vaciar';
  392 $lang['Update categories informations'] = 'Actualizar las informaciones de las categorías';
   392$lang['Update albums informations'] = 'Actualizar las informaciones de los àlbumes';
  393393$lang['Update images informations'] = 'Actualizar las informaciones de las imágenes';
  394394$lang['Synchronize'] = 'Sincronizar';
  395 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Únicamente tratar una categoría';
   395$lang['reduce to single existing albums'] = 'Traitar solo un àlbum';
  396396$lang['Choose an option'] = 'Escoger una opción';
  397 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Visualizar un máximo de informaciones (categorías añadidas, elementos añadidos, categorías y elementos suprimidos)';
   397$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Monstrar todas las informaciones (àlbumes añadidos, fotos añadidas, àlbumes y fotos borrados)';
  398398$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versión Piwigo sobre el sitio distante es diferente';
  399399$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versión de create_listing_file.php sobre el sitio distante y Piwigo deben ser los mismos';
   
  405405$lang['File/directory read error'] = 'Error de abertura fichero / repertorio';
  406406$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'El fichero o el repertorio no puede ser accesible (o sea no existe, o sea el acceso esta negado)';
  407 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Cada fichero con imágenes requiere una miniatura. La miniatura debe estar presente en el subdirectorio " thumbnail " del repertorio de la categoría. El nombre del fichero de la miniatura debe comenzar con parámetro de configuración "prefix_thumbnail" y la extensión del nombre del fichero debe estar entre la lista siguiente:';
   407$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Cada foto necesita une miniatura. La miniature debe estar presente en el sub-repertorio \"thumbnail\" del répertorio del àlbum. El nombre del archivo de la  miniatura debe empezar con el parametro de configuration \"prefix_thumbnail\" y la extension del nombre del archivo debe aparecer en esta lista :';
  408408$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura ';
  409 $lang['categories deleted in the database'] = 'categorías suprimidas de la base de datos';
   409$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbumes borrados de la base de datos';
  410410$lang['elements deleted in the database'] = 'Elementos suprimidos de la base de datos';
  411411$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'Imágenes candidatas a la sincronización con los méta-datos';
  412412$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'Informaciones de las imágenes sincronizadas con los méta-datos';
  413413$lang['errors during synchronization'] = 'errores sobrevenidos durante la sincronización';
  414 $lang['categories added in the database'] = 'categorías añadidas a la base de datos';
   414$lang['albums added in the database'] = 'àlbumes añadidos a la base de datos';
  415415$lang['elements added in the database'] = 'elementos añadidos a la base de datos';
  416416$lang['elements updated in the database'] = 'elementos actualizados en la base de datos';
   
  437437$lang['user_status_normal'] = 'Visitante';
  438438$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmestre';
  439 $lang['Virtual category'] = 'Categoría virtual';
   439$lang['Virtual album'] = 'Album virtual';
  440440$lang['Waiting'] = 'En espera';
  441441$lang['default'] = 'por defecto';
   
  444444$lang['Not linked elements'] = 'Elementos no atados';
  445445$lang['Specials'] = 'Especiales';
  446 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Archivos con el mismo nombre en varios àlbumes fisicos';
   446$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Archivos con el mismo nombre en varios àlbumes physicos';
  447447$lang['Overall'] = 'Vista global';
  448448$lang['Year'] = 'Año';
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar un mail de informacion a los miembros de un grupo';
  463463$lang['Group'] = 'Groupo';
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Venga a visitar la categoría %s';
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar el àlbum %s';
  465465$lang['Hello,'] = 'Buenos días,';
  466466$lang['See you soon.'] = 'Hasta pronto.';
  467 $lang['Come to discover the category:'] = 'Venga a descubrir la categoría:';
   467$lang['Discover album:'] = 'Conocer el àlbum:';
  468468$lang['Mail content'] = 'Contenido del mail';
  469469$lang['none'] = 'Ninguno';
   
  590590$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Ciertas optimizaciones se acabaron con errores.';
  591591$lang['Modify information'] = 'Modificar las informaciones';
  592 $lang['edit category informations'] = 'editar las informaciones de esta categoría';
   592$lang['edit album'] = 'editar las informationes de este àlbum';
  593593$lang['nothing'] = 'nada';
  594594$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos';
   
  596596$lang['Manage image ranks'] = 'Administrar el orden de las imágenes';
  597597$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden';
  598 $lang['No element in this category'] = 'Ningún elemento en esta categoría';
   598$lang['No element in this album'] = 'Ningún élémento en este àlbum';
  599599$lang['Images manual order was saved'] = 'La orden manual de las imágenes ha sido salvada';
  600600$lang['ranks'] = 'Filas';
   
  639639$lang['unknown'] = 'desconocido';
  640640$lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos';
  641 $lang['Drop into category'] = 'Poner en una categoría';
   641$lang['Drop into album'] = 'Pegar en un àlbum';
  642642$lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia';
  643643$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el repertorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo';
  644644$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé los autorizaciones en escritura (chmod 777) al repertorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo';
  645 $lang['existing category'] = 'categoría existente';
  646 $lang['create a new category'] = 'crear una nueva categoría';
  647 $lang['Category name'] = 'Nombre de la categoría';
  648 $lang['Category "%s" has been added'] = 'La categoría "%s" ha sido añadida';
   645$lang['existing album'] = 'àlbum existante';
   646$lang['create a new album'] = 'crear un àlbum nuevo';
   647$lang['Album name'] = 'Nombre del àlbum';
   648$lang['Album "%s" has been added'] = 'el àlbum "%s" esta añadido';
  649649$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas';
  650650$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas';
  651651$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"';
  652 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'La categoría "%s"  contiene en lo sucesivo %d fotos';
   652$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL àlbum "%s" ahora lleva %d fotos';
  653653$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrar este lote de %d fotos';
  654654$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
   
  677677$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Añada el acceso en escritura para el repertorio';
  678678$lang['Administration Home'] = 'Administración';
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorías escogidos por orden alfanumérico';
  680 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorías escogidos por orden alfanumérico inverso';
   679$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albums ordenados por orden alfabetico';
   680$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albums ordenados par ordre alfabetico inverso';
  681681$lang['Change Admin Colors'] = 'Modificar los colores de la administración';
  682682$lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema';
 • trunk/language/es_ES/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (noté %d fois)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Ko';
  33 $lang['%d category updated'] = '%d Categoría actualizada';
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d Actualización categorías';
   33$lang['%d album updated'] = '%d àlbum actualizado';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d àlbumes actualizados';
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d Comentario usuario que hay que validar';
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d comentarios de usuario que hay que validar';
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor';
  5555$lang['Average rate'] = 'Valoración promedio';
  56 $lang['Categories'] = 'Categorías';
  57 $lang['Category'] = 'Categoría';
   56$lang['Albums'] = 'Albums';
   57$lang['Album'] = 'Álbum';
  5858$lang['Close this window'] = 'Cerrar la ventana';
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Flujo RSS completo (imágenes, comentarios)';
   
  118118$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
  119119$lang['Tags'] = 'Etiquetas';
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Mediante RSS puede recibir notificación de los cambios que tienen lugar en la galería: nuevas imágenes, categorías, etc. Para registrarse, haga clic en uno de los siguientes enlaces.';
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'El flujo RSS notifica los eventos de la galeria : fotos nuevas, àlbumes actualizados, nuevos comentarios usuario. Para utilizar con un lecteur de flujo RSS.';
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de RSS desconocido';
  122122$lang['User comments'] = 'Comentarios del usuario';
   
  134134$lang['ascending'] = 'ascendiente';
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'autor(es) : %s';
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Expandir todas las categorías';
   136$lang['Expand all albums'] = 'Ver todos los àlbumes';
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'disponible con posterioridad al %s (%s)';
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'disponible antes del %s (%s)';
   
  190190$lang['Hello'] = 'Hola';
  191191$lang['available for administrators only'] = 'disponible sólo para los administradores';
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'muestra las imágenes  en el directorio raíz de esta categoría';
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'monstrar las fotos a la raice de este àlbum';
  193193$lang['See last users comments'] = 'Ver los últimos comentarios de los usuarios';
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalizar el aspecto de la galería';
   
  196196$lang['Home'] = 'Inicio';
  197197$lang['Identification'] = 'Identificación';
  198 $lang['in this category'] = 'en esta categoría';
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'en %d subcategoría';
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'en %d subcategorías';
   198$lang['in this album'] = 'en este àlbum';
   199$lang['in %d sub-album'] = 'en este %d sub-àlbum';
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'en estos %d sub-àlbumes';
  201201$lang['included'] = 'incluidos';
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Contraseña incorrecta !';
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'El ancho máximo de las imágenes no debe ser superior a 50';
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'mostrar las imágenes en un calendario, por fecha de subida';
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Mostrar todos los elementos de todas las categorías';
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'Ver todas las fotos de los abumes y sub-albumes';
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'Volver a la vista normal';
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'Mostrar las imágenes en un calendario por fecha de agregación';
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Selección aleatoria';
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'mostrar un grupo aleatorio de imágenes';
  252 $lang['Recent categories'] = 'Últimas categorías';
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'mostrar las categorías recientement actualizadas o creadas';
   252$lang['Recent albums'] = 'Albums récents';
   253$lang['display recently updated albums'] = 'Ver los àlbumes recien creados o actualizados';
  254254$lang['Recent period'] = 'Número de imágenes recientes';
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Últimas imágenes añadidas';
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'Volver a la página de inicio';
  268268$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor';
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Buscar por categorías';
   269$lang['Search in albums'] = 'Buscar en los àlbumes';
  270270$lang['Search by Date'] = 'Buscar por fecha';
  271271$lang['Date'] = 'del dia';
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Opciones de búsqueda';
  279279$lang['Search results'] = 'Resultados de la búsqueda';
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Buscar en las subcategorías';
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en los sub-àlbumes';
  281281$lang['searched words : %s'] = 'Palabras de búsqueda : %s';
  282282$lang['Contact'] = 'Contactar';
  283 $lang['set as category representative'] = 'elegir para representar esta categoría';
   283$lang['set as album representative'] = 'Elegir como cabeza de este àlbum';
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Mostrar el número de comentarios';
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar el número de visualizaciones';
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Administración: %s';
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Registro de %s';
  325 $lang['Category: %s'] = 'Categoría: %s';
   325$lang['Album: %s'] = 'Album : %s';
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Nombre de la imagen: %s';
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Fecha de creación: %d';
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'El Administrador, el administrador del sitio y el usuario especial no pueden utilizar este método';
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'Otro usuario ya utiliza esta dirección e-mail';
  335 $lang['Category results for'] = 'Resultados de las categorías para';
   335$lang['Album results for'] = 'Résultados de los  àlbumes por';
  336336$lang['Tag results for'] = 'Resultados de las etiquetas para';
  337337$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
 • trunk/language/es_ES/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3535
  3636// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  37 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Todas las subcategorías de categorías privadas se vuelven privadas';
   37$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Todos los sub-àlbumes de los àlbumes privados son privados';
  3838$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Las autorizaciones de los usuarios y de los grupos han sido borradas';
  3939$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Sólo el prefijo de las miniaturas y el email  del webmestre han sido salvaguardados por la configuración precedente';
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d kopa';
  2525$lang['%d associations'] = '%d kopas';
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategorija pievienota';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategorijas pievienotas';
   26$lang['%d album including'] = '%d albūmu ieskaitot';
   27$lang['%d albums including'] = '%d albūmus ieskaitot';
  2828$lang['%d physical'] = ' %d reālas';
  2929$lang[' and %d virtual'] = ' un %d virtuālas';
  30 $lang['%d category moved'] = '%d kategorija pārvietota';
  31 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorijas pārvietotas';
   30$lang['%d album moved'] = '%d albūms pārvietots';
   31$lang['%d albums moved'] = '%d albūmi pārvietoti';
  3232$lang['%d group'] = '%d grupa';
  3333$lang['%d groups'] = '%d grupas';
   
  5656$lang['Add'] = 'Pievienot';
  5757$lang['Allow user registration'] = 'Atļaut reģistrēt lietotāju';
  58 $lang['Apply to subcategories'] = 'Pielietot apakškategorijām';
   58$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem';
  5959$lang['Associated'] = 'Saistītas';
  60 $lang['Association to categories'] = 'Saistība ar kategorijām';
   60$lang['Association to categories'] = 'Saistībā ar albūmiem';
  6161$lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde';
  6262$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana';
  6363$lang['Caddie'] = 'Grozs';
  64 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorijas, kas atļautas pateicoties saistībai grupu' ;
  65 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategoriju sevišķā kārtība saglabāta';
  66 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategorijas attēli sasaistīti ar sekojošām kategorijām: %s';
   64$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albūmi autorizēti dēļ grupu apvienībēm';
   65$lang['Album manual order was saved'] = 'Albūmu kārtība saglabāta';
   66$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albūma attēli saistīti ar sekojošiem albūmiem: %s';
  6767$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Pārbaude pēc uzlabojuma nezināmu iemeslu dēļ nav izdevusies.';
  6868$lang['Check for upgrade'] = 'Pārbaudīt uzlabojumu';
   
  102102$lang['Informations'] = 'Informācija';
  103103$lang['Install'] = 'Instalēt';
  104 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Sasaistīt visus šīs kategorijas elementus ar jauno kategoriju';
  105 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Sasaistīt visus šīs kategorijas elementus ar kādu no esošajām kategorijām';
  106 $lang['Linked categories'] = 'Saistītās kategorijas';
   104$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jauno albūmu';
   105$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jau esošajiem albūmiem';
   106$lang['Linked albums'] = 'Sasaistītie albūmi';
  107107$lang['Lock gallery'] = 'Bloķēt galeriju';
  108108$lang['Maintenance'] = 'Apkope';
  109 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Pārvaldīt kategoriju atļaujas';
   109$lang['Edit album permissions'] = 'Pārvaldīt albūma atļaujas';
  110110$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Pārvaldīt "%s" grupas atļaujas';
  111111$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Pārvaldīt lietotāja "%s" atļaujas';
   
  113113$lang['Members'] = 'Biedri';
  114114$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadati no faila sinhronizēti';
  115 $lang['Move categories'] = 'Pārvietot kategorijas';
   115$lang['Move albums'] = 'Pārvietot albūmus';
  116116$lang['Move'] = 'Pārvietot';
  117117$lang['Name'] = 'Nosaukums';
  118118$lang['New name'] = 'Jauns nosaukums';
  119 $lang['New parent category'] = 'Jauna pirmavota kategorija';
   119$lang['New parent album'] = 'Jauns pamatalbūms';
  120120$lang['New tag'] = 'Jauna iezīme';
  121121$lang['Number of comments per page'] = 'Komentāru skaits lapā';
  122122$lang['Number of rates'] = 'Vērtējumu skaits';
  123123$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Izveidojamo piktogrammu skaits';
  124 $lang['Only private categories are listed'] = 'Tiek rādītas tikai privātās kategorijas';
   124$lang['Only private albums are listed'] = 'Tiek rādīti tikai privātie albūmi';
  125125$lang['Operating system'] = 'Operacionālā sistēma';
  126126$lang['Options'] = 'Izvēles';
  127 $lang['Other private categories'] = 'Citas privātās kategorijas';
   127$lang['Other private albums'] = 'Citi privātie albūmi';
  128128$lang['Page banner'] = 'Lapas baneris';
  129 $lang['Parent category'] = 'Pirmavota kategorija';
   129$lang['Parent album'] = 'Pamatalbūms';
  130130$lang['Path'] = 'Ceļš';
  131131$lang['Permalink'] = 'Pamatsaite';
  132 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pamatsaiti %s iepriekš izmantoja %s kategorija. vispirms izdzēsiet to no pamatsaišu vēstures';
   132$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pirmsaiti %s iepriekš lietoja albūms %s. Vispirms izdzēsiet to no pirmsašu vēstures';
  133133$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pamatsaites nosaukums drīkst saturēt a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". Tas nedrīkst būt tikai skaitlis vai sākties ar ciparu, kam seko "-"';
  134 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pamatsaiti %s jau lieto kategorija %s';
   134$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pirmsaiti %s jau lieto albūms %s';
  135135$lang['Permalink history'] = 'Pamatsaišu vēsture';
  136136$lang['Permalinks'] = 'Pamatsaites';
   
  150150$lang['Reject'] = 'Noraidīt';
  151151$lang['Representant'] = 'Pārstāvis';
  152 $lang['Representation of categories'] = 'Kategoriju pārstāvniecība';
   152$lang['Representation of albums'] = 'Albūma attēlojums';
  153153$lang['Representative'] = 'Pārstāvniecisks';
  154154$lang['Represents'] = 'Pārstāv';
  155155$lang['Save order'] = 'Saglabāt kārtību';
  156156$lang['Save to permalink history'] = 'Saglabāt pamatsaišu vēsturē';
  157 $lang['Select at least one category'] = 'Izvēlēties vismaz vienu kategoriju';
   157$lang['Select at least one album'] = 'Izvēlēties vismaz vienu albūmu';
  158158$lang['Select at least one picture'] = 'Izvēlēties vismaz vienu attēlu';
  159159$lang['Select at least one user'] = 'Izvēlēties vismaz vienu lietotāju';
   
  162162$lang['Status'] = 'Statuss';
  163163$lang['Statistics'] = 'Statistika';
  164 $lang['Storage category'] = 'Glabāšanas kategorija';
   164$lang['Storage album'] = 'Albūma uzglabāšana';
  165165$lang['Sum of rates'] = 'Kopējais novērtējums';
  166166$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Iezīme "%s" jau eksistē';
   
  178178$lang['Validation'] = 'Apstiprināšana';
  179179$lang['Version'] = 'Versija';
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo kategoriju pārvietošana';
  181 $lang['Virtual categories to move'] = 'Pārvietojamās virtuālās kategorijas';
  182 $lang['Virtual category name'] = 'Virtuālās kategorijas nosaukums';
   180$lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo albūmu kustība';
   181$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuālie albūmi pārvietošanai';
   182$lang['Virtual album name'] = 'Virtuālā albūma nosaukums';
  183183$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmasteru izdzēst nevar';
  184184$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jūs darbojaties izstrādes režīmā, pārbaude nav iespējama.';
  185185$lang['You cannot delete your account'] = 'Jūs nevarat izdzēst savu kontu';
  186 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Jūs nevarat pārvietot kategoriju pašas apakškategorijā';
   186$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nevar pārvietot albūmu savā apakšalbūmā';
  187187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jums jāapstiprina izdzēšana';
  188188$lang['add tags'] = 'pievienot iezīmes';
  189189$lang['Adviser'] = 'Palīgs';
  190 $lang['associate to category'] = 'saistīt ar kategoriju';
   190$lang['Associate to album'] = 'sasaistīt ar albūmu';
  191191$lang['associate to group'] = 'saistīt ar grupu';
  192192$lang['Authorized'] = 'Atļauts';
  193 $lang['Add a virtual category'] = 'Pievienot virtuālu kategoriju';
  194 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Atļaut lietotājiem pievienot komentārus izvēlētajām kategorijām';
  195 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Kategorijas nosaukums nedrīkst būt tukšs';
  196 $lang['Lock categories'] = 'Bloķēt kategorijas';
  197 $lang['Private category'] = 'Privāta kategorija';
  198 $lang['Public category'] = 'Publiska kategorija';
   193$lang['Add a virtual album'] = 'Pievienot virtuālo albūmu';
   194$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Atļaut lietotājiem pievienot komentārus izvēlētajiem albūmiem';
   195$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albūma nosaukums nedrīkst būt tukšs';
   196$lang['Lock albums'] = 'Boķēt albūmus';
   197$lang['Private'] = 'Privāts albūms';
   198$lang['Public'] = 'Publiska albūms';
  199199$lang['Find a new representant by random'] = 'Atrast jaunu pārstāvi nejauši';
  200200$lang['Public / Private'] = 'Publisks / Privāts';
  201 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Pārvaldīt izvēlēto kategoriju autorizāciju';
  202 $lang['Select uploadable categories'] = 'Izvēlēties kategorijas, kurās var augšupielādēt';
  203 $lang['Virtual category added'] = 'Pievienota virtuāla kategorija';
  204 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuāla kategorija izdzēsta';
  205 $lang['Category'] = 'Kategorija';
   201$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Pārvaldīt izvēlēto albūmu autorizācijas';
   202$lang['Select uploadable albums'] = 'Atlasīt augšuplādējamos albūmus';
   203$lang['Virtual album added'] = 'Virtuālais albūms pievienots';
   204$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts';
   205$lang['Album'] = 'Albūms';
  206206$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips';
  207207$lang['Comments'] = 'Komentāri';
   
  214214$lang['confirm'] = 'apstiprinājums';
  215215$lang['Date'] = 'Datums';
  216 $lang['delete category'] = 'izdzēst kategoriju';
  217 $lang['dissociate from category'] = 'atsaistīt no kategorijas';
   216$lang['delete album'] = 'dzēst albūmu';
   217$lang['Dissociate from album'] = 'atsaistīt no albūma';
  218218$lang['dissociate from group'] = 'atsaistīt no grupas';
  219 $lang['edit category permissions'] = 'rediģēt kategorijas atļaujas';
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informācija par kategoriju atjaunota sekmīgi.';
   219$lang['edit album permissions'] = 'rediģēt piekļuves atļaujas albūmam';
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Informācija par albūmu veiksmīgi atjaunota.';
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Atļaut augšupielādi';
  222222$lang['elements per page'] = 'elementu skaits lapā';
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šo vārdu jau lieto cita grupa.';
  236236$lang['High definition'] = 'Augsta izšķirtspēja';
  237 $lang['jump to category'] = 'pāriet uz kategoriju';
   237$lang['jump to album'] = 'pāriet uz albūmu';
  238238$lang['jump to image'] = 'pāriet uz attēlu';
  239239$lang['leave'] = 'atstāt';
  240240$lang['Lock'] = 'Bloķēt';
  241241$lang['Locked'] = 'Bloķēts';
  242 $lang['manage category elements'] = 'Pārvaldīt kategorijas attēlus';
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'Pārvaldīt apakškategorijas';
   242$lang['manage album elements'] = 'Pārvaldīt albūma attēlus';
   243$lang['manage sub-albums'] = 'Pārvaldīt apakšalbūmus';
  244244$lang['Manage'] = 'Pārvaldīt';
  245245$lang['maximum height'] = 'Maksimālais augstums';
   
  351351$lang['status'] = 'statuss';
  352352$lang['Directory'] = 'Direktorija';
  353 $lang['sub-categories'] = 'apakškategorijas';
   353$lang['sub-albums'] = 'apakšalbūmi';
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'sinhronizēt metadatus';
  355355$lang['target'] = 'mērķis';
  356356$lang['Thumbnail'] = 'Piktogramma';
  357357$lang['title'] = 'nosaukums';
  358 $lang['Categories management'] = 'Pārvaldīt kategorijas';
   358$lang['Album list management'] = 'Albūmu pārvaldīšana';
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo konfigurācija';
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo administrēšana';
  361 $lang['Edit a category'] = 'Rediģēt kategoriju';
   361$lang['Edit album'] = 'Rediģēt albūmu';
  362362$lang['Group management'] = 'Pārvaldīt grupas';
  363363$lang['User list'] = 'Lietotāju saraksts';
   
  387387$lang['Unlocked'] = 'Atbloķēt';
  388388$lang['unset'] = 'notīrīt';
  389 $lang['Update categories informations'] = 'Atjaunināt informāciju par kategorijām';
   389$lang['Update albums informations'] = 'Atjaunot albūma informāciju';
  390390$lang['Update images informations'] = 'Atjaunināt informāciju par attēliem';
  391391$lang['Synchronize'] = 'Sinhrinizēšana';
  392 $lang['reduce to single existing categories'] = 'pārbaudīt tikai esošo kategoriju';
   392$lang['reduce to single existing albums'] = 'samazināt līdz vienam esošam albūmam';
  393393$lang['Choose an option'] = 'Izvēlieties iespēju';
  394 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'parādīt maksimāli daudz informācijas (pievienotās kategorijas un attēlus, izdēstās kategorijas un attēlus)';
   394$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'attēlot maksimālo informāciju (pievienotie albūmi un elementi, izdzēstie albūmi un elementi)';
  395395$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versija uz attālinātās web lapas atšķiras';
  396396$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Faila create_listing_file.php versijām uz attālinātās web lapas un Piwigo ir jāsakrīt';
   
  402402$lang['File/directory read error'] = 'Faila/mapes lasīšanas kļūda';
  403403$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Nav piekļuves failam vai mapei (vai nu neeksistē vai piekļuve liegta)';
  404 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:';
   404$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:';
  405405$lang['missing thumbnail'] = 'iztrūkst piktogramma';
  406 $lang['categories deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēstas kategorijas';
   406$lang['albums deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti albūmi';
  407407$lang['elements deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti elementi';
  408408$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'attēli, lai sinhronizētu metadatus';
  409409$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informācija par elementiem sinhronizēta ar metadatiem';
  410410$lang['errors during synchronization'] = 'kļūdas sinhronizācijas laikā';
  411 $lang['categories added in the database'] = 'kategoriju pievienots datu bāzei';
   411$lang['albums added in the database'] = 'datu bāzei pievienoti albūmi';
  412412$lang['elements added in the database'] = 'elementu pievienots datu bāzei';
  413413$lang['elements updated in the database'] = 'elementi atjaunināti datu bāzē';
   
  433433$lang['user_status_normal'] = 'Lietotājs';
  434434$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmāsters';
  435 $lang['Virtual category'] = 'Virtuālā kategorija';
   435$lang['Virtual album'] = 'Virtuālais albūms';
  436436$lang['Waiting'] = 'Gaidīšana';
  437437$lang['default'] = 'pēc noklusējuma';
   
  440440$lang['Not linked elements'] = 'Nesaistītie elementi';
  441441$lang['Specials'] = 'Īpašās funkcijas';
  442 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Vienāda nosaukuma faili dažādās mapēs';
   442$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Vienādi failu nosaukumi vairāk kā vienā eksistējošā albūmā';
  443443$lang['Overall'] = 'Visa';
  444444$lang['Year'] = 'Gads';
   
  458458$lang['Send an information email to group members'] = 'Nosūtīt informējošu e-pastu grupas biedriem';
  459459$lang['Group'] = 'Grupa';
  460 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Apmeklējiet kategoriju %s';
   460$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Apciemo albūmu %s';
  461461$lang['Hello,'] = 'Sveiki,';
  462462$lang['See you soon.'] = 'Uz redzēšanos.';
  463 $lang['Come to discover the category:'] = 'Apmeklējiet kategoriju:';
   463$lang['Discover album:'] = 'Atklāj albūmu:';
  464464$lang['Mail content'] = 'Pasta saturs';
  465465$lang['none'] = 'neviens';
   
  585585$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Uzlabojumi veikti ar dažām kļūdām.';
  586586$lang['Modify information'] = 'Modificēt informāciju';
  587 $lang['edit category informations'] = 'rediģēt kategoriju';
   587$lang['edit album'] = 'rediģēt šī albūma informāciju';
  588588$lang['nothing'] = 'nekas';
  589589$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'pārrakstīt esošās vērtības ar tukšām';
   
  591591$lang['Manage image ranks'] = 'Pārvaldīt attēlu kārtību';
  592592$lang['Edit ranks'] = 'Rediģēt kārtību';
  593 $lang['No element in this category'] = 'Šī kategorija ir tukša';
   593$lang['No element in this album'] = 'Nav neviena elementa šinī albūmā';
  594594$lang['Images manual order was saved'] = 'Attēlu kārtība saglabāta';
  595595$lang['ranks'] = 'kārtība';
   
  633633$lang['unknown'] = 'nezināms';
  634634$lang['Upload Photos'] = 'Augšupielādēt attēlus';
  635 $lang['Drop into category'] = 'Pārvietot kategorijā';
   635$lang['Drop into album'] = 'Ievietot albūmā';
  636636$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pievienot augšupielādes lauku';
  637637$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Izveidot "%s" mapi jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē';
  638638$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Piešķirt rakstīšanas tiesības (chmod 777) "%s" mapei jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē';
  639 $lang['existing category'] = 'esoša kategorija';
  640 $lang['create a new category'] = 'izveidot jaunu kategoriju';
  641 $lang['Category name'] = 'Kategorijas nosaukums';
  642 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Pievienota "%s" kategorija';
   639$lang['existing album'] = 'esošs albūms';
   640$lang['create a new album'] = 'izveidot jaunu albūmu';
   641$lang['Album name'] = 'Albūma nosaukums';
   642$lang['Album "%s" has been added'] = 'Pievienota "%s" kategorija';
  643643$lang['Uploaded Photos'] = 'Augšupielādētie attēli';
  644644$lang['%d photos uploaded'] = '%d ielādēti attēli';
  645645$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Iestatīt piekļuves līmeni "%s"';
  646 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorijā "%s" ir %d attēli';
   646$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorijā "%s" ir %d attēli';
  647647$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Rediģēt šo %d attēlu kopumu.';
  648648$lang['Select files'] = 'Izvēlēties failus';
   
  671671$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pievienot rakstīšanas tiesības mapei "%s"';
  672672$lang['Administration Home'] = 'Vadības panelis';
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorijas sakārtotas pēc alfabēta';
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorijas sakārtotas pēc alfabēta';
   673$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albūmi sakārtoti alfabētiskā secībā';
   674$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albūmi sakārtoti anti albabētiskā secībā';
  675675$lang['Change Admin Colors'] = 'Izmainīt vadības paneļa krāsas';
  676676$lang['Delete this theme'] = 'Dzēst šo tēmu';
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (nobalsots %d reizes)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  33 $lang['%d category updated'] = "%d kategorija atjaunota";
  34 $lang['%d categories updated'] = "%d kategorijas atjaunotas";
   33$lang['%d album updated'] = '%d albūms album atjaunināts';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d albūmi atjaunināti';
  3535$lang['%d comment to validate'] = "%d apstiprināt komentārus";
  3636$lang['%d comments to validate'] = "%d apstiprināt komentarus";
   
  5454$lang['Author'] = "Autors";
  5555$lang['Average rate'] = "Vidējais novērtejums";
  56 $lang['Categories'] = "Kategorijas";
  57 $lang['Category'] = "Kategorija";
   56$lang['Albums'] = 'Albūmi';
   57$lang['Album'] = 'Albūms';
  5858$lang['Close this window'] = "Aizveriet šo logu";
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Pabeidziet RSS padevi (attēli, komentāri)";
   
  117117$lang['Tag'] = "Tags";
  118118$lang['Tags'] = "Tagi";
  119 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = "RSS informē par jaunumiem no šis vietnes: jauni attēli, atjauninātas kategorijas, jauni komentāri. Lietojami ar RSS piegades lasītāju.";
   119$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS nodrošina informāciju par jauniem notikumiem uz šīs web lapas: jauni attēli, atjaunināti albūmi, jauni komentāri. Lietojam ar RSS info lasītāju.';
  120120$lang['Unknown feed identifier'] = "Nezināms piegādes identifikators";
  121121$lang['User comments'] = "Lietotāja komentāri";
   
  133133$lang['ascending'] = "augšupejošs";
  134134$lang['author(s) : %s'] = "autors(i) : %s";
  135 $lang['Expand all categories'] = "Izvērst visas kategorijas";
   135$lang['Expand all albums'] = 'Izvērst visus albūmus';
  136136$lang['posted after %s (%s)'] = "ievietots pēc %s (%s)";
  137137$lang['posted before %s (%s)'] = "ievietots pirms %s (%s)";
   
  189189$lang['Hello'] = "Sveiki";
  190190$lang['available for administrators only'] = "pieeja tikai administratoriem";
  191 $lang['shows images at the root of this category'] = "parādīt attēlus no pamatkataloga";
   191$lang['shows images at the root of this album'] = ' parāda attēlus šī albūma pamatmapē';
  192192$lang['See last users comments'] = "Apskatīt pēdējos lietotāju komentārus";
  193193$lang['customize the appareance of the gallery'] = "pielāgot galerijas izskatu";
   
  195195$lang['Home'] = "Sākums";
  196196$lang['Identification'] = "Identifikācija";
  197 $lang['in this category'] = "šajā kategorijā";
  198 $lang['in %d sub-category'] = "%d apakškategorijā";
  199 $lang['in %d sub-categories'] = "%d apakškategorijās";
   197$lang['in this album'] = 'šajā albūmā';
   198$lang['in %d sub-album'] = '%d apakšalbūmā';
   199$lang['in %d sub-albums'] = '%d apakšalbūmos';
  200200$lang['included'] = "iekļauts";
  201201$lang['Invalid password!'] = "Nepareiza parole!";
   
  211211$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = "Maksimālajam platumam jābūt lielākam par 50";
  212212$lang['display a calendar by creation date'] = "rāda kalendārā izveides datumu";
  213 $lang['display all elements in all sub-categories'] = "parādīt attēlus visās apakškategorijās";
   213$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'rādīt visus elementus visos albūmos un apakšalbūmos';
  214214$lang['return to normal view mode'] = "atgriezties normālajā apskates režīmā";
  215215$lang['display a calendar by posted date'] = "rāda kalendārā iesniegšanas datumu";
   
  249249$lang['Random pictures'] = "Gadījuma attēli";
  250250$lang['display a set of random pictures'] = "attēlot gadījuma attēlus";
  251 $lang['Recent categories'] = "Jaunās kategorijas";
  252 $lang['display recently updated categories'] = "parādīt atjaunotās kategorijas";
   251$lang['Recent albums'] = 'Jaunākie albūmi';
   252$lang['display recently updated albums'] = 'parādīt jaunākos atjauninātos albūmus';
  253253$lang['Recent period'] = "Jauninājumu periods";
  254254$lang['Recent pictures'] = "Jaunie attēli";
   
  266266$lang['return to homepage'] = "atgriezties mājas lapā";
  267267$lang['Search for Author'] = "Meklēšana pēc autora";
  268 $lang['Search in Categories'] = "Meklēšana pēc kategorijām";
   268$lang['Search in albums'] = 'Meklēt albūmos';
  269269$lang['Search by Date'] = "Meklēšana pēc datuma";
  270270$lang['Date'] = "Datums";
   
  277277$lang['Search Options'] = "Meklēšanas varianti";
  278278$lang['Search results'] = "Meklēšanas rezultāti";
  279 $lang['Search in subcategories'] = "Meklēt apakškategorijās";
   279$lang['Search in sub-albums'] = 'Meklēt apakšalbūmos';
  280280$lang['searched words : %s'] = "meklējamie vārdi : %s";
  281281$lang['Contact'] = "Kontakts";
  282 $lang['set as category representative'] = "iestatīt kā kategorijas pārstāvi";
   282$lang['set as album representative'] = 'iestatīt kā albūma pārstāvi';
  283283$lang['Show number of comments'] = "Parādīt komentāru skaitu";
  284284$lang['Show number of hits'] = "Parādīt apskates skaitu";
   
  322322$lang['Admin: %s'] = "Admins: %s";
  323323$lang['Registration of %s'] = "Reģistrācija %s";
  324 $lang['Category: %s'] = "Kategorija: %s";
   324$lang['Album: %s'] = 'Albūms: %s';
  325325$lang['Picture name: %s'] = "Attēla vārds: %s";
  326326$lang['Creation date: %s'] = "Izveides datums: %s";
   
  330330$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrātors, webmāsters un īpašais lietotājs var izmantot šo metodi';
  331331$lang['a user use already this mail address'] = "cits lietotājs jau lieto šo pasta adresi";
  332 $lang['Category results for'] = "Kategoriju rezultāti priekš";
   332$lang['Album results for'] = 'Albūma rezultāti priekš';
  333333$lang['Tag results for'] = "Tagu rezultāti priekš";
  334334$lang['from %s to %s'] = "no %s līdz %s";
 • trunk/language/lv_LV/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3636$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Uzlabojumu var veikt tikai administrators: lūdzu veiciet pierakstīšanos zemāk.";
  3737$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "Jums nav pieejas tiesību, lai veiktu uzlabojumu";
  38 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "Visas privāto kategoriju apakškategorijas kļūst privātas";
   38$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Visi privātā albūma apakšalbūmi kļūst privāti';
  3939$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Lietotāju un grupu piekļuves tiesības ir izdzēstas";
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "No iepriekšējās konfigurācijas ir saglabāti tikai sīkbilžu prefiksi un webmāstera e-pasta adreses";
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d powiązanie';
  2525$lang['%d associations'] = '%d powiązań';
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategoria zawierająca ';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategorii zawierających ';
   26$lang['%d album including'] = '%d album zawiera';
   27$lang['%d albums including'] = '%d albumy zawierające';
  2828$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
  2929$lang['%d physical'] = '%d fizycznie';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d wirtualnie';
  32 $lang['%d category moved'] = '%d kategoria przeniesiona';
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d kategorii przeniesionych';
   32$lang['%d album moved'] = '%d album przeniesiony';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d albumów przeniesionych';
  3434$lang['%d group'] = '%d grupa';
  3535$lang['%d groups'] = '%d grup';
   
  5858$lang['Add'] = 'Dodaj';
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Zezwól na rejestrację użytkowników';
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Zastosuj do podkategorii';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Zastosuj do pod-albumów';
  6161$lang['Associated'] = 'Powiązane';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Powiązania do kategorii';
   62$lang['Association to categories'] = 'Powiązanie z albumami';
  6363$lang['Batch management'] = 'Zarządzanie batch';
  6464$lang['Caddie management'] = 'Zarządzanie koszykiem';
  6565$lang['Caddie'] = 'Koszyk';
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami';
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii';
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s';
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami';
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana';
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Zdjęcia albumu są powiązane z następującymi albumami: %s';
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.';
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje';
   
  104104$lang['Informations'] = 'Informacje';
  105105$lang['Install'] = 'Instaluj';
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii';
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii';
  108 $lang['Linked categories'] = 'Podpięte kategorie';
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do nowego albumu';
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Podlinkuj wszystkie zdjęcia albumu do istniejących albumów';
   108$lang['Linked albums'] = 'Podlinkowane albumy';
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię';
  110110$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna';
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii';
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla albumu';
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"';
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika "%s"';
   
  115115$lang['Members'] = 'Członkowie';
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadane zsynchronizowane z pliku';
  117 $lang['Move categories'] = 'Przenieś kategorie';
   117$lang['Move albums'] = 'Przenieś albumy';
  118118$lang['Move'] = 'Przenieś';
  119119$lang['Name'] = 'Nazwa';
  120120$lang['New name'] = 'Nowa nazwa';
  121 $lang['New parent category'] = 'Nowa nadrzędna kategoria';
   121$lang['New parent album'] = 'Nowy nadrzędny album';
  122122$lang['New tag'] = 'Nowy tag';
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Liczba komentarzy na stronę';
  124124$lang['Number of rates'] = 'Liczba ocen';
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Liczba miniatur do stworzenia';
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone';
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Lista zawiera tylko prywatne albumy';
  127127$lang['Operating system'] = 'System operacyjny';
  128128$lang['Options'] = 'Opcje';
  129 $lang['Other private categories'] = 'Inne kategorie prywatne';
   129$lang['Other private albums'] = 'Inne prywatne albumy';
  130130$lang['Page banner'] = 'Banner strony';
  131 $lang['Parent category'] = 'Nadrzędna kategoria';
   131$lang['Parent album'] = 'Nadrzędny album';
  132132$lang['Path'] = 'Ścieżka';
  133133$lang['Permalink'] = 'Link permanentny';
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń link z historii';
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Link permanentny %s był wcześniej używany przez album %s. Usuń go najpierw z historii linkó permanentnych';
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Nazwa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" lub "/". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od "-"';
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s';
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Link permanentny %s jest aktualnie używany przez album %s';
  137137$lang['Permalink history'] = 'Historia linków permanentnych';
  138138$lang['Permalinks'] = 'Linki permanentne';
   
  152152$lang['Reject'] = 'Odrzuć';
  153153$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Reprezentacja kategorii';
   154$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentacja albumu';
  155155$lang['Representative'] = 'Reprezentacyjny';
  156156$lang['Represents'] = 'Reprezentuje';
  157157$lang['Save order'] = 'Zapisz kolejność';
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Zapisz do historii linków permanentnych';
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Wybierz przynajmniej jedną kategorię';
   159$lang['Select at least one album'] = 'Wybierz przynajmniej jeden album';
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Wybierz przynajmniej jeden obraz';
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Wybierz przynajmniej jednego użytkownika';
   
  164164$lang['Status'] = 'Status';
  165165$lang['Statistics'] = 'Statystyki';
  166 $lang['Storage category'] = 'Miejsce przechowywania kategorii';
   166$lang['Storage album'] = 'Lokalizacja albumu';
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Suma ocen';
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" już istnieje';
   
  179179$lang['Validation'] = 'Zatwierdzanie';
  180180$lang['Version'] = 'Wersja';
  181 $lang['Virtual categories movement'] = 'Przenoszenie kategorii wirtualnych';
  182 $lang['Virtual categories to move'] = 'Kategorie wirtualne do przeniesienia';
  183 $lang['Virtual category name'] = 'Nazwa kategorii wirtualnej';
   181$lang['Virtual categories movement'] = 'Wirtualne przeniesienie albumu';
   182$lang['Virtual albums to move'] = 'Wirtualne albumy do przeniesienia';
   183$lang['Virtual album name'] = 'Wirtualna nazwa albumu';
  184184$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Nie można usunąć użytkownika Webmaster';
  185185$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developerskich.';
  186186$lang['You cannot delete your account'] = "Nie możesz usunąć swojego konta";
  187 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie możesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii';
   187$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie możesz przenieść albumu do jego własnego pod-albumu';
  188188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Musisz potwierdzić usunięcie';
  189189$lang['add tags'] = 'dodaj tagi';
  190190$lang['Adviser'] = 'Doradca';
  191 $lang['associate to category'] = 'powiązane z kategorią';
   191$lang['Associate to album'] = 'powiąż z albumem';
  192192$lang['associate to group'] = 'powiązane z grupą';
  193193$lang['Authorized'] = 'Zautoryzowane';
  194 $lang['Add a virtual category'] = 'Dodaj wirtualną kategorię';
  195 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii';
  196 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Nazwa kategorii nie może być pusta';
  197 $lang['Lock categories'] = 'Zablokuj kategorie';
  198 $lang['Private category'] = 'Kategoria prywatna';
  199 $lang['Public category'] = 'Kategoria publiczna';
   194$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj wirtualny album';
   195$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoryzuj użytkowników do dodawania komentarzy do albumu';
   196$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta';
   197$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy';
   198$lang['Private'] = 'Album prywatny';
   199$lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie';
  200200$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta';
  201201$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne';
  202 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii';
  203 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zaznacz kategorie, do których można wgrywać';
  204 $lang['Virtual category added'] = 'Dodano wirtualną kategorię';
  205 $lang['Virtual category deleted'] = 'Usunięto wirtualną kategorię';
  206 $lang['Category'] = 'kategoria';
   202$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zarządzaj autoryzacjami do zaznaczonych albumów';
   203$lang['Select uploadable albums'] = 'Wybierz albumy umożliwiające upload';
   204$lang['Virtual album added'] = 'Album wirtualny dodany';
   205$lang['Virtual album deleted'] = 'Album wirtualny usunięty';
   206$lang['Album'] = 'Album';
  207207$lang['Access type'] = 'Typ dostępu';
  208208$lang['Comments'] = 'Komentarze';
   
  215215$lang['confirm'] = 'potwierdź';
  216216$lang['Date'] = 'Data';
  217 $lang['delete category'] = 'usuń kategorię';
  218 $lang['dissociate from category'] = 'usuń powiązanie od kategorii';
   217$lang['delete album'] = 'usuń album';
   218$lang['Dissociate from album'] = 'usuń powiązanie z albumem';
  219219$lang['dissociate from group'] = 'usuń powiązanie od grupy';
  220 $lang['edit category permissions'] = 'edytuj uprawnienia kategorii';
  221 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie.';
   220$lang['edit album permissions'] = 'edytuj uprawnienia albumu';
   221$lang['Album updated successfully'] = 'Informacje o albumie zostały zaktualizowane pomyślnie.';
  222222$lang['Authorize upload'] = 'Zautoryzuj upload';
  223223$lang['elements per page'] = 'elementów na stronę';
   
  237237$lang[''] = '';
  238238$lang['High definition'] = 'Wysoka jakość';
  239 $lang['jump to category'] = 'przejdź do kategorii';
   239$lang['jump to album'] = 'przejdź do albumu';
  240240$lang['jump to image'] = 'przejdź do obrazu';
  241241$lang['leave'] = 'opuść';
  242242$lang['Lock'] = 'Zablokuj';
  243243$lang['Locked'] = 'Zablokowane';
  244 $lang['manage category elements'] = 'zarządzaj elementami kategorii';
  245 $lang['manage sub-categories'] = 'zarządzaj podkategoriami';
   244$lang['manage album elements'] = 'Zarządzaj zdjęciami w albumie';
   245$lang['manage sub-albums'] = 'Zarządzaj pod-albumami';
  246246$lang['Manage'] = 'Zarządzaj';
  247247$lang['maximum height'] = 'maksymalna wysokość';
   
  353353$lang['status'] = 'status';
  354354$lang['Directory'] = 'Katalog';
  355 $lang['sub-categories'] = 'pod-kategorie';
   355$lang['sub-albums'] = 'pod-albumy';
  356356$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizuj metadane';
  357357$lang['target'] = 'cel';
  358358$lang['Thumbnail'] = 'miniatura';
  359359$lang['title'] = 'tytuł';
  360 $lang['Categories management'] = 'Zarządzanie kategoriami';
   360$lang['Album list management'] = 'Zarządzanie albumami';
  361361$lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguracja Piwigo';
  362362$lang['Piwigo administration'] = 'Administracja Piwigo';
  363 $lang['Edit a category'] = 'Edytuj kategorię';
   363$lang['Edit album'] = 'Edytuj album';
  364364$lang['Group management'] = 'Zarządzanie grupami';
  365365$lang['User list'] = 'Lista użytkowników';
   
  389389$lang['Unlocked'] = 'Odblokowane';
  390390$lang['unset'] = 'nie ustawione';
  391 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizuj informacje o kategoriach';
   391$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informacje o albumie';
  392392$lang['Update images informations'] = 'Aktualizuj informacje o obrazach';
  393393$lang['Synchronize'] = 'Synchronizuj';
  394 $lang['reduce to single existing categories'] = 'zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii';
   394$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj do pojedynczego istniejącego albumu';
  395395$lang['Choose an option'] = 'Wybierz opcję';
  396 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte kategorie i elementy)';
   396$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'pokaż maksimum informacji (dodanie albumu i elementów, usunięcie albumu i elementów)';
  397397$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna';
  398398$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo';
   
  404404$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu';
  405405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)';
  406 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :';
   406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :';
  407407$lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury';
  408 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategorii usuniętych z bazy danych';
   408$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych';
  409409$lang['elements deleted in the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych';
  410410$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane';
  411411$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików';
  412412$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji';
  413 $lang['categories added in the database'] = 'kategorii dodanych do bazy danych';
   413$lang['albums added in the database'] = 'albumy dodane do bazy danych';
  414414$lang['elements added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych';
  415415$lang['elements updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych';
   
  436436$lang['user_status_normal'] = 'Użytkownik';
  437437$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  438 $lang['Virtual category'] = 'Kategoria wirtualna';
   438$lang['Virtual album'] = 'Album wirtualny';
  439439$lang['Waiting'] = 'Oczekujące';
  440440$lang['default'] = 'domyślna';
   
  443443$lang['Not linked elements'] = 'Elementy nie przypisane';
  444444$lang['Specials'] = 'Specjalne';
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach';
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Identyczne nazwy plików w więcej niż jednym fizycznym albumie';
  446446
  447447$lang['Overall'] = 'W sumie';
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = 'Wyślij powiadomienie do członków grupy';
  463463$lang['Group'] = 'Grupa';
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Wejdź aby zobaczyć kategorie %s';
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Odwiedź album %s';
  465465$lang['Hello,'] = 'Witaj,';
  466466$lang['See you soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.';
  467 $lang['Come to discover the category:'] = 'Wejdź aby zobaczyć kategorie:';
   467$lang['Discover album:'] = 'Odkryj album:';
  468468$lang['Mail content'] = 'Treść maila';
  469469$lang['none'] = 'brak';
   
  592592$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami.';
  593593$lang['Modify information'] = 'Modyfikuj informacje';
  594 $lang['edit category informations'] = 'edytuj informacje o kategorii';
   594$lang['edit album'] = 'edytuj informacje o tym albumie';
  595595$lang['nothing'] = 'nic';
  596596$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi';
   
  598598$lang['Manage image ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów';
  599599$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi';
  600 $lang['No element in this category'] = 'Brak elementów w tej kategorii';
   600$lang['No element in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie';
  601601$lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane';
  602602$lang['ranks'] = 'rankingi';
   
  643643$lang['unknown'] = 'nieznany';
  644644$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć';
  645 $lang['Drop into category'] = 'Wgraj do kategorii';
   645$lang['Drop into album'] = 'Wrzuć do albumu';
  646646$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania';
  647647$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo';
  648648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo';
  649 $lang['existing category'] = 'istniejąca kategoria';
  650 $lang['create a new category'] = 'stwórz nową kategorię';
  651 $lang['Category name'] = 'Nazwa kategorii';
  652 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana';
   649$lang['existing album'] = 'istniejący album';
   650$lang['create a new album'] = 'stwórz nowy album';
   651$lang['Album name'] = 'Nazwa albumu';
   652$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana';
  653653$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia';
  654654$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć';
  655655$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"';
  656 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć';
   656$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć';
  657657$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć';
  658658$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki';
   
  680680$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"';
  681681$lang['Administration Home'] = 'Administracja';
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie';
  683 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie w odwrotnej kolejności';
   682$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Sortowanie alfanumeryczne w albunie';
   683$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Odwrócone sortowanie alfanumeryczne w albunie';
  684684$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne';
  685685$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat';
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (oceniane %d razy)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  33 $lang['%d category updated'] = '%d kategoria zaktualizowana';
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d zaktualizowanych kategorii';
   33$lang['%d album updated'] = '%d album zaktualizowany';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d albumów zaktualizowanych';
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d komentarz do weryfikacji';
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d komentarzy do weryfikacji';
   
  5454$lang['Author'] = 'Autor';
  5555$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena';
  56 $lang['Categories'] = 'Kategorie';
  57 $lang['Category'] = 'Kategoria';
   56$lang['Albums'] = 'Albumy';
   57$lang['Album'] = 'Album';
  5858$lang['Close this window'] = 'Zamknij okno';
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletny RSS feed (zdjęcia, komentarze)';
   
  118118$lang['Tag'] = 'Tag';
  119119$lang['Tags'] = 'Tagi';
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS dostarcza informacji o nowościach na stronie: nowe zdjęcia, zaktualizowane kategorię, nowe komentarze. Użyj czytnika RSS.';
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zapewnia powiadomienia o wydarzeniach na tej stronie: nowych zdjęciach, aktualizacjach albumów, nowych komentarzach. Do użycia z czytnikiem RSS.';
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nieznany identyfikator feed';
  122122$lang['User comments'] = 'Komentarze użytkowników';
   
  134134$lang['ascending'] = 'rosnąco';
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'Autor(-rzy) : %s';
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Rozwiń wszystkie kategorie';
   136$lang['Expand all albums'] = 'Rozwiń wszystkie albumy';
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'umieszczone po %s (%s)';
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'umieszczone przed %s (%s)';
   
  190190$lang['Hello'] = 'Witaj';
  191191$lang['available for administrators only'] = 'dostępne tylko dla administratorów';
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii';
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'pokazuje zdjęcia w głównym katalogu albumu';
  193193$lang['See last users comments'] = 'Zobacz ostatnie komentarze';
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'dostosuj wygląd galerii';
   
  196196$lang['Home'] = 'Strona Główna';
  197197$lang['Identification'] = 'Uprawnienia';
  198 $lang['in this category'] = 'w tej kategorii';
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'w %d podkategorii';
  200 $lang['in %d sub-categories'] = 'w %d podkategoriach';
   198$lang['in this album'] = 'w tym albumie';
   199$lang['in %d sub-album'] = 'w %d pod-albumie';
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'w %d pod-albumach';
  201201$lang['included'] = 'zawarte';
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Złe hasło!';
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksymalna szerokość musi być liczbą do 50';
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie utworzenia';
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach';
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'pokaż wszystkie elementy w albumach i pod-albumach';
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'powrót do normalnego widoku';
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'wyświetla kalendarz po dacie umieszczenia';
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Losowe zdjęcia';
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'wyświetla zbiór losowych zdjęć';
  252 $lang['Recent categories'] = 'Aktualne kategorie';
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie';
   252$lang['Recent albums'] = 'Aktualne albumy';
   253$lang['display recently updated albums'] = 'pokaż aktualnie zaktualizowane albumy';
  254254$lang['Recent period'] = 'Najnowszy okres';
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Najnowsze zdjęcia';
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'powrót do strony głównej';
  268268$lang['Search for Author'] = 'Szukaj Autora';
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Szukaj w Kategoriach';
   269$lang['Search in albums'] = 'Szukaj w albumach';
  270270$lang['Search by Date'] = 'Szukaj po Dacie';
  271271$lang['Date'] = 'Data od';
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Opcje wyszukiwania';
  279279$lang['Search results'] = 'Wyniki wyszukiwania';
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'Szukaj w podkategoriach';
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Szukaj w pod-albumach';
  281281$lang['searched words : %s'] = 'szukane słowa : %s';
  282282$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  283 $lang['set as category representative'] = 'ustaw jako reprezentanta kategorii';
   283$lang['set as album representative'] = 'ustaw jako reprezentanta albumu';
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Pokaż liczbę komentarzy';
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Pokaż liczbę wyświetleń';
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Rejestracja %s';
  325 $lang['Category: %s'] = 'Kategoria: %s';
   325$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Nazwa zdjęcia: %s';
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Data utworzenia: %s';
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster i special user nie mogą używać tej metody';
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'użytkownik już używa tego adresu email';
  335 $lang['Category results for'] = 'Wyniki kategorii dla';
   335$lang['Album results for'] = 'Wyniki albumu dla';
  336336$lang['Tag results for'] = 'Wyniki tagów dla';
  337337$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne';
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie pod-albumy prywatnych albumów będą prywatne';
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte';
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiksy miniatur oraz adres email administratora.';
 • trunk/language/ru_RU/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d связь';
  2525$lang['%d associations'] = '%d связей';
  26 $lang['%d category including'] = '%d категория добавлена ';
  27 $lang['%d categories including'] = 'категорий добавлено: %d';
   26$lang['%d album including'] = '%d альбом включает';
   27$lang['%d albums including'] = '%d альбомов включает';
  2828$lang['%d physical'] = '%d реальная';
  2929$lang['%d physical'] = '%d реальных';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальная';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' и %d виртуальных';
  32 $lang['%d category moved'] = '%d категория перемещена';
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d категорий перемещено';
   32$lang['%d album moved'] = '%d альбом перемещен';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d альбомы перемещены';
  3434$lang['%d group'] = '%d группа';
  3535$lang['%d groups'] = '%d групп';
   
  5858$lang['Add'] = 'Добавить';
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Разрешить регистрацию пользователей';
  60 $lang['Apply to subcategories'] = 'Применить к подкатегориям';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Применить к вложенным альбомам';
  6161$lang['Associated'] = 'Связаны';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Связь с категориями';
   62$lang['Association to categories'] = 'Ассоциация с альбомами';
  6363$lang['Batch management'] = 'Пакетная обработка';
  6464$lang['Caddie management'] = 'Управление корзиной';
  6565$lang['Caddie'] = 'Корзина';
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Категории, разрешенные благодаря связи с группой';
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Особый порядок категорий сохранен';
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Фотографии категории, связаны со следующими категориями: %s';
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Альбомы разрешены благодаря  группе ассоциаций';
   67$lang['Album manual order was saved'] = 'Ручной порядок альбомов был сохранен';
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Альбом фотографий ассоциирован со следующими альбомами: %s';
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Проверка обновлений не удалась по неизвестным причинам.';
  7070$lang['Check for upgrade'] = 'Проверить обновления';
   
  104104$lang['Informations'] = 'Информация';
  105105$lang['Install'] = 'Установить';
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Привязать все элементы этой категории к новой';
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Привязать все элементы этой категории к одной из существующих';
  108 $lang['Linked categories'] = 'Привязанные категории';
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Привязать все альбомы к новому альбому';
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Привязать фотографии всех альбомов к существующему альбому';
   108$lang['Linked albums'] = 'Связать альбомы';
  109109$lang['Lock gallery'] = 'Заблокировать галерею';
  110110$lang['Maintenance'] = 'Обслуживание';
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Управление разрешениями для категории';
   111$lang['Edit album permissions'] = 'Управлять разрешением для альбомов';
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление разрешениями для группы "%s"';
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление разрешениями для пользователя "%s"';
   
  115115$lang['Members'] = 'Участники';
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Метаданные синхронизированы с файлом';
  117 $lang['Move categories'] = 'Перемещение категорий';
   117$lang['Move albums'] = 'Переместить альбом';
  118118$lang['Move'] = 'Перемещение';
  119119$lang['Name'] = 'Название';
  120120$lang['New name'] = 'Новое название';
  121 $lang['New parent category'] = 'Новая родительская категория';
   121$lang['New parent album'] = 'Новый родительский альбом';
  122122$lang['New tag'] = 'Новое слово';
  123123$lang['Number of comments per page'] = 'Количество комментариев на странице';
  124124$lang['Number of rates'] = 'Количество оценок';
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Количество создаваемых миниатюр';
  126 $lang['Only private categories are listed'] = 'Показ только скрытых категорий';
   126$lang['Only private albums are listed'] = 'Показаны только частные альбомы';
  127127$lang['Operating system'] = 'Операционная система';
  128128$lang['Options'] = 'Опции';
  129 $lang['Other private categories'] = 'Доступ к приватным категориям';
   129$lang['Other private albums'] = 'Другие частные альбомы';
  130130$lang['Page banner'] = 'Надпись на баннере';
  131 $lang['Parent category'] = 'Родительская категория';
   131$lang['Parent album'] = 'Родительский альбом';
  132132$lang['Path'] = 'Путь';
  133133$lang['Permalink'] = 'Постоянная ссылка';
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Постоянная ссылка %s была ранее использована для категории %s. Удалите ее сначала из истории постоянных ссылок';
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Постоянная ссылка %s была ранее использована для категории %s. Удалите ее сначала из истории постоянных ссылок';
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Имя постоянной ссылки должно состоять из a-z, A-Z, 0-9, "-" или "_". Оно не должно быть числовым или начинаться с числа с "-"';
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется для категории %s';
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Постоянная ссылка %s уже используется альбомом %s';
  137137$lang['Permalink history'] = 'История постоянных ссылок';
  138138$lang['Permalinks'] = 'Постоянные ссылки';
   
  152152$lang['Reject'] = 'Отклонить';
  153153$lang['Representant'] = 'Представитель';
  154 $lang['Representation of categories'] = 'Представление категорий';
   154$lang['Representation of albums'] = 'Представитель альбомов';
  155155$lang['Representative'] = 'Представитель';
  156156$lang['Represents'] = 'Представляет';
  157157$lang['Save order'] = 'Сохранить порядок';
  158158$lang['Save to permalink history'] = 'Сохранить историю постоянных ссылок';
  159 $lang['Select at least one category'] = 'Выберите хотя бы одну категорию';
   159$lang['Select at least one album'] = 'Выберите хотя бы один альбом';
  160160$lang['Select at least one picture'] = 'Выберите хотя бы одно изображение';
  161161$lang['Select at least one user'] = 'Выберите хотя бы одного пользователя';
   
  164164$lang['Status'] = 'Статус';
  165165$lang['Statistics'] = 'Статистика';
  166 $lang['Storage category'] = 'Категория хранения';
   166$lang['Storage album'] = 'Альбом для хранения';
  167167$lang['Sum of rates'] = 'Суммарная оценка';
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Слово "%s" уже есть';
   
  179179$lang['Validation'] = 'Проверка';
  180180$lang['Version'] = 'Версия';
  181 $lang['Virtual categories movement'] = 'Перемещение виртуальных категорий';
  182 $lang['Virtual categories to move'] = 'Виртуальные категории для перемещения';
  183 $lang['Virtual category name'] = 'Название виртуальной категории';
   181$lang['Virtual categories movement'] = 'Виртуальное движение альбомов';
   182$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуальные альбомы для перемещения';
   183$lang['Virtual album name'] = 'Название виртуального альбома';
  184184$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Нельзя удалить Вебмастера';
  185185$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Выполняется в режиме разработки, проверка невозможна.';
  186186$lang['You cannot delete your account'] = "Вы не можете удалить свой аккаунт";
  187 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Вы не можете переместить категорию в ее собственную подкатегорию';
   187$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Вы не можете переместить альбом в его собственный внутренний альбом';
  188188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Вам нужно подтвердить удаление';
  189189$lang['add tags'] = 'добавить слова';
  190190$lang['Adviser'] = 'Помощник';
  191 $lang['associate to category'] = 'привязать к категории';
   191$lang['Associate to album'] = 'ассоциация с альбомом';
  192192$lang['associate to group'] = 'привязать к группе';
  193193$lang['Authorized'] = 'Разрешено';
  194 $lang['Add a virtual category'] = 'Добавить виртуальную категорию';
  195 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Позволить пользователям добавлять комментарии к выбранным категориям';
  196 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Название категории не должно быть пустым';
  197 $lang['Lock categories'] = 'Заблокировать категории';
  198 $lang['Private category'] = 'Приватная категория';
  199 $lang['Public category'] = 'Общедоступная категория';
   194$lang['Add a virtual album'] = 'Добавить виртуальный альбом';
   195$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Авторизованные пользователи могут добавлять комментарии к выбранным альбомам';
   196$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Название альбома не может быть пустым';
   197$lang['Lock albums'] = 'Закрытые альбомы';
   198$lang['Private'] = 'Частные альбомы';
   199$lang['Public'] = 'Общедоступные альбомы';
  200200$lang['Find a new representant by random'] = 'Найти нового представителя случайным образом';
  201201$lang['Public / Private'] = 'Общедоступные / Приватные';
  202 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Управление авторизацией для выбранных категорий';
  203 $lang['Select uploadable categories'] = 'Выбор категорий в которые возможна загрузка';
  204 $lang['Virtual category added'] = 'Виртуальная категория добавлена';
  205 $lang['Virtual category deleted'] = 'Виртуальная категория удалена';
  206 $lang['Category'] = 'категория';
   202$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление авторизацией для выбранных альбомов';
   203$lang['Select uploadable albums'] = 'Выбор альбомов, доступных для загрузки';
   204$lang['Virtual album added'] = 'Виртуальный альбом добавлен';
   205$lang['Virtual album deleted'] = 'Виртуальный альбом удален';
   206$lang['Album'] = 'Альбом';
  207207$lang['Access type'] = 'Тип доступа';
  208208$lang['Comments'] = 'Комментарии';
   
  214214$lang['Configuration'] = 'Настройки';
  215215$lang['confirm'] = 'подтверждение';
  216 $lang['delete category'] = 'удалить категорию';
  217 $lang['dissociate from category'] = 'отвязать от категории';
   216$lang['delete album'] = 'удалить альбом';
   217$lang['Dissociate from album'] = 'отделить альбом';
  218218$lang['dissociate from group'] = 'отвязать от группы';
  219 $lang['edit category permissions'] = 'редактировать права для категории';
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Информация о категории обновлена успешно.';
   219$lang['edit album permissions'] = 'редактировать разрешения альбома';
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Информация об альбоме успешно добавлена.';
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Разрешить загрузку';
  222222$lang['elements per page'] = 'миниатюр на странице';
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Это название уже используется для другой группы.';
  236236$lang['High definition'] = 'Большое разрешение';
  237 $lang['jump to category'] = 'перейти в категорию';
   237$lang['jump to album'] = 'быстро перейти в альбом';
  238238$lang['jump to image'] = 'перейти к фотографии';
  239239$lang['leave'] = 'оставить';
  240240$lang['Lock'] = 'Блокировка';
  241241$lang['Locked'] = 'Заблокировано';
  242 $lang['manage category elements'] = 'управление фотографиями категории';
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'управление подкатегориями';
   242$lang['manage album elements'] = 'Управление фотографиями альбома';
   243$lang['manage sub-albums'] = 'Управление вложенными альбомами';
  244244$lang['Manage'] = 'Управление';
  245245$lang['maximum height'] = 'максимальная высота';
   
  351351$lang['status'] = 'статус';
  352352$lang['Directory'] = 'Папка';
  353 $lang['sub-categories'] = 'подкатегории';
   353$lang['sub-albums'] = 'вложенные альбомы';
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'синхронизировать метаданные';
  355355$lang['target'] = 'изменить';
  356356$lang['Thumbnail'] = 'миниатюра';
  357357$lang['title'] = 'Название';
  358 $lang['Categories management'] = 'Управление категориями';
   358$lang['Album list management'] = 'Управление альбомами';
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Настройка PhpWebGallery';
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Администрирование PhpWebGallery';
  361 $lang['Edit a category'] = 'Редактирование категории';
   361$lang['Edit album'] = 'Редактирование альбома';
  362362$lang['Group management'] = 'Управление группами';
  363363$lang['User list'] = 'Список пользователей';
   
  387387$lang['Unlocked'] = 'Разблокировать';
  388388$lang['unset'] = 'очистить';
  389 $lang['Update categories informations'] = 'обновить информацию о категориях';
   389$lang['Update albums informations'] = 'Обновить информацию об альбоме';
  390390$lang['Update images informations'] = 'обновить информацию о фотографиях';
  391391$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация';
  392 $lang['reduce to single existing categories'] = 'проверить только категорию';
   392$lang['reduce to single existing albums'] = 'объединить в один существующий альбом';
  393393$lang['Choose an option'] = 'Выберите параметры';
  394 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные категории и фотографии, удаленные категории и элементы)';
   394$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'показать максимум информации (добавленные и удаленные альбомы и элементы)';
  395395$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'версия PhpWebGallery отличается на удаленном сайте';
  396396$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Версии create_listing_file.php на удаленном сайте и PhpWebGallery должны быть одинаковыми';
   
  402402$lang['File/directory read error'] = 'Ошибка чтения файла/папки';
  403403$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Нет доступа к файлу или папке (возможно они отсутствуют или доступ к ним запрещен)';
  404 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'для этого типа файлов нужна миниатюра. Миниатюры должны находиться в подпапке "thumbnail" папки категории. Имя файла миниатюры должно начинаться с указанного в конфигурации префикса, расширение должно быть одним из нижеперечисленных:';
   404$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'для этого типа файлов нужна миниатюра. Миниатюры должны находиться в подпапке "thumbnail" папки категории. Имя файла миниатюры должно начинаться с указанного в конфигурации префикса, расширение должно быть одним из нижеперечисленных:';
  405405$lang['missing thumbnail'] = 'отсутствуют миниатюры';
  406 $lang['categories deleted in the database'] = 'категорий удалено из базы данных';
   406$lang['albums deleted in the database'] = 'альбомы удалены из базы данных';
  407407$lang['elements deleted in the database'] = 'элементов удалено из базы данных';
  408408$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'изображений для синхронизации метаданных';
  409409$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'информация об элементах синхронизирована с метаданными файлов';
  410410$lang['errors during synchronization'] = 'ошибок синхронизации';
  411 $lang['categories added in the database'] = 'категорий добавлено в базу данных';
   411$lang['albums added in the database'] = 'альбомы добавлены в базу данных';
  412412$lang['elements added in the database'] = 'элементов добавлено в базу данных';
  413413$lang['elements updated in the database'] = 'элементов обновлено в базе данных';
   
  434434$lang['user_status_normal'] = 'Пользователь';
  435435$lang['user_status_webmaster'] = 'Вебмастер';
  436 $lang['Virtual category'] = 'Виртуальная категория';
   436$lang['Virtual album'] = 'Виртуальный альбом';
  437437$lang['Waiting'] = 'Ожидающие';
  438438$lang['default'] = 'по умолчанию';
   
  441441$lang['Not linked elements'] = 'Не привязанные элементы';
  442442$lang['Specials'] = 'Спец функции';
  443 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Файлы с одинаковыми именами в разных папках';
   443$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Одинаковые имена файлов в более, чем одной физическом альбоме';
  444444
  445445$lang['Overall'] = 'Вся';
   
  460460$lang['Send an information email to group members'] = 'Отправить информационное письмо для группы';
  461461$lang['Group'] = 'Группа';
  462 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Приглашаю в категорию %s';
   462$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Просмотреть альбом %s';
  463463$lang['Hello,'] = 'Привет,';
  464464$lang['See you soon.'] = 'До встречи.';
  465 $lang['Come to discover the category:'] = 'Приходите в категорию:';
   465$lang['Discover album:'] = 'Откройте для себя альбом:';
  466466$lang['Mail content'] = 'Содержание';
  467467$lang['none'] = 'нет';
   
  590590$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизации завершены с ошибками.';
  591591$lang['Modify information'] = 'Modify information';
  592 $lang['edit category informations'] = 'редактировать категорию';
   592$lang['edit album'] = 'редактировать информацию об этом альбоме';
  593593$lang['nothing'] = 'ничего';
  594594$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замена существующих значений пустыми';
   
  596596$lang['Manage image ranks'] = 'Управление порядком изображений';
  597597$lang['Edit ranks'] = 'Изменить порядок';
  598 $lang['No element in this category'] = 'Пустая категория';
   598$lang['No element in this album'] = 'В этом альбоме нет элементов';
  599599$lang['Images manual order was saved'] = 'Указанный порядок изображений сохранен';
  600600$lang['ranks'] = 'порядок';
   
  639639$lang['unknown'] = 'неизвестен';
  640640$lang['Upload Photos'] = 'Загрузить фотографии';
  641 $lang['Drop into category'] = 'Перенести в категорию';
   641$lang['Drop into album'] = 'Закинуть в альбом';
  642642$lang['+ Add an upload box'] = '+ Добавить поле для загрузки';
  643643$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Создайте "%s" каталог в корне установленной Вами Piwigo';
  644644$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте доступ для записи (chmod 777) к "%s" каталогу в корне установленной Вами Piwigo';
  645 $lang['existing category'] = 'существующая категория';
  646 $lang['create a new category'] = 'создать новую категория';
  647 $lang['Category name'] = 'Имя категории';
  648 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Категория "%s" добавлена';
   645$lang['existing album'] = 'существующий альбом';
   646$lang['create a new album'] = 'создать новый альбом';
   647$lang['Album name'] = 'Название альбома';
   648$lang['Album "%s" has been added'] = 'Категория "%s" добавлена';
  649649$lang['Uploaded Photos'] = 'Загруженные фотографии';
  650650$lang['%d photos uploaded'] = '%d фотографий загружено';
  651651$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Установить уровень доступа "%s"';
  652 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Категория "%s" содержит сейчас %d фотографий';
   652$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Категория "%s" содержит сейчас %d фотографий';
  653653$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Редактировать этот набор из %d фотографий';
  654654$lang['Select files'] = 'Выбрать файлы';
   
  676676$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Добавьте права записи для "%s" директории';
  677677$lang['Administration Home'] = 'Панель администрирования';
  678 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Категории отсортированы в алфавитном порядке';
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Категории отсортированы в обратном алфавитном порядке';
   678$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Альбомы отсортированы в алфавитном порядке';
   679$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Альбомы отсортированы в обратном алфавитном порядке';
  680680$lang['Change Admin Colors'] = 'Изменить цвет административной панели';
  681681$lang['Delete this theme'] = 'Удалить эту тему';
 • trunk/language/ru_RU/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (%d оценок)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  33 $lang['%d category updated'] = '%d категория дополнена';
  34 $lang['%d categories updated'] = 'категорий дополнено: %d';
   33$lang['%d album updated'] = '%d альбом изменен';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d альбомы изменены';
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d комментарий на проверке';
  3636$lang['%d comments to validate'] = 'комментариев на проверке: %d';
   
  5454$lang['Author'] = 'Автор';
  5555$lang['Average rate'] = 'Средний балл';
  56 $lang['Categories'] = 'Галереи';
  57 $lang['Category'] = 'Галерея';
   56$lang['Albums'] = 'Альбомы';
   57$lang['Album'] = 'Альбом';
  5858$lang['Close this window'] = 'Закрыть это окно';
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Полная RSS лента (фотографии, комментарии)';
   
  118118$lang['Tag'] = 'Слово';
  119119$lang['Tags'] = 'Ключевые слова';
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Уведомления RSS рассказывают о новом на этом сайте: новых фотографиях, обновленных галереях, новых комментариях. Для этого пользуйтесь RSS-читалкой.';
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Канал RSS обеспечивает уведомление о новых событиях на сайте: новые изображения, обновленные альбомы, новые комментарии. Читается RSS читалкой.';
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестный идентификатор ленты';
  122122$lang['User comments'] = 'Комментарии посетителей';
   
  134134$lang['ascending'] = 'по возрастанию';
  135135$lang['author(s) : %s'] = 'автор(ы) : %s';
  136 $lang['Expand all categories'] = 'Раскрыть все категории';
   136$lang['Expand all albums'] = 'Раскрыть все альбомы';
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = 'опубликовано после %s (%s)';
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = 'опубликовано до %s (%s)';
   
  190190$lang['Hello'] = 'Привет';
  191191$lang['available for administrators only'] = 'доступно только для администратора';
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = 'показать фотографии из корня категории';
   192$lang['shows images at the root of this album'] = 'показать все картинки от корня этого альбома';
  193193$lang['See last users comments'] = 'Просмотр последних пользовательский комментариев';
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'настройка оформления';
   
  196196$lang['Home'] = 'Начало';
  197197$lang['Identification'] = 'Вход';
  198 $lang['in this category'] = 'в этой категории';
  199 $lang['in %d sub-category'] = 'в %d подкатегории';
  200 $lang['in %d sub-categories'] = '(в %d подкатегориях)';
   198$lang['in this album'] = 'в этом альбоме';
   199$lang['in %d sub-album'] = 'в %d вложенном альбоме';
   200$lang['in %d sub-albums'] = 'в %d вложенных альбомах';
  201201$lang['included'] = 'включено';
  202202$lang['Invalid password!'] = 'Неверный пароль!';
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Максимальная ширина изображения должна быть больше 50';
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = 'показывает календарь по дате создания';
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'показывает все фотографии во всех подкатегориях';
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'показать все элементы во всех альбомах и всех вложенных альбомах';
  215215$lang['return to normal view mode'] = 'возвращение к нормальному режиму';
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = 'показывает календарь по дате отправления';
   
  250250$lang['Random pictures'] = 'Случайные';
  251251$lang['display a set of random pictures'] = 'несколько случайных фотографий';
  252 $lang['Recent categories'] = 'Новые галереи';
  253 $lang['display recently updated categories'] = 'показать обновленные галереи';
   252$lang['Recent albums'] = 'Последние альбомы';
   253$lang['display recently updated albums'] = 'показать недавно обновленные альбомы';
  254254$lang['Recent period'] = 'Срок "новых"';
  255255$lang['Recent pictures'] = 'Новые фотографии';
   
  267267$lang['return to homepage'] = 'вернуться на главную';
  268268$lang['Search for Author'] = 'Поиск по автору';
  269 $lang['Search in Categories'] = 'Поиск в Категориях';
   269$lang['Search in albums'] = 'Поиск в альбомах';
  270270$lang['Search by Date'] = 'Поиск по дате';
  271271$lang['Date'] = 'Начальная дата';
   
  278278$lang['Search Options'] = 'Варианты поиска';
  279279$lang['Search results'] = 'Результаты поиска';
  280 $lang['Search in subcategories'] = 'и в подкатегориях';
   280$lang['Search in sub-albums'] = 'Поиск во вложенных альбомах';
  281281$lang['searched words : %s'] = 'искомые слова: %s';
  282282$lang['Contact'] = 'Контакты';
  283 $lang['set as category representative'] = 'сделать представителем категории';
   283$lang['set as album representative'] = 'установить как представителя альбома';
  284284$lang['Show number of comments'] = 'Показывать количество комментариев';
  285285$lang['Show number of hits'] = 'Показывать количество просмотров';
   
  323323$lang['Admin: %s'] = 'Администратор: %s';
  324324$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация %s';
  325 $lang['Category: %s'] = 'Категория: %s';
   325$lang['Album: %s'] = 'Альбом: %s';
  326326$lang['Picture name: %s'] = 'Название: %s';
  327327$lang['Creation date: %s'] = 'Дата съемки: %s';
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrator, webmaster and special user cannot use this method';
  334334$lang['a user use already this mail address'] = 'пользователь с таким адресом уже есть';
  335 $lang['Category results for'] = 'Результат категорий для';
   335$lang['Album results for'] = 'Альбом определен для';
  336336$lang['Tag results for'] = 'Слова-результаты для';
  337337$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s';
 • trunk/language/ru_RU/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434
  3535// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Все подкатегории приватных категорий будут приватными';
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все вложенные альбомы для приватного альбома тоже становятся приватными';
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешения пользователей и групп были стерты';
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Только префикс эскизов и адрес почты вебмастера были сохранены от предыдущей конфигурации';
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2727$lang['%d association'] = '%d spojenie';
  2828$lang['%d associations'] = '%d spojení';
  29 $lang['%d category including'] = '%d kategória obsahujúca ';
  30 $lang['%d categories including'] = '%d kategórií obsahujúcich ';
   29$lang['%d album including'] = '%d album obsahujúci';
   30$lang['%d albums including'] = '%d albumy obsahujúce';
  3131$lang['%d physical'] = '%d fyzická';
  3232$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálna';
  33 $lang['%d category moved'] = '%d kategória presunutá';
  34 $lang['%d categories moved'] = '%d kategórií presunutých';
   33$lang['%d album moved'] = '%d album presunutý';
   34$lang['%d albums moved'] = '%d albumov presunutých';
  3535$lang['%d group'] = '%d skupina';
  3636$lang['%d groups'] = '%d skupín';
   
  5959$lang['Add'] = 'Pridať';
  6060$lang['Allow user registration'] = 'Povoliť registráciu používateľa';
  61 $lang['Apply to subcategories'] = 'Použiť na podkategórie';
   61$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použiť na podalbumy';
  6262$lang['Associated'] = 'Priradené';
  63 $lang['Association to categories'] = 'Spojiť s kategóriou';
   63$lang['Association to categories'] = 'Spojiť s albumom';
  6464$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonov';
  6565$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
  6666$lang['Caddie'] = 'Košík';
  67 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategórie schválené vďaka skupinovým spojeniam';
  68 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuálne radenie kategórií bolo schválené';
  69 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategórií naviazané do nasledujúcich kategórií: %s';
   67$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy schválené vďaka skupinovým spojeniam';
   68$lang['Album manual order was saved'] = 'Manuálne radenie albumov bolo schválené';
   69$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Položky albumov naviazané do nasledujúcich albumov: %s';
  7070$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zistenie možnosti aktualizácie sa nepodarilo';
  7171$lang['Check for upgrade'] = 'Zistiť možnosť aktualizácie';
   
  105105$lang['Informations'] = 'Informácie';
  106106$lang['Install'] = 'Inštalovať';
  107 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojiť všetky položky na novú kategóriu';
  108 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojiť všetky položky na niektoré existujúce kategórie';
  109 $lang['Linked categories'] = 'Napojené kategórie';
   107$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Napojiť všetky položky na nový album';
   108$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Napojiť všetky položky na niektoré existujúce albumy';
   109$lang['Linked albums'] = 'Napojené albumy';
  110110$lang['Lock gallery'] = 'Zamknúť galériu';
  111111$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
  112 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastaviť práva pre kategóriu';
   112$lang['Edit album permissions'] = 'Nastaviť práva pre album';
  113113$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastaviť práva pre skupinu "%s"';
  114114$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastaviť práva pre používateľa "%s"';
   
  116116$lang['Members'] = 'Členovia';
  117117$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizované zo súboru';
  118 $lang['Move categories'] = 'Presunúť kategórie';
   118$lang['Move albums'] = 'Presunúť albumy';
  119119$lang['Move'] = 'Presunúť';
  120120$lang['Name'] = 'Meno';
  121121$lang['New name'] = 'Nové meno';
  122 $lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategória';
   122$lang['New parent album'] = 'Nový rodičovský album';
  123123$lang['New tag'] = 'Nové kľúčové slovo';
  124124$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentárov na stránke';
  125125$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnotení';
  126126$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhľadov k vytvoreniu';
  127 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné kategórie';
   127$lang['Only private albums are listed'] = 'Sú zobrazené len súkromné albumy';
  128128$lang['Operating system'] = 'Operačný systém';
  129129$lang['Options'] = 'Nastavenia';
  130 $lang['Other private categories'] = 'Ďalšie súkromné kategórie';
   130$lang['Other private albums'] = 'Ďalšie súkromné albumy';
  131131$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
  132 $lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategória';
   132$lang['Parent album'] = 'Rodičovský album';
  133133$lang['Path'] = 'Cesta';
  134134$lang['Permalink'] = 'Pernamentné spojenie';
  135 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permanentné spojenie %s bolo predtým použité kategóriou %s. Najprv zmažte z histórie spojenia.';
   135$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentné spojenie %s bolo predtým použité albumom %s. Najprv zmažte z histórie spojení.';
  136136$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permanentné spojenie musí byť zložené zo znakov a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" alebo "/". Nie je možné použiť len číslo alebo číslo nasledované "-"';
  137 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permanentné spojenie je už využívané kategóriou %s';
   137$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pernamentné spojenie je už využívané albumom %s';
  138138$lang['Permalink history'] = 'História permanentného spojenia';
  139139$lang['Permalinks'] = 'Permanentné spojenie';
   
  153153$lang['Reject'] = 'Zamietnuť';
  154154$lang['Representant'] = 'Ukážkové';
  155 $lang['Representation of categories'] = 'Ukážková fotografia pre kategóriu';
   155$lang['Representation of albums'] = 'Reprezentatívna fotografia pre albumy';
  156156$lang['Representative'] = 'Ukážková fotografia';
  157157$lang['Represents'] = 'Ukážkové fotografie';
  158158$lang['Save order'] = 'Uložiť poradie';
  159159$lang['Save to permalink history'] = 'Uložiť do histórie permanentného spojenia';
  160 $lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jednu kategóriu';
   160$lang['Select at least one album'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jeden album';
  161161$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jednu fotografiu';
  162162$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvoliť aspoň jedného používateľa';
   
  165165$lang['Status'] = 'Stav';
  166166$lang['Statistics'] = 'Štatistiky';
  167 $lang['Storage category'] = 'Kategória umiestnení';
   167$lang['Storage album'] = 'Album umiestnení';
  168168$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizácia hodnotení';
  169169$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Kľúčové slovo "%" už existuje';
   
  181181$lang['Validation'] = 'Schválenie';
  182182$lang['Version'] = 'Verzia';
  183 $lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych kategórií';
  184 $lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuálne kategórie k presunutiu';
  185 $lang['Virtual category name'] = 'Názov virtuálnej kategórie';
   183$lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych albumov';
   184$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuálne albumy k presunutiu';
   185$lang['Virtual album name'] = 'Názov virtuálneho albumu';
  186186$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemôže byť zmazaný';
  187187$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sú používané vývojové zdrojové kódy, zistenie nie je možné.';
  188188$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemôžete zmazať svoj účet';
  189 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nie je možné presunúť kategóriu do jej vlastnej podkategórie';
   189$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nie je možné presunúť album do jeho vlastného podalbumu';
  190190$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdiť vymazanie';
  191191$lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
  192192$lang['Adviser'] = 'Sprievodca';
  193 $lang['associate to category'] = 'priradiť ku kategórii';
   193$lang['Associate to album'] = 'priradiť k albumu';
  194194$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine';
  195195$lang['Authorized'] = 'Autorizované';
  196 $lang['Add a virtual category'] = 'Pridať virtuálnu kategóriu';
  197 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané kategórie';
  198 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Meno kategórie nesmie byť prázdne';
  199 $lang['Lock categories'] = 'Zamknúť kategórie';
  200 $lang['Private category'] = 'Súkromná kategória';
  201 $lang['Public category'] = 'Verejná kategória';
   196$lang['Add a virtual album'] = 'Pridať virtuálny album';
   197$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povoliť používateľom komentovať vybrané albumy';
   198$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Meno albumu nesmie byť prázdne';
   199$lang['Lock albums'] = 'Zamknúť albumy';
   200$lang['Private'] = 'Súkromný album';
   201$lang['Public'] = 'Verejný album';
  202202$lang['Find a new representant by random'] = 'Nájsť ukážkovú fotografiu pomocou náhodného výberu';
  203203$lang['Public / Private'] = 'Verejná / Súkromná';
  204 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastaviť oprávnenia pre vybrané kategórie';
  205 $lang['Select uploadable categories'] = 'Zvoliť kategórie s možnosťou nahrávania obsahu';
  206 $lang['Virtual category added'] = 'Virtuálna kategória pridaná';
  207 $lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuálna kategória zmazaná';
  208 $lang['Category'] = 'Kategória';
   204$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastaviť oprávnenie pre vybrané albumy';
   205$lang['Select uploadable albums'] = 'Zvoliť albumy s možnosťou nahrávania obsahu';
   206$lang['Virtual album added'] = 'Virtuálny album pridaný';
   207$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuálny album zmazaný';
   208$lang['Album'] = 'Album';
  209209$lang['Access type'] = 'Druh prístupu';
  210210$lang['Comments'] = 'Komentáre používateľov';
   
  218218$lang['confirm'] = 'potvrdiť';
  219219$lang['Date'] = 'Dátum';
  220 $lang['delete category'] = 'vymazať kategóriu';
  221 $lang['dissociate from category'] = 'oddeliť od kategórie';
   220$lang['delete album'] = 'vymazať album';
   221$lang['Dissociate from album'] = 'oddeliť z albumu';
  222222$lang['dissociate from group'] = 'oddeliť od skupiny';
  223 $lang['edit category permissions'] = 'upraviť oprávnenia ku kategórii';
  224 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informácie o kategórii boli úspěšne aktualizované';
   223$lang['edit album permissions'] = 'upraviť oprávnenie k albumu';
   224$lang['Album updated successfully'] = 'Informácie o albume boli úspěšne aktualizované.';
  225225$lang['Authorize upload'] = 'Povoliť nahrávanie fotografií';
  226226$lang['elements per page'] = 'položiek na stránke';
   
  239239$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto meno je už používané pre inú skupinu.';
  240240$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlíšenie';
  241 $lang['jump to category'] = 'prejsť do kategórie';
   241$lang['jump to album'] = 'Prejsť do albumu';
  242242$lang['jump to image'] = 'prejsť na obrázok';
  243243$lang['leave'] = 'ponechať';
  244244$lang['Lock'] = 'Zamknúť';
  245245$lang['Locked'] = 'Uzamknuté';
  246 $lang['manage category elements'] = 'spravovať položky kategórie';
  247 $lang['manage sub-categories'] = 'spravovať podkategórie';
   246$lang['manage album elements'] = 'Spravovať položky albumu';
   247$lang['manage sub-albums'] = 'Spravovať položky podalbumov';
  248248$lang['Manage'] = 'Správa';
  249249$lang['maximum height'] = 'maximálna výška';
   
  354354$lang['status'] = 'stav';
  355355$lang['Directory'] = 'Adresár';
  356 $lang['sub-categories'] = 'podkategórie';
   356$lang['sub-albums'] = 'podalbumy';
  357357$lang['synchronize metadata'] = 'synchronizovať metadata';
  358358$lang['target'] = 'cieľ';
  359359$lang['Thumbnail'] = 'Náhľad';
  360360$lang['title'] = 'názov';
  361 $lang['Categories management'] = 'Správa kategórií';
   361$lang['Album list management'] = 'Správa albumov';
  362362$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavenie aplikácie Piwigo';
  363363$lang['Piwigo administration'] = 'Administrácia aplikácie Piwigo';
  364 $lang['Edit a category'] = 'Editovať kategóriu';
   364$lang['Edit album'] = 'Editovať album';
  365365$lang['Group management'] = 'Správa skupín';
  366366$lang['User list'] = 'Zoznam používateľov';
   
  390390$lang['Unlocked'] = 'Odomknuté';
  391391$lang['unset'] = 'nenastavovať';
  392 $lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovať informácie o kategóriach';
   392$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizovať informácie o albumoch';
  393393$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovať informácie o fotografiách';
  394394$lang['Synchronize'] = 'Synchronizácia';
  395 $lang['reduce to single existing categories'] = 'previesť do jedinej existujúcej kategórie';
   395$lang['reduce to single existing albums'] = 'Previesť do jediného existujúceho albumu';
  396396$lang['Choose an option'] = 'Zvoliť nastavenie';
  397 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené kategórie a položky)';
   397$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené albumy a položky)';
  398398$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nie je rovnaká ako miestna';
  399399$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verzia súboru create_listing_file.php na vzdialenej stránke musí byť rovnaká ako verzia miestneho súboru';
   
  405405$lang['File/directory read error'] = 'Chyba pri čítaní súboru/adresára';
  406406$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nie je prístupný alebo neexistuje';
  407 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:';
   407$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:';
  408408$lang['missing thumbnail'] = 'žiadny náhľad';
  409 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategórie odstránené z databázy';
   409$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy odstránené z databázy';
  410410$lang['elements deleted in the database'] = 'položky odstránené z databázy';
  411411$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografie pre synchronizáciu metadat';
  412412$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informácie synchronizované z metadat súborov';
  413413$lang['errors during synchronization'] = 'chýb behom synchronizácie';
  414 $lang['categories added in the database'] = 'kategórie pridané do databázy';
   414$lang['albums added in the database'] = 'albumy pridané do databázy';
  415415$lang['elements added in the database'] = 'položky pridané do databázy';
  416416$lang['elements updated in the database'] = 'položky aktualizované v databáze';
   
  436436$lang['user_status_normal'] = 'Používateľ';
  437437$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  438 $lang['Virtual category'] = 'Virtuálna kategória';
   438$lang['Virtual album'] = 'Virtuálny album';
  439439$lang['Waiting'] = 'Na schválenie';
  440440$lang['default'] = 'východzí';
   
  443443$lang['Not linked elements'] = 'Nepripojené položky';
  444444$lang['Specials'] = 'Ostatné';
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Súbory s rovnakým názvom vo viac ako jednej fyzickej kategórii';
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Súbory s rovnakým názvom vo viac ako jednom fyzickom albume';
  446446$lang['Overall'] = 'Celkovo';
  447447$lang['Year'] = 'Rok';
   
  461461$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslať informačný e-mail používateľom skupiny';
  462462$lang['Group'] = 'Skupina';
  463 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategóriu %s';
   463$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštívilo album %s';
  464464$lang['Hello,'] = 'Dobrý deň,';
  465465$lang['See you soon.'] = 'Dovidenia.';
  466 $lang['Come to discover the category:'] = 'Navštívte kategóriu:';
   466$lang['Discover album:'] = 'Navštívte album:';
  467467$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
  468468$lang['none'] = 'žiadny';
   
  589589$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Zmeny boli dokončené s niekoľkými chybami.';
  590590$lang['Modify information'] = 'Upraviť informácie';
  591 $lang['edit category informations'] = 'upraviť informácie o kategórii';
   591$lang['edit album'] = 'upraviť informácie o albume';
  592592$lang['nothing'] = 'prázdne';
  593593$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradiť súčasné hodnoty prázdnymi';
   
  595595$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovať hodnotenie fotografií';
  596596$lang['Edit ranks'] = 'Upraviť hodnotenie';
  597 $lang['No element in this category'] = 'Kategória neobsahuje žiadnu položku';
   597$lang['No element in this album'] = 'Album neobsahuje žiadne položky';
  598598$lang['Images manual order was saved'] = 'Poradie fotografií bolo uložené';
  599599$lang['ranks'] = 'hodnotenie';
   
  610610// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  611611$lang['Upload Photos'] = 'Nahrať fotografie';
  612 $lang['Drop into category'] = 'Späť do kategórie';
   612$lang['Drop into album'] = 'Späť do albumu';
  613613$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridat pole';
  614614$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvorte "%s" adresár v koreňovom adresári inštalácie Piwigo';
  615615$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povoľte zápis (chmod 777,644,atď.) do "%s" adresára v koreňovom adresári inštalácie Piwigo';
  616 $lang['existing category'] = 'súčasná kategória';
  617 $lang['create a new category'] = 'vytvoriť novú kategóriu';
  618 $lang['Category name'] = 'Názov kategórie';
  619 $lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná';
   616$lang['existing album'] = 'súčasný album';
   617$lang['create a new album'] = 'Založiť nový album';
   618$lang['Album name'] = 'Názov albumu';
   619$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategória "%s" pridaná';
  620620$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrať fotografie';
  621621$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahraných';
  622622$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Úroveň súkromia údajov nastavená na "%s"';
  623 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategória "%s" teraz obsahuje %d fotografií';
   623$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategória "%s" teraz obsahuje %d fotografií';
  624624$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovať tento súbor %d fotografií';
  625625$lang['Select files'] = 'Výber súborov';
   
  679679$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"';
  680680$lang['Administration Home'] = 'Úvodná stránka administrácie';
  681 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategórie zoradené podľa abecedy';
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategórie zoradené zostupne podľa abecedy';
   681$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albumy zoradené podľa abecedy';
   682$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albumy zoradené zostupne podľa abecedy';
  683683$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmeňte farvy administrácie';
  684684$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte túto tému';
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3535$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (hodnotené %d krát)';
  3636$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  37 $lang['%d category updated'] = '%d kategória aktualizovaná';
  38 $lang['%d categories updated'] = '%d kategórie aktualizované';
   37$lang['%d album updated'] = '%d album aktualizovaný';
   38$lang['%d albums updated'] = '%d albumov aktualizovaných';
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d komentár na schválenie';
  4040$lang['%d comments to validate'] = '%d komentárov na schválenie';
   
  5858$lang['Author'] = 'Autor';
  5959$lang['Average rate'] = 'Priemerné hodnotenie';
  60 $lang['Categories'] = 'Kategórie';
  61 $lang['Category'] = 'Kategória';
   60$lang['Albums'] = 'Albumy';
   61$lang['Album'] = 'Album';
  6262$lang['Close this window'] = 'Zatvoriť okno';
  6363$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Kompletné RSS vlákno (fotografie, komentáre)';
   
  122122$lang['Tag'] = 'Kľúčové slovo';
  123123$lang['Tags'] = 'Kľúčové slová';
  124 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na týchto stránkach: nové fotografie, aktualizované kategórie, komentáre. Použite RSS čítačku';
   124$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS vlákno informuje o novinkách na týchto stránkach: nové fotografie, aktualizované albumy, komentáre. Použite RSS čítačku.';
  125125$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna';
  126126$lang['User comments'] = 'Komentáre používateľov';
   
  138138$lang['ascending'] = 'vzostupne';
  139139$lang['author(s) : %s'] = 'autor : %s';
  140 $lang['Expand all categories'] = 'Rozbaliť všetky kategórie';
   140$lang['Expand all albums'] = 'Rozbaliť všetky albumy';
  141141$lang['posted after %s (%s)'] = 'vložené po %s (%s)';
  142142$lang['posted before %s (%s)'] = 'vložené pred %s (%s)';
   
  194194$lang['Hello'] = 'Prihlásený ako';
  195195$lang['available for administrators only'] = 'prístupné len adminitrátorom';
  196 $lang['shows images at the root of this category'] = 'zobraziť fotografie v tejto kategórii';
   196$lang['shows images at the root of this album'] = 'shows images at the root of this album';
  197197$lang['See last users comments'] = 'Zobraziť najnovšie komentáre používateľov';
  198198$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'prispôsobiť vzhľad galérie';
   
  200200$lang['Home'] = 'Úvodná stránka';
  201201$lang['Identification'] = 'Identifikácia';
  202 $lang['in this category'] = 'v tejto kategórii';
  203 $lang['in %d sub-category'] = 'v %d podkategórii';
  204 $lang['in %d sub-categories'] = 'v %d podkategóriach';
   202$lang['in this album'] = 'v tomto albume';
   203$lang['in %d sub-album'] = 'v %d podalbume';
   204$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d podalbumoch';
  205205$lang['included'] = 'vrátane';
  206206$lang['Invalid password!'] = 'Neplatné heslo!';
   
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximálna šírka musí byť číslo väčšie ako 50';
  217217$lang['display a calendar by creation date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vytvorenia';
  218 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobraziť všetky objekty v podkategóriach';
   218$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'zobraziť všetky objekty v podalbumoch';
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'návrat do normálneho zobrazenia';
  220220$lang['display a calendar by posted date'] = 'zobraziť v kalendári podľa dátumu vloženia';
   
  254254$lang['Random pictures'] = 'Náhodný výber';
  255255$lang['display a set of random pictures'] = 'Zobraziť sadu fotografií podľa náhodného výberu';
  256 $lang['Recent categories'] = 'Nové kategórie';
  257 $lang['display recently updated categories'] = 'zobraziť novo pridané kategórie';
   256$lang['Recent albums'] = 'Nové albumy';
   257$lang['display recently updated albums'] = 'zobraziť novo pridané albumy';
  258258$lang['Recent period'] = 'Doba, počas ktorej sú fotografie zobrazované ako novo pridané';
  259259$lang['Recent pictures'] = 'Nové fotografie';
   
  271271$lang['return to homepage'] = 'späť na úvodnú stránku';
  272272$lang['Search for Author'] = 'Hľadať autora';
  273 $lang['Search in Categories'] = 'Hľadanie v kategóriach';
   273$lang['Search in albums'] = 'Hľadanie v albumoch';
  274274$lang['Search by Date'] = 'Hľadať podľa dátumu pridania';
  275275$lang['Date'] = 'Od';
   
  282282$lang['Search Options'] = 'Kritéria vyhľadávania';
  283283$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhľadávania';
  284 $lang['Search in subcategories'] = 'Hľadať v podkategóriach';
   284$lang['Search in sub-albums'] = 'Hľadanie v subalbumoch';
  285285$lang['searched words : %s'] = 'hľadať slová: %s';
  286286$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  287 $lang['set as category representative'] = 'Nastaviť kategóriu ako vzorovú';
   287$lang['set as album representative'] = 'nastaviť album ako reprezentatívny';
  288288$lang['Show number of comments'] = 'Ukázať počet komentárov';
  289289$lang['Show number of hits'] = 'Ukázať počet zobrazení';
   
  327327$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s';
  328328$lang['Registration of %s'] = 'Registrácia %s';
  329 $lang['Category: %s'] = 'Kategória: %s';
   329$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  330330$lang['Picture name: %s'] = '*Názov fotografie: %s';
  331331$lang['Creation date: %s'] = 'Dátum vytvorenia: %s';
   
  337337$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.';
  338338$lang['a user use already this mail address'] = 'táto e-mailová adresa je už používaná';
  339 $lang['Category results for'] = 'Výsledky pre kategórie';
   339$lang['Album results for'] = 'Výsledky pre album';
  340340$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pre kľúčové slová';
  341341$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
 • trunk/language/sk_SK/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3838
  3939// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  40 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všetky podkategórie súkromných kategórií sa stanú súkromnými';
   40$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Všetky subalbumy súkromných albumov budú súkromné';
  4141$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Používateľské oprávnenia a oprávnenia skupín boli vymazané';
  4242$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurárie boli zachované len predpony náhľadov a mailová adresa webmastra.';
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d baglanti';
  2525$lang['%d associations'] = '%d baglantilar';
  26 $lang['%d category including'] = '%d kategori ekleniyor';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d kategoriler ekleniyor';
   26$lang['%d album including'] = '%d albüm dahil';
   27$lang['%d albums including'] = '%d albümler dahil';
  2828$lang['%d physical'] = ' %d fiziksel';
  2929$lang[' and %d virtual'] = ' and %d sanal';
  30 $lang['%d category moved'] = '%d kategori tasindi';
  31 $lang['%d categories moved'] = '%d kategoriler tasindi';
   30$lang['%d album moved'] = '%d albüm taşındı';
   31$lang['%d albums moved'] = '%d albümler taşındı';
  3232$lang['%d group'] = '%d grup';
  3333$lang['%d groups'] = '%d gruplar';
   
  5656$lang['Add'] = 'Ekle';
  5757$lang['Allow user registration'] = 'kullanici kaydina izin ver';
  58 $lang['Apply to subcategories'] = 'alt kategorileri uygula';
   58$lang['Apply to sub-albums'] = 'bu altalbümlere uygula';
  5959$lang['Associated'] = 'baglantili';
  60 $lang['Association to categories'] = 'kategorileri baglantila';
   60$lang['Association to categories'] = ' bu albümlere ilişkilendir';
  6161$lang['Batch management'] = 'toplu komut yönetimi';
  6262$lang['Caddie management'] = 'yardimci yönetimi';
  6363$lang['Caddie'] = 'yardimci';
  64 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategori onaylandi, Grup yöneticisine tesekkür ederiz.';
  65 $lang['Categories manual order was saved'] = 'Kategorileriler el ile düzenlendi. Degisiklikler kaydedildi.';
  66 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Kategori ve içerigi ilgili kategorilerle baglantilandirildi.: %s';
   64$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albümler grup sayesinde yetkili';
   65$lang['Album manual order was saved'] = 'Albümlerin sıralaması kayıt edildi';
   66$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albüm fotoğrafları aşağıdaki albümlere ilişkili: %s';
  6767$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Güncelleme denetimi sonuçlanamiyor, Yaptiginiz islem basarisiz oldu..';
  6868$lang['Check for upgrade'] = 'Güncellemelere bak';
   
  102102$lang['Informations'] = 'Bilgiler';
  103103$lang['Install'] = 'Kur';
  104 $lang['Link all category elements to a new category'] = 'Tüm kategori içeriklerini yeni kategoriyle bagla';
  105 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Tüm kategori içeriklerini varolan kategorilerle bagla';
  106 $lang['Linked categories'] = 'bagli kategoriler';
   104$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Bütün albüm resimlerini yeni albümü bağla';
   105$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Bütün albüm resimlerini olan albümlere bağla';
   106$lang['Linked albums'] = 'bağlanan albümler';
  107107$lang['Lock gallery'] = 'galeriyi kilitle';
  108108$lang['Maintenance'] = 'Bakim';
  109 $lang['Manage permissions for a category'] = 'Kategori izinlerini düzenle';
   109$lang['Edit album permissions'] = 'albüm yetkilerini düzenle';
  110110$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Grup izinlerini düzenle"%s"';
  111111$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Kullanici izinlerini düzenle "%s"';
   
  113113$lang['Members'] = 'Üyeler';
  114114$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan senkronize edildi';
  115 $lang['Move categories'] = 'Kategorileri Tasi';
   115$lang['Move albums'] = 'albümleri taşı';
  116116$lang['Move'] = 'Tasi';
  117117$lang['Name'] = 'Isim';
  118118$lang['New name'] = 'Yeni isim';
  119 $lang['New parent category'] = 'Yeni ana kategori';
   119$lang['New parent album'] = 'yeni ana albüm';
  120120$lang['New tag'] = 'Yeni etiket';
  121121$lang['Number of comments per page'] = 'Her sayfadaki yorum sayisi';
  122122$lang['Number of rates'] = 'Reyting sayisi';
  123123$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Yaratilacak thumbnail sayisi';
  124 $lang['Only private categories are listed'] = 'Sadece özel kategoriler listendi';
   124$lang['Only private albums are listed'] = 'sadecee özel albümler listelendi';
  125125$lang['Operating system'] = 'Isletim sistemi';
  126126$lang['Options'] = 'Seçenekler';
  127 $lang['Other private categories'] = 'Diger özel kategoriler';
   127$lang['Other private albums'] = 'diğer özel albümler';
  128128$lang['Page banner'] = 'Sayfa banneri';
  129 $lang['Parent category'] = 'Ana kategori';
   129$lang['Parent album'] = 'Ana albüm';
  130130$lang['Path'] = 'Yol';
  131131$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  132 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s zateb %s kategorisi tarafindan kullanildi. Önce permalink geçmisten siliniz.';
   132$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s albüm tarafından kullanıldı %s. Önce onu permalik geçmişinden siliniz';
  133133$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Permalik ismi a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" yada "/" karekterlerinden olusmalidir. Sayisal olmamali veya sayi ile baslamamalidir';
  134 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Permalink %s zaten %s kategorisi tarafindan kullanildi';
   134$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s albüm tarafından kullanıldı%s';
  135135$lang['Permalink history'] = 'Permalinler geçmisi';
  136136$lang['Permalinks'] = 'Permalinkler';
   
  150150$lang['Reject'] = 'Reddet';
  151151$lang['Representant'] = 'Temsilen';
  152 $lang['Representation of categories'] = 'Kategoriler temsilcisi';
   152$lang['Representation of albums'] = 'Albüm gösterimi';
  153153$lang['Representative'] = 'Temsilci';
  154154$lang['Represents'] = 'Temsilciler';
  155155$lang['Save order'] = 'Düzeni kaydet';
  156156$lang['Save to permalink history'] = 'Permalinkler geçmisini kaydet';
  157 $lang['Select at least one category'] = 'En az bir kategori seçiniz';
   157$lang['Select at least one album'] = 'en az bir albüm seçiniz';
  158158$lang['Select at least one picture'] = 'En az bir resim seçiniz';
  159159$lang['Select at least one user'] = 'En az bir kullanici seçiniz';
   
  162162$lang['Status'] = 'Durum';
  163163$lang['Statistics'] = 'Istatistikler';
  164 $lang['Storage category'] = 'Depolama kategori';
   164$lang['Storage album'] = 'Depola albümü';
  165165$lang['Sum of rates'] = 'Toplam reytingler';
  166166$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Etiket "%s" zaten var';
   
  178178$lang['Validation'] = 'Dogrula';
  179179$lang['Version'] = 'Versiyon';
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Sanal kategoriler hareketi';
  181 $lang['Virtual categories to move'] = 'Tasinacak sanal kategoriler';
  182 $lang['Virtual category name'] = 'Sanal kategori ismi';
   180$lang['Virtual categories movement'] = 'Sanal albümler hareket';
   181$lang['Virtual albums to move'] = 'Taşınacak sanal albümler';
   182$lang['Virtual album name'] = 'Sanal albüm ismi';
  183183$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Site yöneticisi silinemez';
  184184$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Gelistirme kaynaklarini kullaniyorsunuz incelemek mümkün degil';
  185185$lang['You cannot delete your account'] = 'Kendi hesabinizi silemezsiniz';
  186 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Bir kategoriyi onun alt kategorisi içine tasiyamazsiniz';
   186$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Bir albümü kendi alt bölümü içindeki albüme taşıyamazsınız';
  187187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Silme islemini onaylayiniz';
  188188$lang['add tags'] = 'Etiketler ekle';
  189189$lang['Adviser'] = 'Danisman';
  190 $lang['associate to category'] = 'Kategoriye iliskilendirmek';
   190$lang['Associate to album'] = 'bağla albüme';
  191191$lang['associate to group'] = 'Gruba iliskilendirmek';
  192192$lang['Authorized'] = 'Yetkili';
  193 $lang['Add a virtual category'] = 'Sanal bir kategori ekle';
  194 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Seçili kategorilere yorum eklemek için kullanicilara yetkilendirin';
  195 $lang['The name of a category should not be empty'] = 'Kategori ismi bos olamaz';
  196 $lang['Lock categories'] = 'Kategorileri kilitle';
  197 $lang['Private category'] = 'Özel kategori';
  198 $lang['Public category'] = 'Genel kategori';
   193$lang['Add a virtual album'] = 'sanal albüm ekle';
   194$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Kullanıcıları seçilen albümler için yorum yapmaya yetkilendir';
   195$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albüm ismi boş olamaz';
   196$lang['Lock albums'] = 'albümlerikilitle';
   197$lang['Private'] = 'Özel albüm';
   198$lang['Public'] = 'Genel albüm';
  199199$lang['Find a new representant by random'] = 'Rasgele yeni bir temsilci bul';
  200200$lang['Public / Private'] = 'Genel / Özel';
  201 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Seçilen kategoriler için yetkileri ayarla';
  202 $lang['Select uploadable categories'] = 'Yüklenebilir kategorileri seçiniz';
  203 $lang['Virtual category added'] = 'Sanal kategori eklendi';
  204 $lang['Virtual category deleted'] = 'Sanal kategori silindi';
  205 $lang['Category'] = 'Kategori';
   201$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Seçilen albümler için yetkileri yönetimi';
   202$lang['Select uploadable albums'] = 'yüklenebilir albümleri seç';
   203$lang['Virtual album added'] = 'sanal albüm eklendi';
   204$lang['Virtual album deleted'] = 'sanal albüm silindi';
   205$lang['Album'] = 'Albüm';
  206206$lang['Access type'] = 'Erisim türü';
  207207$lang['Comments'] = 'Yorumlar';
   
  214214$lang['confirm'] = 'Onayla';
  215215$lang['Date'] = 'Tarih';
  216 $lang['delete category'] = 'Kategoriyi sil';
  217 $lang['dissociate from category'] = 'Kategoriden ayirmak';
   216$lang['delete album'] = 'albümüsil';
   217$lang['Dissociate from album'] = 'albümden ayır';
  218218$lang['dissociate from group'] = 'Gruptan ayirmak';
  219 $lang['edit category permissions'] = 'Kategorideki izinleri degistir';
  220 $lang['Category informations updated successfully.'] = 'Kategori bilgiler basariyla güncellendi.';
   219$lang['edit album permissions'] = 'albüm yetkilerini düzenle';
   220$lang['Album updated successfully'] = 'Albüm bilgileri güncellendi.';
  221221$lang['Authorize upload'] = 'Yükleme izni';
  222222$lang['elements per page'] = 'Safya basina içerikler';
   
  235235$lang['This name is already used by another group.'] = 'Bu isim baska bir grup tarafindan kullanilmaktadir';
  236236$lang['High definition'] = 'Yüksek çözünürlüklü';
  237 $lang['jump to category'] = 'Kategoriye geç';
   237$lang['jump to album'] = 'albüme geç';
  238238$lang['jump to image'] = 'Resime geç';
  239239$lang['leave'] = 'Ayril';
  240240$lang['Lock'] = 'Kilit';
  241241$lang['Locked'] = 'Kilitlendi';
  242 $lang['manage category elements'] = 'Kategori içerigini yönet';
  243 $lang['manage sub-categories'] = 'Alt kategorileri yönet';
   242$lang['manage album elements'] = 'albüm resimlerini yönet';
   243$lang['manage sub-albums'] = 'yönet alt-albümler';
  244244$lang['Manage'] = 'Yönet';
  245245$lang['maximum height'] = 'Maksimum yükseklik';
   
  351351$lang['status'] = 'Durum';
  352352$lang['Directory'] = 'Dizin';
  353 $lang['sub-categories'] = 'Alt Kategori';
   353$lang['sub-albums'] = 'alt-albümler';
  354354$lang['synchronize metadata'] = 'Senkronize metadata';
  355355$lang['target'] = 'Hedef';
  356356$lang['Thumbnail'] = 'Küçük resim';
  357357$lang['title'] = 'Baslik';
  358 $lang['Categories management'] = 'Kategoriler yönetimi';
   358$lang['Album list management'] = 'Albümler yönetimi';
  359359$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo yapilandirma';
  360360$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo yönetim';
  361 $lang['Edit a category'] = 'Kategori düzenle';
   361$lang['Edit album'] = 'albüm düzenle';
  362362$lang['Group management'] = 'Grup yönetimi';
  363363$lang['User list'] = 'Kullanicilar listesi';
   
  388388$lang['unset'] = 'Kaldirmak';
  389389$lang['Month'] = 'Sıra';
  390 $lang['Update categories informations'] = 'Kategorilerin bilgilerini güncelle';
   390$lang['Update albums informations'] = 'albümlerin bilgilerini güncelle';
  391391$lang['Update images informations'] = 'Resimlerin bilgilerini güncelle';
  392392$lang['Synchronize'] = 'Senkronize';
  393 $lang['reduce to single existing categories'] = 'Tek mevcut kategorilere azaltmak';
   393$lang['reduce to single existing albums'] = 'mevcut albümleri küçült';
  394394$lang['Choose an option'] = 'Bir seçenek seç';
  395 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'en fazla bilgi göster(eklenen kategorileri ve elemanları,silinenkategoriler ve elemanları)';
   395$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'Ekran en fazla bilgisi (eklenen albümler resimler, silinen albümler resimler)';
  396396$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo sürümü uzak sitede farklı';
  397397$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Uzak site ve Piwigo üzerinde create_listing_file.php sürümleri aynı olmalıdır';
   
  403403$lang['File/directory read error'] = 'Dosya / dizin okuma hatası';
  404404$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Dosya veya dizin erişemez (ya yok yada erişim reddedildi)';
  405 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Bir resim thumbnail (küçük resim) gerektirir. Thumbnail alt dizinde mevcut kategori dizinin "thumbnail" listesinde olmalıdır.Thumbnail yapılandırılmış thumbnail öneki ve uzantısı ile aşağıdaki listede arasında olmalıdır :';
   405$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Bir resim thumbnail (küçük resim) gerektirir. Thumbnail alt dizinde mevcut kategori dizinin "thumbnail" listesinde olmalıdır.Thumbnail yapılandırılmış thumbnail öneki ve uzantısı ile aşağıdaki listede arasında olmalıdır :';
  406406$lang['missing thumbnail'] = 'thumbnail eksik';
  407 $lang['categories deleted in the database'] = 'kategoriler veritabanından silindi';
   407$lang['albums deleted in the database'] = 'veri tabanından silinen albümler';
  408408$lang['elements deleted in the database'] = 'elemanlar veritabanında silindi';
  409409$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'metadata senkronizasyon için görüntüleri adayları';
  410410$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'elemanları bilgiler dosyaları ile metadata senkronize edildi';
  411411$lang['errors during synchronization'] = 'Senkronizasyon sırasında hatalar';
  412 $lang['categories added in the database'] = 'kategoriler veritabanında eklendi';
   412$lang['albums added in the database'] = 'veri tabanına eklenen albümler';
  413413$lang['elements added in the database'] = 'elemanlar veritabanında ekledi';
  414414$lang['elements updated in the database'] = 'elemanlar veritabanında güncellendi';
   
  434434$lang['user_status_normal'] = 'Kullanıcı';
  435435$lang['user_status_webmaster'] = 'Site Yöneticisi';
  436 $lang['Virtual category'] = 'Sanal kategori';
   436$lang['Virtual album'] = 'Sanal albüm';
  437437$lang['Waiting'] = 'Bekleyen';
  438438$lang['default'] = 'Varsayılan';
   
  441441$lang['Not linked elements'] = 'Bağlantısız elemanları';
  442442$lang['Specials'] = 'Özel Ürünler';
  443 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Birden fazla fiziksel kategoride Özdeş dosyalar isimleri';
   443$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'birden fazla fiziksel albüm içinde aynı dosya isimleri';
  444444$lang['Overall'] = 'Genel bakış';
  445445$lang['Year'] = 'Yıl';
   
  458458$lang['Send an information email to group members'] = 'Grup üyelerine bilgi e-postası gönder';
  459459$lang['Group'] = 'Grup';
  460 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Kategoriyi ziyaret et %s';
   460$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] albümü gez%s';
  461461$lang['Hello,'] = 'Merhaba,';
  462462$lang['See you soon.'] = 'Sonra görüşürüz.';
  463 $lang['Come to discover the category:'] = 'Kategoriyi keşfet:';
   463$lang['Discover album:'] = 'Albümü tanı:';
  464464$lang['Mail content'] = 'Posta içeriği';
  465465$lang['none'] = 'Hiç';
   
  585585$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'ptimizasyonları bazı hatalar ile tamamlanmıştır.';
  586586$lang['Modify information'] = 'Bilgi değiştirme';
  587 $lang['edit category informations'] = 'Bu kategoride bilgileri düzenlemek';
   587$lang['edit album'] = 'albüm bilgisini düzenle';
  588588$lang['nothing'] = 'hiçbir şey';
  589589$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'boş olan değerleri geçersiz kılar';
   
  591591$lang['Manage image ranks'] = 'Resim rütbesini yönet';
  592592$lang['Edit ranks'] = 'Rütbeleri yönet';
  593 $lang['No element in this category'] = 'Bu kategoride hiçbir eleman yok';
   593$lang['No element in this album'] = 'albümde eleman yok';
  594594$lang['Images manual order was saved'] = 'Resimlerin elle sırlandırılması kayıt edildi';
  595595$lang['ranks'] = 'rütbeler';
   
  634634$lang['unknown'] = 'bilinmeyen';
  635635$lang['Upload Photos'] = 'Resimler Yükle';
  636 $lang['Drop into category'] = 'Kategori içine bırak';
   636$lang['Drop into album'] = 'albüm içine bırak';
  637637$lang['+ Add an upload box'] = '+ Bir yükleme kutusu ekleyin';
  638638$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Bir "%s" dizini açınız Piwigo kurduğunuz yerde.';
  639639$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Yetki veriniz (chmod 777) "%s" dizinine chmod 777 yapınız Piwigo kurduğunuz yerde';
  640 $lang['existing category'] = 'kategori mevcut';
  641 $lang['create a new category'] = 'yeni bir kategori yarat';
  642 $lang['Category name'] = 'kategori ismi';
  643 $lang['Category "%s" has been added'] = 'kategori "%s" eklendi';
   640$lang['existing album'] = 'olan albüm';
   641$lang['create a new album'] = 'albüm albüm aç';
   642$lang['Album name'] = 'Albüm ismi';
   643$lang['Album "%s" has been added'] = 'kategori "%s" eklendi';
  644644$lang['Uploaded Photos'] = 'Yüklenen resimler';
  645645$lang['%d photos uploaded'] = '%d resimler yüklendi';
  646646$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Gizlilik seviyesi "%s" için';
  647 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'kategori "%s" şimdi %d resimlerini içeriyor';
   647$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'kategori "%s" şimdi %d resimlerini içeriyor';
  648648$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Düzenle bu dizi %d resimleri';
  649649$lang['Select files'] = 'Dosyaları seçin';
   
  672672$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Yazma erişimi ekle "%s" dizinine';
  673673$lang['Administration Home'] = 'Yönetim Ana sayfa';
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategoriler alfabetik sayısal sıralaması';
  675 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategoriler ters alfabetik sayısal sıralaması';
   674$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albümler alfabetik sıralamada';
   675$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albümler ters alfabetik sıralamada';
  676676$lang['Change Admin Colors'] = 'Yönetim sayfa renk değişimi';
  677677$lang['Delete this theme'] = 'Bu temayı sil';
 • trunk/language/tr_TR/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3030
  3131$lang['%d Kb'] = '%d Kilobayt';
  32 $lang['%d category updated'] = '%d Kategori Güncellendi';
  33 $lang['%d categories updated'] = '%d Kategoriler Güncellendi';
   32$lang['%d album updated'] = '%d albüm güncellendi';
   33$lang['%d albums updated'] = '%d albümler güncellendi';
  3434$lang['%d comment to validate'] = '%d Doğrulanacak yorum';
  3535$lang['%d comments to validate'] = '%d Doğrulanacak yorumlar ';
   
  5353$lang['Author'] = 'Yazar';
  5454$lang['Average rate'] = 'Ortalama Puan';
  55 $lang['Categories'] = 'Kategoriler';
  56 $lang['Category'] = 'Kategori';
   55$lang['Albums'] = 'Albümler';
   56$lang['Album'] = 'Albüm';
  5757$lang['Close this window'] = 'Pencereyi Kapat';
  5858$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = ' RSS alanını tamamla  (resimler, yorumlar)';
   
  116116$lang['Tag'] = 'Etiket';
  117117$lang['Tags'] = 'Etiketler';
  118 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS beslemeleri bu site üzerinden gelen haberleri kolay bir şekilde okumanızı sağlar.';
   118$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Bu RSS beslemesi bu siteden yeni resimler, güncellenen albümler, yeni yorumlar içerir. Bir RSS okuyucu ile kullanılabilir';
  119119$lang['Unknown feed identifier'] = 'Bilinmeyen besleme kimliği';
  120120$lang['User comments'] = 'Ziyaretçi Yorumları';
   
  132132$lang['ascending'] = 'Artan';
  133133$lang['author(s) : %s'] = 'Yazar(lar) : %s';
  134 $lang['Expand all categories'] = 'Tüm kategorileri genişlet';
   134$lang['Expand all albums'] = 'albümleriaç';
  135135$lang['posted after %s (%s)'] = 'Şundan sonra gönderildi %s (%s)';
  136136$lang['posted before %s (%s)'] = 'Şundan önce gönderildi %s (%s)';
   
  189189$lang['Hello'] = 'Merhaba';
  190190$lang['available for administrators only'] = 'Yöneticilere Özel';
  191 $lang['shows images at the root of this category'] = 'Bu kategori anasayfası';
   191$lang['shows images at the root of this album'] = 'bu albüm kökündeki resimleri gösterir';
  192192$lang['See last users comments'] = 'Son Yorumları Gör';
  193193$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Galeri görünümünü düzenle';
   
  195195$lang['Home'] = 'Anasayfa';
  196196$lang['Identification'] = 'Kimlik';
  197 $lang['in this category'] = 'Bu kategoride';
  198 $lang['in %d sub-category'] = '%d tane alt kategori';
  199 $lang['in %d sub-categories'] = '%d tane alt kategori';
   197$lang['in this album'] = ' bu albüm içinde';
   198$lang['in %d sub-album'] = 'bu %d alt-albümiçinde';
   199$lang['in %d sub-albums'] = 'bu %d alt-albümler içinde';
  200200$lang['included'] = 'dahili';
  201201$lang['Invalid password!'] = 'Yanlış Parola!';
   
  217217$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
  218218$lang['Browser: %s'] = 'Web Tarayıcı: %s';
  219 $lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Tüm kategorilerdeki ve alt kategorilerdeki içeriği göster';
   219$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'albümlere ve alt albümlere ait bütün elemanları göster';
  220220$lang['return to normal view mode'] = 'normal görüntü moduna geri dön';
  221221$lang['display a calendar by posted date'] = 'gönderme gününü takvimde göster';
   
  255255$lang['Random pictures'] = 'Karışık resimler';
  256256$lang['display a set of random pictures'] = 'rastgele birkaç resim göster';
  257 $lang['Recent categories'] = 'Son eklenen kategoriler';
  258 $lang['display recently updated categories'] = 'yakın zamanda eklenen kategorileri göster';
   257$lang['Recent albums'] = 'son albümler';
   258$lang['display recently updated albums'] = 'son güncellenen albümleri göster';
  259259$lang['Recent period'] = 'yakın dönem';
  260260$lang['Recent pictures'] = 'Son eklenen resimler';
   
  277277$lang['Admin: %s'] = 'Yönetici: %s';
  278278$lang['Registration of %s'] = 'Tescil Eden: %s';
  279 $lang['Category: %s'] = 'Kategori: %s';
   279$lang['Album: %s'] = 'Albüm: %s';
  280280$lang['Picture name: %s'] = 'resim Adı: %s';
  281281$lang['Creation date: %s'] = 'Yaratma Tarihi: %s';
   
  285285$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Yönetici, webmaster ve özel kullanıcı bu metodu kullanamaz';
  286286$lang['a user use already this mail address'] = 'bu e-posta adresi başka bir kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.';
  287 $lang['Category results for'] = 'kategori sonuçları';
   287$lang['Album results for'] = 'Albüm sonuçları';
  288288$lang['Tag results for'] = 'işaretleme sonuçları';
  289289$lang['from %s to %s'] = 'şundan %s buna %s';
   
  333333$lang['return to homepage'] = 'ana sayfaya dönüş';
  334334$lang['Search for Author'] = 'yayımcı kullanıcı adıyla ara';
  335 $lang['Search in Categories'] = 'Kategorilerde ara';
   335$lang['Search in albums'] = 'Albümlerde ara';
  336336$lang['Search by Date'] = 'tarihe göre ara';
  337337$lang['Date'] = 'tarih';
   
  344344$lang['Search Options'] = 'Detaylı arama';
  345345$lang['Search results'] = 'Arama sonuçları';
  346 $lang['Search in subcategories'] = 'Alt kategorilerde ara';
   346$lang['Search in sub-albums'] = 'Altalbümlerde Ara';
  347347$lang['Contact'] = 'iletişim';
  348348$lang['Show number of comments'] = 'yorumların sayısını göster';
   
  373373$lang['searched words : %s'] = 'aranan kelimeler : %s';
  374374$lang['display a calendar by creation date'] = 'oluşturma tarihini takvimde göster';
  375 $lang['set as category representative'] = 'varsayılan kategori yap';
   375$lang['set as album representative'] = 'albüm temsilcisi oalrak ayarla';
  376376$lang['slideshow'] = 'slayt gösterisi';
  377377$lang['the beginning'] = 'başlangıç';
 • trunk/language/tr_TR/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3434$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Sadece yönetici güncelleme çalistirabilir: Asagidan giris yapin.";
  3535$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "Güncelleme çalistirmak için yetkiniz yok";
  36 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "Özel kategorilerin tüm alt kategorileri de özel olur";
   36$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Özel albümlerin alt albümleri de özel olur';
  3737$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Kullanicilar ve gruplarin izinleri silinmistir";
  3838$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "Sadece küçük resim ön eki ve site yöneticisi posta adresiniz önceki yapilandirman kaydedili";
 • trunk/language/zh_CN/admin.lang.php

  r8255 r8270  
  2424$lang['%d association'] = '%d 相关';
  2525$lang['%d associations'] = '%d 相关';
  26 $lang['%d category including'] = '包含 %d 类';
  27 $lang['%d categories including'] = '包含 %d 等类';
   26$lang['%d album including'] = '%d 相册包含中';
   27$lang['%d albums including'] = '%d 相册包含中';
  2828$lang['%d physical'] = '物理 %d';
  2929$lang['%d physical'] = '物理 %d ';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' 和 虚拟 %d ';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' 和 虚拟 %d ';
  32 $lang['%d category moved'] = '%d 类已迁移';
  33 $lang['%d categories moved'] = '%d 等类已迁移';
   32$lang['%d album moved'] = '%d 相册已移动';
   33$lang['%d albums moved'] = '%d 相册已移动';
  3434$lang['%d group'] = '%d 组';
  3535$lang['%d groups'] = '%d 组';
   
  5858$lang['Add'] = '增加';
  5959$lang['Allow user registration'] = '允许用户注册';
  60 $lang['Apply to subcategories'] = '应用于子类中';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = '应用到子相册';
  6161$lang['Associated'] = '关联于';
  62 $lang['Association to categories'] = '与类相关联';
   62$lang['Association to categories'] = '相册联盟';
  6363$lang['Batch management'] = '分批管理';
  6464$lang['Caddie management'] = '购物篮管理';
  6565$lang['Caddie'] = '购物篮';
  66 $lang['Categories authorized thanks to group associations'] = '同组成员可以访问授权类';
  67 $lang['Categories manual order was saved'] = '类手动排序已保存';
  68 $lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = '本类成员与如下类产生关联: %s';
   66$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = '相册组织授权感谢协会';
   67$lang['Album manual order was saved'] = '相册手工排序已保存';
   68$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = '相册里的相片已联合到以下相册: %s';
  6969$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = '因未知原因导致更新检测失败.';
  7070$lang['Check for upgrade'] = '检测更新';
   
  104104$lang['Informations'] = '信息';
  105105$lang['Install'] = '安装';
  106 $lang['Link all category elements to a new category'] = '把所有本类中的成员关联到一个新类';
  107 $lang['Link all category elements to some existing categories'] = '把所有本类中的成员关联到已存在类中';
  108 $lang['Linked categories'] = '关联类';
   106$lang['Link all album elements to a new album'] = '链接所有相册的相片到新的相册';
   107$lang['Link all album elements to some existing albums'] = '链接所有相册的相片到现有的相册';
   108$lang['Linked albums'] = '已链接相册';
  109109$lang['Lock gallery'] = '冻结图库';
  110110$lang['Maintenance'] = '维护';
  111 $lang['Manage permissions for a category'] = '对类进行权限管理';
   111$lang['Edit album permissions'] = '管理相册的权限';
  112112$lang['Manage permissions for group "%s"'] = '对组 "%s" 进行权限管理';
  113113$lang['Manage permissions for user "%s"'] = '对用户 "%s" 进行权限管理';
   
  115115$lang['Members'] = '成员';
  116116$lang['Metadata synchronized from file'] = '对文件进行元数据同步';
  117 $lang['Move categories'] = '移动类';
   117$lang['Move albums'] = '移动相册';
  118118$lang['Move'] = '移动';
  119119$lang['Name'] = '名字';
  120120$lang['New name'] = '新名';
  121 $lang['New parent category'] = '新父类';
   121$lang['New parent album'] = '新的父相册';
  122122$lang['New tag'] = '新标签';
  123123$lang['Number of comments per page'] = '每页评论数';
  124124$lang['Number of rates'] = '投票数';
  125125$lang['Number of thumbnails to create'] = '缩略图数';
  126 $lang['Only private categories are listed'] = '只列表显示私类';
   126$lang['Only private albums are listed'] = '只列出私有相册';
  127127$lang['Operating system'] = '操作系统';
  128128$lang['Options'] = '选项';
  129 $lang['Other private categories'] = '另外私类';
   129$lang['Other private albums'] = '其他私有相册';
  130130$lang['Page banner'] = '页标语';
  131 $lang['Parent category'] = '父类';
   131$lang['Parent album'] = '父相册';
  132132$lang['Path'] = '路径';
  133133$lang['Permalink'] = '固定链接';
  134 $lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = '链接 %s 先前已经被类 %s 使用. 请删除固定链接历史记录';
   134$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = '固定链接 %s 已被 %s 相册使用了。请先从固定链接历史记录删除。';
  135135$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = '固定链接中包含了非法字符("a-zA-Z0-9", "-", "_" ou "/"). 禁止使用数字和以"-"开头后面紧跟数字';
  136 $lang['Permalink %s is already used by category %s'] = '链接 %s 已经被类 %s 使用.';
   136$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = '固定链接 %s 已被 %s 相册使用了';
  137137$lang['Permalink history'] = '固定链接历史记录';
  138138$lang['Permalinks'] = '固定链接';
   
  152152$lang['Reject'] = '取消';
  153153$lang['Representant'] = '代理人';
  154 $lang['Representation of categories'] = '类表现';
   154$lang['Representation of albums'] = '相册代表';
  155155$lang['Representative'] = '代理人';
  156156$lang['Represents'] = '代理';
  157157$lang['Save order'] = '保存排序';
  158158$lang['Save to permalink history'] = '保存到固定链接的历史记录中';
  159 $lang['Select at least one category'] = '至少选中一个类';
   159$lang['Select at least one album'] = '选择最后一个相册';
  160160$lang['Select at least one picture'] = '至少选中一张图片';
  161161$lang['Select at least one user'] = '至少选中一个用户';
   
  164164$lang['Status'] = '状态';
  165165$lang['Statistics'] = '统计';
  166 $lang['Storage category'] = '保存类';
   166$lang['Storage album'] = '存储相册';
  167167$lang['Sum of rates'] = '总投票分';
  168168$lang['Tag "%s" already exists'] = '标签 "%s" 已存在';
   
  180180$lang['Validation'] = '确认';
  181181$lang['Version'] = '版本';
  182 $lang['Virtual categories movement'] = '移动虚拟类';
  183 $lang['Virtual categories to move'] = '将要移动的虚拟类';
  184 $lang['Virtual category name'] = '虚拟类名';
   182$lang['Virtual categories movement'] = '虚拟相册移动操作';
   183$lang['Virtual albums to move'] = '移动虚拟相册';
   184$lang['Virtual album name'] = '虚拟相册名称';
  185185$lang['Webmaster cannot be deleted'] = '不能删除网管帐户';
  186186$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = '你运行的是源码开发版本, 不能检测最新版.';
  187187$lang['You cannot delete your account'] = "你不能删除自己本身帐号";
  188 $lang['You cannot move a category in its own sub category'] = '你不能把类移到它本身子类中';
   188$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = '您不能将一个相册移动到其子相册里';
  189189$lang['You need to confirm deletion'] = '你必须确认删除操作';
  190190$lang['add tags'] = '增加标签';
  191191$lang['Adviser'] = '顾问';
  192 $lang['associate to category'] = '关联到类';
   192$lang['Associate to album'] = '联合到相册';
  193193$lang['associate to group'] = '关联到组';
  194194$lang['Authorized'] = '授权';
  195 $lang['Add a virtual category'] = '增加虚拟类';
  196 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = '允许用户对所选类发表评论';
  197 $lang['The name of a category should not be empty'] = '类名不能为空';
  198 $lang['Lock categories'] = '冻结类';
  199 $lang['Private category'] = '私类';
  200 $lang['Public category'] = '公类';
   195$lang['Add a virtual album'] = '添加一个虚拟相册';
   196$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = '让用户可在所选相册里发表评论';
   197$lang['The name of an album must not be empty'] = '相册名称不能为空';
   198$lang['Lock albums'] = '锁定相册';
   199$lang['Private'] = '私有相册';
   200$lang['Public'] = '公共相册';
  201201$lang['Find a new representant by random'] = '随机寻找代理人';
  202202$lang['Public / Private'] = '公有 / 私有';
  203 $lang['Manage authorizations for selected categories'] = '管理所选类权限';
  204 $lang['Select uploadable categories'] = '选择上传类';
  205 $lang['Virtual category added'] = '虚拟类已加入';
  206 $lang['Virtual category deleted'] = '虚拟类已删除';
  207 $lang['Category'] = '类';
   203$lang['Manage authorizations for selected albums'] = '管理所选相册的授权';
   204$lang['Select uploadable albums'] = '选择可上传的相册';
   205$lang['Virtual album added'] = '虚拟相册已添加';
   206$lang['Virtual album deleted'] = '虚拟相册已删除';
   207$lang['Album'] = '相册';
  208208$lang['Access type'] = '权限类型';
  209209$lang['Comments'] = '评论';
   
  216216$lang['confirm'] = '设置';
  217217$lang['Date'] = '日期';
  218 $lang['delete category'] = '删除类';
  219 $lang['dissociate from category'] = '取消类关联';
   218$lang['delete album'] = '删除相册';
   219$lang['Dissociate from album'] = '从相册里分离';
  220220$lang['dissociate from group'] = '取消组关联';
  221 $lang['edit category permissions'] = '修改类权限';
  222 $lang['Category informations updated successfully.'] = '类信息成功更新.';
   221$lang['edit album permissions'] = '修改相册权限';
   222$lang['Album updated successfully'] = '相册信息已上传成功.';
  223223$lang['Authorize upload'] = '允许上传图片';
  224224$lang['elements per page'] = '每页图片';
   
  237237$lang['This name is already used by another group.'] = '组名已存在.';
  238238$lang['High definition'] = '高清';
  239 $lang['jump to category'] = '跳转到类';
   239$lang['jump to album'] = '跳到相册';
  240240$lang['jump to image'] = '跳转到图';
  241241$lang['leave'] = '开锁';
  242242$lang['Lock'] = '上锁';
  243243$lang['Locked'] = '锁定';
  244 $lang['manage category elements'] = '管理类成员';
  245 $lang['manage sub-categories'] = '管理子类';
   244$lang['manage album elements'] = '管理相册里的相片';
   245$lang['manage sub-albums'] = '管理子相册';
  246246$lang['Manage'] = '管理';
  247247$lang['maximum height'] = '最高高度';
   
  353353$lang['status'] = '状态';
  354354$lang['Directory'] = '文件夹';
  355 $lang['sub-categories'] = '子类';
   355$lang['sub-albums'] = '子相册';
  356356$lang['synchronize metadata'] = '同步元数据';
  357357$lang['target'] = '目标';
  358358$lang['Thumbnail'] = '缩略图';
  359359$lang['title'] = '标题';
  360 $lang['Categories management'] = '类管理';
   360$lang['Album list management'] = '相册管理';
  361361$lang['Piwigo configuration'] = '配置Piwigo';
  362362$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo管理员';
  363 $lang['Edit a category'] = '修改类';
   363$lang['Edit album'] = '修改一个相册';
  364364$lang['Group management'] = '组管理';
  365365$lang['User list'] = '用户名单';
   
  389389$lang['Unlocked'] = '解锁';
  390390$lang['unset'] = '清空';
  391 $lang['Update categories informations'] = '更新类信息';
   391$lang['Update albums informations'] = '上传相册信息';
  392392$lang['Update images informations'] = '更新图信息';
  393393$lang['Synchronize'] = '同步';
  394 $lang['reduce to single existing categories'] = '只能处理一个类';
   394$lang['reduce to single existing albums'] = '减少现有的单独相册';
  395395$lang['Choose an option'] = '选择一个选项';
  396 $lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = '显示全部信息 (增加类, 增加图片, 删除类和图片)';
   396$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = '显示最全的信息 (添加相册和相片,删除相册和相片)';
  397397$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = '与远端站点的Piwigo版本不相同';
  398398$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = '与远端站点文件create_listing_file.php版本和Piwigo版本必须相同';
   
  404404$lang['File/directory read error'] = '文件/文件夹打开错误';
  405405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = '无法打开文件或文件夹(要么根本不存在,要么拒绝访问)';
  406 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = '每个图片文件需要一个缩略图.缩略图应该存在于类文件夹下的子文件夹"thumbnail"中. 缩略图文件名应该以设置参数"prefix_thumbnail"开始, 扩展名为:';
   406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = '每个图片文件需要一个缩略图.缩略图应该存在于类文件夹下的子文件夹"thumbnail"中. 缩略图文件名应该以设置参数"prefix_thumbnail"开始, 扩展名为:';
  407407$lang['missing thumbnail'] = '缺少缩略图';
  408 $lang['categories deleted in the database'] = '类已从数据库中删除';
   408$lang['albums deleted in the database'] = '相册已从数据库删除';
  409409$lang['elements deleted in the database'] = '图片已从数据库中删除';
  410410$lang['images candidates for metadata synchronization'] = '对应同步元数据的候选图片';
  411411$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = '附有元数据的同步图片信息informations des images synchronisées avec les méta-données';
  412412$lang['errors during synchronization'] = '同步期间发生错误';
  413 $lang['categories added in the database'] = '增加类到数据库';
   413$lang['albums added in the database'] = '相册已添加到数据库';
  414414$lang['elements added in the database'] = '增加图片到数据库';
  415415$lang['elements updated in the database'] = '更新数据库中的图片';
   
  436436$lang['user_status_normal'] = '游客';
  437437$lang['user_status_webmaster'] = '网管';
  438 $lang['Virtual category'] = '虚拟类';
   438$lang['Virtual album'] = '虚拟相册';
  439439$lang['Waiting'] = '等待';
  440440$lang['default'] = '默认';
   
  443443$lang['Not linked elements'] = '无链接图片';
  444444$lang['Specials'] = '特殊';
  445 $lang['Files with same name in more than one physical category'] = '在好几个物理类中存在同名文件';
   445$lang['Files with same name in more than one physical album'] = '同一个文件名存在于多个物理相册中';
  446446
  447447$lang['Overall'] = '全局视图';
   
  462462$lang['Send an information email to group members'] = '向组成员发送一份信息邮件';
  463463$lang['Group'] = '组';
  464 $lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] 访问了类 %s';
   464$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] 参观相册 %s';
  465465$lang['Hello,'] = '你好,';
  466466$lang['See you soon.'] = '再见.';
  467 $lang['Come to discover the category:'] = '挖掘类:';
   467$lang['Discover album:'] = '探索相册:';
  468468$lang['Mail content'] = '邮件内容';
  469469$lang['none'] = '没有任何人';
   
  591591$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = '有些优化发生错误.';
  592592$lang['Modify information'] = '修改信息';
  593 $lang['edit category informations'] = '编辑类信息';
   593$lang['edit album'] = '修改此相册的信息';
  594594$lang['nothing'] = '没有内容';
  595595$lang['overrides existing values with empty ones'] = '用空数据来删除已存在的数据';
   
  597597$lang['Manage image ranks'] = '管理图片排序';
  598598$lang['Edit ranks'] = '修改排序方式';
  599 $lang['No element in this category'] = '该类中没有图片';
   599$lang['No element in this album'] = '没有相片在此相册里';
  600600$lang['Images manual order was saved'] = '图片手动排序已保存';
  601601$lang['ranks'] = '顺序';
   
  633633$lang['unknown'] = '未知';
  634634$lang['Upload Photos'] = '上传相片';
  635 $lang['Drop into category'] = '拖进类别';
   635$lang['Drop into album'] = '拖进相册';
  636636$lang['+ Add an upload box'] = '+ 添加一个上传框';
  637637$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = '在您的根目录下创建 "%s" 目录以完成 Piwigo 的安装';
  638638$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = '给予根目录下的 "%s" 目录写权限 (chmod 777) 以完成 Piwigo 的安装';
  639 $lang['existing category'] = '已存在类别';
  640 $lang['create a new category'] = '创建一个新类别';
  641 $lang['Category name'] = '类别名称';
  642 $lang['Category "%s" has been added'] = '类别 "%s" 已添加';
   639$lang['existing album'] = '现有的相册';
   640$lang['create a new album'] = '创建一个新相册';
   641$lang['Album name'] = '相册名称';
   642$lang['Album "%s" has been added'] = '类别 "%s" 已添加';
  643643$lang['Uploaded Photos'] = '相片已上传';
  644644$lang['%d photos uploaded'] = '%d 相片已上传';
  645645$lang['Privacy level set to "%s"'] = '私有级别设置为 "%s"';
  646 $lang['Category "%s" now contains %d photos'] = '类别 "%s" 现已包含了 %d 相片';
   646$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = '类别 "%s" 现已包含了 %d 相片';
  647647$lang['Manage this set of %d photos'] = '管理此设置的 %d 张照片 ';
  648648$lang['Select files'] = '选择文件';
   
  670670$lang['Add write access to the "%s" directory'] = '为 "%s" 目录添加写权限';
  671671$lang['Administration Home'] = '管理员首页';
  672 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = '类别按字母排序';
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = '类别按字母降序排序';
   672$lang['Categories ordered alphanumerically'] = '相册已按字母排序';
   673$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = '相册已按字母倒序排序';
  674674$lang['Change Admin Colors'] = '更改管理员后台颜色';
  675675$lang['Delete this theme'] = '删除此主题';
 • trunk/language/zh_CN/common.lang.php

  r8255 r8270  
  3131$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (标注 %d 次)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d KB';
  33 $lang['%d category updated'] = '%d 类已更新';
  34 $lang['%d categories updated'] = '%d 等多类已更新';
   33$lang['%d album updated'] = '%d 相册已更新';
   34$lang['%d albums updated'] = '%d 相册已更新';
  3535$lang['%d comment to validate'] = '%d 条用户评论被确认';
  3636$lang['%d comments to validate'] = '%d 条用户评论被确认';
   
  5454$lang['Author'] = '拥有者';
  5555$lang['Average rate'] = '评分';
  56 $lang['Categories'] = '类';
  57 $lang['Category'] = '类';
   56$lang['Albums'] = '相册';
   57$lang['Album'] = '相册';
  5858$lang['Close this window'] = '关闭窗口';
  5959$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = '完整RSS回馈(图片, 评论等)';
   
  118118$lang['Tag'] = '标签';
  119119$lang['Tags'] = '标签簇';
  120 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS提供通知更新事件功能 : 加入新图片, 更新图类, 新的用户评论. 请使用相关软件来获得RSS.';
   120$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS提要,从这个网站上提供新事件的通知:新相片,更新相册,新评论。要使用 RSS 阅读器查看new pictures, updated albums, new comments. To be used with a RSS feed reader.';
  121121$lang['Unknown feed identifier'] = '未知流标识';
  122122$lang['User comments'] = '用户评论';
   
  134134$lang['ascending'] = '升序';
  135135$lang['author(s) : %s'] = '拥有者 : %s';
  136 $lang['Expand all categories'] = '展开所有类';
   136$lang['Expand all albums'] = '展开所有相册';
  137137$lang['posted after %s (%s)'] = '插入到 %s (%s) 之后';
  138138$lang['posted before %s (%s)'] = '插入到 %s (%s) 之前';
   
  190190$lang['Hello'] = '你好';
  191191$lang['available for administrators only'] = '只限于管理者';
  192 $lang['shows images at the root of this category'] = '显示所有此类图片';
   192$lang['shows images at the root of this album'] = '显示此相册根目录下的相片';
  193193$lang['See last users comments'] = '查看最新用户评论';
  194194$lang['customize the appareance of the gallery'] = '个性化设置';
   
  196196$lang['Home'] = '主页';
  197197$lang['Identification'] = '身份鉴别';
  198 $lang['in this category'] = '在此类中';
  199 $lang['in %d sub-category'] = '在 %d 子类中';
  200 $lang['in %d sub-categories'] = '在 %d 等子类中';
   198$lang['in this album'] = '在此相册里';
   199$lang['in %d sub-album'] = '在 %d 子相册里';
   200$lang['in %d sub-albums'] = '在n %d 子相册里';
  201201$lang['included'] = '包括';
  202202$lang['Invalid password!'] = '密码不正确!';
   
  212212$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = '图片最大宽度必须大于50';
  213213$lang['display a calendar by creation date'] = '通过创建时间显示日历';
  214 $lang['display all elements in all sub-categories'] = '平铺显示所有类及其子类图片';
   214$lang['display all elements in all sub-albums'] = '显示所有相册和子相册的相片';
  215215$lang['return to normal view mode'] = '返回到普通模式显示';
  216216$lang['display a calendar by posted date'] = '通过发送时间来显示日历';
   
  250250$lang['Random pictures'] = '随机图片';
  251251$lang['display a set of random pictures'] = '随机显示图片';
  252 $lang['Recent categories'] = '最近更新的类';
  253 $lang['display recently updated categories'] = '显示最近更新或创建的类';
   252$lang['Recent albums'] = '最新的相册';
   253$lang['display recently updated albums'] = '显示最近更新的相册';
  254254$lang['Recent period'] = '最近阶段';
  255255$lang['Recent pictures'] = '最新图片';
   
  267267$lang['return to homepage'] = '返回首页';
  268268$lang['Search for Author'] = '搜索上传者';
  269 $lang['Search in Categories'] = '在这些类中查询';
   269$lang['Search in albums'] = '在相册里搜索';
  270270$lang['Search by Date'] = '通过日期查询';
  271271$lang['Date'] = '开始日期';
   
  278278$lang['Search Options'] = '查询选项';
  279279$lang['Search results'] = '搜索结果';
  280 $lang['Search in subcategories'] = '在子类中搜索';
   280$lang['Search in sub-albums'] = '在子相册里搜索';
  281281$lang['searched words : %s'] = '搜索词 : %s';
  282282$lang['Contact'] = '联系';
  283 $lang['set as category representative'] = '选择此类代理';
   283$lang['set as album representative'] = '设置一个相册代表';
  284284$lang['Show number of comments'] = '显示评论总数';
  285285$lang['Show number of hits'] = '显示查看次数';
   
  323323$lang['Admin: %s'] = '管理员: %s';
  324324$lang['Registration of %s'] = '注册 %s';
  325 $lang['Category: %s'] = '类别: %s';
   325$lang['Album: %s'] = '相册: %s';
  326326$lang['Picture name: %s'] = '图片名: %s';
  327327$lang['Creation date: %s'] = '创建日期: %d';
   
  333333$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = '管理员, 网管和特定用户不能使用此方法功能';
  334334$lang['a user use already this mail address'] = '邮箱地址已存在';
  335 $lang['Category results for'] = '符合查询类结果';
   335$lang['Album results for'] = '相册的结果';
  336336$lang['Tag results for'] = '符合查询标签结果';
  337337$lang['from %s to %s'] = '从 %s 到 %s';
 • trunk/language/zh_CN/upgrade.lang.php

  r8255 r8270  
  3636$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "只有管理员能运行升级操作:请先登录。";
  3737$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = "您没有执行升级程序的权限";
  38 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = "所有私有类别下的子类别都将成为私有。";
   38$lang['All sub-albums of private albums become private'] = '相册里的所有子相册都成为私有';
  3939$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "用户和组的权限已被清除";
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "在前一个配置操作中,只有缩略图的前缀和网站管理员的邮件地址被保存了。";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.