source: extensions/UserAdvManager/branches/2.6/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 27541

Revision 27541, 12.8 KB checked in by Eric, 6 years ago (diff)

r27540 merged from trunk to branch 2.6:
Next version is 2.6.2
Update da_DK, thanks to : Kaare
Update ru_RU, thanks to : Konve
Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak
Update pt_PT, thanks to : ANO
Update pt_BR, thanks to : flaviove

Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['UAM_User: %s'] = 'Užívateľ: %s';
24$lang['UAM_Username_Char_false'] = 'Povoliť všetko (predvolené)';
25$lang['UAM_USRAutoMail'] = 'Automatizovaná emailová pripomienka';
26$lang['UAM_USRAutoDel'] = 'Vlastná správa pre zmazaný účet';
27$lang['UAM_MailInfo_Text'] = 'Úprava informačného emailu: ';
28$lang['UAM_Mail_Info'] = 'Informačný email užívateľovi: ';
29$lang['UAM_Mail_with_key'] = 'Pripomienka s kľúčom';
30$lang['UAM_Mail_without_key'] = 'Pripomienka bez kľúča';
31$lang['UAM_Manual_Validation'] = 'Manuálne potvrdenie';
32$lang['UAM_Nb_Days'] = 'Rozdiel v dňoch';
33$lang['UAM_LastVisit_Date'] = 'Posledná návšteva';
34$lang['UAM_Delete_selected'] = 'Zmazať';
35$lang['UAM_Disable'] = 'Zakázať (predvolené)';
36$lang['UAM_DumpTxt'] = 'Zálohovať a obnoviť vašu konfiguráciu';
37$lang['UAM_Enable'] = 'Povoliť';
38$lang['UAM_Follow this link to access the gallery'] = 'Pre vstup do galérie použite prosím tento odkaz';
39$lang['UAM_GTAuto'] = 'Automatická správa fantómových užívateľov';
40$lang['UAM_GTAutoDel'] = 'Automatické zmazanie účtov';
41$lang['UAM_No_Backup_File'] = 'Nie je dostupný žiadny súbor zálohy!';
42$lang['UAM_Password: %s'] = 'Heslo: %s';
43$lang['UAM_Registration_Date'] = 'Dátum registrácie';
44$lang['UAM_Tracking confirmations'] = 'Potvrdenie sledovania';
45$lang['UAM_Tracking registered users'] = 'Sledovanie registrovaných užívateľov';
46$lang['UAM_Title4'] = 'Tipy a príklady použitia';
47$lang['UAM_Title5'] = 'Rozličné nastavenia';
48$lang['UAM_Stuffs_Title'] = 'UAM blok';
49$lang['UAM_SubTitle1'] = 'Nastavenie modulov';
50$lang['UAM_Title1'] = 'Obmedzenia pre registráciu';
51$lang['UAM_Title2'] = 'Potvrdenia registrácie';
52$lang['UAM_RejectConnexion_Custom_Txt'] = 'Upraviť text odmietnutia';
53$lang['UAM_Reminder'] = 'Emailová pripomienka';
54$lang['UAM_Reminder_Sent_NOK'] = 'NIE';
55$lang['UAM_Reminder_Sent_OK'] = 'ÁNO';
56$lang['UAM_Restore_File'] = 'Obnoviť konfiguráciu';
57$lang['UAM_Save'] = 'Spustiť zálohu';
58$lang['UAM_Tab_Global'] = 'Konfigurácia';
59$lang['UAM_no_update_pwd'] = '[profil aktualizovaný bez zmeny hesla]';
60$lang['UAM_ValidationLimit_Info'] = 'Časový limit pre potvrdenie registrácie';
61$lang['UAM_Validated_Status'] = 'Stav pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
62$lang['UAM_Validated_Group'] = 'Skupina pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
63$lang['UAM_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
64$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt2'] = 'Text potvrdzovacej stránky - Súhlas odmietnutý';
65$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt1'] = 'Text potvrdzovacej stránky - Súhlas akceptovaný';
66$lang['UAM_audit'] = 'Nastavenia Auditu';
67$lang['UAM_audit_ok'] = 'Audit OK';
68$lang['UAM_reg_err_login2'] = 'Užívateľské meno nemôže obsahovať nasledovné znaky: ';
69$lang['UAM_reg_err_login5'] = 'Vaša emailová služba nemá povolenie registrovať sa. Zakázané emailové služby sú: ';
70$lang['UAM_save_config'] = 'Konfigurácia uložená.';
71$lang['UAM_submit'] = 'Odoslať nastavenia';
72$lang['personal_content'] = 'Obsah';
73$lang['UAM_GTAutoGp'] = 'Automatická zmena skupiny/stavu/úrovne súkromia';
74$lang['UAM_GTAutoMail'] = 'Automatické zasielanie emailu pri zmene skupiny/stavu/úrovne súkromia';
75$lang['UAM_GTAutomail_Subject'] = 'Prispôsobiť automatickú emailovú hlavičku pri degradácii GhostTrackerom';
76$lang['UAM_GTAutomail_Text'] = 'Prispôsobiť text degradačného emailu';
77$lang['UAM_GTReminder_Subject'] = 'Prispôsobiť hlavičku automatického pripomienkového emailu z GhostTrackera';
78$lang['UAM_GT_Init'] = 'Spúšťanie GhostTrackera';
79$lang['UAM_GT_Reset'] = 'Vynulovanie GhostTrackera';
80$lang['UAM_GhostTracker'] = 'Správa fantómových užívateľov (GhostTracker)';
81$lang['UAM_GhostTracker_Init_OK'] = 'Vynulovanie Ghost Trackera úspešné!';
82$lang['UAM_GhostTracker_ReminderText'] = 'Prispôsobiť pripomienkovú správu GhostTrackera';
83$lang['UAM_Title3'] = 'Správa fantómových užívateľov';
84$lang['UAM_Username_Char_true'] = 'Zakázané znaky<br/>(Použite čiarku na oddelenie znakov)<br/><br/>';
85$lang['UAM_MailExclusion'] = 'Vynechanie emailových domén';
86$lang['UAM_group %s updated'] = 'Pre lepši výkon bola skupina %s nastavená ako predvolená skupina.';
87$lang['UAM_infos_mail %s'] = '%s, tu nájdete informácie pre prihlásenie sa do svojej galérie: ';
88$lang['UAM_No_reminder_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
89$lang['UAM_No_reminder_for_default_user'] = 'Váš predvolený účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
90$lang['UAM_No_reminder_for_your_account'] = 'Váš osobný administrátorský účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
91$lang['UAM_No_validation_for_Guest'] = 'Účet "hosť" nepodlieha potvrdeniu';
92$lang['UAM_Subject admin validation for %s'] = 'Registrácie pre %s čaká na schválenie';
93$lang['UAM_No_validation_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha potvrdeniu';
94$lang['UAM_No_validation_for_default_user'] = 'Predvolený účet nepodlieha potvrdeniu';
95$lang['UAM_No_validation_for_your_account'] = 'Váš súkromný administrátorský účet nepodlieha potvrdeniu';
96$lang['UAM_RedirToProfile'] = 'Presmerovať na stránku úprav';
97$lang['UAM_Restoration_NOK'] = 'Pri obnovovaní nastavenia došlo k chybe. Skontrolujte si prosím správnosť vášho súboru zálohy.';
98$lang['UAM_Restoration_OK'] = 'Obnovenie vášho nastavenia bolo úspešné! Znovu načítajte administrátorskú stránku UAM, aby ste zobrazili obnovené nastavenia.';
99$lang['UAM_Tab_GhostTracker'] = 'GhostTracker';
100$lang['UAM_SubTitle4'] = 'GhostTracker';
101$lang['UAM_MailInfo_Subject'] = 'Upraviť predmet informačného emailu';
102$lang['UAM_Manual_validation_needed_for %s'] = 'Užívateľ %s bol zaregistrovaný a očakáva manuálne overenie administrátorom.';
103$lang['UAM_No_Confirm_Group'] = 'Skupina pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
104$lang['UAM_No_Confirm_Status'] = 'Stav pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
105$lang['UAM_No_Ghosts'] = 'V tomto momente žiadni fantómoví užívatelia';
106$lang['UAM_No_Userlist'] = 'V tomto momente žiadni hostia';
107$lang['UAM_No_Usermanager'] = 'V tomto momente žiadne nepotvrdené registrácie';
108$lang['UAM_No_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov, ktorí nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
109$lang['UAM_No_reminder_for_Guest'] = 'Účet typu "hosť" nedostáva pripomienky z GhostTrackera';
110$lang['UAM_Title_Tab'] = 'UserAdvManager - verzia: ';
111$lang['UAM_USRAuto'] = 'Automatická správa nepotvrdených užívateľov';
112$lang['UAM_Stuffs_Desc'] = 'Pridať informačný bok pre nepotvrdených užívateľov';
113$lang['UAM_Stuffs'] = 'Blokovanie PWG Stuffs';
114$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Odmietnuť užívateľove pripojenie pokiaľ nebude potvrdená registrácia';
115$lang['UAM_Username_Char'] = 'Užívateľské mená: Vynechané znaky';
116$lang['UAM_Err_audit_email_forbidden'] = '<b>Tento účet používa nepovoleného poskytovateľa emailových služieb:</b>';
117$lang['UAM_Err_audit_username_char'] = '<b>Tento účet používa jeden alebo viac nepovolených znakov:</b>';
118$lang['UAM_Default_RejectConnexion_Txt'] = 'Ľutujeme, Vaša registrácia ešte nie je potvrdená, takže sa nateraz nemôžete pripojiť na galériu.';
119$lang['UAM_Dump_Download'] = 'Pre stiahnutie záložného súboru zaškrtnite toto políčko:';
120$lang['UAM_Dump_NOK'] = 'Chyba: Nie je možné vytvoriť záložný súbor!';
121$lang['UAM_Dump_OK'] = 'Záložný súbor bol úspešne vytvorený';
122$lang['UAM_CustomPasswRetr'] = 'Upraviť obsah emailu pri strate hesla';
123$lang['UAM_Customize_messagesandmails'] = 'Upraviť správy a emaily';
124$lang['UAM_Default_AdminValidationMail_Subject'] = '[username] - Registrácia potvrdená na [mygallery]';
125$lang['UAM_Default_AdminValidation_Txt'] = 'Vitajte, [username]! Ďakujeme za registráciu a vítame Vás v [mygallery].
126
127Váš účet bol manuálne potvrdený webmasterom [mygallery]. Môžete sa prihlásiť cez [myurl] a upraviť si svoj profil.';
128$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt1'] = 'Účet [username] bol úspešne vytvorený!';
129$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt2'] = 'Nesprávny / vypršaný aktivačný kľúč, alebo už potvrdený účet.';
130$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Remail_Subject'] = 'Pripomienka - potvrdenie registrácie pre [username] na [mygallery]';
131$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Subject'] = 'Potvrdenie registrácie pre [username] na [mygallery]';
132$lang['UAM_Default_GTAutoMail_Subject'] = '[username] - Váš účet na [mygallery] bol znížený';
133$lang['UAM_Default_GTReminder_Subject'] = '
134[username] - Od Vašej poslednej návštevy na [mygallery] uplynul dlhší čas';
135$lang['UAM_Default_InfoMail_Subject'] = '[username] - Vaše registračné informácie na [mygallery]';
136$lang['UAM_%d_Mail_With_Key'] = 'Počet poslaných správ s obnoveným kľúčom: %d';
137$lang['UAM_%d_Mails_With_Key'] = 'Počet poslaných správ s obnoveným kľúčom: %d';
138$lang['UAM_%d_Reminder_Sent'] = 'Počet poslaných pripomienkových správ: %d';
139$lang['UAM_%d_Reminders_Sent'] = 'Počet poslaných pripomienkových správ: %d';
140$lang['UAM_%d_Validated_User'] = 'Počet užívateľov potvrdených manuálne: %d';
141$lang['UAM_%d_Validated_Users'] = 'Počet užívateľov potvrdených manuálne: %d';
142$lang['UAM_AddURL2Mail'] = 'Pridať URL gelérie na koniec emailových správ (ako podpis)';
143$lang['UAM_AdminConfMail'] = 'Potvrdenie registrácie pre adminov';
144$lang['UAM_AdminValidationMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu manuálneho potvrdenia';
145$lang['UAM_Bad_version_backup'] = 'Verzia záložného súboru nesúhlasí s verziou zásuvného modulu! Obnovenie nebolo vykonané.';
146$lang['UAM_AdminValidationMail_Text'] = 'Oznámenie manuálneho potvrdenia registrácie';
147$lang['UAM_Change'] = 'Zmeniť skupinu/stav/úroveň súkromia potvrdených užívateľov';
148$lang['UAM_Confirm_Level'] = 'Úroveň súkromia <br/>(ponechajte ------- pre predvolenú úroveň Piwigo)';
149$lang['UAM_Confirm_Mail'] = 'Potvrdenie registrácie:';
150$lang['UAM_Confirm_Mail_local'] = 'Povoliť - potvrdenie adminom';
151$lang['UAM_Confirm_Mail_true'] = 'Povoliť - potvrdenie používateľom';
152$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu o pripomenutí potvrdenia registrácie';
153$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt1'] = 'Úprava pripomienkovej správy <b><u>so</u></b> znovuvytvorením potvrdzovacieho kľúča.';
154$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt2'] = 'Úprava pripomienkovej správy <b><u>bez</u></b> znovuvytvorenia potvrdzovacieho kľúča.';
155$lang['UAM_ConfirmMail_Remail'] = 'Pripomienka nepotvrdeným užívateľom';
156$lang['UAM_ConfirmMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu o potvrdení registrácie';
157$lang['UAM_ConfirmMail_Text'] = 'Úprava potvrdzovacieho emailu:';
158$lang['UAM_Confirm_Group'] = 'Skupiny<br/>(ponechajte ------- pre neovplyvnenie skupiny)';
159$lang['UAM_ConfirmMail_TimeOut_true'] = 'Aktivovať. Počet dní do vypršania:';
160$lang['UAM_Error_Using_illegal_Kdays'] = 'Použitie tagu [Kdays] je povolené, iba ak je aktívny obmedzený konečný termín pre potvrdenie registrácie. Pre opravu problému konzultujte textové pole v červenom.';
161$lang['UAM_Expired_Group'] = '<b>Skupina</b> pre užívateľovu registráciu vypršala<br/>';
162$lang['UAM_Expired_Level'] = '<b>Úroveň zabezpečenia</b> pre užívateľovu registráciu vypršala<br/>';
163?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.