Ignore:
Timestamp:
01/11/14 12:08:40 (6 years ago)
Author:
mistic100
Message:

finish updating guides, fix flow issues, update language file

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/bg_BG/help.lang.php

  r21170 r26608  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Put your website domain in the %s fields. It should match with the current hostname: <em>%s</em>'] = 'Сложете си домейна на уебсайта в областите на компетентност на%s. Той трябва да съвпада с името на хоста: <em>%s</em>'; 
  24 $lang['Set the <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Задайте<b>%s</b>за да<em>%s</em>'; 
   24$lang['Set <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Задайте<b>%s</b>за да<em>%s</em>'; 
  2525$lang['Provide this URL as the Callback/Redirect URL for your application: <em>%s</em>'] = 'Осигуряване на този адрес, като Callback / URL адрес за пренасочване за вашето приложение: <em>%s</em>'; 
  2626$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'След като сте се регистрирали, копирате и поставите създадени пълномощията за кандидатстване в тази настройка страница'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.