Changeset 30914


Ignore:
Timestamp:
01/29/15 18:51:25 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/install.lang.php

  r30172 r30914  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323 
  24 $lang['also given by your host provider'] = 'също предоставена от доставчика на услугата'; 
   24$lang['also given by your host provider'] = 'също предоставена от вашия хостинг доставчик'; 
  2525$lang['Basic configuration'] = 'Основно конфигуриране'; 
  2626$lang['Database configuration'] = 'Конфигуриране на базата данни'; 
  2727$lang['Database name'] = 'Име на базата данни'; 
  28 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'имената на таблиците в базата данни, ще имат тази представка ( това Ви дава възможност да управлявате таблиците по-добре)'; 
   28$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'имената на таблиците в базата данни ще имат тази представка (това ви дава възможност да управлявате таблиците по-добре)'; 
  2929$lang['Default gallery language'] = 'Език по подразбиране за галерията'; 
  30 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Не се колебайте да се консултира в нашите форуми за всяка помощ:%s'; 
   30$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Не се колебайте да се консултирате в нашите форуми за помощ: %s'; 
  3131$lang['Download the config file'] = 'Изтегляне на конфигурационния файл'; 
  3232$lang['enter a login for webmaster'] = 'въведете потребителско име за уебмастер'; 
  3333$lang['Installation'] = 'Инсталиране'; 
  34 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Още една  Piwigo фотогалерия'; 
  35 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Пазете я в тайна, тя Ви дава достъп до административния панел'; 
   34$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Още една Piwigo галерия'; 
   35$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Пазете я в тайна, тя ви дава достъп до административния панел'; 
  3636$lang['Password [confirm]'] = 'Парола [потвърждаване]'; 
  3737$lang['please enter your password again'] = 'моля, въведете паролата още веднъж'; 
  3838$lang['User'] = 'Потребител'; 
  3939$lang['verification'] = 'проверка'; 
  40 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'потребителското име за уебмастера, не може да съдържа символите\' или "'; 
  41 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Здравейте и добре дошли в моята фотогалерия'; 
  42 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Здравейте и добре дошли във вашата нова Piwigo инсталация! '; 
  43 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Вие можете да изтеглите конфигурационния файл и да го качите в директорията  local/config на вашата инсталация'; 
  44 $lang['PHP 5 is required'] = 'Изисква се инсталиран PHP 5.2'; 
   40$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'потребителското име не може да съдържа символите \' или "'; 
   41$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Добре дошли в моята фотогалерия'; 
   42$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Добре дошли във вашата нова Piwigo инсталация! '; 
   43$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Вие можете да изтеглите конфигурационния файл и да го качите в директория  local/config на вашата инсталация'; 
   44$lang['PHP 5 is required'] = 'Изисква се PHP 5.2'; 
  4545$lang['Start Install'] = 'Стартиране на инсталацията'; 
  46 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo не успя да конфигурира PHP5'; 
  47 $lang['Admin configuration'] = 'Администратор настройки'; 
   46$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo не успя да конфигурира PHP 5.2'; 
   47$lang['Admin configuration'] = 'Администраторски настройки'; 
  4848$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Поздравления, Piwigo е инсталиран успешно'; 
  49 $lang['Database table prefix'] = 'Префикс на базата с данни'; 
   49$lang['Database table prefix'] = 'Префикс на таблиците'; 
  5050$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Надяваме се да се видим скоро'; 
  51 $lang['Host'] = 'Доставчик'; 
   51$lang['Host'] = 'Хост'; 
  5252$lang['Sorry!'] = 'Съжаляваме!'; 
  53 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'Опитайте да настройте PHP 5.2'; 
  54 $lang['user login given by your host provider'] = 'потребителско име за достъп до вашия доставчик'; 
  55 $lang['user password given by your host provider'] = 'парола за достъп до вашия доставчик'; 
  56 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Потребителите ще могат да използват този имейл за контакт с Администратора на сайта'; 
   53$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Опит за настройка PHP 5.2'; 
   54$lang['user login given by your host provider'] = 'потребителско име предоставено от вашия хост доставчик'; 
   55$lang['user password given by your host provider'] = 'парола за достъп предоставена от вашия хост доставчик'; 
   56$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Потребителите ще могат да използват този имейл за контакт с администратора на сайта'; 
  5757$lang['Can\'t connect to server'] = 'Невъзможен достъп до сървъра'; 
  5858$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Връзката със сървъра е успешна, но достъпа до базата данни е невъзможен'; 
  5959$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Това ще е видимо от потребителите. Необходимо е за администриране на сайта'; 
  6060$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Нужна ви е помощ? Задайте вашият въпрос в <a href="%s">Piwigo борда за съобщения</a>.'; 
  61 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Вие може да промените конфигурацията и сами и да рестартирате Piwigo след това.'; 
  62 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Алтернативно решение е да копирате текста от кутията горе и да го добавите ръчно във файла "local/config/database.inc.php" (ВНИМАНИЕ: database.inc.php трябва да съдържа само това от текстовото поле, без празни знаци)'; 
   61$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Вие може да промените конфигурацията сами и да рестартирате Piwigo след това.'; 
   62$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Алтернативно решение е да копирате текста от карето отгоре и да го добавите ръчно във файла "local/config/database.inc.php" (Внимание: database.inc.php трябва да съдържа само това от текстовото поле, без празни знаци или край на ред)'; 
  6363$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Създаването на конфигурационен файл local/config/database.inc.php е неуспещно.'; 
  64 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Изглежда вашият уеб хост се изпълнява в PHP %s'; 
  65 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo може да се опита да превключите вашата конфигурация на PHP 5.2 като създаде или промени .htaccess файла.'; 
  66 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Обърнете се към вашия хостинг доставчик и вижте как можете да преминете към PHP 5.2 самостоятелно.'; 
  67 $lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost или друг, предоставен от вашият хост провайдер'; 
   64$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Изглежда вашият уеб хост се изпълнява с PHP %s'; 
   65$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo може да се опита да превключите вашата конфигурация към PHP 5.2 като създаде или промени .htaccess файла.'; 
   66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Обърнете се към вашия хостинг доставчик и вижте как можете да преминете към PHP 5.2.'; 
   67$lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost или друг, предоставен от вашият хост доставчик'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.