Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2011, 10:02:52 PM (9 years ago)
Author:
rvelices
Message:

language cleanup (exact duplicates or almost same duplicate - capital/lower case first letter ...)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r12677 r12681  
  209209$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
  210210$lang['File'] = 'Soubor';
  211 $lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
  212211$lang['first photo added on %s'] = 'první položka přidána %s';
  213212$lang['Forbidden'] = 'Zakázáno';
   
  399398$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
  400399$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
  401 $lang['[Simulation]'] = '[Simulace]';
  402400$lang['Simulation'] = 'Simulace';
  403401$lang['directories + files'] = 'adresáře + soubory';
   
  559557$lang['nothing'] = 'prázdné';
  560558$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
  561 $lang['manage photo ranks'] = 'spravovat hodnocení fotografií';
  562559$lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
  563560$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
   
  694691$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
  695692$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
  696 $lang['Download'] = 'Stáhnout';
  697693$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
  698694$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.