Ignore:
Timestamp:
Dec 4, 2011, 8:41:54 PM (9 years ago)
Author:
rvelices
Message:

language cleanup (exact duplicates or almost same duplicate - capital/lower case first letter ...)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  • Property svn:eol-style set to LF
  r12681 r12693  
  6060$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba';
  6161$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
  62 $lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
  6362$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
  6463$lang['Caddie'] = 'Košík';
   
  193192$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno';
  194193$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
  195 $lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů';
  196194$lang['Information data registered in database'] = 'Data byla uložena do databáze';
  197195$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
   
  215213$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
  216214$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
  217 $lang['group'] = 'Skupina';
  218215$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
  219216$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
   
  330327$lang['Local'] = 'Místní';
  331328$lang['Remote'] = 'Vzdálený';
  332 $lang['synchronize'] = 'Synchronizovat';
  333329$lang['update the database from files'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
  334330$lang['status'] = 'Stav';
  335331$lang['Directory'] = 'Adresář';
  336332$lang['sub-albums'] = 'sub-alba';
  337 $lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
   333$lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
  338334$lang['target'] = 'Cíl';
  339335$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
   
  741737$lang['last import'] = 'poslední import';
  742738$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba';
  743 $lang['duplicates'] = 'duplikáty';
   739$lang['Duplicates'] = 'duplikáty';
  744740$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
  745741$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
   
  818814$lang['Dump Database'] = 'Záloha (Dump) Databáze';
  819815$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ponech data historie (Upozornění: limit paměti serveru může být překročen)';
  820 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze vytvořit novou složku.';
  821 $lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šabloy.';
  822816$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze zálohovat databázi.';
  823817$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nějaké aktualizace jsou dostupné pro pluginy.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.