Changeset 6146


Ignore:
Timestamp:
May 9, 2010, 8:39:12 PM (11 years ago)
Author:
pab
Message:

cs_CZ language

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
3 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/about.html

  r6116 r6146  
  11<p>Tato web fotogalerie je založena na aplikaci Piwigo.</p>
  22
  3 <p>Piwigo je software foto galerie pro web, vytvoøený activní
  4 komunitou uživatelù a vývojáøù. Rozšíøení a pluginy dìlají Piwigo jednodušeji
  5 pøizpùsobitelné. Zásadní výhoda nakonec, Piwigo je bezplatné a opensource.</p>
   3<p>Piwigo je software foto galerie pro web, vytvořený aktivní
   4komunitou uživatelů a vývojářů. Rozšíření a doplňky dělají Piwigo jednoduše
   5přizpůsobitelné. Zásadní výhoda nakonec, Piwigo je bezplatné a opensource.</p>
  66
  77<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Navštivte Piwigo web stránky</a></p>
  88
  9 <p>Èeského piwigo udržují (alpha verze):
   9<p>České Piwigo udržují:
  1010
  1111        <ul>
  12         <li>Honza Kriz</li>
  13         <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=3828">pab</a></li>
   12        <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=3828">Pavel Budka</a></li>
   13        <li>Honza Kříž</li>
  1414        <li>Petr Jirsa</li>
  1515        <li>webprostor hosting</li>
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r5902 r6146  
  6363$lang['Apply to subcategories'] = 'Použít na podkategorie';
  6464$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
  65 $lang['Association to categories'] = 'Spojit do kategorií';
   65$lang['Association to categories'] = 'Spojit s kategorií';
  6666$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
  6767$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
   
  9494$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
  9595$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
  96 $lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nové fotografie.';
   96$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při nahrání nové fotografie.';
  9797$lang['Empty caddie'] = 'Odstranit obsah košíku';
  9898$lang['Environment'] = 'Prostředí';
   
  226226$lang['edit category permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii';
  227227$lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány';
  228 $lang['Authorize upload'] = 'Autorizovat upload';
   228$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií';
  229229$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce';
  230230$lang['elements'] = 'Položky';
   
  438438$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
  439439$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
  440 $lang['Upload'] = 'Nahrát';
   440$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
  441441$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
  442442$lang['User status'] = 'Stav uživatele';
   
  573573$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
  574574$lang['Caddie is currently empty'] = 'Košík je prázdný';
  575 $lang['Upload'] = 'Nahrát';
  576 $lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobrazit odkaz pro nahrání';
  577 $lang['User access level to upload'] = 'Povolit uživatelům nahrávat na server';
   575$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
   576$lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobrazit odkaz pro nahrání fotografie';
   577$lang['User access level to upload'] = 'Povolit uživatelům nahrávat fotografie na server';
  578578$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
  579579$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
   
  627627$lang['Drop into category'] = 'Zpět do kategorie';
  628628$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
  629 $lang['Upload'] = 'Nahrát';
   629$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
  630630$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
  631631$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
   
  634634$lang['Category name'] = 'Název kategorie';
  635635$lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
  636 $lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotky';
  637 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotek nahráno';
   636$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
   637$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
  638638$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
  639639$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
   
  672672$lang['unknown'] = 'neznámý';
  673673$lang['Everybody'] = 'Každý';
  674 $lang['Who can see these photos?'] = 'Vidíte tyto fotografie?';
   674$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo může vidět tyto fotografie?';
   675$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo může vidět tuto fotografii?';
   676$lang['Pending Comments'] = 'Nevyřízené komentáře';
  675677$lang['... or switch to the old style form'] = '... nebo přepněte na původní styl';
  676678$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... nebo přepněte na formát vícenásobných souborů';
   
  709711$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
  710712
  711 $lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání';
   713$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
  712714$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
  713715$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
   
  716718$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
  717719$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
  718 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a přenese je na Vaši Piwigo foto galerii.';
   720$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a nahraje je na Vaši Piwigo foto galerii.';
  719721$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
  720722$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
   
  756758$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
  757759$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
  758 $lang['User Upload'] = 'Uživatelské nahrání';
   760$lang['User Upload'] = 'Uživatelské nahrání fotografií';
  759761$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
  760762$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
 • trunk/language/cs_CZ/help/help_add_photos.html

  r6120 r6146  
  1 <p>Nìkolik zpùsobù, jak pøidat fotografie do galerie:</p>
   1<p>Existuje několik možností, jak přidat fotografie do Vaší Piwigo galerie:</p>
  22
  33<ul>
  4   <li><strong>Pøímý upload</strong> uvnitø vašeho webového prohlížeèe je
  5    nejjednodušší a nejvíce bezprostøední zpùsob. Záleží na schopnostech vašeho prohlížeèe a webového serveru.
  6    U velkého množství fotografií, nebo v pøípadì, že jste
  7 setkali s urèitými problémy, jsou dále jiné metody uploadu fotek!</li>
   4  <li><strong>Přímé nahrání</strong> ve Vašem web prohlížeči je nejjednodušší a nejpřímější cesta. Záleží na možnostech Vašeho prohlížeče a Vašeho web serveru.
   5  Pro nahrání velkého množství fotografií, nebo v případě, že tento způsob selže, jsou zde další možnosti.</li>
  86</ul>
  97
  10 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Zvolit Pøímý Upload</a></p>
   8<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Přejděte na přímé nahrání</a></p>
  119
  1210<ul>
  13   <li><strong>pLoader</strong> je stolní PC aplikace, kterou si nainstalujete do Vašeho
  14   poèítaèe. Zpùsobem "Uchop &amp; pus" vkládejte fotky do okna s aplikací pLoader, poté kliknìte na tlaèítko 
  15 <em>"Upload na Piwigo"</em> a nechte pLoader nahrát vybrané fotky najednou. Mùžete nalézt další desktopové aplikace jako napø:
  16  <strong>WinToPiwigo</strong> nebo
  17 <strong>Digikam</strong> exportovací plugin do Piwigo.</li>
   11  <li><strong>pLoader</strong> je aplikace, kterou musíte nainstalovat na Váš počítač. Přetáhněte fotografie do okna pLoader, klikněte na <em>"Upload to Piwigo"</em> a nechte pLoader nahrát fotografie na server. Existují také další aplikace jako <strong>WinToPiwigo</strong>, nebo <strong>Digikam</strong>, doplněk pro nahrávání fotografií do Piwigo.</li>
  1812</ul>
  1913
  20 <p class="nextStepLink"><a
  21 href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Zvolit pLoader</a></p>
   14<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Přejděte na pLoader</a></p>
  2215
  2316<ul>
  24   <li><strong>FTP pøenos</strong> je nejvíce doporuèovaný zpùsob, jak pøidat
  25   velmi rozsáhlé kolekce fotografií s minimálním poètem kliknutí. Následujte postup a pøipravte fotografie na pøenos.
  26    FTP metoda je nejlepší zpùsob pro plnì kontrolovanou fyzickou organizaci
  27   vašich fotografií na serveru.</li>
   17  <li><strong>FTP přenos</strong> je nejvíce doporučená cesta, jak nahrát velké množství fotografií s minimálním úsilím. Následujte návod, jak připravit Vaše fotografie. Tato metoda Vám dává možnost přesně řídit uspořádání Vašich fotografií na Vašem serveru.</li>
  2818</ul>
  2919
  30 <p class="nextStepLink"><a
  31 href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Zvolit FTP</a></p>
   20<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Přejděte na FTP přenos</a></p>
 • trunk/language/cs_CZ/help/help_groups.html

  r6120 r6146  
  1 <h2>Seznam skupin</h2>
   1<p>Skupiny představují způsob, jak nastavit stejná oprávnění pro vícero uživatelů.</p>
  22
  3 <p>To je místo, kde mùžete spravovat skupiny.</p>
   3<p>Vytvořte skupinu pomocí <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Skupiny</span> a přiřaďte uživatele do této skupiny pomocí
   4<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo;
   5Správa</span>.</p>
  46
  5 <h3>Pøidat skupinu</h3>
  6 
  7 <p>Administrator mùže pøidávat skupiny.</p>
  8 
  9 <h3>Seznam skupin</h3>
  10 
  11 <p>Pro každý element, seznam umožòuje:</p>
  12 
  13 
  14 <ul>
  15   <li>pøejít na seznam èlenù</li>
  16   <li>pøejít na správu pravidel soukromí</li>
  17   <li>vymazat skupinu (vyžaduje potvrzení)</li>
  18   <li>zvolit výchozí status "defaultní" (vyžaduje potvrzení)</li>
  19 </ul>
  20 
  21 <h3>Defaultní skupiny</h3>
  22 <p>Defaultní skupiny jsou skupiny, které jsou automaticky nastaveny ke každému
  23 novému uživateli pøi jeho registraci nebo pøi vytvoøení administrátorem.</p>
   7<p>Uživatel může patřit do vícero skupin. Uživatel potom získává práva součtem práv všech těchto skupin: pokud uživatel "honza" patří do skupin "rodina" i "přítelé" a jen "rodina" má oprávnění na kategorii "Vánoce 2003" tak
   8"honza" kategorii "Vánoce 2003" uvidí.</p>
 • trunk/language/cs_CZ/help/help_permissions.html

  r6065 r6146  
  1 <fieldset>
  2 <legend>Oprávnění pro fotky</legend>
   1<p>Můžete zakázat přístup do kategorií. Přepněte přístup do kategorie na
   2"soukromý" pokud chcete řídit přístup.</p>
  33
  4 <p>Každá fotografie má <strong>úroveň ochrany osobních údajů</strong> (zámek). Každý uživatel má také úroveň ochrany osobních údajů (klíč). K dispozici je 5 úrovní ochrany osobních údajů:</p>
  5 <ol>
  6   <li>Žádné</li>
  7   <li><em>Kontakty</em></li>
  8   <li><em>Přátelé (která je vyšší než kontakt)</em></li>
  9   <li><em>Rodina (což je více než přítel)</em></li>
  10   <li><em>Administrátoři (což je více než jakákoli jiná úroveň)</em></li>
  11 </ol>
  12 
  13 <p>Vyšší úroveň má oprávnění na nižších úrovních. Pro daného uživatele, vyšší úroveň ochrany osobních údajů, více fotografií si může prohlédnout.</p>
  14 
  15 <p>Například, pokud foto "peter_wedding-0024.jpg" má <em>"Rodina"</em> úroveň ochrany osobních údajů, pak:</p>
  16 <ul>
  17   <li>Peter (který má úroveň <em>"Administrátor"</em>) bude vidět na fotografii, protože <em>"Admin"</em> může prohlédnout všechny fotky</li>
  18   <li>Beth (která má úroveň<em>"Rodina"</em> je člen) také může vidět fotografii</li>
  19   <li>Mary (která má jen<em>"Přátelé"</em>) nebude vidět fotografii</li>
  20 </ul>
  21 
  22 <p>Uživatel, lterý nemá žádné oprávnění pro zobrazení obsahu kategorie, neuvidí samotnou kategorii, ani její název. Stejná zásada platí pro značkovací slova (tag)</p>
  23 
  24 <p>Můžete nastavit úroveň ochrany osobních údajů pro uživatele na <span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa</span> nastavení.</p>
  25 
  26 </fieldset>
  27 
  28 <fieldset>
  29 <legend>Oprávnění pro kategorie</legend>
  30 
  31 <p>Pokud soukromí úrovní neodpovídají vašim potřebám, můžete také spravovat oprávnění na kategorie pro uživatele nebo skupiny. Můžete spravovat oprávnění na fotografie a kategorií současně, bez konfliktu.</p>
  32 
  33 <p>Můžete zakázat přístup na určité kategorie. Přepínač typu přístupu na
  34 "private"(soukromý) pokud chcete spravovat oprávnění.</p>
  35 
  36 <p>Múžete nastavit kategorii na private editací jednotlivé kategorie
  37 (<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa
  38 &raquo; edit</span>) nebo nastavení voleb do celého stromu kategorií
   4<p>Můžete nastavit přístup do kategorie na "soukromý" při editaci jedné kategorie (<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa
   5&raquo; editovat</span>), nebo nastavením vlastností pro celý strom kategorií
  396(<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo;
  407Vlastnosti &raquo; Veřejná / Soukromá</span>).</p>
  418
  42 <p>Jakmile kategorie je soukromá, můžete spravovat oprávnění pro skupiny a
  43 uživatele ve 3 nastaveních:</p>
   9<p>Když je přístup do kategorie nastven na "soukromý", můžete řídit přístup pro skupiny a uživatele na třech obrazovkách:</p>
  4410
  4511<ul>
  46   <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa &raquo; Oprávnění</span> (eden odkaz na uživatele)</li>
  47   <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Groups &raquo; Oprávnění</span> (jeden odkaz na skupinu)</li>
  48   <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa &raquo; Oprávnění</span> (jeden odkaz na kategorii)</li>
   12
   13  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa &raquo;
   14  akce oprávnění</span></li>
   15
   16  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Skupiny &raquo;
   17  akce oprávnění</span></li>
   18
   19  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa &raquo; editovat</span></li>
   20
  4921</ul>
  50 </fieldset>
 • trunk/language/cs_CZ/install.lang.php

  r5780 r6146  
  7777$lang['Download the config file'] = 'Stáhnout konfigurační soubor';
  7878$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Můžete stáhnout konfigurační soubor a nahrát jej do adrešáře local/config Vaší instalace.';
   79$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite a PostgreSQL se aktuálně teprve testují.';
   80$lang['Learn more'] = 'Zjistit více';
  7981?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.