Ignore:
Timestamp:
04/09/13 19:57:09 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_install] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/install.lang.php

  r21717 r22104  
  3030$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Poskušam nastaviti PHP 5'; 
  3131$lang['User'] = 'Uporabnik'; 
  32 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Uporabniki bodo te elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani '; 
   32$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Uporabniki bodo ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani '; 
  3333$lang['Webmaster login'] = 'Prijava za spletne skrbnike'; 
  3434$lang['Webmaster mail address'] = 'Elektronski naslov skrbnika'; 
   
  4040$lang['Basic configuration'] = 'Osnovne nastavitve'; 
  4141$lang['Can\'t connect to server'] = 'Ne morem se povezati s strežnikom'; 
  42 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Čestitamo! Instalacija je uspešno dokončana!'; 
   42$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Čestitamo! Namestitev Piwigo aplikacije je uspešno dokončana!'; 
  4343$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Uspešno ste se povezali na strežnik vendar je povezava s podatkovno bazo spodletela.'; 
  4444$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Ustvarjanje nastavitvene datoteke local/config/database.inc.php je spodletelo.'; 
   
  5151$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Upam, da se kmalu ponovno vidimo.'; 
  5252$lang['Host'] = 'Gostitelj'; 
  53 $lang['Installation'] = 'Instalacija'; 
  54 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdi se, da vaš ponudnik ima nameščen PHP %s'; 
   53$lang['Installation'] = 'Namestitev'; 
   54$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdi se, da  je na spletnem strežniku trenutno nameščen PHP %s'; 
  5555$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Pokazano bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani'; 
  5656$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Samo še ena Piwigo galerija'; 
   57$lang['enter a login for webmaster'] = 'vnesite prijavno ime skrbnika'; 
   58$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
   59$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:jack@altern.org)'; 
   60$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vnesite vaše geslo'; 
   61$lang['user login given by your host provider'] = 'prijavno ime uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja'; 
   62$lang['user password given by your host provider'] = 'geslo uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja'; 
   63$lang['verification'] = 'preverjanje'; 
   64$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'prijavno ime skrbnika ne sme vsebovati znakov \' ali "'; 
   65$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'imena tabel v podatkovni bazi bodo imela predpono. (omogoča lažje upravljanje tabel)'; 
   66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Posvetujte se z vašim ponudnikom gostovanja kako bi lahko sami prešli na zahtevano PHP 5 različico.'; 
   67$lang['also given by your host provider'] = 'tudi pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja'; 
   68$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Rabite pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo message board</a>.'; 
   69$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Upoštevajte da lahko sami spremenite nastavitve in nato ponovno zaženete Piwigo.'; 
   70$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Druga rešitev je, da kopirate besedilo v polje zgoraj in ga prilepite v datoteko "local/config/database.inc.php" (Opozorilo: database.inc.php mora vsebovati le to kar je v besedilnem polju, brez znakov prehoda v novo vrstico(line return)ali znakov za presledke)'; 
   71$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Varno shranite, omogoča vam dostop do administratorske nadzorne plošče!'; 
  5772?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.